هتل هالیدی این دبی البرشا

هتل چهار ستاره

Holiday Inn Dubai Al Barsha

امتیاز ۱۱۴۸ نفر ۷.۵ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل هالیدی این دبی البرشا

راحتی1124۸
نظافت و تمیزی1128۸
امکانات1131۷.۸
پرسنل1131۸.۳
ارزش خرید1127۷.۶
موقعیت1122۸.۴
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل هالیدی این دبی البرشا

تصویر 49984 استخر هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر استخر هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49980 نمای بیرونی هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49971 فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49966 فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49967 فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49964 فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49960 فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49954 استخر هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر استخر هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49952 فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49986 نمای بیرونی هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49985 فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49983 استخر هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر استخر هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49982 فضای سرگرمی هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49981 اتاق جلسات هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49979 فضای بیرونی هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49978 فضای رستورانی و صبحانه هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49977 فضای سرگرمی هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49976 اتاق جلسات هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49975 استخر هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر استخر هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49974 فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49973 باشگاه ورزشی هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49972 فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49970 اتاق جلسات هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49969 فضای رستورانی و صبحانه هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49968 لابی هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر لابی هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49965 فضای رستورانی و صبحانه هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49963 نمای بیرونی هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49961 اتاق جلسات هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49962 استخر هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر استخر هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49959 فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49958 فضای رستورانی و صبحانه هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49957 فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49956 لابی هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر لابی هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49955 اتاق جلسات هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49953 فضای بیرونی هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا
تصویر 49951 لابی هتل هالیدی این دبی البرشا
تصویر لابی هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا

تصاویر فضای سرگرمی هتل هالیدی این دبی البرشا

فضای سرگرمی هتل هالیدی این دبی البرشا 49982 100فضای سرگرمی هتل هالیدی این دبی البرشا 49982فضای سرگرمی هتل هالیدی این دبی البرشا 49977 100فضای سرگرمی هتل هالیدی این دبی البرشا 49977
+2

تصاویر اتاق جلسات هتل هالیدی این دبی البرشا

اتاق جلسات هتل هالیدی این دبی البرشا 49981 100اتاق جلسات هتل هالیدی این دبی البرشا 49981اتاق جلسات هتل هالیدی این دبی البرشا 49976 100اتاق جلسات هتل هالیدی این دبی البرشا 49976اتاق جلسات هتل هالیدی این دبی البرشا 49970 100اتاق جلسات هتل هالیدی این دبی البرشا 49970اتاق جلسات هتل هالیدی این دبی البرشا 49961 100اتاق جلسات هتل هالیدی این دبی البرشا 49961
+5

تصاویر باشگاه ورزشی هتل هالیدی این دبی البرشا

باشگاه ورزشی هتل هالیدی این دبی البرشا 49973 100باشگاه ورزشی هتل هالیدی این دبی البرشا 49973
+1

تصاویر فضای بیرونی هتل هالیدی این دبی البرشا

فضای بیرونی هتل هالیدی این دبی البرشا 49979 100فضای بیرونی هتل هالیدی این دبی البرشا 49979فضای بیرونی هتل هالیدی این دبی البرشا 49953 100فضای بیرونی هتل هالیدی این دبی البرشا 49953
+2

تصاویر فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا

فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا 49971 100فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا 49971فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا 49966 100فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا 49966فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا 49967 100فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا 49967فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا 49964 100فضای اتاق های هتل هالیدی این دبی البرشا 49964
+11

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل هالیدی این دبی البرشا

فضای رستورانی و صبحانه هتل هالیدی این دبی البرشا 49978 100فضای رستورانی و صبحانه هتل هالیدی این دبی البرشا 49978فضای رستورانی و صبحانه هتل هالیدی این دبی البرشا 49969 100فضای رستورانی و صبحانه هتل هالیدی این دبی البرشا 49969فضای رستورانی و صبحانه هتل هالیدی این دبی البرشا 49965 100فضای رستورانی و صبحانه هتل هالیدی این دبی البرشا 49965فضای رستورانی و صبحانه هتل هالیدی این دبی البرشا 49958 100فضای رستورانی و صبحانه هتل هالیدی این دبی البرشا 49958
+4

تصاویر لابی هتل هالیدی این دبی البرشا

لابی هتل هالیدی این دبی البرشا 49968 100لابی هتل هالیدی این دبی البرشا 49968لابی هتل هالیدی این دبی البرشا 49956 100لابی هتل هالیدی این دبی البرشا 49956لابی هتل هالیدی این دبی البرشا 49951 100لابی هتل هالیدی این دبی البرشا 49951
+3

تصاویر نمای بیرونی هتل هالیدی این دبی البرشا

نمای بیرونی هتل هالیدی این دبی البرشا 49980 100نمای بیرونی هتل هالیدی این دبی البرشا 49980نمای بیرونی هتل هالیدی این دبی البرشا 49986 100نمای بیرونی هتل هالیدی این دبی البرشا 49986نمای بیرونی هتل هالیدی این دبی البرشا 49963 100نمای بیرونی هتل هالیدی این دبی البرشا 49963
+3

تصاویر استخر هتل هالیدی این دبی البرشا

استخر هتل هالیدی این دبی البرشا 49984 100استخر هتل هالیدی این دبی البرشا 49984استخر هتل هالیدی این دبی البرشا 49954 100استخر هتل هالیدی این دبی البرشا 49954استخر هتل هالیدی این دبی البرشا 49983 100استخر هتل هالیدی این دبی البرشا 49983استخر هتل هالیدی این دبی البرشا 49975 100استخر هتل هالیدی این دبی البرشا 49975
+5
نقشه بیسان گشت
دبی خیابان شیخ زائد، البرشا، نزدیک مجتمع تجاری امارات مال، البرشا، دبی، امارات متحده عربی

معرفی هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا

هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا

هتل هالیدی این دبی البرشا (Holiday Inn Dubai Al Barsha) یک هتل چهار ستاره در منطقه شیخ زاید - البرشا دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل هالیدی این دبی البرشا مجتمع تجاری امارات مال دبی است و این هتل با پارک آبی وایلد وادی دبی 5.5 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل هالیدی این دبی البرشا بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (8.4 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای غیر رایگان (7.6 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.5 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.6 از 10) است. از جمله امکانات هتل هالیدی این دبی البرشا می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، 4 رستوران، بار، مرکز تناسب اندام، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، استخر، اشاره کرد.

این هتل در البرشا واقع شده و استخر روباز، تراس بالای پشت بام و باشگاه ارائه میدهد. هتل‌‌هالیدی این در خیابان معروف شیخ زائد قرار داشته و از مجتمع تجاری امارات مال با پای پیاده 5 دقیقه فاصله دارد.

این هتل چهار ستاره اتاق‌‌های شیکی با مبلمان مدرن ارائه می‌دهد که به سبک سنّتی عربی تزئین یافته اند. هر اتاق به تلویزیون و چای/قهوه ساز مجهّز است.

میهمانان می‌توانند از بین 3 رستوران که غذاهای مختلفی، از تایلندی گرفته تا هندی و عربی سرو می‌نمایند انتخاب کنند. همچنین 2 بار، شامل بار ورزشی که مسابقات زنده را پخش می‌کند نیز در نظر گرفته شده است.

هالیدی این از اسکی دبی 5 دقیقه پیاده فاصله دارد. دبی مدیا سیتی و اینترنت سیتی، منطقه آزاد جبل علی و دهکده Knowledge هم در نزدیکی هتل واقع شده اند.

البرشا مکان فوق العاده ای برای مسافران علاقمند به خرید، خرید لباس و برند‌‌های لوکس می‌باشد.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل هالیدی این دبی البرشا 4 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  The Royal Budha

  نوع غذا : Thai

  وعده غذایی : شام

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Gharana

  نوع غذا : هندی

  وعده غذایی : شام

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  The Gem Garden

  نوع غذا : Chinese, French, هندی, Middle Eastern, آسیایی, بین المللی, Grill/BBQ

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار, شام

  نوع منو : بوفه و منو باز

 • نام رستوران :
  Xennya Terrace

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : کوکتل

  نوع منو : منو باز

اتاق‌ها : هتل هالیدی این دبی البرشا 13 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Standard King Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 25 متر مربع

  یک اتاق تخت کینگ تا 30 متر مربع با میز کار، صندوق امانات، تلویزیون صفحه تخت، چای/قهوه ساز رایگان و دسترسی به وای فای برای چندین دستگاه، سرویس اتاق 24 ساعته و پارک زیرزمین رایگان.

 • 2 - Standard King Room with City View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 26 متر مربع

  اتاق ها تقریباً 26 تا 30 متر مربع هستند. یک اتاق استاندارد با چشم‌انداز شهر، یک تخت کینگ با میز کار، صندوق امانات، تلویزیون صفحه تخت، حمام با وان، چای‌ساز/قهوه‌ساز و دسترسی به وای‌فای برای چندین دستگاه و سرویس اتاق 24 ساعته.

 • 3 - Standard Twin Room with City View - Accessible.

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 26 متر مربع

  30 متر مربع تقریبا یک اتاق استاندارد با منظره شهر، 2 تخت دو نفره با میز کار، صندوق امانات، تلویزیون صفحه تخت، حمام با وان، چای/قهوه ساز و دسترسی وای فای برای چندین دستگاه و سرویس اتاق 24 ساعته.

 • 4 - Executive King Room - Non-Smoking (Free shuttle to and from Kite Beach and Mall of Emirates)

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 30 متر مربع

  تا 35 متر مربع تقریبا یک اتاق بزرگ با تخت خواب کینگ به همراه میز کار، صندوق امانات، تلویزیون صفحه تخت، چای ساز رایگان و دسترسی به وای فای برای چندین دستگاه، سرویس اتاق 24 ساعته و پارکینگ رایگان در زیرزمین.

 • 5 - Standard Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 31 متر مربع

  تا 30 متر مربع یک اتاق دو تخته با میز کار مجهز، صندوق امانات، تلویزیون صفحه تخت، پرده خاموشی و حمام با وان، چای/قهوه ساز رایگان، دسترسی به وای فای برای چندین دستگاه، سرویس اتاق 24 ساعته و پارک زیرزمین رایگان

 • 6 - Premium Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 32 متر مربع

  تا 35 متر مربع تقریبا یک اتاق بزرگ با تخت خواب کینگ به همراه میز کار، صندوق امانات، تلویزیون صفحه تخت، چای‌ساز و قهوه‌ساز رایگان و دسترسی به وای فای برای چندین دستگاه، سرویس اتاق 24 ساعته و پارکینگ رایگان در زیرزمین.

 • 7 - One-Bedroom King Suite.

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 40 متر مربع

  تا 45 متر مربع تقریبا 1 تخت کینگ و فضای نشیمن جداگانه با مبل، میز کار، صندوق امانات، تلویزیون صفحه تخت، چای ساز و قهوه ساز رایگان، دسترسی به Wi-Fi برای چندین دستگاه، سرویس اتاق 24 ساعته و پارکینگ زیرزمین رایگان.

 • 8 - One-Bedroom Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 40 متر مربع

  مساحت اتاق ها 40 متر مربع است.

 • 9 - One-Bedroom King Suite with City View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 48 متر مربع

  48 تا 65 متر مربع تقریبا سوئیت 1 خوابه با منظره شهر، 1 اتاق خواب کینگ با حمام متصل و نشیمن جداگانه، صندوق امانات، تلویزیون صفحه تخت، اتاق نشیمن مجزا با محل کار، چای‌ساز و قهوه‌ساز، مینی یخچال، دسترسی Wi-Fi برای چندین دستگاه و 24 ساعت سرویس اتاق.

 • 10 - One-Bedroom King Suite with Balcony

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 48 متر مربع

  60 تا 65 متر مربع تقریبا سوئیت 1 خوابه با منظره شهر و بالکن، 1 اتاق خواب کینگ با حمام متصل و نشیمن مجزا، صندوق امانات، تلویزیون صفحه تخت، اتاق نشیمن مجزا با محل کار، چای‌ساز و قهوه‌ساز، یخچال کوچک، دسترسی وای فای برای چندین دستگاه و سرویس اتاق 24 ساعته

 • 11 - Premium Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 67 متر مربع

  تا 35 متر مربع تقریبا اتاقی با تخت خواب کینگ همراه با میز کار، صندوق امانات، تلویزیون صفحه تخت، قهوه ساز رایگان چای و دسترسی به وای فای برای چندین دستگاه، سرویس اتاق 24 ساعته و پارکینگ رایگان در زیرزمین.

 • 12 - Two-Bedroom Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 72 متر مربع

  سوئیت تا 65 متر مربع با دو تخت کینگ در دو اتاق که هر کدام دارای حمام و وان حمام متصل هستند. این سوئیت شامل صندوق امانات، تلویزیون صفحه تخت، اتاق نشیمن با فضای کار، چای‌ساز و قهوه‌ساز، دسترسی به وای‌فای، سرویس اتاق 24 ساعته و پارکینگ رایگان در زیرزمین است.

 • 13 - Two-Bedroom King Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 72 متر مربع

  72 متر مربع تقریبا ایده آل برای یک خانواده سوئیت 2 خوابه با منظره شهر، 1 تخت کینگ در هر اتاق با حمام و وان متصل، صندوق امانات، تلویزیون صفحه تخت، اتاق نشیمن مجزا با محل کار، چای‌ساز و قهوه‌ساز، مینی یخچال، دسترسی WiFi برای چندین دستگاه و 24 دستگاه ساعت سرویس اتاق

موقعیت مکانی هتل هالیدی این دبی البرشا

فاصله هتل هالیدی این دبی البرشا تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

35.1 km ۳۸ دقیقه ۸۲ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
15.2 km ۱۳ دقیقه ۴۲ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
22.6 km ۲۲ دقیقه ۵۷ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
22.7 km ۱۷ دقیقه ۵۷ درهم
بیشتر

فاصله هتل هالیدی این دبی البرشا تا سایر اماکن گردشگری

پیست اسکی دبی مشاهده مسیر
۱.۰ km ۱۴ دقیقه پیاده روی
۵.۵ km ۱۰ دقیقه ۲۳ درهم
باغ پروانه دبی مشاهده مسیر
۱۱.۶ km ۱۳ دقیقه ۳۵ درهم
جزایر نخلی پالم مشاهده مسیر
۱۱.۸ km ۱۸ دقیقه ۳۶ درهم
بیشتر

فاصله هتل هالیدی این دبی البرشا تا مراکز خرید

۱.۱ km ۱۴ دقیقه پیاده روی
۵.۲ km ۷ دقیقه ۲۲ درهم
۱۱.۷ km ۱۵ دقیقه ۰ درهم
مجتمع سان ست مال دبی مشاهده مسیر
۱۲.۳ km ۱۵ دقیقه ۳۷ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل هالیدی این دبی البرشا

ایستگاه شرف دي جي (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه مول الإمارات (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه دبی اینترنت سیتی (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل هالیدی این دبی البرشا روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل هالیدی این دبی البرشا:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۱۴۸ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل هالیدی این دبی البرشا


خدمات عمومی
| اتاق تلوزیون | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | بسته ناهار | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | حمام ترکی و بخار | پیاده روی | ملک بدون دود | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع |

فعالیت ها
| موسیقی زنده | برنامه های شاد | سرگرم های شبانه | موسیقی زنده | شام های موضوعی | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | موسقی زنده | میز بیلیارد | زمین گلف | برنامه های شاد | سرگرمی عصرانه | کارائوکه | میز بیلیارد | شام های موضوعی | زمین گلف | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | کارکنان سرگرمی | کارائوکه | شام های موضوعی | رویدادهای ورزشی زنده (پخش)

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ

حمام
| امکانات باربیکیو | سرویس اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | مدرسه اسکی | آشپزخانه عمومی | امکانات باربیکیو | قایق رانی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | Ski school | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | شراب / شامپاین | اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | استخر شنا | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| استخر روباز | اسب سواری | استخر روباز | اسب سواری | اسب سواری

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | تراس | ساحل آفتاب

چشم انداز
| استخر سرپوشیده / کل سال | فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی | استخر سرپوشیده / کل سال

مناطق زندگی
| خشکشویی | اسکی بازی | بولینگ | بولینگ | اسکی بازی | خشک شویی | بولینگ

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی |

دسترسی
| پرس کت و شلوار | دسترسی به اسکی | پرس کت و شلوار

استخر و اسپا
| سونا | استخر | اسپا | سونا | اتاق بخار | آرایشگاه کوتاهی مو | پدیکور | مانیکور | کلینیک مو | خدمات آرایشی | خدمات اپلاسیون | کلینیک صورت | خدمات زیبایی | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | اسکراب بدن | مراقبت های بدن | چترهای ساحلی | مربی شخصی | اسپا | کلاس های یوگا | کلاس های فیتنس | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مدل مو | رنگ کردن مو | مرکز تناسب اندام | استخر بچه ها

حمل و نقل
| بلیط های حمل و نقل عمومی | بلیط های حمل و نقل عمومی

خدمات پیشخوان
| قفسه | میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | دستگاه ATM | فاکتور ارائه شده است

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| نگهداری از کودکان | نگهداری از کودکان | بازی های صفحه ای و پازلی

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | انگلیسی | فرانسوی | هندی | روسی | فلیپینی | bn | ur | th
منبع : وبسایت بوکینگ ( Holiday Inn Dubai Al Barsha )

نظرات در مورد هتل هالیدی این دبی البرشا


  بدون نام
  0 تشکر
  " اقامت راحتی توی این هتل داشتیم. اتاق ها خوب بودند. لابی خوبی داشت. کارکنان کمک می کردند. نمای خیابون شلوغ از پنجره های بزرگ شیشه ای هتل لذت بخش بود. استخر روی پشت بام خوب بودند. موقعیت هتل هم خوب بود. تخت رایگان اضافی برای بچه ها هم می دادند (دلیلی که من از اول این هتل رو انتخاب کردم).
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " من یک سالن برای تولد پسرهام رزرو کرده بودم. همه چیز سازمان یافته و رضایت بخش بود، اتاق تمیز بود و نور مناسبی داشت. غذای بوفه گرم و خوشمزه بود. کارکنان از اول تا آخر خیلی به ما کمک کردند و مفید بودند. روی هم رفته عالی بود.
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل هالیدی این دبی البرشا

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-فقط می خواستم مطمئن شوم که آیا برای ماشین کرایه ای ما پارکینگ رایگان وجود دارد یا خیر؟ (1401/10/23)

پاسخ هتل : ما پارکینگ رایگان برای مهمانان داخل خانه داریم. (1401/10/26)
ترجمه ماشینی
۲-سلام،
پرواز من ساعت 8:00 صبح می رسد
آیا امکان ورود زودهنگام وجود دارد؟ (1401/03/18)

پاسخ هتل : ورود زودهنگام همیشه منوط به در دسترس بودن است. (1401/04/20)
ترجمه ماشینی
۳-سلام چه اتاقی را برای 2 بزرگسال و 2 کودک 6 و 3 ساله پیشنهاد می کنید. (1401/03/15)

پاسخ هتل : ما به خوبی به درخواست شما توجه کردیم. (1401/04/20)
ترجمه ماشینی
۴-سلام مهمان می پذیرید؟ مثل 2 نفر (1401/02/06)

پاسخ هتل : خانم محترم،

سلام از Holiday Inn Dubai Al Barsha!
به شما توصیه می کنیم که فقط مهمانان ثبت نام شده مجاز به ورود به اتاق های مهمان هستند

متشکرم< br />
با احترام،
الیزابت (کارگزار رزرو) (1401/02/07)
ترجمه ماشینی
۵-آیا صبحانه رایگان می‌خورید، اما هتلتان نمی‌گوید که دارد، می‌توانید به من اطلاع دهید. (1401/01/25)

پاسخ هتل : آقا/خانم عزیز،

با سلام از هتل هالیدی این دبی البرشا!

با توجه به درخواست شما، در صورتی که قیمت اتاق شامل صبحانه باشد، صبحانه ارائه می شود.
متشکرم

با احترام،
الیزابت (کارگزار رزرو) (1401/03/19)
ترجمه ماشینی
۶-آیا می توانم یک اتاق خانوادگی اینجا رزرو کنم؟ (1400/10/26)

پاسخ هتل : آقا / خانم عزیز،

روز به خیر بر شما!!

بله، ما به شما توصیه می کنیم در صورت تعداد کل افراد، سوئیت دو تخته ما را برای خانواده خود رزرو کنید. بیشتر از 4 و بالاتر هستند.

سپاسگزارم،
شمیم. (1400/10/27)
ترجمه ماشینی
۷-روز بخیر،
آیا می توانم با دوست دخترم در یک اتاق بمانم، من مصری هستم و او روسیه است؟ (1400/09/16)

پاسخ هتل : اگر هر دو نام در رزرو وجود داشته باشد، می توانیم اجازه دهیم. (1400/09/17)
ترجمه ماشینی
۸-نزدیکترین ایستگاه مترو چیست و چقدر فاصله دارد؟ آیا امکان ثبت نام در ساعت 10 صبح وجود دارد؟ (1400/07/14)

پاسخ هتل : آقا/خانم عزیز،
ورود زودهنگام منوط به در دسترس بودن است. اگر اتاق در دسترس باشد، هتل بعد از ساعت 10 صبح، چک‌این زودهنگام را رایگان انجام می‌دهد. نزدیکترین ایستگاه مترو *مشرق* است. از هتل 5 تا 10 دقیقه پیاده روی خواهید داشت

با احترام،
رزرو هتل (1400/07/14)
ترجمه ماشینی
۹-سلام،
1) استخر، آیا کار می کند و قابل استفاده است یا خیر؟
2) استراحتگاه، برای صبحانه و شام به صورت بوفه باز سرو می شود؟ (1400/07/12)

پاسخ هتل : آقا/خانم عزیز،
همه شعبه ها مانند قبل از همه گیری کرونا 19 باز هستند. استخر نیز باز است

با احترام،
آشور (1400/07/12)
ترجمه ماشینی
۱۰-سلام آیا اتاق خواب کینگ از 17 تا 19 مه موجود است؟ بدون سیگار، اندازه اتاق شما چقدر است؟ (1400/02/25)

پاسخ هتل : با تشکر از شما برای پرسش شما. امیدوارم اقامت خوشی را با ما داشته باشید. (1400/05/04)
ترجمه ماشینی
۱۱-آیا اتاق سیگار دارید؟ (1399/07/02)

پاسخ هتل : ما در هتل اتاق سیگار نداریم. (1399/07/13)
ترجمه ماشینی
۱۲-سلام بچه ها. من می خواستم چند سوال بپرسم:

1) آیا همه امکانات در هتل باز هستند - سالن بدنسازی، استخر، رستوران و غیره؟
2) آیا صبحانه در رستوران باز است یا فقط چند چیز به اتاق ارسال می شود ?
3) آیا مسجدی در این نزدیکی هست؟
با تشکر! (1399/05/02)

پاسخ هتل : بله، تمام فروشگاه های ذکر شده در بالا باز هستند، صبحانه بوفه کمکی برای مهمانان در رستوران باز است. مسجد به هتل ما هم بسته است. (1399/07/13)
ترجمه ماشینی
۱۳-پرواز ما ساعت 7 صبح می رسد آیا امکان چک این زودهنگام وجود دارد؟ (1398/09/30)

پاسخ هتل : اولین ورود ما با توجه به دردسترس بودن از ساعت 11 صبح به بعد است زیرا ساعت ورود استاندارد ما ساعت 3 بعدازظهر است

متشکرم

با احترام،
الیزابت (کارگزار رزرو) (1398/10/02)
ترجمه ماشینی
۱۴-آیا از زوج های مجرد استقبال می کنید؟ (1398/09/07)

پاسخ هتل : این به شما توصیه می کند که فقط مهمانان ثبت نام شده در اتاق مجاز هستند

متشکرم

با احترام،
الیزابت (کارگزار رزرو) (1398/09/20)
ترجمه ماشینی
۱۵-آیا مناطقی در اطراف هتل وجود دارد که بتوانم صبح زود پیاده روی کنم؟ (1398/07/08)

پاسخ هتل : این به شما توصیه می کند که موقعیت مکانی مناسب و قابل دسترس برای نزدیکترین ایستگاه مترو، مؤسسات کوچک و امارات مال است
(1398/09/02)
ترجمه ماشینی
۱۶-آیا ورود زودهنگام امکان پذیر است؟ (1398/05/22)

پاسخ هتل : ساعت ورود استاندارد ما ساعت 3 بعد از ظهر و خروج ساعت 12 ظهر است. برای رسیدن صبح زود، باید شب قبل از قبل رزرو کنید

متشکرم

با احترام،
الیزابت (کارگزار رزرو) (1398/09/02)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا نوشیدنی های الکلی در هتل موجود است؟ (1398/05/21)

پاسخ هتل : ما فروشگاه هایی داریم که نوشیدنی الکلی سرو می کنند

متشکرمبا احترام،
الیزابت (کارگزار رزرواسیون) (1398/10/02)
ترجمه ماشینی
۱۸-آیا می توانیم اتاق های متصل را دریافت کنیم (1398/02/13)

پاسخ هتل : این به شما توصیه می کند که اتاق اتصال یا همان طبقه ممکن است بسیار اولویت داشته باشد (هرچند بسته به در دسترس بودن)

با تشکر از شما

با احترام،
الیزابت ( رزرو عامل) (1398/09/20)
ترجمه ماشینی
۱۹-آیا می توانم 2 بزرگسال و 3 کودک در این اتاق داشته باشم
اگر از تخت های موجود برای کودک 3 استفاده کنیم

چون من کودکان معلول دارم
با احترام
آتیا (1398/02/12)

پاسخ هتل : آتیای عزیز،

روز شما بخیر!!

با عرض پوزش به اطلاع شما میرسانیم که نمیتوانیم 2 بزرگسال و 3 کودک را در اتاق Executive یا Deluxe بگذاریم.< br />
سپاسگزارم،
شمیم (1398/05/04)
ترجمه ماشینی
۲۰-آیا ماشین لباسشویی دارند؟ آیا در ماه رمضان مواد غذایی موجود خواهد بود؟ (1398/02/08)

پاسخ هتل : ما می خواهیم به شما توصیه کنیم که در تمام اتاق های خود لباسشویی یا ماشین لباسشویی نداریم

متشکرم

با احترام،
الیزابت (کارگزار رزرواسیون) (1398/09/20)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل هالیدی این البرشا تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل هالیدی این البرشا تا دبی مال ۱۵.۲ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
۲-فاصله هتل هالیدی این البرشا تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل هالیدی این البرشا تا سیتی سنتر دیره ۲۶.۳ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
۳-آدرس هتل هالیدی این البرشا کجاست؟

پاسخ : خیابان شیخ زائد، البرشا، نزدیک مجتمع تجاری امارات مال، البرشا، دبی، امارات متحده عربی
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل هالیدی این البرشا کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه شرف دي جي (خط قرمز) - ایستگاه مول الإمارات (خط قرمز) - ایستگاه دبی اینترنت سیتی (خط قرمز) -
۵-موقعیت و فاصله هتل هالیدی این دبی البرشا تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل هالیدی این دبی البرشا

 • فاصله هتل هالیدی این دبی البرشا تا پیست اسکی دبی ۱.۰ کیلومتر است.
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۱.۱ کیلومتر است.
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۹.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۱۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۱۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۱۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۱۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۱۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۱۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۱۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۱۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا فواره دبی ۱۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۱۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۱۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۱۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۱۸.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۹ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۱۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۱۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۱۹.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۲۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۲۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۲۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۲۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۲۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۲۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۲۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ درهم )
 • * تا موزه دبی ۲۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۲۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۲۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۲۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۲۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۲۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۲۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۲۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۲۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۲۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۲۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۲۷.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۳۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۳۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۳۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۳۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۳۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۳۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۲ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۳۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۴ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۳۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۸ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۳۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۸ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۸۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷۴ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۹۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱۱ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۰۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱۶ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۱۱۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۰ درهم )
۶-هتل هالیدی این البرشا در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل هالیدی این البرشا در منطقه شیخ زاید - البرشا قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل هالیدی این دبی البرشا با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 4 ستاره هالیدی این دبی البرشا" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ