?>

هتل 2 ستاره رویالتون دبی

Royalton Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
نزدیک میدان ماهی، روبروی بیمارستان المکتوم، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشتهتل 2 ستاره رویالتون دبی - Royalton Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۹۳۶,۰۰۰ ۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۰۶۶,۰۰۰ ۰ ۰
ایر عربیا ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۲,۹۳۶,۰۰۰ ۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۰۶۶,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۱۶,۰۰۰ ۰ ۲,۲۹۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۲۴۶,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۱۶,۰۰۰ ۰ ۲,۲۹۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۲۴۶,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۱۶,۰۰۰ ۰ ۲,۲۹۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۲۴۶,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۷۶,۰۰۰ ۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۳۰۶,۰۰۰ ۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۲۰۸,۰۰۰ ۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۳۸۲,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۱۶,۰۰۰ ۰ ۲,۳۹۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۳۴۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۲۶,۰۰۰ ۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۲۶,۰۰۰ ۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۲۶,۰۰۰ ۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۲۶,۰۰۰ ۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۴۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۲۶,۰۰۰ ۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۴۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۲۶,۰۰۰ ۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۴۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۲۶,۰۰۰ ۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۴۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۲۶,۰۰۰ ۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۴۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۲۶,۰۰۰ ۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۴۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۲۶,۰۰۰ ۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۴۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۲۶,۰۰۰ ۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۴۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۲۶,۰۰۰ ۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۴۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۲۶,۰۰۰ ۰ ۲,۵۰۸,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۳,۴۵۶,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۳۸۸,۰۰۰ ۰ ۲,۲۹۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۵۶۲,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۲۸,۰۰۰ ۰ ۲,۳۳۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۰۲,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۴۸,۰۰۰ ۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۲۲,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۴۸,۰۰۰ ۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۶۲۲,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۴۸,۰۰۰ ۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۶۲۲,۰۰۰ ۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۷۱,۰۰۰ ۰ ۲,۳۸۱,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۶۴۵,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۳,۷۲۱,۰۰۰ ۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۳۹,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۳,۹۵۴,۰۰۰ ۰ ۲,۳۱۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۱۵,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۳,۹۹۴,۰۰۰ ۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۲۵۵,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۳,۹۹۴,۰۰۰ ۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۲۵۵,۰۰۰ ۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۰۲۶,۰۰۰ ۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۳۳۱,۰۰۰ ۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۰۲۶,۰۰۰ ۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۳۳۱,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۲۲۶,۰۰۰ ۰ ۲,۳۱۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۳۱,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۲۶۶,۰۰۰ ۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۷۱,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۲۶۶,۰۰۰ ۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۵۷۱,۰۰۰ ۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۲۶۶,۰۰۰ ۰ ۲,۳۵۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۵۷۱,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۶۶,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۶۶,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۶۶,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۶۶,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۶۶,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۶۶,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۶۶,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۶۶,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۶۶,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۶۶,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۶۶,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۶۶,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۰۶۶,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۳۸,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۳۸,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۳۸,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۳۸,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۳۸,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۳۸,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۳۸,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۳۸,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۳۸,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۳۸,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۳۸,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۳۳۸,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۵۱۲,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۵ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۲۹,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۲۹,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۲۹,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۲۹,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۸۲۹,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۸۲۹,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۸۲۹,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۸۲۹,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۸۲۹,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۸۲۹,۰۰۰ ۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۶۱۱,۰۰۰ ۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۸۲۹,۰۰۰ ۰ ۰
رویالتون در قلب دبی واقع شده و از مرکز خرید الغریر و ایستگاه مترو یونیون 5 دقیقه پیاده فاصله دارد. یک رستوران هندی هم در هتل وجود دارد. اتاق های هتل رویالتون به تهویه مطبوع مجهز هستند. اتاق ها شامل مبلمان چوبی و پنجره های بزرگ با نمای شهری می باشند. تلویزیون ماهواره ای، یخچال کوچک و حمّام و دستشویی اختصاصی هم با سشوار در نظر گرفته شده است. رستوران Caspian هم غذاهای عربی، آسیایی و اروپایی که با ترکیبات محلی تازه طبخ شده سرو می نماید. یک کافی شاپ و میخانه 24 ساعته هم هست که کوکتل و آبجو ارائه می دهد. میهمانان می توانند از خدمات اتو و لباسشویی هتل بهره مند شوند. روزنامه هم به صورت روزانه در لابی به همراه نگهداری از چمدان ها فراهم می باشد. فرودگاه بین المللی دبی با خودرو 10 دقیقه از اینجا فاصله دارد. دیره سیتی سنتر و مرکز خرید برجمان در کمتر از 5 کیلومتری هتل واقع شده اند. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد. این جا همچنین با برند هایی مثل نایک برای خرید ایده آل است.
نمایش بیشتر

*هتل 2 ستاره رویالتون دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
 • ابتدای صفحه
 • امتیاز کاربران
 • دیدگاه ها
 • تصاویر
 • نقشه گوگل
 • مکان های نزدیک
1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 2 ستاره رویالتون دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 2 ستاره رویالتون دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 2 ستاره رویالتون دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
مجتمع تجاری الغریر دبی مشاهده مسیر
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار ماهی دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بستن
تصاویر ابرماه شب گذشته در دبی
برترین خیابان های استانبول برای خرید سوغاتی
سفر دبی بدون تور
شرک در دبی
نمایشگاه سنگ middle east stone دبی 2018
عکس هوایی برج العرب در گوگل بروز شد
نحوه پرداخت پاداش حین کار در دبی
انتقال یخ های قطب جنوب به دبی برای تامین آب شیرین
پروژه جدید هتل اتریشی وینا هاوس در دیره دبی
چشم دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 2 ستاره رویالتون دبی

لطفا منتظر بمانید...