?>

هتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی

City King Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
میدان ناصر، دیره، 29561 دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی - City King Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ
آذر ۱۳۹۷
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
 
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۳,۲۵۴
۲۶
۳,۴۴۴
۲۷
۳,۰۸۴
۲۸
۳,۲۷۴
۲۹
۳,۴۴۴
۳۰
۳,۴۰۶
 
 
 
 
 
 
 

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۰۸۴,۰۰۰ ۴,۰۴۹,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۰۸۴,۰۰۰ ۴,۰۴۹,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۳۴,۰۰۰ ۴,۰۸۳,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۱۳۴,۰۰۰ ۴,۰۸۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۳۴,۰۰۰ ۴,۰۸۳,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۱۳۴,۰۰۰ ۴,۰۸۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۷۴,۰۰۰ ۴,۲۲۳,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۲۷۴,۰۰۰ ۴,۲۲۳,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۰۶,۰۰۰ ۴,۶۹۳,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۴۰۶,۰۰۰ ۴,۶۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۴۴,۰۰۰ ۴,۳۹۳,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۴۴,۰۰۰ ۴,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۴۴,۰۰۰ ۴,۳۹۳,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۴۴,۰۰۰ ۴,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۴۴,۰۰۰ ۴,۳۹۳,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۴۴,۰۰۰ ۴,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۴۴,۰۰۰ ۴,۳۹۳,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۴۴۴,۰۰۰ ۴,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۴۴,۰۰۰ ۴,۳۹۳,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۴۴۴,۰۰۰ ۴,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۴۴,۰۰۰ ۴,۳۹۳,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۴۴۴,۰۰۰ ۴,۳۹۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۶۱۰,۰۰۰ ۴,۸۷۶,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۱۰,۰۰۰ ۴,۸۷۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۶۱۰,۰۰۰ ۴,۸۷۶,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۶۱۰,۰۰۰ ۴,۸۷۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۶۳۳,۰۰۰ ۴,۸۹۹,۰۰۰ ۲,۳۶۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۳۳,۰۰۰ ۴,۸۹۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۵۴,۰۰۰ ۴,۶۰۳,۰۰۰ ۲,۷۰۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۵۴,۰۰۰ ۴,۶۰۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۹۷۶,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۹۷۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۵۰۸,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۲۷,۰۰۰ ۵,۵۰۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۲۴۱,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۴۳,۰۰۰ ۶,۲۴۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۳۷۱,۰۰۰ ۶,۶۲۵,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۷۱,۰۰۰ ۶,۶۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۵۵۹,۰۰۰ ۶,۷۷۴,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۵۹,۰۰۰ ۶,۷۷۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۶۵۹,۰۰۰ ۶,۸۷۴,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۶۵۹,۰۰۰ ۶,۸۷۴,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۱۷۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۱۷۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۱۷۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۱۷۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۱۷۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۱۷۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۱۷۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۱۷۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۱۷۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۱۷۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۱۷۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۱۷۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۱۷۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۲۱۴,۰۰۰ ۶,۱۷۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۳۶,۰۰۰ ۶,۸۲۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۳۶,۰۰۰ ۶,۸۲۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۳۶,۰۰۰ ۶,۸۲۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۳۶,۰۰۰ ۶,۸۲۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۳۶,۰۰۰ ۶,۸۲۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۳۶,۰۰۰ ۶,۸۲۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۳۶,۰۰۰ ۶,۸۲۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۳۶,۰۰۰ ۶,۸۲۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۳۶,۰۰۰ ۶,۸۲۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۵۳۶,۰۰۰ ۶,۸۲۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۳۶,۰۰۰ ۶,۸۲۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۵۳۶,۰۰۰ ۶,۸۲۳,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۷,۴۶۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۷,۴۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۷,۴۶۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۷,۴۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۷,۴۶۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۷,۴۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۷,۴۶۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۷,۴۶۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۷,۴۶۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۸۵۸,۰۰۰ ۷,۴۶۷,۰۰۰ ۰
هتل سیتی کینگ در دیره و در امتداد دبی کریک قرار دارد. این هتل استخر بالای پشت بام و مرکز سلامتی با سونا، جکوزی و امکانات ماساژ ارائه می نماید. اتاق های مجهز به تهویه مطبوع هتل سیتی کینگ یک حمّام اختصاصی با دوش و وان ارائه می دهد. امکانات مدرنی مثل تلویزیون و مینی بار هم تدارک دیده شده است. انواع غذاهای تازه محلّی و دسته بندی های مختلف غذاهای بین المللی کلاسیک در رستوران هتل پذیرای میهمانان می باشد. میهمانان هتل سیتی کینگ می توانند از باشگاه مجهز هتل و زمین گلف نزدیک اینجا بهره مند شوند. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی
  • خرید
  • هتل
  • تفریح و سرگرمی
  • ایستگاه مترو
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بستن
کابین های بیزینس جدید در پرواز های آدلاید امارات
سفربه دبی با قایق در تور دبی
پیام رسان واتس اپ در امارات و سایر کشورهای دنیا در ابتدای 2018 از دسترس خارج شد
بررسی حقوق مشاغل مختلف در دبی
برترین خیابان های استانبول برای خرید سوغاتی
احداث پارک آبی بادی در ساحل جمیرا
رستوران های ایرانی دبی بخش اول
100.000 درهم حق عضویت سالانه استراحت گاه ساحلی برج العرب
بهترین نمایش موسیقی برادوی در تئاتر شهر دبی
نمایشگاه هدایا دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 2 ستاره سیتی کینگ هتل دبی

لطفا منتظر بمانید...