هتل فلورا البرشا دبی

هتل چهار ستاره

Flora Al Barsha

امتیاز ۷۰۳۴ نفر ۸.۲ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل فلورا البرشا دبی

راحتی6936۸.۷
نظافت و تمیزی6942۸.۶
امکانات6948۸.۲
پرسنل6945۸.۶
ارزش خرید6942۸.۳
موقعیت6932۸.۹
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل فلورا البرشا دبی

تصویر 49750 فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49745 نمای بیرونی هتل فلورا البرشا دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49734 فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49730 فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49729 فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49727 فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49723 هتل فلورا البرشا دبی
تصویر هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49717 فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49715 فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49753 فضای بیرونی هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49752 استخر هتل فلورا البرشا دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49751 فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49749 فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49748 فضای رستورانی و صبحانه هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49747 فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49746 لابی هتل فلورا البرشا دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49744 استخر هتل فلورا البرشا دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49743 لابی هتل فلورا البرشا دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49742 باشگاه ورزشی هتل فلورا البرشا دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49741 فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49740 فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49739 فضای بیرونی هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49738 سونا و اسپا هتل فلورا البرشا دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49737 باشگاه ورزشی هتل فلورا البرشا دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49736 لابی هتل فلورا البرشا دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49735 لابی هتل فلورا البرشا دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49733 لابی هتل فلورا البرشا دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49732 فضای رستورانی و صبحانه هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49731 باشگاه ورزشی هتل فلورا البرشا دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49728 فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49726 لابی هتل فلورا البرشا دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49725 فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49724 فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49722 لابی هتل فلورا البرشا دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49721 لابی هتل فلورا البرشا دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49720 باشگاه ورزشی هتل فلورا البرشا دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49719 فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49718 لابی هتل فلورا البرشا دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49716 سونا و اسپا هتل فلورا البرشا دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی
تصویر 49714 فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی

تصاویر سونا و اسپا هتل فلورا البرشا دبی

سونا و اسپا هتل فلورا البرشا دبی 49738 100سونا و اسپا هتل فلورا البرشا دبی 49738سونا و اسپا هتل فلورا البرشا دبی 49716 100سونا و اسپا هتل فلورا البرشا دبی 49716
+2

تصاویر باشگاه ورزشی هتل فلورا البرشا دبی

باشگاه ورزشی هتل فلورا البرشا دبی 49742 100باشگاه ورزشی هتل فلورا البرشا دبی 49742باشگاه ورزشی هتل فلورا البرشا دبی 49737 100باشگاه ورزشی هتل فلورا البرشا دبی 49737باشگاه ورزشی هتل فلورا البرشا دبی 49731 100باشگاه ورزشی هتل فلورا البرشا دبی 49731باشگاه ورزشی هتل فلورا البرشا دبی 49720 100باشگاه ورزشی هتل فلورا البرشا دبی 49720
+4

تصاویر فضای بیرونی هتل فلورا البرشا دبی

فضای بیرونی هتل فلورا البرشا دبی 49753 100فضای بیرونی هتل فلورا البرشا دبی 49753فضای بیرونی هتل فلورا البرشا دبی 49739 100فضای بیرونی هتل فلورا البرشا دبی 49739
+2

تصاویر فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی

فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی 49750 100فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی 49750فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی 49734 100فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی 49734فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی 49730 100فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی 49730فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی 49729 100فضای اتاق های هتل فلورا البرشا دبی 49729
+17

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل فلورا البرشا دبی

فضای رستورانی و صبحانه هتل فلورا البرشا دبی 49748 100فضای رستورانی و صبحانه هتل فلورا البرشا دبی 49748فضای رستورانی و صبحانه هتل فلورا البرشا دبی 49732 100فضای رستورانی و صبحانه هتل فلورا البرشا دبی 49732
+2

تصاویر لابی هتل فلورا البرشا دبی

لابی هتل فلورا البرشا دبی 49746 100لابی هتل فلورا البرشا دبی 49746لابی هتل فلورا البرشا دبی 49743 100لابی هتل فلورا البرشا دبی 49743لابی هتل فلورا البرشا دبی 49736 100لابی هتل فلورا البرشا دبی 49736لابی هتل فلورا البرشا دبی 49735 100لابی هتل فلورا البرشا دبی 49735
+9

تصاویر نمای بیرونی هتل فلورا البرشا دبی

نمای بیرونی هتل فلورا البرشا دبی 49745 100نمای بیرونی هتل فلورا البرشا دبی 49745
+1

تصاویر استخر هتل فلورا البرشا دبی

استخر هتل فلورا البرشا دبی 49752 100استخر هتل فلورا البرشا دبی 49752استخر هتل فلورا البرشا دبی 49744 100استخر هتل فلورا البرشا دبی 49744
+2
نقشه بیسان گشت
دبی خیابان البرشا، نزدیک مجتمع تجاری امارات مال

معرفی هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی

هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی

هتل فلورا البرشا دبی (Flora Al Barsha) یک هتل چهار ستاره در منطقه شیخ زاید - البرشا دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل فلورا البرشا دبی مجتمع تجاری امارات مال دبی است و این هتل با پارک آبی وایلد وادی دبی 5.9 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل فلورا البرشا دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (8.9 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (7.2 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.2 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8.3 از 10) است. از جمله امکانات هتل فلورا البرشا دبی می‌توان به پارکینگ، رستوران، سرویس اتاق، پذیرش 24 ساعته، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، اشاره کرد.

این هتل در نزدیکی مجتمع تجاری امارات مال واقع شده و میهمانان می‌توانند از اینترنت بی سیم رایگان در تمام مناطق، رستوران، مرکز فیتنس، اسپا، و بار کنار استخر روباز لذّت ببرند.

هر اتاق این هتل مجهّز به تهویه مطبوع به همراه تلویزیون می‌باشد. بعضی از اتاق‌‌ها برای راحتی شما دارای نشیمن هستند. یک کتری نیز در آشپزخانه قرار دارد. همه اتاق‌‌ها دارای حمّام اختصاصی هستند که حوله مخصوص، لوازم آرایشی رایگان و سشوار می‌باشد.

پذیرش 24 ساعته هم در هتل موجود است.

ساحل جمیرا با 10 دقیقه رانندگی از هتل فاصله دارد. فرودگاه بین المللی دبی هم در عرض 30 دقیقه با خودرو در دسترس خواهد بود. فلورا البرشا یک سرویس آژانس هم برای رفتن به ساحل Kite در ساعات مشخصی در نظر گرفته است.

غرق در زیبایی‌‌های البرشا شوید: مکان فوق العاده ای برای خرید لباس و کالاها و برند‌‌های لوکس

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل فلورا البرشا دبی 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Biryaniwalla

  نوع غذا : هندی, آسیایی, بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار, شام

  نوع منو : بوفه و منو باز

اتاق‌ها : هتل فلورا البرشا دبی 11 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Classic King/ Twin Room - Complimentary Transfer To Beach

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 35 متر مربع

  این اتاق مدرن و مجهز به تهویه مطبوع، دارای وای فای رایگان و پرسرعت، قسمت نشیمن با تلویزیون صفحه تخت، لوازم تهیه چای و قهوه و مینی بار دارد. حمام مجهز به حمام و دوش است.

  تخت‌های کینگ و تخت‌های دو نفره در دسترس هستند

 • 2 - Classic Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 35 متر مربع

  این اتاق دو نفره/دونفره دارای تهویه مطبوع، مینی بار و حوله است.

 • 3 - Classic Room - Inclusive of entry Tickets to Laguna Waterpark

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 35 متر مربع

  این اتاق دو نفره/دونفره دارای تلویزیون ماهواره ای، تهویه مطبوع و مبل است.

 • 4 - Classic Room - Inclusive of entry Tickets to The Green Planet

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 35 متر مربع

  این اتاق دو نفره/دونفره دارای عایق صدا، تهویه مطبوع، و حوله است.

 • 5 - Classic Room - Inclusive of Tickets to Ain Dubai

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 35 متر مربع

  این اتاق دو نفره/دونفره دارای تلویزیون صفحه تخت، قسمت نشیمن و حوله است.

 • 6 - Double or Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 35 متر مربع

  این اتاق دو نفره/دونفره دارای قسمت نشیمن، تلویزیون ماهواره‌ای و حوله است.

 • 7 - Deluxe Double/ Twin Room - Complimentary Transfer To Beach

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 40 متر مربع

  این اتاق زیبا و مجهز به تهویه مطبوع، دارای وای فای رایگان و پرسرعت، فضای زیادی با فضای نشیمن با تلویزیون صفحه تخت و مینی بار دارد. حمام مجهز به وان یا دوش و امکانات رایگان است.

  تخت‌های کینگ و تخت‌های دو نفره در دسترس هستند.

 • 8 - Premiere Double or Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 44 متر مربع

  این اتاق بزرگ و مجهز به تهویه مطبوع، دارای وای فای رایگان و پرسرعت، قسمت نشیمن با تلویزیون صفحه تخت، لوازم تهیه چای و قهوه و مینی بار دارد. حمام دارای هر دو وان و دوش مکعبی است و امکانات رایگان ارائه می دهد. همچنین یک اتو و میز اتو در اتاق وجود دارد.

  تخت‌های کینگ و تخت‌های دو نفره در دسترس هستند.

 • 9 - Executive Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 74 متر مربع

  این سوئیت بزرگ و مجهز به تهویه مطبوع، دارای وای فای رایگان و پرسرعت، یک تخت دونفره، فضای نشیمن مجزا و جادار با تلویزیون صفحه تخت کابلی، و ناهارخوری با امکانات تهیه چای و قهوه دارد. حمام مجهز به حمام، دوش و لوازم بهداشتی رایگان است.

 • 10 - Premiere Connecting Room

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 79 متر مربع

  این اتاق چهار تخته که به هم متصل می‌شوند، دارای وای‌فای پرسرعت رایگان، ۱ اتاق با تخت دو نفره و ۱ اتاق دو نفره با حمام اختصاصی دارد. دارای یک مبل، تلویزیون صفحه تخت 46 اینچی با کانال های کابلی و ماهواره ای. مینی بار و کتری نیز خواهید داشت. حمام مجهز به حمام، دوش و امکانات رایگان است.

 • 11 - Deluxe Two-Bedroom Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 115 متر مربع

  سوئیت بزرگ دو خوابه دلوکس که با سلیقه لوکس مبله شده است، این سوئیت یک سوئیت Executive و یک اتاق لوکس ایده آل برای خانواده ها را به هم متصل می کند. دارای یک اتاق نشیمن آرامش‌بخش با فضای ناهار خوری مجزا و مجهز به تمامی امکانات رفاهی از جمله تلویزیون هوشمند فول اچ‌دی، دسترسی رایگان وای فای با سرعت بالا برای دستگاه‌های نامحدود، دو حمام کاملاً مجهز با کابین دوش و وان، و همچنین یک مهمان اضافی. حمام

موقعیت مکانی هتل فلورا البرشا دبی

فاصله هتل فلورا البرشا دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

35.4 km ۳۹ دقیقه ۸۳ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
15.6 km ۱۴ دقیقه ۴۳ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
23.0 km ۲۳ دقیقه ۵۸ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
23.0 km ۱۸ دقیقه ۵۸ درهم
بیشتر

فاصله هتل فلورا البرشا دبی تا سایر اماکن گردشگری

پیست اسکی دبی مشاهده مسیر
۰.۷ km ۹ دقیقه پیاده روی
۵.۹ km ۱۰ دقیقه ۲۴ درهم
باغ پروانه دبی مشاهده مسیر
۱۲.۰ km ۱۴ دقیقه ۳۶ درهم
جزایر نخلی پالم مشاهده مسیر
۱۲.۱ km ۱۹ دقیقه ۳۶ درهم
بیشتر

فاصله هتل فلورا البرشا دبی تا مراکز خرید

۰.۷ km ۱۰ دقیقه پیاده روی
۵.۶ km ۸ دقیقه ۲۳ درهم
۱۲.۱ km ۱۶ دقیقه ۰ درهم
مجتمع سان ست مال دبی مشاهده مسیر
۱۲.۷ km ۱۶ دقیقه ۳۷ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل فلورا البرشا دبی

ایستگاه شرف دي جي (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه مول الإمارات (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه دبی اینترنت سیتی (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل فلورا البرشا دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل فلورا البرشا دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۷۰۳۴ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل فلورا البرشا دبی


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | دلیوری | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سرویس شاتل | حمام ترکی و بخار | دلیوری غذا و سوپرمارکت | پیاده روی | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع |

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | انبار چمدان | سالن زیبایی مو | زمین گلف | انبار چمدان | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | صید ماهی | صید ماهی | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| اسنک بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | میوه | قهوه خانه در محل | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری

چشم انداز
| استخر سرپوشیده / کل سال | استخر سرپوشیده / کل سال

مناطق زندگی
| خشکشویی | اسکی بازی | بولینگ | بولینگ | اسکی بازی | خشک شویی | بولینگ

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی |

دسترسی
| پرس کت و شلوار | دسترسی به اسکی | پرس کت و شلوار

استخر و اسپا
| سونا | ماساژ | اسپا | سونا | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | پکیج اسپا و شنا | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | ماساژ | چترهای ساحلی | اسپا | تناسب اندام | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مرکز تناسب اندام | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر

خدمات پیشخوان
| میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | فاکتور ارائه شده است

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| نگهداری از کودکان | نگهداری از کودکان

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | خشک شویی | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی کلید | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| انگلیسی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Flora Al Barsha )

نظرات در مورد هتل فلورا البرشا دبی


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل فلورا البرشا دبی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-آیا پذیرش 24/7 برای تحویل گرفتن بعد از ساعت 1 بامداد دارید؟ (1401/08/14)

پاسخ هتل : بله، ما پذیرش 24/7 برای پذیرایی از مهمان خود داریم. (1401/10/12)
ترجمه ماشینی
۲-وقتی دو اتاق کلاسیک کینگ/اتاق دوقلو رزرو می کنم، آیا آنها به هم متصل می شوند؟ (1401/02/26)

پاسخ هتل : اتاق های کلاسیک گزینه ای برای اتصال ندارند. اگر اتاق‌های متصل را ترجیح می‌دهید، می‌توانید برای اتاق‌های اتصال پریمیر رزرو کنید (1401/06/06)
ترجمه ماشینی
۳-آیا این اتاق برای یک تخت اضافی برای یک کودک 4 ساله مناسب است؟ ممنون (1400/08/26)

پاسخ هتل : بله برای یک تخت اضافی مناسب است (1401/01/30)
ترجمه ماشینی
۴-سلام، به دلیل بحران اقتصادی، کارت های بانکی ما در لبنان کار نمی کنند. آیا می توانم در BOOKING.COM رزرو کنم و در ملک پرداخت کنم؟ شما آن را لغو نمی کنید بله؟ (1400/06/19)

پاسخ هتل : کارت اعتباری ارائه شده باید دارای مقدار کافی برای تضمین رزرو باشد. (1400/06/19)
ترجمه ماشینی
۵-تلویزیون هوشمند وجود دارد؟ (1400/06/15)

پاسخ هتل : بله، هتل دارای تلویزیون هوشمند است. (1401/01/30)
ترجمه ماشینی
۶-استخر شامل رزرو می شود؟ (1400/05/24)

پاسخ هتل : بله استفاده از استخر در طول اقامت رایگان است. (1401/01/29)
ترجمه ماشینی
۷-سلام اتاق سیگار داری؟ (1400/04/09)

پاسخ هتل : مطمئناً ما اتاق‌های سیگار داریم، اما به محض ورود مهمانان در دسترس خواهد بود. (1400/04/09)
ترجمه ماشینی
۸-اگر کارت اعتباری نداشته باشم نمی توانم اتاق رزرو کنم؟ قبل از اینکه چندین بار بدون درخواست کارت اعتباری رزرو کردم (1400/01/16)

پاسخ هتل : رزرو اتاق با کارت اعتباری ضروری است، اما هتل این پیشنهاد را در ماه رمضان/تابستان *رزرو بدون کارت اعتباری* داشت. (1400/04/13)
ترجمه ماشینی
۹-هتل عزیز،
آیا اتوبوس رایگان به ساحل/ مراکز خرید دارید؟ لطفا نام مقاصد را بفرمایید؟ با تشکر! (1400/01/10)

پاسخ هتل : در نتیجه وضعیت فعلی کووید، هتل خدمات شاتل به ساحل کایت را به طور موقت متوقف کرده است. (1400/04/13)
ترجمه ماشینی
۱۰-سلام، آیا پنجره های اتاق مهمان باز هستند؟ تهویه خوب در طول کووید مهم است. (1399/11/01)

پاسخ هتل : متاسفانه پنجره ها به دلایل امنیتی نمی توانند باز شوند. (1400/04/08)
ترجمه ماشینی
۱۱-مهمانان اجازه ورود به اتاق را دارند؟ (1399/09/22)

پاسخ هتل : متأسفانه، خط‌مشی هتل به بازدیدکنندگان اجازه ورود به اتاق را نمی‌دهد، هرچند ممکن است در کافی‌شاپ یا رستوران ملاقات کنید. (1400/04/08)
ترجمه ماشینی
۱۲-آیا زوج های مجرد می توانند در این هتل اقامت کنند (1399/09/21)

پاسخ هتل : بله، آنها می توانند در ملک بمانند، فقط یک شناسه اصلی برای ثبت نام لازم است. (1400/04/08)
ترجمه ماشینی
۱۳-زوج مجرد مجاز است؟ (1399/09/03)

پاسخ هتل : ما به زوج‌های مجرد اجازه می‌دهیم تا زمانی که بتوانند کپی صحیح و اصلی مدارک شناسایی خود مانند پاسپورت یا شناسه امارات را ارائه دهند. (1399/09/03)
ترجمه ماشینی
۱۴-آیا پارکینگ رایگان دارید؟ (1399/06/26)

پاسخ هتل : بله پارکینگ در طول اقامت شما با ما رایگان است. (1400/04/08)
ترجمه ماشینی
۱۵-آیا تا مرکز خرید امارات پیاده روی است؟ (1399/05/02)

پاسخ هتل : بله، فقط پیاده روی تا مرکز خرید امارات است. (1400/04/08)
ترجمه ماشینی
۱۶-آیا آشپزخانه وجود دارد؟ آیا می توانم برای خودم غذا درست کنم؟ (1398/07/28)

پاسخ هتل : همه اتاق‌های این ملک شامل آشپزخانه/آشپزخانه نیست. (1398/09/07)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا امکان پذیرش زودتر وجود دارد زیرا پرواز ما در ساعت 6 صبح فرود می آید (1398/07/05)

پاسخ هتل : اگر می‌خواهید چک‌این زودهنگام تضمینی داشته باشید، درخواست‌های ورود زودهنگام منوط به در دسترس بودن اتاق خواهد بود. توصیه می‌کنیم اتاق را از شب قبل رزرو کنید. (1398/09/07)
ترجمه ماشینی
۱۸-اتاق سیگار داری (1398/07/04)

پاسخ هتل : اتاق‌های سیگار را می‌توان در صورت درخواست ارائه کرد، لطفاً درخواست خود را در قسمت نظرات یا اولویت‌ها در حین تأیید رزرو خود ذکر کنید. (1398/09/07)
ترجمه ماشینی
۱۹-اتاق سیگار داری (1398/05/23)

پاسخ هتل : بله، اتاق های سیگار را می توان در صورت درخواست ارائه کرد، لطفاً درخواست خود را به عنوان یک نکته یا اولویت در هنگام تأیید رزرو خود ذکر کنید. (1398/09/07)
ترجمه ماشینی
۲۰-چقدر طول می کشد تا از هتل فلورا به مرکز خرید امارات برسید؟ (1398/05/06)

پاسخ هتل : فلورا البرشا دقیقاً در نزدیکی مرکز خرید امارات قرار دارد که فقط پنج دقیقه پیاده روی دارد. (1398/09/07)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل فلورا البرشا تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل فلورا البرشا تا دبی مال ۱۵.۶ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
۲-فاصله هتل فلورا البرشا تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل فلورا البرشا تا سیتی سنتر دیره ۲۶.۶ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
۳-آدرس هتل فلورا البرشا کجاست؟

پاسخ : خیابان البرشا، نزدیک مجتمع تجاری امارات مال
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل فلورا البرشا کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه شرف دي جي (خط قرمز) - ایستگاه مول الإمارات (خط قرمز) - ایستگاه دبی اینترنت سیتی (خط قرمز) -
۵-موقعیت و فاصله هتل فلورا البرشا دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل فلورا البرشا دبی

 • فاصله هتل فلورا البرشا دبی تا پیست اسکی دبی ۰.۷ کیلومتر است.
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۰.۷ کیلومتر است.
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۹.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۱۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۱۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۱۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۱۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۱۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۱۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۱۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۱۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
 • * تا فواره دبی ۱۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۱۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۱۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۱۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۶ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۱۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۱۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۱۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۱۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۲ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۲۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۲۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۲۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۲۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۲۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۲۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۲۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا موزه دبی ۲۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۲۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۲۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۲۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۲۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۲۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۲۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۲۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۲۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۲۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۲۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۲۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۳۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۳۱.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۳۲.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۳۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۳۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۱ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۳۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۳ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۳۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۵ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۳۸.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۹ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۳۸.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۹ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۸۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷۵ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۹۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱۲ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۰۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱۷ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۱۱۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۱ درهم )
۶-هتل فلورا البرشا در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل فلورا البرشا در منطقه شیخ زاید - البرشا قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل فلورا البرشا دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 4 ستاره فلورا البرشا دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ