هتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول

CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul

امتیاز ۱ نفر ۲ از ۵
من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
استانبول
امتیاز دهی
ارسال دیدگاه
ارسال تصویر
هتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشتهتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول - CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul - بیسان گشت

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا اماکن پر رفت و آمد

برای رزرو تور و یا اتاق در هتل سی وی کی بسفور استانبول با آژانس بیسان گشت به شماره ۶۶۵۳۸۰۶۱-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )

معرفی هتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول

هتل سی وی کی بسفور استانبول (CVK Park Bosphorus Hotel Istanbul) یک هتل پنج ستاره در استانبول در کشور ترکیه است که از میدان تکسیم استانبول ۰.۴ و از کاخ دلمه باغچه استانبول ۱.۵ کیلومتر فاصله دارد .

هتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول

موقعیت هتل سی وی کی بسفور استانبول

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا میدان تکسیم استانبول ۰.۴ کیلومتر است.

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا کاخ دلمه باغچه استانبول ۱.۵ کیلومتر است.

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا خیابان استقلال استانبول ۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا بازار خرید میسیر کارسیسی استانبول ۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی استانبول ۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا موزه پرا استانبول ۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا موزه هنرهای مدرن استانبول ۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا قصر ییلدیز استانبول ۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا برج گالاتا استانبول ۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا پارک ییلدیز استانبول ۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا مسجد رستم پاشا استانبول ۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا بازار ادویه استانبول ۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا مسجد سلیمانیه استانبول ۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا تنگه بسفر (بسفروس) ۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا مسجد اورتاکوی استانبول ۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا پل گالاتا استانبول ۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا گرند بازار استانبول ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا مسجد جدید (ینی جامی) استانبول ۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا باسیلیکا سیسترن (آب انبار استانبول) ۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا شاخ طلایی استانبول ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا پارک گولهانه استانبول ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا کاخ توپکاپی استانبول ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا میدان سلطان احمد استانبول ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا موزه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول ۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا آبراهه والنس استانبول ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا سه گانه موزه باستان‌ شناسی استانبول ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا کلیسای ایا ایرنه استانبول ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا مسجد ایا صوفیه استانبول ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا مرکز خرید زورلو استانبول ۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا موزه رحمی ام کوچ استانبول ۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا مسجد ایا صوفیه کوچک استانبول ۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا مسجد سلطان احمد استانبول ۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا کلیسا (موزه) کورا استانبول ۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا پارک مینیاتورک استانبول ۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا مرکز خرید کانیون استانبول ۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا مسجد ایوب سلطان استانبول ۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا کاخ بیلربیی استانبول ۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا پل بسفر (پل شهدای 15 جولای) استانبول ۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا قلعه روملی حصار ۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا مرکز خرید ایستینیه پارک استانبول ۱۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا برج مایدن استانبول ۱۲.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا شهربازی ویالند استانبول ۱۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا شهربازی اسفانبول (ویالند استانبول) ۱۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا مرکز خرید فروم استانبول ۱۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا پارک امیرگان استانبول ۱۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا تپه های کاملیکا استانبول ۱۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا قلعه آناتولی حصار استانبول ۱۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا کاخ کوچوکسو استانبول ۱۷.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا پل سلطان محمد فاتح استانبول ۱۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا مرکز خرید پالادیوم استانبول ۱۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا مرکز خرید مگا اوت لت ونیزیا استانبول ۲۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا جنگل بلگراد استانبول ۲۱.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا مرکز خرید استانبول مال ۲۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا آکواریوم استانبول ۲۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۸ لیر )

فاصله هتل سی وی کی بسفور استانبول تا جزیره بیوک آدا استانبول ۳۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۱ لیر )

توضیحات
نمایش بیشتر

*هتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • ابتدای صفحه
 • تصاویر
 • فاصله و کرایه تا مراکز مهم
 • معرفی
 • امکانات
 • دیدگاه ها
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این هتل امتیاز داده

نظرات در مورد هتل سی وی کی بسفور استانبول


شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

موقعیت هتل سی وی کی بسفور استانبول روی نقشه

مشاهده نقشه لوگوی نقشه بیسان گشت

مکان های نزدیک هتل سی وی کی بسفور استانبول

 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو

سایر هتل های پنج ستاره نزدیک به هتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول

هتل پنج ستاره پارما تکسیم استانبول
The Parma Hotel and Spa Taksim
مشاهده مسیر
هتل پنج ستاره گرند هایت استانبول
Grand Hyatt Istanbul
مشاهده مسیر
هتل پنج ستاره دیوان استانبول
Divan Istanbul
مشاهده مسیر
هتل پنج ستاره الیزیوم استانبول
The Elysium Istanbul Hotel and SPA
مشاهده مسیر
هتل پنج ستاره الیت ورد استانبول
Elite World Istanbul Hotel
مشاهده مسیر
هتل پنج ستاره بارسلو استانبول
Barcelo Istanbul
مشاهده مسیر
هتل پنج ستاره الیزیوم استانبول
The Elysium Istanbul
مشاهده مسیر
هتل پنج ستاره سوئیس اوتل د بوسفوروس استانبول
Swissotel The Bosphorus Istanbul
مشاهده مسیر
هتل پنج ستاره هیلتون بسفر استانبول
Hilton Istanbul Bosphorus
مشاهده مسیر
هتل پنج ستاره ریکسوس پرا استانبول
Rixos Pera Istanbul
مشاهده مسیر
هتل پنج ستاره شرایتون سیتی سنتر استانبول
Sheraton Istanbul City Center
مشاهده مسیر
هتل پنج ستاره تیتانیک استانبول
Titanic Downtown Beyoglu
مشاهده مسیر
هتل پنج ستاره پلازو دونیزتی استانبول
Palazzo Donizetti Hotel
مشاهده مسیر
رزرو تور
رزرو هتل و ترنسفر
رزرو بلیط
اخذ ویزا

چنانچه تمایل دارید با شما تماس گرفته شود فرم زیر را تکمیل نمایید و دکمه ثبت درخواست را بزنید. کارشناسان بیسان گشت با شما تماس می گیرند.

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

انتخاب شهر

دبی باکو تفلیس باتومی ایروان استانبول آنکارا ازمیر آنتالیا کوش آداسی بانکوک پوکت پاتایا سئول شانکهای پکن دهلی کولومبو پاریس برلین فرانکفورت هامبورگ رم ونیز

انتخاب مدت اقامت :

یک شب دو شب سه شب چهار شب پنج شب شش شب هفت شب هشت شب نه شب ده شب یازده شب دوازده شب

تعداد اتاق و مسافر:

اتاق اول

بزرگسال (بالای 12 سال) + 1 -
کودک (0 نا 12 سال) + 1 -
سن کودک اول
سن کودک دوم

اتاق اول

بزرگسال (بالای 12 سال) + 1 -
کودک (0 نا 12 سال) + 1 -
سن کودک اول
سن کودک دوم

اتاق اول

بزرگسال (بالای 12 سال) + 1 -
کودک (0 نا 12 سال) + 1 -
سن کودک اول
سن کودک دوم

انتخاب تاریخ شروع :

آبان ۱۳۹۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
 
 
 
 
 
 
 
 
آذر ۱۳۹۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
 
 
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
 
 
 
 
 
 

امتیاز به هتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول" ارسال نمایید

  هتل پنج ستاره سی وی کی بسفور استانبول

  لطفا منتظر بمانید...