هتل سه ستاره در مسقط

هتل پلاتینیوم مسقط عمان هتل سه ستاره

هتل سه ستاره پلاتینیوم مسقط عمان - The Platinum

هتل سه ستاره پلاتینیوم مسقط عمان ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۷.۸
پرسنل : ۸.۳
ارزش خرید : ۷.۷
موقعیت : ۸.۳
امتیاز کلی : ۷.۶
صبحانه : ۷.۷
وای فای رایگان : ۸.۱
وای فای غیر رایگان : ۸.۳
هتل الحیل ویوز مسقط عمان هتل سه ستاره

هتل سه ستاره الحیل ویوز مسقط عمان - Al Hail Waves Hotel

هتل سه ستاره الحیل ویوز مسقط عمان ... ادامه مطلب

راحتی : ۷.۵
نظافت و تمیزی : ۷.۵
امکانات : ۷.۳
پرسنل : ۸.۲
ارزش خرید : ۷.۳
موقعیت : ۷.۷
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۶.۵
وای فای رایگان : ۷.۵
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل گیت مسقط عمان هتل سه ستاره

هتل سه ستاره  گیت مسقط عمان - Muscat Gate Hotel

هتل سه ستاره گیت مسقط عمان ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۹
نظافت و تمیزی : ۸.۹
امکانات : ۸.۶
پرسنل : ۹.۱
ارزش خرید : ۸.۷
موقعیت : ۷.۹
امتیاز کلی : ۸.۵
صبحانه : ۷.۸
وای فای رایگان : ۸.۳
وای فای غیر رایگان : ۸.۸
هتل ایبیز مسقط عمان هتل سه ستاره

هتل سه ستاره ایبیز  مسقط عمان - Ibis Muscat Hotel

هتل سه ستاره ایبیز مسقط عمان ... ادامه مطلب

راحتی : ۷.۵
نظافت و تمیزی : ۷.۶
امکانات : ۷.۳
پرسنل : ۸.۱
ارزش خرید : ۷.۶
موقعیت : ۸.۲
امتیاز کلی : ۷.۱
صبحانه : ۶.۸
وای فای رایگان : ۷.۸
وای فای غیر رایگان : ۷.۵
هتل سفیر پلازا مسقط عمان هتل سه ستاره

هتل سه ستاره سفیر پلازا مسقط عمان - Safeer Plaza

هتل سه ستاره سفیر پلازا مسقط عمان ... ادامه مطلب

صبحانه : ۷.۵
امتیاز کلی : ۶
موقعیت : ۸.۱
وای فای رایگان : ۸.۲
ارزش خرید : ۶.۸
راحتی : ۶.۵
نظافت و تمیزی : ۶.۶
امکانات : ۶.۳
پرسنل : ۷.۹
وای فای غیر رایگان : ۷.۹
هتل سیتی پارك هتل آپارتمنتس مسقط عمان هتل سه ستاره

هتل سه ستاره سیتی پارك هتل آپارتمنتس مسقط عمان - CITY PARK HOTEL APARTMENTS

هتل سه ستاره سیتی پارك هتل آپارتمنتس مسقط عمان ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۱
نظافت و تمیزی : ۸.۱
امکانات : ۷.۸
پرسنل : ۸.۳
ارزش خرید : ۷.۸
موقعیت : ۸.۷
امتیاز کلی : ۷.۷
صبحانه : ۶.۸
وای فای رایگان : ۷.۸
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل اویو 122 ساووی این مسقط عمان هتل سه ستاره

هتل سه ستاره اویو 122 ساووی این مسقط عمان - OYO 122 Savoy Inn Hotel

هتل سه ستاره اویو 122 ساووی این مسقط عمان ... ادامه مطلب

راحتی : ۵.۳
نظافت و تمیزی : ۵.۲
امکانات : ۵.۱
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۵.۸
موقعیت : ۶.۴
امتیاز کلی : ۴.۶
وای فای رایگان : ۵.۳
وای فای غیر رایگان : ۴.۵
هتل ویوز اینترناشیونال مسقط عمان هتل سه ستاره

هتل سه ستاره ویوز اینترناشیونال مسقط عمان - Waves International

هتل سه ستاره ویوز اینترناشیونال مسقط عمان ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۶
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل ال ماها اینترنشنال مسقط عمان هتل سه ستاره

هتل سه ستاره ال ماها اینترنشنال مسقط عمان - Al Maha International

هتل سه ستاره ال ماها اینترنشنال مسقط عمان ... ادامه مطلب

راحتی : ۷.۷
نظافت و تمیزی : ۷.۷
امکانات : ۷.۴
پرسنل : ۷.۶
ارزش خرید : ۷.۵
موقعیت : ۸.۲
امتیاز کلی : ۷.۱
صبحانه : ۵.۷
وای فای رایگان : ۶.۷
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل تولیپ این مسقط عمان هتل سه ستاره

هتل سه ستاره تولیپ این مسقط عمان - Tulip Inn Muscat

هتل سه ستاره تولیپ این مسقط عمان ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۷
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل سفیر کانتیننتال مسقط عمان هتل سه ستاره

هتل سه ستاره سفیر کانتیننتال مسقط عمان - Safeer Continental

هتل سه ستاره سفیر کانتیننتال مسقط عمان ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۹
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل بووشار اینترنشنال مسقط عمان هتل سه ستاره

هتل سه ستاره بووشار اینترنشنال  مسقط عمان - Bowshar International Hotel

هتل سه ستاره بووشار اینترنشنال مسقط عمان ... ادامه مطلب

راحتی : ۷.۲
نظافت و تمیزی : ۷.۱
امکانات : ۶.۸
پرسنل : ۷.۶
ارزش خرید : ۶.۸
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۶.۷
صبحانه : ۶.۶
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۷.۱
هتل رامی گستلاین قرم مسقط عمان هتل سه ستاره

هتل سه ستاره رامی گستلاین قرم مسقط عمان - Ramee Guestline Hotel  Qurum

هتل سه ستاره رامی گستلاین قرم مسقط عمان ... ادامه مطلب

راحتی : ۷.۶
نظافت و تمیزی : ۷.۵
امکانات : ۷.۳
پرسنل : ۷.۶
ارزش خرید : ۷.۶
موقعیت : ۸.۱
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۶.۶
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل تایگر هوم مسقط عمان هتل سه ستاره

هتل سه ستاره تایگر هوم مسقط عمان - Tiger Home

هتل سه ستاره تایگر هوم مسقط عمان ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۷
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل ال تهابیت مودرن هتل آپارتمنتس مسقط عمان هتل سه ستاره

هتل سه ستاره ال تهابیت مودرن هتل آپارتمنتس مسقط عمان - Al Thabit Modern Hotel Apartment by OYO Rooms

هتل سه ستاره ال تهابیت مودرن هتل آپارتمنتس مسقط عمان ... ادامه مطلب

راحتی : ۶.۱
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۵.۷
پرسنل : ۷.۱
ارزش خرید : ۶.۷
موقعیت : ۷.۶
امتیاز کلی : ۵.۵
وای فای رایگان : ۷.۹
وای فای غیر رایگان : ۷.۴
هتل هیلس ریزورت مسقط عمان هتل سه ستاره

هتل سه ستاره هیلس ریزورت مسقط عمان - Muscat Hills Resort

هتل سه ستاره هیلس ریزورت مسقط عمان ... ادامه مطلب

راحتی : ۷.۵
نظافت و تمیزی : ۷.۵
امکانات : ۷.۴
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۶.۵
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۷.۳
صبحانه : ۵.۸
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۷.۴
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو