هتل سه ستاره لایف روم استانبول

Hotel Life Room

امتیاز ۴ نفر ۳.۳ از ۵
من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
استانبول
امتیاز دهی
ارسال دیدگاه
ارسال تصویر
هتل سه ستاره لایف روم استانبول - Hotel Life Room - بیسان گشتهتل سه ستاره لایف روم استانبول - Hotel Life Room - بیسان گشتهتل سه ستاره لایف روم استانبول - Hotel Life Room - بیسان گشتهتل سه ستاره لایف روم استانبول - Hotel Life Room - بیسان گشتهتل سه ستاره لایف روم استانبول - Hotel Life Room - بیسان گشتهتل سه ستاره لایف روم استانبول - Hotel Life Room - بیسان گشتهتل سه ستاره لایف روم استانبول - Hotel Life Room - بیسان گشتهتل سه ستاره لایف روم استانبول - Hotel Life Room - بیسان گشتهتل سه ستاره لایف روم استانبول - Hotel Life Room - بیسان گشتهتل سه ستاره لایف روم استانبول - Hotel Life Room - بیسان گشتهتل سه ستاره لایف روم استانبول - Hotel Life Room - بیسان گشتهتل سه ستاره لایف روم استانبول - Hotel Life Room - بیسان گشت

فاصله هتل لایف روم استانبول تا اماکن پر رفت و آمد

برای رزرو تور و یا اتاق در هتل لایف روم استانبول با آژانس بیسان گشت به شماره ۶۶۵۳۸۰۶۱-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )

معرفی هتل سه ستاره لایف روم استانبول

هتل لایف روم استانبول (Hotel Life Room) یک هتل سه ستاره در استانبول در کشور ترکیه است که از خیابان استقلال استانبول ۰.۲ و از میدان تکسیم استانبول ۰.۷ کیلومتر فاصله دارد .

هتل سه ستاره لایف روم استانبول

موقعیت هتل لایف روم استانبول

فاصله هتل لایف روم استانبول تا خیابان استقلال استانبول ۰.۲ کیلومتر است.

فاصله هتل لایف روم استانبول تا میدان تکسیم استانبول ۰.۷ کیلومتر است.

فاصله هتل لایف روم استانبول تا موزه پرا استانبول ۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا موزه هنرهای مدرن استانبول ۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا کاخ دلمه باغچه استانبول ۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا بازار خرید میسیر کارسیسی استانبول ۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی استانبول ۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا برج گالاتا استانبول ۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا شاخ طلایی استانبول ۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا قصر ییلدیز استانبول ۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا پارک ییلدیز استانبول ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا مسجد رستم پاشا استانبول ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا آبراهه والنس استانبول ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا بازار ادویه استانبول ۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا مسجد سلیمانیه استانبول ۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا تنگه بسفر (بسفروس) ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا مسجد اورتاکوی استانبول ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا پل گالاتا استانبول ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا گرند بازار استانبول ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا مسجد جدید (ینی جامی) استانبول ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا موزه رحمی ام کوچ استانبول ۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا باسیلیکا سیسترن (آب انبار استانبول) ۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا پارک گولهانه استانبول ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا کاخ توپکاپی استانبول ۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا میدان سلطان احمد استانبول ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا موزه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول ۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا کلیسا (موزه) کورا استانبول ۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا سه گانه موزه باستان‌ شناسی استانبول ۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا کلیسای ایا ایرنه استانبول ۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا مسجد ایا صوفیه استانبول ۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا مرکز خرید زورلو استانبول ۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا پارک مینیاتورک استانبول ۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا مسجد ایوب سلطان استانبول ۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا مسجد ایا صوفیه کوچک استانبول ۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا مسجد سلطان احمد استانبول ۸.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا مرکز خرید کانیون استانبول ۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا کاخ بیلربیی استانبول ۱۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا پل بسفر (پل شهدای 15 جولای) استانبول ۱۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا قلعه روملی حصار ۱۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا مرکز خرید فروم استانبول ۱۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا شهربازی ویالند استانبول ۱۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا شهربازی اسفانبول (ویالند استانبول) ۱۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا مرکز خرید ایستینیه پارک استانبول ۱۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا برج مایدن استانبول ۱۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۶ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا پارک امیرگان استانبول ۱۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا تپه های کاملیکا استانبول ۱۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا قلعه آناتولی حصار استانبول ۱۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا کاخ کوچوکسو استانبول ۱۸.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا پل سلطان محمد فاتح استانبول ۱۸.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا مرکز خرید پالادیوم استانبول ۱۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا مرکز خرید مگا اوت لت ونیزیا استانبول ۲۰.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا مرکز خرید استانبول مال ۲۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا جنگل بلگراد استانبول ۲۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا آکواریوم استانبول ۲۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ لیر )

فاصله هتل لایف روم استانبول تا جزیره بیوک آدا استانبول ۳۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۴ لیر )

توضیحات
نمایش بیشتر

*هتل سه ستاره لایف روم استانبول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • ابتدای صفحه
 • تصاویر
 • فاصله و کرایه تا مراکز مهم
 • معرفی
 • امکانات
 • دیدگاه ها
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
4 نفر به این هتل امتیاز داده اند

نظرات در مورد هتل لایف روم استانبول


شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل سه ستاره لایف روم استانبول بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

موقعیت هتل لایف روم استانبول روی نقشه

مشاهده نقشه لوگوی نقشه بیسان گشت

مکان های نزدیک هتل لایف روم استانبول

 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو

سایر هتل های سه ستاره نزدیک به هتل سه ستاره لایف روم استانبول

هتل سه ستاره بالو استانبول
Hotel Balo
مشاهده مسیر
هتل سه ستاره مکس ول استانبول
Maxwell Hotel
مشاهده مسیر
هتل سه ستاره گرند هیسار استانبول
Grand Hisar Hotel
مشاهده مسیر
هتل سه ستاره مولتون بیوقلو استانبول
Molton Beyoglu Hotel
مشاهده مسیر
هتل سه ستاره گلدن پراز استانبول
The Golden Peras Hotel
مشاهده مسیر
هتل سه ستاره فاید استانبول
Fide Hotel
مشاهده مسیر
هتل کارما استانبول
karma hotel
مشاهده مسیر
هتل سه ستاره مارون استانبول
Maroon Hotel Pera
مشاهده مسیر
هتل سه ستاره نوا فلتس استانبول
Neva Flats Hotel
مشاهده مسیر
هتل سه ستاره رزیدنس استانبول
Hotel Residence
مشاهده مسیر
هتل سه ستاره تکسیم لانژ استانبول
Taxim Lounge Hotel Special Category
مشاهده مسیر
هتل تراس استانبول
Trass Hotel
مشاهده مسیر
هتل سه ستاره سانتا لوسیا استانبول
Taksim Santa Lucia Hotel
مشاهده مسیر
رزرو تور
رزرو هتل و ترنسفر
رزرو بلیط
اخذ ویزا

چنانچه تمایل دارید با شما تماس گرفته شود فرم زیر را تکمیل نمایید و دکمه ثبت درخواست را بزنید. کارشناسان بیسان گشت با شما تماس می گیرند.

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

انتخاب شهر

دبی باکو تفلیس باتومی ایروان استانبول آنکارا ازمیر آنتالیا کوش آداسی بانکوک پوکت پاتایا سئول شانکهای پکن دهلی کولومبو پاریس برلین فرانکفورت هامبورگ رم ونیز

انتخاب مدت اقامت :

یک شب دو شب سه شب چهار شب پنج شب شش شب هفت شب هشت شب نه شب ده شب یازده شب دوازده شب

تعداد اتاق و مسافر:

اتاق اول

بزرگسال (بالای 12 سال) + 1 -
کودک (0 نا 12 سال) + 1 -
سن کودک اول
سن کودک دوم

اتاق اول

بزرگسال (بالای 12 سال) + 1 -
کودک (0 نا 12 سال) + 1 -
سن کودک اول
سن کودک دوم

اتاق اول

بزرگسال (بالای 12 سال) + 1 -
کودک (0 نا 12 سال) + 1 -
سن کودک اول
سن کودک دوم

انتخاب تاریخ شروع :

آبان ۱۳۹۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
 
 
 
 
 
 
 
 
آذر ۱۳۹۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
 
 
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
 
 
 
 
 
 

امتیاز به هتل سه ستاره لایف روم استانبول

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل سه ستاره لایف روم استانبول

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل سه ستاره لایف روم استانبول" ارسال نمایید

  هتل سه ستاره لایف روم استانبول

  لطفا منتظر بمانید...