راهنمای گردشگری و تور

بزرگترین مرجع گردشگری باکو به زبان فارسی

اردیبهشت ۱۳۹۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رویداد های اردیبهشت ۱۳۹۸ باکو

نمایشگاه تجهیزات هتلداری باکو (HOREX Caucasus 2019)
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
نمایشگاه صنعت بسته بندی باکو (Ipack Caspian 2019)
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
نمایشگاه کشاورزی باکو (Caspian Agro 2019)
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
نمایشگاه دنیای خوراکی آذربایجان 2019 (WorldFood)
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
نمایشگاه جهان خوراکی آذربایجان (WorldFood Azerbaijan Baku 2019)
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸