?>

هتل 2 ستاره میدل ایست دبی

Middle East Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان المصلا، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره میدل ایست دبی - Middle East Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ
آذر ۱۳۹۷
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
 
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۳,۲۱۵
۲۶
۳,۴۰۵
۲۷
۳,۰۴۵
۲۸
۳,۲۳۵
۲۹
۳,۴۰۵
۳۰
۳,۳۵۳
 
 
 
 
 
 
 

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۰۴۵,۰۰۰ ۳,۹۷۱,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۰۴۵,۰۰۰ ۳,۹۷۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۰۴۵,۰۰۰ ۳,۹۷۱,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۰۴۵,۰۰۰ ۳,۹۷۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۰۹۵,۰۰۰ ۴,۰۰۶,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۰۹۵,۰۰۰ ۴,۰۰۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۰۹۵,۰۰۰ ۴,۰۰۶,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۰۹۵,۰۰۰ ۴,۰۰۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۹۵,۰۰۰ ۴,۱۰۶,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۱۹۵,۰۰۰ ۴,۱۰۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۳۵,۰۰۰ ۴,۱۴۶,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۲۳۵,۰۰۰ ۴,۱۴۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۳۵۳,۰۰۰ ۴,۵۸۹,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۳۵۳,۰۰۰ ۴,۵۸۹,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۳۵۳,۰۰۰ ۴,۵۸۹,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۳۵۳,۰۰۰ ۴,۵۸۹,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۴۰۵,۰۰۰ ۴,۳۱۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۹۹,۰۰۰ ۴,۷۱۳,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۴۹۹,۰۰۰ ۴,۷۱۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۵۵۹,۰۰۰ ۴,۷۷۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۵۹,۰۰۰ ۴,۷۷۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۵۵۹,۰۰۰ ۴,۷۷۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۵۵۹,۰۰۰ ۴,۷۷۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۵۵۹,۰۰۰ ۴,۷۷۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۵۵۹,۰۰۰ ۴,۷۷۳,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۵۸۲,۰۰۰ ۴,۷۹۶,۰۰۰ ۲,۳۶۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۸۲,۰۰۰ ۴,۷۹۶,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۵۲۶,۰۰۰ ۲,۷۰۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۱۵,۰۰۰ ۴,۵۲۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۶۵۹,۰۰۰ ۴,۸۷۳,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۵۹,۰۰۰ ۴,۸۷۳,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۸ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۸۵۵,۰۰۰ ۴,۷۶۶,۰۰۰ ۲,۹۴۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۳,۸۵۵,۰۰۰ ۴,۷۶۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۳,۸۶۲,۰۰۰ ۵,۳۸۰,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۶۲,۰۰۰ ۵,۳۸۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۱۶۶,۰۰۰ ۵,۹۸۷,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۱۶۶,۰۰۰ ۵,۹۸۷,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۲۶۶,۰۰۰ ۶,۰۸۷,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۶۶,۰۰۰ ۶,۰۸۷,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۶,۴۴۲,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۶,۴۴۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۶,۴۴۲,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۶,۴۴۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۶,۴۴۲,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۲۸۰,۰۰۰ ۶,۴۴۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۴۶۹,۰۰۰ ۶,۵۹۴,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۶۹,۰۰۰ ۶,۵۹۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۴۶۹,۰۰۰ ۶,۵۹۴,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۴۶۹,۰۰۰ ۶,۵۹۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۴۶۹,۰۰۰ ۶,۵۹۴,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۴,۴۶۹,۰۰۰ ۶,۵۹۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۵۶۹,۰۰۰ ۶,۶۹۴,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۶۹,۰۰۰ ۶,۶۹۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۷۶۶,۰۰۰ ۶,۵۸۷,۰۰۰ ۲,۹۴۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۷۶۶,۰۰۰ ۶,۵۸۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۸ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۱۷۵,۰۰۰ ۶,۱۰۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۴۸۳,۰۰۰ ۶,۷۱۹,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۷۹۲,۰۰۰ ۷,۳۳۷,۰۰۰ ۰
این هتل در منطقه تجاری دیره قرار دارد و اتاق های مجهز به تهویه مطبوع با بالکن ارائه می نماید. نایت کلاب با موسیقی زنده هندی و انواع نوشیدنی هم از میهمانان پذیرایی می کند. میهمانان می توانند از غذاهای چینی، جنوب و شمال هند در رستوران Thamburu و سرویس اتاق 24 ساعته بهره مند شوند. آبجو و سایر نوشیدنی ها هم در میخانه Churchill مهیا می باشد. اتاق های هتل میدل ایست دارای مبلمان ساده ای هستند و تلویزیون با یخچال کوچک در خود جای داده اند. امکانات حمّام هم به صورت مشترک قابل استفاده می باشد. هتل میدل ایست دارای یک پذیرش 24 ساعته بوده و سرویس لباسشویی ارائه می دهد. میهمانان می توانند در داخل هتل تبدیل ارز کرده و برای گشت و گذار در دبی اتومبیل اجاره نمایند. دبی کریک فقط 3 ایستگاه اتوبوس از هتل فاصله دارد و موزه دبی هم در عرض 10 دقیقه با قایق قابل دسترسی می باشد. هتل میدل ایست از بازار معروف طلای دیره 15 دقیقه با پای پیاده فاصله دارد. فرودگاه دبی هم در عرض 10 دقیقه قابل دسترسی خواهد بود. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 2 ستاره میدل ایست دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 2 ستاره میدل ایست دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 2 ستاره میدل ایست دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 2 ستاره میدل ایست دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بستن
سوپرایز تابستانی دبی 2018
اسپینس
4 هتل از 5 بلند ترین هتل های جهان در دبی هستند
آتش سوزی هتل آدرس دبی (العنوان) در شب سال نو
انتقال یخ های قطب جنوب به دبی برای تامین آب شیرین
قایق سواری بر روی خور
حقایقی از دبی | 20 واقعیت جالب در مورد دبی
زندانیان در امارات از این پس می‌توانند با فرزندان خود ویدیو چت داشته باشند
هواپیمایی امارات در فرودگاه دبی دچار سانحه شد
نمایشگاه ترافیک و حمل و نقل دبی (Gulf Traffic Dubai 2018)

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 2 ستاره میدل ایست دبی

لطفا منتظر بمانید...