هتل سانات پرا استانبول

هتل سه ستاره

Sanat Hotel Pera Boutique

امتیاز ۴۸۰ نفر ۶.۹ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل سانات پرا استانبول

راحتی474۷.۱
نظافت و تمیزی472۷.۳
امکانات471۶.۹
پرسنل475۸.۱
ارزش خرید473۷.۲
موقعیت475۹
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل سانات پرا استانبول

تصویر 5442 نمای بیرونی هتل سانات پرا استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5443 نمای بیرونی هتل سانات پرا استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5444 نمای بیرونی هتل سانات پرا استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5445 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5446 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5447 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5448 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5449 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5450 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5451 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5452 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5453 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5454 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5455 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5456 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5457 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5458 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5459 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5461 لابی هتل سانات پرا استانبول
تصویر لابی هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5460 لابی هتل سانات پرا استانبول
تصویر لابی هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5462 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5463 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5465 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5464 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5467 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5466 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5468 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5469 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5471 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5474 فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5470 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5472 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5473 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5475 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5476 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5477 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5478 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5479 نمای بیرونی هتل سانات پرا استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5481 نمای بیرونی هتل سانات پرا استانبول
تصویر نمای بیرونی هتل سه ستاره سانات پرا استانبول
تصویر 5482 فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول
تصویر فضای اتاق های هتل سه ستاره سانات پرا استانبول

تصاویر فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول

فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول 5445 100فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول 5445فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول 5446 100فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول 5446فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول 5447 100فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول 5447فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول 5448 100فضای اتاق های هتل سانات پرا استانبول 5448
+20

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول

فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول 5455 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول 5455فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول 5456 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول 5456فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول 5457 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول 5457فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول 5458 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سانات پرا استانبول 5458
+13

تصاویر لابی هتل سانات پرا استانبول

لابی هتل سانات پرا استانبول 5461 100لابی هتل سانات پرا استانبول 5461لابی هتل سانات پرا استانبول 5460 100لابی هتل سانات پرا استانبول 5460
+2

تصاویر نمای بیرونی هتل سانات پرا استانبول

نمای بیرونی هتل سانات پرا استانبول 5442 100نمای بیرونی هتل سانات پرا استانبول 5442نمای بیرونی هتل سانات پرا استانبول 5443 100نمای بیرونی هتل سانات پرا استانبول 5443نمای بیرونی هتل سانات پرا استانبول 5444 100نمای بیرونی هتل سانات پرا استانبول 5444نمای بیرونی هتل سانات پرا استانبول 5479 100نمای بیرونی هتل سانات پرا استانبول 5479
+5
نقشه بیسان گشت
استانبول

معرفی هتل سه ستاره سانات پرا استانبول

هتل سه ستاره سانات پرا استانبول

هتل سانات پرا استانبول (Sanat Hotel Pera Boutique) یک هتل سه ستاره در منطقه بی اغلو - خیابان استقلال استانبول در کشور ترکیه است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل سه ستاره سانات پرا استانبول بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل سانات پرا استانبول مرکز خرید دمیرورن استقلال مال است و این هتل با برج گالاتا استانبول 0.7 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل سانات پرا استانبول بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (9 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (6.4 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی ضعیف (6.9 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.2 از 10) است. از جمله امکانات هتل سانات پرا استانبول می‌توان به استخر شنا، رستوران، سرویس اتاق، بار، پذیرش 24 ساعته، اتاق های سیگار ممنوع، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اشاره کرد.

هتل سه ستاره سانتا پرا استانبول Sanat Pera در قلب استانبول، در منطقه تقسیم تنها 40 متر از خیابان پر جنب و جوش استقلال واقع شده است.

از امکانات اصلی هتل سانات پرا می‌توان به 38اتاق غیر سیگاری، خدمات اتاق، پذیرش 24 ساعته، شاتل فرودگاه، خدمات کرایه ماشین، رایگان فای، پارکینگ رایگان، بوفه صبحانه رایگان، رستوران و بار/ سالن، مرکز کنفرانس، ایستگاه کامپیوتر، سرویس خشکشویی، کارکنان چند زبانه اشاره کرد.

در تمامی اتاق‌‌های این هتل سیستم تهویه مطبوع، پنجره‌‌های کف تا سقف شیشه، تختخواب و مبلمان، تلویزیون ماهواره ای، حمام خصوصی با سنگ مرمر، لوازم آرایشی و بهداشتی  رایگان، سشوار، کتری برقی، مینیبار، گاوصندوق و میز کار وجود دارد.

مسافران تور استانبول می‌توانند در هر ساعتی از روز که بخواهند در رستوران سانات از غذاهای سنتی ترکی، مدیترانه و بین المللی همراه با موسیقی ترکی لذت ببرند.

نزدیکترین ایستگاه مترو به هتل سانات، ایستگاه شیشلی است که در فاصله 5 دقیقه ای قرار دارد.

فرودگاه بین المللی آتاتورک 18 کیلومتری هتل می‌باشد.

علاقمندان به پیاده روی به راحتی میتوانند از Sanat Hotel Pera  تا برج گالاتا 9دقیقه، میدان تقسیم 16، بازار ادویه 32، مسجد سلیمانیه 36دقیقه، کاخ Dolmabahce 37، بازار بزرگ 40، Cagaloglu Hamami 41، مخزن ریحان 44، حیاط سوفیا 44، موزه باستان شناسی استانبول 44 دقیقه پیاده روی نمایند.

 

 

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل سانات پرا استانبول 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Sanat Restaurant Cafe & Bar

  نوع غذا : ترکی

  وعده غذایی : صبحانه, شام, کوکتل

  نوع منو : منو باز

اتاق‌ها : هتل سانات پرا استانبول 7 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Standard Room with Atrium View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 162 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، تهویه مطبوع و عایق صدا است.

 • 2 - Standard Room with City View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 19 متر مربع

  این اتاق دوقلو با چشم‌انداز خیابان استقلال و اسمالی مسیت، مینی‌بار، کتری برقی و حوله‌های حمام دارد.

 • 3 - Japanese-Style Double Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 19 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای مینی بار، حمام و تلویزیون صفحه تخت است. اتاق همچنین چشم اندازی از خیابان استقلال و اسمالی مسیت دارد.

 • 4 - Twin Room with City View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 19 متر مربع

  این اتاق دوقلو دارای بالکن، تهویه مطبوع و ناهارخوری است.

 • 5 - Superior Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 22 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای حمام، تلویزیون ماهواره ای و تهویه مطبوع است. اتاق منظره ای از خیابان استقلال و اسمالی مسیت دارد.

 • 6 - Penthouse Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 24 متر مربع

  این اتاق سه تخته دارای بالکن، سی دی پلیر و ورودی خصوصی است.

 • 7 - Connecting Family Room

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 36 متر مربع

  این اتاق خانوادگی دارای حمام، تلویزیون ماهواره‌ای و کتری برقی است. اتاق همچنین چشم اندازی از خیابان استقلال و اسمالی مسیت دارد.

خدمات بیسان گشت برای رزرو هتل سانات پرا استانبول

 • ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 • گشت شهری خرید رایگان به همراه یک وعده ناهار
 • لیدر فارسی زبان
 • امکان خرید گشت‌های آپشنال

موقعیت مکانی هتل سانات پرا استانبول

فاصله هتل سانات پرا استانبول تا اماکن مهم پر رفت و آمد استانبول

47.43 Km ۰ دقیقه ۱۴۷ لیر
48.31 Km ۰ دقیقه ۱۵۰ لیر
برج گالاتا استانبول مشاهده مسیر
0.7 km ۹ دقیقه پیاده روی
1.2 km ۱۶ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل سانات پرا استانبول تا سایر اماکن گردشگری

موزه پرا استانبول مشاهده مسیر
۰.۲ km ۳ دقیقه پیاده روی
۰.۳ km ۴ دقیقه پیاده روی
۰.۵ km ۷ دقیقه پیاده روی
۰.۹ km ۱۲ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل سانات پرا استانبول تا مراکز خرید

۰.۷ km ۸ دقیقه پیاده روی
۳.۵ km ۱۰ دقیقه ۱۵ لیر
گرند بازار استانبول مشاهده مسیر
۳.۶ km ۱۱ دقیقه ۱۶ لیر
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل سانات پرا استانبول

ایستگاه شیشانه (خط سبز M2)مشاهده مسیر
ایستگاه تکسیم (خط سبز M2)مشاهده مسیر
ایستگاه هالیک (خط سبز M2)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل سه ستاره سانات پرا استانبول

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل سانات پرا استانبول روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل سانات پرا استانبول:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل سه ستاره سانات پرا استانبول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۴۸۰ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل سانات پرا استانبول


خدمات عمومی
| رستوران | سرویس شاتل | دلیوری | اتاق تلوزیون | شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | گرمایش | بسته ناهار | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | مطبوعات | سرویس شاتل | اتاق های هیپوآلرژیک | حمام ترکی و بخار | دلیوری غذا و سوپرمارکت | ابزار های کمکی نابینایان | ماشین فروش (نوشیدنی) | شاتل فرودگاه | دوچرخه سواري | شیرجه زدن | دوچرخه سواري | شیرجه زدن | تهویه مطبوع | شیرجه زدن | |

فعالیت ها
| موسیقی زنده | سرگرم های شبانه | نایت کلاب | اجاره دوچرخه | موسیقی زنده | شام های موضوعی | موسقی زنده | کلوب شبانه | سرگرمی عصرانه | کارائوکه | شام های موضوعی | کارائوکه | شام های موضوعی | اجاره دوچرخه

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ | حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم | ترانسفر فرودگاهی (هزینه اضافی)

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | مدرسه اسکی | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | Ski school | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | فامیلی روم | نگهداری از کودکان | کرایه ماشین | بار استخر | نگهداری از کودکان | اناق گیم | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس | هتل طراح | |

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | شراب / شامپاین | اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | قهوه خانه در محل | استخر شنا | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| نایت کلاب | لاندری | لاندری | ورود و خروج اختصاصی | استخر روباز | کلوب شبانه | اسب سواری | استخر روباز | اسب سواری | اسب سواری | بوفه

امکانات بیرونی
| سرویس رفت و برگشت (هزینه اضافی) | اجاره اسکی در محل |

مناطق زندگی
| خشکشویی | اسکی بازی | اسکی بازی | خشک شویی |

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی |

دسترسی
| پرس کت و شلوار | دسترسی به اسکی | پرس کت و شلوار

خدمات پیشخوان
| قفسه | میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | فاکتور ارائه شده است

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| تجهیزات تنیس | تجهیزات تنیس | کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| کلینیک مو | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| مانیکور | استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند

زبان ها
| آلمانی | انگلیسی | فرانسوی | روسی | ترکی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Sanat Hotel Pera Boutique )

نظرات در مورد هتل سانات پرا استانبول


  سام
  0 تشکر
  " هتل بی کیفیت و بی امکانات و بسیار گران و از خارجیان دلار زیادی می گیرند. توی کوچه خوابیدن بهتر از این هتل است. "
  مفید بود ؟ تشکر
  مها
  0 تشکر
  " از هتل راضی نبودیم و اصلا اونجور که در عکس ها نشان داده شده، نیست. صبحانه افتضاح و هتل بسیار تاریکی هست. "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل سانات پرا استانبول

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-می خواستم در اتاقی که سشوار و اتو درست می کنید بپرسم. (1401/07/24)

پاسخ هتل : سلام ما همه اتاق ها داخل اتو و سشوار داریم (1401/09/27)
ترجمه ماشینی
۲-آقای عزیز،
لطفا توجه داشته باشید که من قبلاً 2 اتاق را در هتل صنعت رزرو کرده ام. با شما، اما راننده حاضر نشد، لطفاً مطمئن شوید که این اتفاق دوباره رخ نمی‌دهد. (1401/06/08)

پاسخ هتل : سلام میشه اطلاعات پروازتون رو لطف کنید (1401/10/01)
ترجمه ماشینی
۳-برای من اولین بار نیست که در هتل شما هستم، من 2 فرزند دارم می توانم یک اتاق بگیرم (1401/05/13)

پاسخ هتل : بله این امکان وجود دارد.
اتاق های ما معمولا برای 2 نفر است، اما برای افراد دارای فرزند استثنائاتی وجود دارد. (1401/10/01)
ترجمه ماشینی
۴-سلام اتاق سیگار وجود دارد (1401/04/05)

پاسخ هتل : سلام،

ما در هتل خود اتاق های سیگار داریم. (1401/09/27)
ترجمه ماشینی
۵-سلام داخل اتاق ها گاوصندوق هست؟ در مورد امنیت محله چطور؟ آیا برای مکان های تاریخی تور دارید؟ (1401/02/02)

پاسخ هتل : مشتری گرامی،
اتاق ها دارای گاوصندوق هستند.
تور و گشت و گذار در مکان های تاریخی وجود دارد. (1401/02/02)
ترجمه ماشینی
۶-آیا آسانسور دارید؟ (1401/01/28)

پاسخ هتل : سلام میهمان عزیز

در هتل 2 آسانسور وجود دارد.


با احترام... (1401/01/28)
ترجمه ماشینی
۷-آیا با هزینه اضافی به فرودگاه شاتل سرویس می دهید؟
آیا بلمن دارید که در کیف به من کمک کند؟ (1401/01/28)

پاسخ هتل : مشتری گرامی،
خدمات ترانسفر 55 یورو
آسانسور درست در پذیرش است.
بسته به در دسترس بودن می توان به چمدان ها کمک کرد.

(1401/01/29)
ترجمه ماشینی
۸-سلام .. چند حمام در اتاق خانواده متصل است؟ (1400/09/27)

پاسخ هتل : سلام،
2 عدد (1400/09/29)
ترجمه ماشینی
۹-سلام لطفاً می خواهم بپرسم آیا این اتاق ساکت است و آیا می توانیم تخت برای 2 بزرگسال و یک کودک بزرگ است؟ (1400/07/06)

پاسخ هتل : مشتری گرامی
اتاق ها دارای یک تخت بزرگ می باشند. و اتاق ها ساکت هستند.
(1400/07/06)
ترجمه ماشینی
۱۰-سلام،
آیا دسترسی با قطار/تراموا CNR EXPO از هتل شما راحت است؟ متشکرم (1400/06/09)

پاسخ هتل : ایستگاه مترو به هتل ما بسیار نزدیک است. (1400/06/10)
ترجمه ماشینی
۱۱-سلام. آیا بالکن اختصاصی با صندلی برای هر اتاق استاندارد دارید؟ آن مهم است (1400/05/10)

پاسخ هتل : اتاق سوپریور و اتاق با دید شهر دارای بالکن هستند که می توانید با یک صندلی در آن بنشینید. (1400/05/16)
ترجمه ماشینی
۱۲-سلام اتوبوس شاتل دارید؟ برای انتخاب مسافر از فرودگاه که به هتل شما می رود؟ رایگانه یا با هزینه؟ (1400/04/11)

پاسخ هتل : سلام،
یک سرویس رفت و برگشت فرودگاهی وجود دارد.
45 یورو (1400/04/11)
ترجمه ماشینی
۱۳-سلام به تکسیم نزدیکه؟ (1400/03/28)

پاسخ هتل : بله، بی اوغلو پرا هم نزدیک به خیابان استقالل است. (1400/03/28)
ترجمه ماشینی
۱۴-سلام! پارکینگ برای مشتریان ?

متشکرم! (1400/03/26)

پاسخ هتل : پارکینگ پولی بسیار نزدیک به هتل وجود دارد. (1400/03/26)
ترجمه ماشینی
۱۵-ترانسفر فرودگاهی چقدر است؟ (1399/12/18)

پاسخ هتل : سلام،
45 یورو

با احترام (1399/12/18)
ترجمه ماشینی
۱۶-فاصله هتل شما تا میدان تقسیم چقدر است؟ (1399/12/15)

پاسخ هتل : مشتری عزیز
10 دقیقه پیاده روی تا تکسیم
هتل ما در خیابان فرعی خیابان استقلال

با احترام (1399/12/15)
ترجمه ماشینی
۱۷-سلام آیا اتاق هر روز تمیز می شود و آیا ما پایین می رویم تا صبحانه به اتاق آورده شود (1399/11/08)

پاسخ هتل :
سلام،

نظافت اتاق هر روز در هتل ما انجام می شود.
صبحانه در محوطه رستوران در ورودی سرو می شود.
با احترام
(1399/11/08)
ترجمه ماشینی
۱۸-سلام

اگر من حمامی را می خواهم که حریم خصوصی بیشتری داشته باشد، کدام شماره اتاق برای اتاق استاندارد مناسب است؟

با احترام (1398/10/16)

پاسخ هتل : سلام مهمان عزیز برای اتاق‌های استاندارد با نمای شهر، کدام اتاق‌ها به اعداد 1 تا 2 پایان می‌دهند. اینها به دلیل سبک اتاق، حریم خصوصی بیشتری دارند

با احترام (1398/10/17)
ترجمه ماشینی
۱۹-ما یک پرواز دیرهنگام داریم که ساعت 12 شب به فرودگاه IST می‌رسیم. آیا در این زمان سرویس رفت و برگشت دارید؟ (1398/10/10)

پاسخ هتل : سلام میهمان عزیز،

از اینکه هتل صنعت پرا، استانبول را انتخاب کردید متشکریم.
هتل ما تنها چند دقیقه پیاده تا خیابان استقلال، محبوب ترین خیابان گردشی شهر فاصله دارد. این هتل دقیقاً در مرکز مکان‌های فرهنگی، هنری و تاریخی و همچنین مکان‌های سرگرمی و مراکز خرید مدرن واقع شده است.

هتل ما ترانسفر فرودگاهی خصوصی ارائه می‌دهد که از هر دو فرودگاه - فرودگاه جدید استانبول و سابیها انجام می‌شود. فرودگاه گوکچن - از هر دو جهت. جزئیات به شرح زیر است:

* سوار شدن از فرودگاه جدید استانبول (IST) و انتقال به هتل صنعت پرا:
45,00 یورو نقدی/ یک طرفه (برای 1-5 نفر) افراد)
65،00 یورو نقدی/ یک طرفه (برای 5-12 نفر)
**10٪ تخفیف برای هر دو طرف.

* تحویل از فرودگاه صبیها گوکچن ( SAW) و انتقال به هتل صنعت پرا:
45,00 یورو نقد / یک طرفه (برای 1-5 نفر)
65,00 یورو نقد / یک طرفه (برای 5-12 نفر)
**10% تخفیف برای هر دو طرف.

وقتی تصمیم به داشتن سرویس رفت و برگشت فرودگاهی گرفتید، از شما جزئیات پروازتان را می‌خواهیم تا ترانسفر شما را بدون مشکل ترتیب دهیم.

با احترام،
هتل صنعت پرا (1398/10/11)
ترجمه ماشینی
۲۰-سلام
من می خواهم مطمئن شوم که این اتاق دارای بالکن است و اگر می توانیم زودتر چک این را انجام دهیم
لطفا اگر می توانید در اسرع وقت پاسخ دهید با تشکر از شما (1398/09/05)

پاسخ هتل : سلام، اگر بالکن می خواهید باید اتاق سوپریور رزرو کنید و ساعت تحویل اتاق 14:00 است.
با تشکر
با احترام،
باتوهان (1398/09/05)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-هتل سانات پرا در کدام منظقه استانبول قرار دارد ؟

پاسخ : هتل سانات پرا در منطقه شیشانه قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل سانات پرا تا میدان تکسیم چقدر است؟

پاسخ : هتل سانات پرا تا میدان تکسیم ۱.۲ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )
۳-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل سانات پرا کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه شیشانه (خط سبز M2) - ایستگاه تکسیم (خط سبز M2) - ایستگاه هالیک (خط سبز M2) -
۴-موقعیت و فاصله هتل سانات پرا استانبول تا اماکن مهم و گردشگری استانبول چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل سانات پرا استانبول

 • فاصله هتل سانات پرا استانبول تا موزه پرا استانبول ۰.۲ کیلومتر است.
 • * تا موزه هنرهای مدرن استانبول ۰.۳ کیلومتر است.
 • * تا خیابان استقلال استانبول ۰.۵ کیلومتر است.
 • * تا برج گالاتا استانبول ۰.۷ کیلومتر است.
 • * تا میدان تکسیم استانبول ۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )
 • * تا شاخ طلایی استانبول ۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ لیر )
 • * تا مسجد رستم پاشا استانبول ۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴ لیر )
 • * تا آبراهه والنس استانبول ۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴ لیر )
 • * تا بازار ادویه استانبول ۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴ لیر )
 • * تا مسجد سلیمانیه استانبول ۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴ لیر )
 • * تا کاخ دلمه باغچه استانبول ۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )
 • * تا پل گالاتا استانبول ۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا گرند بازار استانبول ۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا مرکز خرید سیتیز نیشانتاشی استانبول ۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا بازار خرید میسیر کارسیسی استانبول ۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا مسجد جدید (ینی جامی) استانبول ۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا موزه رحمی ام کوچ استانبول ۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لیر )
 • * تا باسیلیکا سیسترن (آب انبار استانبول) ۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا پارک گولهانه استانبول ۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا کاخ توپکاپی استانبول ۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لیر )
 • * تا میدان سلطان احمد استانبول ۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ لیر )
 • * تا موزه هنرهای ترکی و اسلامی استانبول ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا کلیسا (موزه) کورا استانبول ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا سه گانه موزه باستان‌ شناسی استانبول ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا کلیسای ایا ایرنه استانبول ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا مسجد ایا صوفیه استانبول ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا قصر ییلدیز استانبول ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا پارک ییلدیز استانبول ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا مسجد ایوب سلطان استانبول ۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ لیر )
 • * تا تنگه بسفر (بسفروس) ۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )
 • * تا مسجد اورتاکوی استانبول ۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لیر )
 • * تا مسجد ایا صوفیه کوچک استانبول ۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا مسجد سلطان احمد استانبول ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا پارک مینیاتورک استانبول ۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید زورلو استانبول ۹.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید فروم استانبول ۱۰.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ لیر )
 • * تا مرکز خرید کانیون استانبول ۱۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ لیر )
 • * تا شهربازی ویالند استانبول ۱۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ لیر )
 • * تا شهربازی اسفانبول (ویالند استانبول) ۱۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ لیر )
 • * تا قلعه روملی حصار ۱۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ لیر )
 • * تا کاخ بیلربیی استانبول ۱۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۸ لیر )
 • * تا پل بسفر (پل شهدای 15 جولای) استانبول ۱۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید ایستینیه پارک استانبول ۱۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ لیر )
 • * تا برج مایدن استانبول ۱۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ لیر )
 • * تا مرکز خرید مگا اوت لت ونیزیا استانبول ۱۹.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ لیر )
 • * تا مرکز خرید استانبول مال ۱۹.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ لیر )
 • * تا پارک امیرگان استانبول ۱۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید پالادیوم استانبول ۱۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ لیر )
 • * تا تپه های کاملیکا استانبول ۱۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ لیر )
 • * تا آکواریوم استانبول ۲۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ لیر )
 • * تا قلعه آناتولی حصار استانبول ۲۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ لیر )
 • * تا کاخ کوچوکسو استانبول ۲۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ لیر )
 • * تا پل سلطان محمد فاتح استانبول ۲۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ لیر )
 • * تا جنگل بلگراد استانبول ۲۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۱ لیر )
 • * تا جزیره بیوک آدا استانبول ۳۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۸ لیر )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل سانات پرا استانبول با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل سه ستاره سانات پرا استانبول

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل سه ستاره سانات پرا استانبول

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل سه ستاره سانات پرا استانبول" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ