هتل دو ستاره در کیش

هتل شباویز کیش هتل دو ستاره

هتل شباویز کیش - Shabaviz

هتل شباویز کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۶
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل پانیذ کیش هتل دو ستاره

هتل پانیذ کیش - Paniz

هتل پانیذ کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل خاتم کیش هتل دو ستاره

هتل خاتم کیش - Khatam

هتل خاتم کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۶
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل فانوس کیش هتل دو ستاره

هتل فانوس کیش - Fanoos

هتل فانوس کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۹
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل ققنوس کیش هتل دو ستاره

هتل ققنوس کیش - Ghoghnoos

هتل ققنوس کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل ستاره کیش هتل دو ستاره

هتل ستاره کیش - Setareh

هتل ستاره کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل تماشا کیش هتل دو ستاره

هتل تماشا کیش - Tamasha

هتل تماشا کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۷
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو