?>

هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی

Best Western Plus Pearl Creek

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
شهر دبی-دیره-خیابان بنی یاس
97142224555+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشتهتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی - Best Western Plus Pearl Creek - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ
آذر ۱۳۹۷
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
 
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۳,۵۳۲
۲۶
۳,۷۲۲
۲۷
۳,۳۶۶
۲۸
۳,۵۵۲
۲۹
۳,۷۲۲
۳۰
۳,۷۲۲
 
 
 
 
 
 
 

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۶,۰۰۰ ۴,۶۱۵,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۸۰,۰۰۰ ۵,۲۴۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۶,۰۰۰ ۴,۶۱۵,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۶۸۰,۰۰۰ ۵,۲۴۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۱۲,۰۰۰ ۴,۶۳۹,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۷۱۹,۰۰۰ ۵,۲۵۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۱۲,۰۰۰ ۴,۶۳۹,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۷۱۹,۰۰۰ ۵,۲۵۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۱۲,۰۰۰ ۴,۷۳۹,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۸۱۹,۰۰۰ ۵,۳۵۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۵۲,۰۰۰ ۴,۷۷۹,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۵۹,۰۰۰ ۵,۳۹۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۵۶۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۵۶۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۵۶۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۵۶۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۵۶۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۵۶۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۵۶۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۵۶۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۵۶۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۵۶۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۹۴۹,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۵,۵۶۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۸۳,۰۰۰ ۵,۴۴۷,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۶,۲۸۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۹۲۱,۰۰۰ ۵,۵۵۷,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۳۳۱,۰۰۰ ۶,۳۷۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۹۳۲,۰۰۰ ۵,۱۵۹,۰۰۰ ۲,۷۰۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۳۹,۰۰۰ ۵,۷۷۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۹۸۱,۰۰۰ ۵,۶۱۷,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۴۳۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۹۸۱,۰۰۰ ۵,۶۱۷,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۴۳۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۹۸۱,۰۰۰ ۵,۶۱۷,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۳۹۱,۰۰۰ ۶,۴۳۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۴,۰۰۴,۰۰۰ ۵,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۳۶۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۱۴,۰۰۰ ۶,۴۶۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۴,۰۸۱,۰۰۰ ۵,۷۱۷,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۹۱,۰۰۰ ۶,۵۳۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۴,۳۹۰,۰۰۰ ۶,۴۳۵,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۹۰۳,۰۰۰ ۷,۴۶۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۷۹۹,۰۰۰ ۷,۲۵۲,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۴۱۴,۰۰۰ ۸,۴۸۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۸۹۹,۰۰۰ ۷,۳۵۲,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۱۴,۰۰۰ ۸,۵۸۴,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۰۳۱,۰۰۰ ۷,۹۴۴,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۷۶۲,۰۰۰ ۹,۴۰۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۰۳۱,۰۰۰ ۷,۹۴۴,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۷۶۲,۰۰۰ ۹,۴۰۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۲۰۸,۰۰۰ ۸,۰۷۰,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۹۲۶,۰۰۰ ۹,۵۰۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۲۰۸,۰۰۰ ۸,۰۷۰,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۹۲۶,۰۰۰ ۹,۵۰۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۳۰۸,۰۰۰ ۸,۱۷۰,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۲۶,۰۰۰ ۹,۶۰۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۹۶,۰۰۰ ۶,۷۴۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۳۷۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۹۶,۰۰۰ ۶,۷۴۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۳۷۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۹۶,۰۰۰ ۶,۷۴۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۳۷۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۹۶,۰۰۰ ۶,۷۴۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۳۷۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۹۶,۰۰۰ ۶,۷۴۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۳۷۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۹۶,۰۰۰ ۶,۷۴۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۳۷۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۹۶,۰۰۰ ۶,۷۴۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۳۷۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۹۶,۰۰۰ ۶,۷۴۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۳۷۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۹۶,۰۰۰ ۶,۷۴۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۳۷۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۹۶,۰۰۰ ۶,۷۴۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۳۷۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۹۶,۰۰۰ ۶,۷۴۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۳۷۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۴۹۶,۰۰۰ ۶,۷۴۵,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۸۱۰,۰۰۰ ۷,۳۷۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۱۳,۰۰۰ ۷,۵۷۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۳۳۰,۰۰۰ ۸,۴۱۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۱۳,۰۰۰ ۷,۵۷۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۳۳۰,۰۰۰ ۸,۴۱۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۱۳,۰۰۰ ۷,۵۷۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۳۳۰,۰۰۰ ۸,۴۱۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۱۳,۰۰۰ ۷,۵۷۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۳۳۰,۰۰۰ ۸,۴۱۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۱۳,۰۰۰ ۷,۵۷۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۶,۳۳۰,۰۰۰ ۸,۴۱۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۱۳,۰۰۰ ۷,۵۷۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۶,۳۳۰,۰۰۰ ۸,۴۱۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۱۳,۰۰۰ ۷,۵۷۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۶,۳۳۰,۰۰۰ ۸,۴۱۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۱۳,۰۰۰ ۷,۵۷۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۶,۳۳۰,۰۰۰ ۸,۴۱۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۱۳,۰۰۰ ۷,۵۷۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۳۳۰,۰۰۰ ۸,۴۱۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۱۳,۰۰۰ ۷,۵۷۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۶,۳۳۰,۰۰۰ ۸,۴۱۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۹۱۳,۰۰۰ ۷,۵۷۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۶,۳۳۰,۰۰۰ ۸,۴۱۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۳۲۹,۰۰۰ ۸,۴۱۰,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۸۵۱,۰۰۰ ۹,۴۵۴,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۳۲۹,۰۰۰ ۸,۴۱۰,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۸۵۱,۰۰۰ ۹,۴۵۴,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۳۲۹,۰۰۰ ۸,۴۱۰,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۸۵۱,۰۰۰ ۹,۴۵۴,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۳۲۹,۰۰۰ ۸,۴۱۰,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۸۵۱,۰۰۰ ۹,۴۵۴,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۳۲۹,۰۰۰ ۸,۴۱۰,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۶,۸۵۱,۰۰۰ ۹,۴۵۴,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۳۲۹,۰۰۰ ۸,۴۱۰,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۶,۸۵۱,۰۰۰ ۹,۴۵۴,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۳۲۹,۰۰۰ ۸,۴۱۰,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۶,۸۵۱,۰۰۰ ۹,۴۵۴,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۳۲۹,۰۰۰ ۸,۴۱۰,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۶,۸۵۱,۰۰۰ ۹,۴۵۴,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۳۲۹,۰۰۰ ۸,۴۱۰,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۸۵۱,۰۰۰ ۹,۴۵۴,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۳۲۹,۰۰۰ ۸,۴۱۰,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۶,۸۵۱,۰۰۰ ۹,۴۵۴,۰۰۰ ۰

هتل 4 ستاره بست وسترن پالاس در شهر دبی واقع می باشد.

فاصله این هتل تا مرکز خرید برج های دوقلو 400 متر است.

دارای رستوران، بار و وای فای رایگان می باشد.

این هتل مجهز به استخر سرپوشیده و مرکز آب گرم است.

هر اتاق در این هتل دارای سیستم تهویه ی هوای مطبوع، تلویزیون و حمام خصوصی می باشد.

برای راحتی میهمانان در حمام دمپایی و لوازم آرایشی و بهداشتی یافت می شود.

مسجد اعظم در فاصله 900 متری این هتل واقع می باشد.

همچنین بازار پارچه در فاصله 1 کیلومتری این هتل می باشد.

فرودگاه بین المللی دبی در فاصله 6 کیلومتری این هتل قرار دارد.

این منطقه برای خرید با مارک های محبوب نظیر اپل ، عالی است.

نمایش بیشتر

*هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی
  • خرید
  • هتل
  • تفریح و سرگرمی
  • ایستگاه مترو
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار پارچه دبی مشاهده مسیر
بستن
نُه ایستگاه در امتداد کانال آبی دبی
نکات سفر دبي
شرک در دبی
جشنواره موتور سیکلت دبی 2019 DUBAI MOTORBIKE
نمایشگاه کشاورزی باکو 2019 (Caspian Agro)
نمایشگاه صنعت حمل و نقل هوایی دبی MEBAA 2018
تور دبی بالن سواری
خاطره سفر دبی در تور دبی
سفر به دبی
تاج اکسپرس در تئاتر دبی ، تاج اکسپرس

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل چهار ستاره بست وسترن پالاس دبی

لطفا منتظر بمانید...