?>

هتل 4 ستاره اونیو دبی

Avenue Hotel Dubai

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان الرقه
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشتهتل 4 ستاره اونیو دبی - Avenue Hotel Dubai - بیسان گشت

آفر های تور هتل 4 ستاره اونیو دبی

آذر ۱۳۹۷
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
 
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
 
 
 
 
 
 
 
ایرلاین های تور هتل 4 ستاره اونیو دبی برای تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ :

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۲۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۵۹,۰۰۰ ۴,۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۹۷,۰۰۰ ۲۲ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۵ دی ۱۳۹۷ ۲۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۵۹,۰۰۰ ۴,۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۹۷,۰۰۰ ۲۹ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ بهمن ۱۳۹۷ ۵ بهمن ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۵۹,۰۰۰ ۴,۲۲۰,۰۰۰ ۲,۰۹۷,۰۰۰ ۳۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۲ دی ۱۳۹۷ ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۷۹,۰۰۰ ۴,۳۴۰,۰۰۰ ۲,۲۱۷,۰۰۰ ۱۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۹ دی ۱۳۹۷ ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۷۹,۰۰۰ ۴,۴۴۰,۰۰۰ ۲,۳۱۷,۰۰۰ ۲۳ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۳ دی ۱۳۹۷ ۲۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۷۹,۰۰۰ ۴,۴۴۰,۰۰۰ ۲,۳۱۷,۰۰۰ ۲۷ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۹ دی ۱۳۹۷ ۲ بهمن ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۷۹,۰۰۰ ۴,۴۴۰,۰۰۰ ۲,۳۱۷,۰۰۰ ۳۳ روز مانده رزرو
ایران ایر ۳۰ دی ۱۳۹۷ ۳ بهمن ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۷۹,۰۰۰ ۴,۴۴۰,۰۰۰ ۲,۳۱۷,۰۰۰ ۳۴ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۳۹,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۳۷۷,۰۰۰ ۱۹ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۶ دی ۱۳۹۷ ۱۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۳۹,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۳۷۷,۰۰۰ ۲۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۲۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۳۹,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۳۷۷,۰۰۰ ۲۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۶ دی ۱۳۹۷ ۲۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۳۹,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۳۷۷,۰۰۰ ۳۰ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱۴ دی ۱۳۹۷ ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۵۱۲,۰۰۰ ۴,۹۲۸,۰۰۰ ۲,۰۹۷,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۱ دی ۱۳۹۷ ۲۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۵۱۲,۰۰۰ ۴,۹۲۸,۰۰۰ ۲,۰۹۷,۰۰۰ ۲۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۸ دی ۱۳۹۷ ۲ بهمن ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۵۱۲,۰۰۰ ۴,۹۲۸,۰۰۰ ۲,۰۹۷,۰۰۰ ۳۲ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۵ بهمن ۱۳۹۷ ۹ بهمن ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۵۱۲,۰۰۰ ۴,۹۲۸,۰۰۰ ۲,۰۹۷,۰۰۰ ۳۹ روز مانده رزرو
ماهان ۱۲ دی ۱۳۹۷ ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۴۹,۰۰۰ ۴,۶۱۰,۰۰۰ ۲,۴۸۷,۰۰۰ ۱۶ روز مانده رزرو
ماهان ۱۳ دی ۱۳۹۷ ۱۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۴۹,۰۰۰ ۴,۶۱۰,۰۰۰ ۲,۴۸۷,۰۰۰ ۱۷ روز مانده رزرو
ماهان ۱۴ دی ۱۳۹۷ ۱۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۴۹,۰۰۰ ۴,۶۱۰,۰۰۰ ۲,۴۸۷,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۲ دی ۱۳۹۷ ۱۶ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۶۹۲,۰۰۰ ۵,۱۰۸,۰۰۰ ۲,۲۷۷,۰۰۰ ۱۶ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۶۲,۰۰۰ ۵,۱۷۸,۰۰۰ ۲,۳۴۷,۰۰۰ ۲۲ روز مانده رزرو
ایران ایر ۲۵ دی ۱۳۹۷ ۲۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۹۲,۰۰۰ ۵,۲۰۸,۰۰۰ ۲,۳۷۷,۰۰۰ ۲۹ روز مانده رزرو
ماهان ۲۱ دی ۱۳۹۷ ۲۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۸۲۹,۰۰۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۷۶۷,۰۰۰ ۲۵ روز مانده رزرو
ماهان ۲۴ دی ۱۳۹۷ ۲۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۸۲۹,۰۰۰ ۴,۸۹۰,۰۰۰ ۲,۷۶۷,۰۰۰ ۲۸ روز مانده رزرو
ماهان ۱۷ دی ۱۳۹۷ ۲۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۹۵۹,۰۰۰ ۵,۰۲۰,۰۰۰ ۲,۸۹۷,۰۰۰ ۲۱ روز مانده رزرو
ماهان ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۲۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۹۵۹,۰۰۰ ۵,۰۲۰,۰۰۰ ۲,۸۹۷,۰۰۰ ۲۲ روز مانده رزرو
ماهان ۱۹ دی ۱۳۹۷ ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۹۵۹,۰۰۰ ۵,۰۲۰,۰۰۰ ۲,۸۹۷,۰۰۰ ۲۳ روز مانده رزرو
ماهان ۲۰ دی ۱۳۹۷ ۲۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۹۵۹,۰۰۰ ۵,۰۲۰,۰۰۰ ۲,۸۹۷,۰۰۰ ۲۴ روز مانده رزرو
ماهان ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۲۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۹۵۹,۰۰۰ ۵,۰۲۰,۰۰۰ ۲,۸۹۷,۰۰۰ ۲۶ روز مانده رزرو
ماهان ۲۳ دی ۱۳۹۷ ۲۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۹۵۹,۰۰۰ ۵,۰۲۰,۰۰۰ ۲,۸۹۷,۰۰۰ ۲۷ روز مانده رزرو
ماهان ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۰۹۰,۰۰۰ ۲,۹۶۷,۰۰۰ ۱۹ روز مانده رزرو
ماهان ۲۵ دی ۱۳۹۷ ۲۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۰۹۰,۰۰۰ ۲,۹۶۷,۰۰۰ ۲۹ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۲۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۴,۱۱۶,۰۰۰ ۵,۸۸۶,۰۰۰ ۲,۳۴۷,۰۰۰ ۲۲ روز مانده رزرو
ماهان ۱۶ دی ۱۳۹۷ ۱۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۱۵۹,۰۰۰ ۵,۲۲۰,۰۰۰ ۳,۰۹۷,۰۰۰ ۲۰ روز مانده رزرو
ایران ایر ۱۲ دی ۱۳۹۷ ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۵۲۴,۰۰۰ ۲,۲۷۷,۰۰۰ ۱۶ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱۴ دی ۱۳۹۷ ۲۱ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۵۷۴,۰۰۰ ۷,۰۵۲,۰۰۰ ۲,۰۹۷,۰۰۰ ۱۸ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۲۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۵۷۴,۰۰۰ ۷,۰۵۲,۰۰۰ ۲,۰۹۷,۰۰۰ ۲۲ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۱ دی ۱۳۹۷ ۲۸ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۵۷۴,۰۰۰ ۷,۰۵۲,۰۰۰ ۲,۰۹۷,۰۰۰ ۲۵ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۵ دی ۱۳۹۷ ۲ بهمن ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۵۷۴,۰۰۰ ۷,۰۵۲,۰۰۰ ۲,۰۹۷,۰۰۰ ۲۹ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲۸ دی ۱۳۹۷ ۵ بهمن ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۵۷۴,۰۰۰ ۷,۰۵۲,۰۰۰ ۲,۰۹۷,۰۰۰ ۳۲ روز مانده رزرو
ایر عربیا ۲ بهمن ۱۳۹۷ ۹ بهمن ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۵۷۴,۰۰۰ ۷,۰۵۲,۰۰۰ ۲,۰۹۷,۰۰۰ ۳۶ روز مانده رزرو
هتل اونیو در قلب دبی اتاق هایی با تهویه مطبوع و تلویزیون تخت ارائه می دهد. این هتل استخر بالای پشت بام با نمای پانورامیک از شهر در اختیار دارد. فرودگاه دبی هم 3.9 کیلومتر با اینجا فاصله دارد. اتاق های هتل اونیو دارای دکوراسیون مدرن با رنگ های گرم و مبلمان شیک اروپایی هستند. همه اتاق ها دارای میز کار، مینی بار و چای/قهوه ساز می باشند. رستوران 24 ساعته Seven Manhattan با غذاهای بین المللی و بوفه صبحانه پذیرای شماست. میهمانان می توانند از استیک های گریل شده و غذاهای دریایی هم در Gold Rush که غذاهایی با تم آمریکایی سرو می کند لذّت ببرند. این هتل با پذیرش 24 ساعته امکان هماهنگی گشت های شهری به جاذبه های اصلی دبی را فراهم کرده است. اونیو همچنین مرکز فیتنس، مغاره کادو فروشی و امکان اجاره خودرو نیز در اختیار دارد. ایستگاه مترو الرقه فقط چند قدم از هتل فاصله دارد. مرکز خرید دیره سیتی سنتر هم در 1.4 کیلومتری هتل واقع شده در حالیکه باشگاه قایق رانی و گلف دبی هم 2.3 کیلومتر از هتل اونیو فاصله دارد. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 4 ستاره اونیو دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 4 ستاره اونیو دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 4 ستاره اونیو دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 4 ستاره اونیو دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
گرانترین لاستیک های جهان در دبی
سفر دبی در تور دبی
حمل و نقل آبی در دبی
تحصیل در مدارس دبی
گرانترین لاستیک های جهان در دبی
تلفن های ضروری شهر دبی
10 نکته ضروری قبل از سفر به کشوری که برای اولین بار سفر میکنید :
نمایشگاه صنایع دارویی ابوظبی (CPhI Middle East & Africa)
با دانشگاه های معروف دبی آشنا شویم
8 وبسایت خرید آنلاین برتر در دبی:

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 4 ستاره اونیو دبی

لطفا منتظر بمانید...