هتل رامادا باکو

هتل پنج ستاره

Ramada Baku Hotel

امتیاز ۸۲۲ نفر ۷.۴ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل رامادا باکو

راحتی800۷.۷
نظافت و تمیزی806۷.۵
امکانات803۷.۶
پرسنل808۷.۹
ارزش خرید805۷.۶
موقعیت805۷.۷
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل رامادا باکو

تصویر 4465 استخر هتل رامادا باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4466 استخر هتل رامادا باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4467 استخر هتل رامادا باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4468 نمای بیرونی هتل رامادا باکو
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4469 فضای بیرونی هتل رامادا باکو
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4470 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4471 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4472 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4473 فضای بیرونی هتل رامادا باکو
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4474 فضای بیرونی هتل رامادا باکو
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4475 باشگاه ورزشی هتل رامادا باکو
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4476 باشگاه ورزشی هتل رامادا باکو
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4477 استخر هتل رامادا باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4478 سونا و اسپا هتل رامادا باکو
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4479 سونا و اسپا هتل رامادا باکو
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4480 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4481 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4482 لابی هتل رامادا باکو
تصویر لابی هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4483 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4484 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4485 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4486 فضای بیرونی هتل رامادا باکو
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4487 فضای بیرونی هتل رامادا باکو
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4488 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4489 استخر هتل رامادا باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4490 ساحل هتل رامادا باکو
تصویر ساحل هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4491 باشگاه ورزشی هتل رامادا باکو
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4492 فضای بیرونی هتل رامادا باکو
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4493 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4494 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4495 فضای بیرونی هتل رامادا باکو
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4496 لابی هتل رامادا باکو
تصویر لابی هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4497 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4498 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4499 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4500 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4501 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4502 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4503 اتاق جلسات هتل رامادا باکو
تصویر اتاق جلسات هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4504 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4505 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4506 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4507 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4508 اتاق جلسات هتل رامادا باکو
تصویر اتاق جلسات هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4509 اتاق جلسات هتل رامادا باکو
تصویر اتاق جلسات هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4510 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4511 استخر هتل رامادا باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4512 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4513 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره رامادا باکو
تصویر 4514 فضای اتاق های هتل رامادا باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره رامادا باکو

تصاویر ساحل هتل رامادا باکو

ساحل هتل رامادا باکو 4490 100ساحل هتل رامادا باکو 4490
+1

تصاویر سونا و اسپا هتل رامادا باکو

سونا و اسپا هتل رامادا باکو 4478 100سونا و اسپا هتل رامادا باکو 4478سونا و اسپا هتل رامادا باکو 4479 100سونا و اسپا هتل رامادا باکو 4479
+2

تصاویر اتاق جلسات هتل رامادا باکو

اتاق جلسات هتل رامادا باکو 4503 100اتاق جلسات هتل رامادا باکو 4503اتاق جلسات هتل رامادا باکو 4508 100اتاق جلسات هتل رامادا باکو 4508اتاق جلسات هتل رامادا باکو 4509 100اتاق جلسات هتل رامادا باکو 4509
+3

تصاویر باشگاه ورزشی هتل رامادا باکو

باشگاه ورزشی هتل رامادا باکو 4475 100باشگاه ورزشی هتل رامادا باکو 4475باشگاه ورزشی هتل رامادا باکو 4476 100باشگاه ورزشی هتل رامادا باکو 4476باشگاه ورزشی هتل رامادا باکو 4491 100باشگاه ورزشی هتل رامادا باکو 4491
+3

تصاویر فضای بیرونی هتل رامادا باکو

فضای بیرونی هتل رامادا باکو 4469 100فضای بیرونی هتل رامادا باکو 4469فضای بیرونی هتل رامادا باکو 4473 100فضای بیرونی هتل رامادا باکو 4473فضای بیرونی هتل رامادا باکو 4474 100فضای بیرونی هتل رامادا باکو 4474فضای بیرونی هتل رامادا باکو 4486 100فضای بیرونی هتل رامادا باکو 4486
+7

تصاویر فضای اتاق های هتل رامادا باکو

فضای اتاق های هتل رامادا باکو 4470 100فضای اتاق های هتل رامادا باکو 4470فضای اتاق های هتل رامادا باکو 4471 100فضای اتاق های هتل رامادا باکو 4471فضای اتاق های هتل رامادا باکو 4472 100فضای اتاق های هتل رامادا باکو 4472فضای اتاق های هتل رامادا باکو 4483 100فضای اتاق های هتل رامادا باکو 4483
+18

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا باکو

فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا باکو 4480 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا باکو 4480فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا باکو 4481 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا باکو 4481فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا باکو 4488 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا باکو 4488فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا باکو 4494 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا باکو 4494
+7

تصاویر لابی هتل رامادا باکو

لابی هتل رامادا باکو 4482 100لابی هتل رامادا باکو 4482لابی هتل رامادا باکو 4496 100لابی هتل رامادا باکو 4496
+2

تصاویر نمای بیرونی هتل رامادا باکو

نمای بیرونی هتل رامادا باکو 4468 100نمای بیرونی هتل رامادا باکو 4468
+1

تصاویر استخر هتل رامادا باکو

استخر هتل رامادا باکو 4465 100استخر هتل رامادا باکو 4465استخر هتل رامادا باکو 4466 100استخر هتل رامادا باکو 4466استخر هتل رامادا باکو 4467 100استخر هتل رامادا باکو 4467استخر هتل رامادا باکو 4477 100استخر هتل رامادا باکو 4477
+6
نقشه بیسان گشت
باکو باکو
+994 12 491 73 03

معرفی هتل پنج ستاره رامادا باکو

هتل پنج ستاره رامادا باکو

هتل رامادا باکو (Ramada Baku Hotel) یک هتل پنج ستاره در منطقه ساحل سیخوو باکو در کشور جمهوری آذربایجان استکه از مسجد بیبی هیبت باکو ۲.۲ و از کریستال هال باکو ۷.۸ کیلومتر فاصله دارد . قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره رامادا باکو بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

از نظر مسافران هتل رامادا باکو بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای رایگان (8.6 از 10) و کمترین امتیاز این هتل نظافت و تمیزی (7.5 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.4 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.6 از 10) است. از جمله امکانات هتل رامادا باکو می‌توان به پارکینگ، بار، مرکز تناسب اندام، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، منطقه ساحل اختصاصی، 2 استخر، اشاره کرد.

هتل 5 ستاره رامادا در بی بی هیبت (Bibiheybet) باکو با یک ساحل خصوصی و مهمانی واقع شده است.

از امکانات اصلی هتل رامادا می‌توان به 30 اتاق بزرگ و سوئیت زیبا، رستوران و 2سالن، یک ساحل خصوصی، استخر سرپوشیده، استخر روباز با صندلی‌‌های خورشیدی، شاتل فرودگاه رایگان، مرکز تناسب اندام، اتاق‌‌های درمان و ماساژ، اتاق تجاری و کنفرانس، مراقبت از کودکان، پارکینگ، وای فای رایگان اشاره کرد.

در اتاق‌‌های هتل سیستم تهویه مطبوع، آشپزخانه با یخچال، چای و قهوه ساز، تلویزیون ماهواره ای، تراس با منظره دریای خزر، لوازم آرایشی لوکس وجود دارد.

هر روز صبحانه بوفه با غذاهای گرم و سرد ارائه می‌شود. همچنین رستوران هتل انواع غذاهای آذربایجان و ترکیه را برای نهار و شام ارائه می‌نماید.

مناظر دیدنی باکو  مانند قصر شاهان، برج خیمه، پارک سابیر، تئاتر اپرا و رقص باله آذربایجان، قصر حیدر علی اف، موزه نیازی و میدان فواره تنها در فاصله 10 تا 20 دقیقه ای (با اتومبیل) از هتل می‌باشند.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل رامادا باکو 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Ornament restaurant

  نوع غذا : Pizza, ترکی, غذای محلی, European

  وعده غذایی : Menu: Buffet & à la carte

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل رامادا باکو 7 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Queen Room with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 27 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، حمام و کتری برقی است.

 • 2 - Deluxe Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 33 متر مربع

  این اتاق دوقلو دارای تلویزیون صفحه تخت، تهویه مطبوع و مینی بار است.

 • 3 - Queen Suite

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 40 متر مربع

  این سوئیت دارای بالکن، نمای باغ و تهویه مطبوع است.

 • 4 - Family Room with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب کویین ،

  مساحت : 54 متر مربع

  این اتاق خانوادگی دارای بالکن، تهویه مطبوع و کتری برقی است.

 • 5 - Corner Queen Suite

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 55 متر مربع

  این سوئیت دارای بالکن، حمام، و تلویزیون کابلی است.

 • 6 - Queen Studio

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 55 متر مربع

  این استودیو دارای بالکن، تهویه مطبوع و قسمت نشیمن است.

 • 7 - King Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 24 متر مربع

  این سوئیت دارای بالکن، حمام، و قسمت غذاخوری است.

موقعیت مکانی هتل رامادا باکو

فاصله هتل رامادا باکو تا اماکن مهم پر رفت و آمد باکو

41.35 Km ۰ دقیقه ۲۷ مانات
پارک بلوار باکو مشاهده مسیر
10.8 km ۱۴ دقیقه ۸ مانات
11.7 km ۱۹ دقیقه ۹ مانات
24.9 km ۲۹ دقیقه ۱۷ مانات
بیشتر

فاصله هتل رامادا باکو تا سایر اماکن گردشگری

مسجد بیبی هیبت باکو مشاهده مسیر
۲.۲ km ۴ دقیقه ۳ مانات
کریستال هال باکو مشاهده مسیر
۷.۸ km ۱۳ دقیقه ۶ مانات
چرخ و فلک باکو مشاهده مسیر
۸.۲ km ۱۰ دقیقه ۷ مانات
۸.۸ km ۱۱ دقیقه ۷ مانات
بیشتر

فاصله هتل رامادا باکو تا مراکز خرید

مرکز خرید ساداراک مشاهده مسیر
۸.۷ km ۱۳ دقیقه ۷ مانات
خیابان نظامی باکو مشاهده مسیر
۱۱.۶ km ۱۸ دقیقه ۹ مانات
مرکز خرید مال 28 باکو مشاهده مسیر
۱۲.۲ km ۲۱ دقیقه ۹ مانات
مرکز خرید اف باکو مشاهده مسیر
۱۲.۳ km ۲۰ دقیقه ۹ مانات
بیشتر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره رامادا باکو

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل رامادا باکو روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل رامادا باکو:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره رامادا باکو را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۸۲۲ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل رامادا باکو


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | کرایه ماشین | مطبوعات | سرویس شاتل | سبد حیوانات خانگی | شاتل فرودگاه | پیاده روی | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع |

فعالیت ها
| ساحل | زمین بازی | تجهیزات تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس | تجهیزات تنیس | زمین تنیس

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ | حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| بار | پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| شراب / شامپاین | اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | دید ساحل | تراس | ساحل آفتاب | منطقه ساحل اختصاصی | باغ | ساحل خصوصی

چشم انداز
| فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی

مناطق زندگی
| خشکشویی | خشک شویی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| اتاق VIP | کارکنان سرگرمی |

دسترسی
| پرس کت و شلوار | دسترسی به اسکی | پرس کت و شلوار

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | اسپا | سونا | ماساژ بدن | ماساژ دست | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | پکیج اسپا و شنا | اتاق بخار | امکانات اسپا | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | ماساژ | چترهای ساحلی | اسپا | حمام ترکی و بخار | کلاس های فیتنس | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مرکز تناسب اندام | ماساژ فول بادی | ماساژ دست | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر

خدمات پیشخوان
| میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| تجهیزات بازی برای کودکان

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| تجهیزات تنیس | تجهیزات تنیس | کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | اپلیکیشن موبایل برای سرویس اتاق

نظافت و ضدعفونی
| مانیکور | استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| انگلیسی | روسی | ترکی | آذربایجانی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Ramada Baku Hotel )

نظرات در مورد هتل رامادا باکو


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره رامادا باکو بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل رامادا باکو

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-چگونه می توانم از فرودگاه بین المللی حیدر علی اف به هتل برسم و هزینه ترانسفر فرودگاهی چقدر است و چقدر هزینه دارد. در مورد حمل و نقل عمومی لطفا به من اطلاع دهید (1401/11/06)

پاسخ هتل : روز بخیر.

اگر از حمل و نقل عمومی استفاده کنید، برای شما سخت خواهد بود (حتی با چمدان). باید دوبار اتوبوس عوض کنی ما می توانیم خدمات انتقال شما را از فرودگاه به هتل ترتیب دهیم. 40 AZN - فیات دوبلو (قیمت هر خودرو است). (1401/11/08)
ترجمه ماشینی
۲-آیا در تعطیلات آخر هفته گرندپری خدمات شاتل ارائه می دهید؟ (1401/10/26)

پاسخ هتل : روز بخیر.

نه، اما اگر رزرو گروهی وجود داشته باشد، می‌توانید سرویس شاتل را در آخر هفته جایزه بزرگ ترتیب دهید. (1401/10/27)
ترجمه ماشینی
۳-آیا برای وصال شب در اتاق هزینه ای وجود دارد؟ (1401/06/26)

پاسخ هتل : روز بخیر.

بله، هزینه مهمان اضافی 40 AZN در هر شب است. (1401/06/27)
ترجمه ماشینی
۴-آیا این قیمت ها شامل صبحانه می شود؟ (1401/06/14)

پاسخ هتل : روز بخیر.

قیمت با صبحانه و بدون صبحانه متفاوت است.
می توانید با صبحانه یا بدون صبحانه رزرو کنید. بستگی به انتخاب شما دارد (1401/06/15)
ترجمه ماشینی
۵-سلام، چگونه می توانم 2 سوئیت متصل دریافت کنم؟ (1401/05/15)

پاسخ هتل : روز بخیر.

لطفاً اتاق خانوادگی با منظره دریا (2 اتاق متصل) را رزرو کنید. (1401/05/16)
ترجمه ماشینی
۶-آیا در حال حاضر ساحل و استخر باز دارید؟ (1401/05/14)

پاسخ هتل : روز بخیر.

بله، ما ساحل و همچنین استخرهای سرپوشیده/باز داریم. (1401/05/14)
ترجمه ماشینی
۷-آیا امکانی برای ورود زودهنگام وجود دارد زیرا من با بچه ها سفر می کنم و باید حدود ساعت 4 صبح برسم (1401/04/07)

پاسخ هتل : روز بخیر.

ورود زودهنگام موضوع در دسترس بودن است، زیرا ساعت ورود 02:00 بعد از ظهر است. (1401/04/08)
ترجمه ماشینی
۸-آیا دوش مسلمانان در حمام وجود دارد؟ (1401/03/27)

پاسخ هتل : مهمان گرامی

بله داریم (1401/03/29)
ترجمه ماشینی
۹-برای خانم ها مشکلی نیست؟ (1401/03/25)

پاسخ هتل : میهمان گرامی

اگر برای 2 نفر رزرو کرده اید و تنها می مانید، می توانید روزی یک خانم مهمان بیاورید. (1401/03/26)
ترجمه ماشینی
۱۰-سلام،
ما یک خانواده 2 بزرگسال + 3 کودک 6 ساله، 5 ساله و 2 ساله هستیم.
کدام اتاق برای ما مناسب است؟
آیا اتاق های متصل دارید؟

متشکرم (1401/03/17)

پاسخ هتل : میهمان گرامی لطفاً به اطلاع شما برسانید که اتاق خانوادگی مناسب شماست.
(1401/03/18)
ترجمه ماشینی
۱۱-سلام، من قصد ملاقات خانوادگی با 2 بزرگسال و 2 کودک (6/8 سال) را دارم. آیا می توانیم در اتاق کوئینز اسکان دهیم. لطفا راهنمایی کنید (1401/03/12)

پاسخ هتل : به اطلاع میهمان عزیز می رساند که می توانید در اتاق خانواده اقامت داشته باشید. (1401/03/13)
ترجمه ماشینی
۱۲-من با خانواده ام که متشکل از یک کودک 1 ساله است سفر خواهم کرد، آیا مجاز است تختخواب داشته باشید (1401/03/06)

پاسخ هتل : Yesçüe می تواند تخت کودک را در اتاق بچیند (1401/03/06)
ترجمه ماشینی
۱۳-چقدر از مرکز شهر فاصله دارد؟ حمل و نقل به راحتی وجود دارد؟ (1401/02/14)

پاسخ هتل : به اطلاع میهمان عزیز می رساند که از هتل تا مرکز شهر با تاکسی حدود 15 دقیقه راه است و همچنین می توانیم در سفارش تاکسی برای شما کمک کنیم. (1401/02/14)
ترجمه ماشینی
۱۴-سلام به بازدیدکنندگان اجازه می دهید (1401/01/12)

پاسخ هتل : ظهر بخیر

بله، اجازه دهید (1401/01/12)
ترجمه ماشینی
۱۵-سلام من قصد دارم 3 روز با خانواده ام بیایم. آیا می توانم یک استودیو ملکه با 2 کودک زیر شش سال رزرو کنم؟ آنها با ما یک تخت مشترک خواهند داشت (1400/07/17)

پاسخ هتل : سلام میهمان عزیز،
می توانید یک استودیو ملکه با 2 کودک زیر شش سال رزرو کنید. رایگان خواهد بود. ما برای آنها تخت اضافه خواهیم گذاشت. (1400/07/17)
ترجمه ماشینی
۱۶-آیا می توانیم دو سوئیت ملکه متصل به هم داشته باشیم؟ یا این امکان وجود دارد که با یک سوئیت ملکه، یک اتاق ملکه متصل وجود داشته باشد (1398/09/10)

پاسخ هتل : مهمان عزیز

اجازه دهید به اطلاع شما برسانم که اتاق های اتصال در هتل ما فقط از اتاق های استاندارد تشکیل شده است. (1398/12/20)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا ساحل خصوصی شما در کنار ملک است یا برای رفتن به آنجا باید از وسیله حمل و نقل استفاده کنم؟ (1398/06/15)

پاسخ هتل : در کنار ملک (1398/06/16)
ترجمه ماشینی
۱۸-بهترین زمان برای بازدید از ملک خود برای تعطیلات ساحلی عالی چه زمانی است؟ (1398/06/15)

پاسخ هتل : تابستان (1398/06/16)
ترجمه ماشینی
۱۹-آیا در اتاق استاندارد شما کتری برقی وجود دارد؟ (1398/06/03)

پاسخ هتل : آره (1398/06/13)
ترجمه ماشینی
۲۰-آیا منظره ساحل در اتاق وجود دارد؟ (1398/01/12)

پاسخ هتل : میهمان گرامی
لطفاً به اطلاع می رساند که از اتاق مذکور نمای ساحل و استخر وجود دارد. (1398/04/13)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل رامادا تا ایچری شهر باکو چقدر است؟

پاسخ : هتل رامادا تا ایچری شهر باکو ۱۱.۷ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
۲-هتل رامادا در کدام منظقه باکو قرار دارد ؟

پاسخ : هتل رامادا در منطقه ساحل سیخوو قرار گرفته است.
۳-موقعیت و فاصله هتل رامادا باکو تا اماکن مهم و گردشگری باکو چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل رامادا باکو

 • فاصله هتل رامادا باکو تا مسجد بیبی هیبت باکو ۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳ مانات )
 • * تا کریستال هال باکو ۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ مانات )
 • * تا چرخ و فلک باکو ۸.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ مانات )
 • * تا مرکز خرید ساداراک ۸.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ مانات )
 • * تا موزه فرش آذربایجان در باکو ۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ مانات )
 • * تا مینی ونیز باکو ۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ مانات )
 • * تا پارک آپ لند باکو ۱۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸ مانات )
 • * تا پارک فیلارمونیک ۱۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸ مانات )
 • * تا مرکز خرید پارک بلوار باکو ۱۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸ مانات )
 • * تا پارک بلوار باکو ۱۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸ مانات )
 • * تا خیابان نظامی باکو ۱۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا کاخ شیروان شاه باکو ۱۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا موزه کتاب‌ های مینیاتوری باکو ۱۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا ایچری شهر یا شهر قدیم باکو ۱۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا برج مایدن - قلعه دختر باکو ۱۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا مرکز خرید مال 28 باکو ۱۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا مرکز خرید اف باکو ۱۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا مرکز خرید نرگس باکو ۱۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا مرکز خرید پورت باکو ۱۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا مسجد تازه پیر باکو ۱۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا مرکز خرید گنجلیک باکو ۱۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ مانات )
 • * تا مرکز فرهنگی حیدر علی اف ۱۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ مانات )
 • * تا مرکز خرید مترو پارک باکو ۱۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ مانات )
 • * تا ترمینال مسافربری باکو ۲۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ مانات )
 • * تا مرکز خرید آیگون باکو ۲۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ مانات )
 • * تا آتشگاه باکو ۳۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ مانات )
 • * تا یانار داغ ۳۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ مانات )
 • * تا پارک ملی قبوستان آذربایجان ۵۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ مانات )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل رامادا باکو با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره رامادا باکو

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره رامادا باکو

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره رامادا باکو" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ