تصاویر هتل گایا گرند دبی

تصویر 58683 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58689 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58703 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58719 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58721 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58728 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58729 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58751 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58752 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58681 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58682 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58684 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58685 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58686 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58687 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58688 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58690 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58691 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58692 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58693 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58694 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58695 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58696 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58697 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58698 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58699 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58700 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58701 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58702 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58704 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58705 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58706 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58707 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58708 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58709 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58710 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58711 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58712 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58713 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58714 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58715 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58716 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58717 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58718 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58720 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58722 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58723 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58724 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58725 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58726 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58727 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58730 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58731 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58732 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58733 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58734 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58735 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58736 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58737 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58738 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58739 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58740 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58741 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58742 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58743 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58744 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58745 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58746 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58747 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58748 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58749 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58750 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58753 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58754 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58755 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
تصویر 58756 هتل گایا گرند دبی
تصویر هتل 5 ستاره گایا گرند دبی
نقشه بیسان گشت
دبی International Media Production Zone

معرفی هتل 5 ستاره گایا گرند دبی

هتل 5 ستاره گایا گرند دبی

هتل گایا گرند دبی (Ghaya Grand Hotel) یک هتل پنج ستاره در منطقه پروداکشن سیتی دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 5 ستاره گایا گرند دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل گایا گرند دبی مرکز تجاری دبی مارینا مال است و این هتل با باغ معجزه دبی 10.6 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل گایا گرند دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به نظافت و تمیزی (9.0 از 10) و کمترین امتیاز این هتل موقعیت (7.6 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.6 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8.6 از 10) است.

هتل تازه تاسیس گایا از ساحل اقامتی جمیرا (JBR) و مجتمع تجاری امارات مال با اتومبیل 10 دقیقه فاصله دارد. میهمانان می‌توانند از وای فای رایگان در سراسر هتل بهره مند شوند.

همه اتاق‌‌های مدرن این هتل مبله بوده و همراه با تلویزیون LED با کانال‌‌های ماهواراه ای ارائه می‌گردند. اتاق‌‌ها مجهز به تهویه مطبوع، اتاق نشیمن، چای/قهوه ساز و مینی بار نیز هستند. حمّام‌‌های بزرگ در اتاق‌‌ها، وان نیز در خود جای داده اند.

لذّت صرف غذا در رستوران‌‌های گایا قابل تجربه است. میهمانان می‌توانند از انواع غذاها در دو رستوران اصلی هتل لذّت ببرن. رستوران‌‌های Red Diamon و Fusion. قلیان هم در Al Mawal سرو می‌شود. یک سالون 24 ساعته به همراه بار کنار استخر هم در خدمت شماست.

در هتل گایا شما یک زمین تنیس، استخر روباز، باشگاه، مرکز اسپا و زمین بازی کودکان خواهید یافت.

گایا از JBR و مجتمع تجاری امارات مال 10 دقیقه با خودرو فاصله دارد و فرودگاه بین المللی دبی نیز در عرض 25 دقیقه قابل دسترسی خواهد بدو. این هتل سرویس رایگانی برای رفتن به مجتمع تجاری امارات مال، JBR و مرکز خرید ابن بطوطه به صورت روزانه در نظر گرفته است.

توضیحات
نمایش بیشتر

موقعیت مکانی هتل گایا گرند دبی

فاصله هتل گایا گرند دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

43.1 km ۴۲ دقیقه ۹۸ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
26.6 km ۲۴ دقیقه ۶۵ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
34.1 km ۳۳ دقیقه ۸۰ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
34.1 km ۲۷ دقیقه ۸۰ درهم
بیشتر

فاصله هتل گایا گرند دبی تا سایر اماکن گردشگری

باغ معجزه دبی مشاهده مسیر
۱۰.۶ km ۱۳ دقیقه ۳۳ درهم
باغ پروانه دبی مشاهده مسیر
۱۰.۹ km ۱۳ دقیقه ۳۴ درهم
پیست اسکی دبی مشاهده مسیر
۱۶.۹ km ۱۹ دقیقه ۴۶ درهم
۱۷.۸ km ۱۹ دقیقه ۴۸ درهم
بیشتر

فاصله هتل گایا گرند دبی تا مراکز خرید

۱۲.۴ km ۱۶ دقیقه ۰ درهم
۱۳.۰ km ۱۷ دقیقه ۳۹ درهم
۱۶.۹ km ۲۰ دقیقه ۴۶ درهم
۱۷.۷ km ۱۸ دقیقه ۴۷ درهم
بیشتر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 5 ستاره گایا گرند دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل گایا گرند دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل گایا گرند دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 5 ستاره گایا گرند دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۴ نفر به این هتل امتیاز داده اند

نظرات در مورد هتل گایا گرند دبی


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 5 ستاره گایا گرند دبی بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

سوالات متداول

۱-هتل گایا گرند در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل گایا گرند در منطقه پروداکشن سیتی قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل گایا گرند تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل گایا گرند تا دبی مال ۲۶.۶ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
۳-فاصله هتل گایا گرند تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل گایا گرند تا سیتی سنتر دیره ۳۴.۴ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۸۱ درهم )
۴-آدرس هتل گایا گرند کجاست؟

پاسخ : International Media Production Zone
۵-موقعیت و فاصله هتل گایا گرند دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل گایا گرند دبی

 • فاصله هتل گایا گرند دبی تا باغ معجزه دبی ۱۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۱۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۱۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۱۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۱ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۱۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۱۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۶ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۱۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۱۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۸ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۲۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۲۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۲۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ درهم )
 • * تا فواره دبی ۲۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۲۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۲۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۲۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۲۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۲۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۲۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۲۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۲۹.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۲۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۲۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۳۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۳۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۳۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۳۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۳۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۳۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۳۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۳۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۳۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۳۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۹ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۳۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۹ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۳۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۹ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۳۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۹ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۳۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۳۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۳۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۳۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۱ درهم )
 • * تا موزه دبی ۳۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۱ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۳۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۲ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۳۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۲ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۳۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۳۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۵ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۳۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۵ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۳۷.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۶ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۳۷.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۷ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۳۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۸ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۳۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۸ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۴۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۸ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۹۸.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰۹ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۹۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱۰ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۰۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱۴ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۱۱۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۸ درهم )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل گایا گرند دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 5 ستاره گایا گرند دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 5 ستاره گایا گرند دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 5 ستاره گایا گرند دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ