?>

هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی

Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
دبی-شمال راس الخیمه-جزیره مرجان
97172020000+
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشتهتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی - Rixos Bab Al Bahr - Ultra All Inclusive - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ
آذر ۱۳۹۷
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
 
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۶,۸۳۶
۲۶
۷,۰۲۶
۲۷
۶,۷۲۹
۲۸
۶,۸۵۶
۲۹
۷,۰۲۶
۳۰
۷,۰۲۶
 
 
 
 
 
 
 

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۶,۷۱۶,۰۰۰ ۱۰,۷۷۸,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۶,۷۱۶,۰۰۰ ۱۰,۷۷۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۶,۷۱۶,۰۰۰ ۱۰,۷۷۸,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۶,۷۱۶,۰۰۰ ۱۰,۷۷۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۶,۷۲۹,۰۰۰ ۱۰,۸۶۲,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۷۲۹,۰۰۰ ۱۰,۸۶۲,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۶,۷۲۹,۰۰۰ ۱۰,۸۶۲,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۷۲۹,۰۰۰ ۱۰,۸۶۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۶,۸۱۶,۰۰۰ ۱۰,۸۷۸,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۶,۸۱۶,۰۰۰ ۱۰,۸۷۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۶,۸۵۶,۰۰۰ ۱۰,۹۱۸,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۸۵۶,۰۰۰ ۱۰,۹۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۷,۰۲۶,۰۰۰ ۱۱,۰۸۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۷,۲۳۶,۰۰۰ ۱۱,۲۹۸,۰۰۰ ۲,۷۰۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۷,۲۳۶,۰۰۰ ۱۱,۲۹۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۸,۲۶۶,۰۰۰ ۱۳,۷۷۶,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۸,۲۶۶,۰۰۰ ۱۳,۷۷۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۸,۳۲۷,۰۰۰ ۱۳,۷۴۲,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۸,۳۲۷,۰۰۰ ۱۳,۷۴۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۸,۳۸۷,۰۰۰ ۱۳,۸۰۲,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۳۸۷,۰۰۰ ۱۳,۸۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۸,۳۸۷,۰۰۰ ۱۳,۸۰۲,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۸,۳۸۷,۰۰۰ ۱۳,۸۰۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۸,۳۸۷,۰۰۰ ۱۳,۸۰۲,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۸,۳۸۷,۰۰۰ ۱۳,۸۰۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۸,۴۱۰,۰۰۰ ۱۳,۸۲۵,۰۰۰ ۲,۳۶۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۴۱۰,۰۰۰ ۱۳,۸۲۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۸,۴۸۷,۰۰۰ ۱۳,۹۰۲,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۴۸۷,۰۰۰ ۱۳,۹۰۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۸,۸۵۹,۰۰۰ ۱۲,۹۹۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۹,۸۹۷,۰۰۰ ۱۶,۶۶۶,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۹,۸۹۷,۰۰۰ ۱۶,۶۶۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۱۰,۳۹۶,۰۰۰ ۱۵,۹۰۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۱۱,۴۰۸,۰۰۰ ۱۹,۵۳۰,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۱۱,۴۰۸,۰۰۰ ۱۹,۵۳۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۱۱,۵۰۸,۰۰۰ ۱۹,۶۳۰,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۱,۵۰۸,۰۰۰ ۱۹,۶۳۰,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۱۱,۹۳۳,۰۰۰ ۱۸,۸۲۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۱۲,۸۷۷,۰۰۰ ۲۲,۵۲۰,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۲,۸۷۷,۰۰۰ ۲۲,۵۲۰,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۱۲,۸۷۷,۰۰۰ ۲۲,۵۲۰,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۱۲,۸۷۷,۰۰۰ ۲۲,۵۲۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۱۲,۹۱۸,۰۰۰ ۲۲,۳۹۵,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۲,۹۱۸,۰۰۰ ۲۲,۳۹۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۱۲,۹۱۸,۰۰۰ ۲۲,۳۹۵,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۱۲,۹۱۸,۰۰۰ ۲۲,۳۹۵,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۱۳,۰۱۸,۰۰۰ ۲۲,۴۹۵,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۱۳,۰۱۸,۰۰۰ ۲۲,۴۹۵,۰۰۰ ۰

هتل پنج ستاره رکسوس باب البحر در راس الخیمیه دبی قرار دارد.

رستوران این هتل با غذاهای نامحدود و نوشیدنی های متنوع با 14 گزینه برای انتخاب روزانه در اختیار میهمانان قرار می گیرد.

این هتل در سواحل زیبا و بکر جزیره مرجان قرار دارد.

تمام اتاق ها و سوئیت های هتل دارای یک تلویزیون LCD، مینی بار و کتری برقی می باشد.

برخی از سوئیت ها دارای یک بالکن با چشم انداز زیبا از منظره دریا است.

رستوران هتل رکسوس باب البحر یک سالن غذاخوری با بوفه، 6 رستوران آلاکارت و 6 بار و سالن و 1 باشگاه شبانه روزی ارائه می دهد.

خدمات 24 ساعته اتاق نیز در دسترس می باشد.

میهمانان می توانند از استخر در فضای باز و خورشید گرفتن در سواحل لذت ببرند.

این هتل همچنین امکانات آبگرم، باشگاه کودکان و نوجوانان در اختیار میهمانان قرار می دهد.

مرکز شهر راس الخیمه 25 دقیقه با ماشین تا هتل رکسوس باب البحر فاصله دارد.

فرودگاه بین المللی دبی در فاصله 60 دقیقه با ماشین این هتل قرار دارد.

پارکینگ رایگان در این هتل دسترس می باشد.

نمایش بیشتر

*هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی
  • خرید
  • هتل
  • تفریح و سرگرمی
  • ایستگاه مترو
سایر هتل های پنج ستاره نزدیک به هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی
بستن
سیستم حمل و نقل در باکو
تاریخچه دبی
رستوران های ایرانی دبی بخش اول
پارک سافاری دبی در نخستین ماه سال 2018 افتتاح می‌شود
شرک در دبی
نمایشگاه تابلوهای تبلیغاتی و تصویرسازی دیجیتال دبی (SGI Dubai 2019)
جشن سال نو را در نیکی بیچ (ساحل نیکی) دبی سپری کنید
پروژه جدید هتل اتریشی وینا هاوس در دیره دبی
کریسمس در دبی
تراموا دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل پنج ستاره ریکسوس باب البحر دبی

لطفا منتظر بمانید...