?>

هتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی

Flora Grand Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان الرقه دبره
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشتهتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی - Flora Grand Hotel - بیسان گشت

آفر های تور هتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی

آذر ۱۳۹۷
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
 
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۳,۴۶۷
۲۹
۳,۷۶۷
۳۰
۳,۶۳۲
 
 
 
 
 
 
 
ایرلاین های تور هتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی برای تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ :
ماهان۳ شب
الامارات۳ شب
۴ شب
۵ شب
ایران ایر۳ شب
۴ شب
۶ شب
۷ شب

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۶۷,۰۰۰ ۴,۶۲۲,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۷۷,۰۰۰ ۵,۰۴۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۶۷,۰۰۰ ۴,۶۲۲,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۷۷,۰۰۰ ۵,۰۴۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۶۷,۰۰۰ ۴,۶۲۲,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۶۷۷,۰۰۰ ۵,۰۴۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۶۷,۰۰۰ ۴,۶۲۲,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۶۷۷,۰۰۰ ۵,۰۴۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۶۳۲,۰۰۰ ۵,۱۷۲,۰۰۰ ۲,۰۹۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۱۲,۰۰۰ ۵,۷۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۳۷,۰۰۰ ۴,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۴۷,۰۰۰ ۵,۲۱۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۳۷,۰۰۰ ۴,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۴۷,۰۰۰ ۵,۲۱۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۳۷,۰۰۰ ۴,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۴۷,۰۰۰ ۵,۲۱۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۳۷,۰۰۰ ۴,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۸۴۷,۰۰۰ ۵,۲۱۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۳۷,۰۰۰ ۴,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۸۴۷,۰۰۰ ۵,۲۱۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۳۷,۰۰۰ ۴,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۸۴۷,۰۰۰ ۵,۲۱۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۳۷,۰۰۰ ۴,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۸۴۷,۰۰۰ ۵,۲۱۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۳۷,۰۰۰ ۴,۷۹۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۸۴۷,۰۰۰ ۵,۲۱۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۷۶۷,۰۰۰ ۴,۹۲۲,۰۰۰ ۲,۶۱۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۷۷,۰۰۰ ۵,۳۴۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۸۵۲,۰۰۰ ۵,۳۹۲,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۱۳۲,۰۰۰ ۵,۹۵۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۸۷۲,۰۰۰ ۵,۴۱۲,۰۰۰ ۲,۳۳۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۵۲,۰۰۰ ۵,۹۷۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۸۷۲,۰۰۰ ۵,۴۱۲,۰۰۰ ۲,۳۳۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۱۵۲,۰۰۰ ۵,۹۷۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۹۱۷,۰۰۰ ۵,۰۷۲,۰۰۰ ۲,۷۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۱۲۷,۰۰۰ ۵,۴۹۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۴,۰۳۲,۰۰۰ ۵,۵۷۲,۰۰۰ ۲,۴۹۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۱۲,۰۰۰ ۶,۱۳۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۶۴۲,۰۰۰ ۶,۹۵۲,۰۰۰ ۲,۳۳۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۰۶۲,۰۰۰ ۷,۷۹۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۸۰۲,۰۰۰ ۷,۱۱۲,۰۰۰ ۲,۴۹۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۲۲۲,۰۰۰ ۷,۹۵۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۰۲۷,۰۰۰ ۷,۷۲۲,۰۰۰ ۲,۳۳۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۱۷,۰۰۰ ۸,۷۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۱۸۷,۰۰۰ ۷,۸۸۲,۰۰۰ ۲,۴۹۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۶۷۷,۰۰۰ ۸,۸۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۶,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۸۷,۰۰۰ ۶,۹۵۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۶,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۸۷,۰۰۰ ۶,۹۵۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۶,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۸۷,۰۰۰ ۶,۹۵۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۶,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۸۷,۰۰۰ ۶,۹۵۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۶,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۵۸۷,۰۰۰ ۶,۹۵۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۶,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۵۸۷,۰۰۰ ۶,۹۵۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۶,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۵۸۷,۰۰۰ ۶,۹۵۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۶,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۵۸۷,۰۰۰ ۶,۹۵۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۶,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۵۸۷,۰۰۰ ۶,۹۵۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۳۷۷,۰۰۰ ۶,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۵۸۷,۰۰۰ ۶,۹۵۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۶۲,۰۰۰ ۷,۳۰۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۴۲,۰۰۰ ۷,۸۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۶۲,۰۰۰ ۷,۳۰۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۴۲,۰۰۰ ۷,۸۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۶۲,۰۰۰ ۷,۳۰۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۴۲,۰۰۰ ۷,۸۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۶۲,۰۰۰ ۷,۳۰۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۰۴۲,۰۰۰ ۷,۸۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۶۲,۰۰۰ ۷,۳۰۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۶,۰۴۲,۰۰۰ ۷,۸۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۶۲,۰۰۰ ۷,۳۰۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۶,۰۴۲,۰۰۰ ۷,۸۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۶۲,۰۰۰ ۷,۳۰۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۶,۰۴۲,۰۰۰ ۷,۸۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۶۲,۰۰۰ ۷,۳۰۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۶,۰۴۲,۰۰۰ ۷,۸۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۷۶۲,۰۰۰ ۷,۳۰۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۰۴۲,۰۰۰ ۷,۸۶۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۴۷,۰۰۰ ۸,۰۷۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۴۹۷,۰۰۰ ۸,۷۷۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۴۷,۰۰۰ ۸,۰۷۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۴۹۷,۰۰۰ ۸,۷۷۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۴۷,۰۰۰ ۸,۰۷۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۴۹۷,۰۰۰ ۸,۷۷۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۴۷,۰۰۰ ۸,۰۷۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۴۹۷,۰۰۰ ۸,۷۷۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۴۷,۰۰۰ ۸,۰۷۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۶,۴۹۷,۰۰۰ ۸,۷۷۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۴۷,۰۰۰ ۸,۰۷۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۶,۴۹۷,۰۰۰ ۸,۷۷۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۴۷,۰۰۰ ۸,۰۷۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۶,۴۹۷,۰۰۰ ۸,۷۷۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۶,۱۴۷,۰۰۰ ۸,۰۷۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۶,۴۹۷,۰۰۰ ۸,۷۷۲,۰۰۰ ۰
هتل فلورا در قلب دبی و خیابان معروف و الرقه و نزدیک مترو و به فاصله چند دقیقه ای فرودگاه بین المللی دبی قرار دارد. اتاق های جادار هتل شامل نشیمن، فضای کاری، اینترنت پرسرعت، حمّام و دستشویی کامل، تلویزیون تخت با کانال های ماهواره ای و چای/قهوه ساز می باشند. میهمانان می توانند از غذاهای مختلف رستوران Monsson لذت ببردند که بوفه صبحانه و نهار روزانه سرو می نماید. غذاهای دریایی، مدیترانه ای، عربی و پان آسیایی هم در رستوران فراهم می باشد. باشگاه مجهز هتل شامل حمّام و سونا می باشد. یک استخر هم با دمای کنترل شده در نظر گرفته شده است. مرکز اسپای هتل هم انواع ماساژ ها را در محیطی آرامش بخش فراهم کرده است. پارکینگ رایگان نیز در محل موجود است. هتل بزرگ فلورا به فاصله ایده آلی از جاذبه های توریستی مثل مرکز خرید الغریر با 5 دقیقه فاصله، دهکده Heritage، موزه دبی، و بازار معروف طلا که فقط 10 دقیقه از هتل با خودرو فاصله دارند قرار گرفته شات. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمن به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد..
نمایش بیشتر

*هتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی
  • خرید
  • هتل
  • تفریح و سرگرمی
  • ایستگاه مترو
بستن
نمایشگاه صنایع دارویی ابوظبی (CPhI Middle East & Africa)
تاکسی های پرنده بدون سرنشین اهانگ در دبی راه اندازی میشوند
تور ارزان دبی یا تور لحظه آخری دبی
چگونه از باکو به تفلیس سفر کنیم
از سرگیری پرواز مستقیم بوشهر - دبی
ممنوعیت توقف در حاشیه جاده برای اقامه نماز در دبی
نحوه گرفتن ویزای آذربایجان (بخش دوم)
نمایشگاه صنعت بسته بندی باکو 2019 (Ipack Caspian)
نکات مهمی درباره تاکسی گرفتن در استانبول :
7 کاری که باید در دبی مارینا انجام دهید

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 4 ستاره فلورا گرند هتل دبی

لطفا منتظر بمانید...