هتل آیوتا تفلیس گرجستان

هتل پنج ستاره

IOTA Hotel Tbilisi

امتیاز ۲۱۹۰ نفر ۸.۲ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل آیوتا تفلیس

راحتی2147۸.۷
نظافت و تمیزی2152۸.۵
امکانات2157۸.۳
پرسنل2152۸.۵
ارزش خرید2149۸.۱
موقعیت2153۹.۲
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل آیوتا تفلیس

تصویر 93455 نمای بیرونی هتل آیوتا تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 694 فضای بیرونی هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 695 فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 696 فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 697 فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93465 نمای بیرونی هتل آیوتا تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 698 فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93456 فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93466 لابی هتل آیوتا تفلیس
تصویر لابی هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93457 فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93467 فضای بیرونی هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93458 فضای رستورانی و صبحانه هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93468 فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93459 فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93469 فضای بیرونی هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93460 فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93470 فضای رستورانی و صبحانه هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93461 فضای رستورانی و صبحانه هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93471 فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93462 نمای بیرونی هتل آیوتا تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93472 فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93463 نمای بیرونی هتل آیوتا تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93473 فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93464 فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93474 فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93475 باشگاه ورزشی هتل آیوتا تفلیس
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93476 هتل آیوتا تفلیس
تصویر هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93477 فضای رستورانی و صبحانه هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93478 لابی هتل آیوتا تفلیس
تصویر لابی هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93479 فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93480 فضای رستورانی و صبحانه هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93481 لابی هتل آیوتا تفلیس
تصویر لابی هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93482 لابی هتل آیوتا تفلیس
تصویر لابی هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93483 فضای رستورانی و صبحانه هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس
تصویر 93484 فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس

تصاویر باشگاه ورزشی هتل آیوتا تفلیس

باشگاه ورزشی هتل آیوتا تفلیس 93475 100باشگاه ورزشی هتل آیوتا تفلیس 93475
+1

تصاویر فضای بیرونی هتل آیوتا تفلیس

فضای بیرونی هتل آیوتا تفلیس 694 100فضای بیرونی هتل آیوتا تفلیس 694فضای بیرونی هتل آیوتا تفلیس 93467 100فضای بیرونی هتل آیوتا تفلیس 93467فضای بیرونی هتل آیوتا تفلیس 93469 100فضای بیرونی هتل آیوتا تفلیس 93469
+3

تصاویر فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس

فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس 695 100فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس 695فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس 696 100فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس 696فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس 697 100فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس 697فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس 698 100فضای اتاق های هتل آیوتا تفلیس 698
+16

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل آیوتا تفلیس

فضای رستورانی و صبحانه هتل آیوتا تفلیس 93458 100فضای رستورانی و صبحانه هتل آیوتا تفلیس 93458فضای رستورانی و صبحانه هتل آیوتا تفلیس 93470 100فضای رستورانی و صبحانه هتل آیوتا تفلیس 93470فضای رستورانی و صبحانه هتل آیوتا تفلیس 93461 100فضای رستورانی و صبحانه هتل آیوتا تفلیس 93461فضای رستورانی و صبحانه هتل آیوتا تفلیس 93477 100فضای رستورانی و صبحانه هتل آیوتا تفلیس 93477
+6

تصاویر لابی هتل آیوتا تفلیس

لابی هتل آیوتا تفلیس 93466 100لابی هتل آیوتا تفلیس 93466لابی هتل آیوتا تفلیس 93478 100لابی هتل آیوتا تفلیس 93478لابی هتل آیوتا تفلیس 93481 100لابی هتل آیوتا تفلیس 93481لابی هتل آیوتا تفلیس 93482 100لابی هتل آیوتا تفلیس 93482
+4

تصاویر نمای بیرونی هتل آیوتا تفلیس

نمای بیرونی هتل آیوتا تفلیس 93455 100نمای بیرونی هتل آیوتا تفلیس 93455نمای بیرونی هتل آیوتا تفلیس 93465 100نمای بیرونی هتل آیوتا تفلیس 93465نمای بیرونی هتل آیوتا تفلیس 93462 100نمای بیرونی هتل آیوتا تفلیس 93462نمای بیرونی هتل آیوتا تفلیس 93463 100نمای بیرونی هتل آیوتا تفلیس 93463
+4
نقشه بیسان گشت
تفلیس
+995322403010

معرفی هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس

هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس

هتل آیوتا تفلیس (IOTA Hotel Tbilisi) یک هتل پنج ستاره در منطقه سیتی سنتر تفلیس در کشور گرجستان است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل آیوتا تفلیس درای بریج تفلیس است و این هتل با میدان آزادی تفلیس 0.3 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل آیوتا تفلیس بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (9.2 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (7.6 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.2 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8.1 از 10) است. از جمله امکانات هتل آیوتا تفلیس می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، 2 رستوران، بار، پذیرش 24 ساعته، اتاق های سیگار ممنوع، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اشاره کرد.

هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس در قلب تفلیس، 300 متری میدان آزادی تفلیس واقع شده است. از امکانات اصلی هتل مجلل IOTA می‌توان به 90 اتاق غیر سیگاری، 2 رستوران، بار، تراس پشت بام، صبحانه در دسترس، مرکز کنفرانس 24 ساعته، شاتل فرودگاه، پذیرش 24 ساعته، خدمات اتاق، باغ، سرویس خشکشویی، رایگان فای، پارکینگ اختصاصی اشاره کرد.

در تمامی اتاق‌‌های هتل آیوتا سیستم تهویه مطبوع، تلویزیون تختخواب، گاوصندوق، مینیبار، حمام خصوصی با دمپایی و سشوار، لوازم آرایشی و بهداشتی موجود بوده در صورتی که در برخی از اتاق‌‌ها یک تراس و یک نشیمنگاه برای استراحت وجود دارد.

تئاتر روستاولی در 1کیلومتری و  تئاتر اپرا و باله تفلیس 1.2 کیلومتری هتل است. در صورتی که فرودگاه بین المللی تفلیس 17 کیلومتر از هتل آیوتا دورتر می‌باشد.

مسافران تور تفلیس علاقمند به پیاده روی می‌توانند از هتل تا میدان آزادی تفلیس 3دقیقه، سالن تفلیس3، گالری تفلیس6، موزه هنر گرجستان6، موزه ملی گرجستان7، خیابان شاردینی9، پل صلح9، کلیسای سونی10، کلیسای سنت جورج10 و کلیسای Anchiskhati 10 دقیقه پیاده روی نمایند.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل آیوتا تفلیس 2 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  IOTA GARDEN

  نوع غذا : ژاپنی, European

  وعده غذایی :

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  GHUMELI

  نوع غذا : غذای محلی, European

  وعده غذایی :

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل آیوتا تفلیس 8 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Solo Lucky

  بیشترین ظرفیت : 1 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 16 متر مربع

  این اتاق دارای تهویه مطبوع دارای حمام اختصاصی با دوش، لوازم آرایش رایگان و دمپایی است. مینی بار و تلویزیون صفحه تخت نیز موجود است.

 • 2 - Single Room - Disability Access

  بیشترین ظرفیت : 1 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 18 متر مربع

  این اتاق در طبقه همکف قرار دارد و دارای حمام اختصاصی مجهز به دوش، لوازم آرایش رایگان و دمپایی است. مینی بار و تلویزیون صفحه تخت نیز موجود است.

 • 3 - IOTA TWIN

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 20 متر مربع

  این اتاق در طبقه همکف قرار دارد و دارای حمام اختصاصی مجهز به دوش، لوازم آرایش رایگان و دمپایی است. مینی بار و تلویزیون صفحه تخت نیز موجود است.

 • 4 - IOTA King

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 20 متر مربع

  این اتاق در طبقه همکف قرار دارد و دارای حمام اختصاصی مجهز به دوش، لوازم آرایش رایگان و دمپایی است. مینی بار و تلویزیون صفحه تخت نیز موجود است.

 • 5 - Corner Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 21 متر مربع

  این اتاق با یک مبل تختخواب شو مجهز به حمام خصوصی مجهز به دوش، لوازم آرایش رایگان و دمپایی است. مینی بار و تلویزیون صفحه تخت نیز موجود است.

 • 6 - Terrace Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 30 متر مربع

  این اتاق دارای تراس خصوصی با مبلمان در فضای باز، حمام اختصاصی مجهز به دوش، لوازم آرایش رایگان و سشوار است. تلویزیون صفحه تخت و مینی بار نیز موجود است.

 • 7 - Cozy

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 35 متر مربع

  این اتاق با یک مبل تختخواب شو مجهز به حمام خصوصی مجهز به دوش، لوازم آرایش رایگان و دمپایی است. مینی بار و تلویزیون صفحه تخت نیز موجود است.

 • 8 - Terrace Lux

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 50 متر مربع

  این اتاق دارای تراس خصوصی با مبلمان در فضای باز، حمام اختصاصی مجهز به دوش، لوازم آرایش رایگان و سشوار است. تلویزیون صفحه تخت و مینی بار نیز موجود است.

موقعیت مکانی هتل آیوتا تفلیس

فاصله هتل آیوتا تفلیس تا اماکن مهم پر رفت و آمد تفلیس

20.67 Km ۰ دقیقه ۱۵ لاری
میدان آزادی تفلیس مشاهده مسیر
0.3 km ۳ دقیقه پیاده روی
پل صلح تفلیس مشاهده مسیر
0.8 km ۱۰ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل آیوتا تفلیس تا سایر اماکن گردشگری

۰.۶ km ۶ دقیقه پیاده روی
۰.۷ km ۱۴ دقیقه پیاده روی
۰.۹ km ۱۰ دقیقه پیاده روی
برج ساعت تفلیس مشاهده مسیر
۰.۹ km ۱۰ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل آیوتا تفلیس تا مراکز خرید

درای بریج تفلیس مشاهده مسیر
۱.۵ km ۱۹ دقیقه پیاده روی
۱.۶ km ۱۹ دقیقه پیاده روی
۴.۶ km ۱۴ دقیقه ۶ لاری
خیابان پکینی تفلیس مشاهده مسیر
۵.۴ km ۱۴ دقیقه ۶ لاری
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل آیوتا تفلیس

ایستگاه میدان آزادی (خظ قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه اتلاری (خظ قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه روستاولی (خظ قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل آیوتا تفلیس روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل آیوتا تفلیس:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۲۱۹۰ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل آیوتا تفلیس


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | گرمایش | بسته ناهار | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | مطبوعات | سرویس شاتل | کازینو | شاتل فرودگاه | پیاده روی | ملک بدون دود | مرکز تناسب اندام | پیاده روی | مرکز تناسب اندام | پیاده روی |

فعالیت ها
| موسیقی زنده | برنامه های شاد | موسیقی زنده | موسقی زنده | برنامه های شاد

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ | حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | مستخدم | انبار چمدان | سالن زیبایی مو | زمین گلف | انبار چمدان | قایق رانی | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| شراب / شامپاین | سرو صبحانه در اتاق | بار | میوه | شراب / شامپاین | میوه | استخر شنا | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | تراس | ساحل آفتاب | باغ

چشم انداز
| فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی

مناطق زندگی
| خشکشویی | خشک شویی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی |

دسترسی
| دسترسی به اسکی

استخر و اسپا
| تناسب اندام | رختکن

خدمات پیشخوان
| پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | فاکتور ارائه شده است

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | خشک شویی | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | اتاق جلسه / میهمانی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| اتاق جلسه | اتاق جلسه / میهمانی | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| تجهیزات تنیس | تجهیزات تنیس | کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| انگلیسی | روسی | ka
منبع : وبسایت بوکینگ ( IOTA Hotel Tbilisi )

نظرات در مورد هتل آیوتا تفلیس


  سلمان
  0 تشکر
  " در یک کلام هتل آیوتا = بی نظیر "
  مفید بود ؟ تشکر
  خانزاده
  1 تشکر
  " این هتل دسترسی بسیر خوبی دارد .
  منظره دید هتل بی نظیر است .
  به علاوه صبحانه کاملی را هر ر.وز بوفه میکند .
  در کل عالی بود هتل آیوتا "
  مفید بود ؟ تشکر
  علیرضا ترابی
  0 تشکر
  " سلام
  من به همراه همسرم در این هتل 3 شب اقامت داشتیم . هتلی مدرن، شیک و بسیار تمیز است با ویو عالی .
  ما چون برای ماه عسل به تفلیس سفر کردیم هتل 5 ستاره آیوتا رو انتخاب کردیم . کمی هزینش زیاد بود اما تجربه بی نظیری بود . "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل آیوتا تفلیس

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-من دوست دارم در اتاق تراس بمانم، آیا می توانم در اتاق تراس خود فقط در تراس اتاقم سیگار بکشم، تا بتوانم اتاق را رزرو کنم. (1401/09/28)

پاسخ هتل : آقا/خانم عزیز،
حتما می توانید در تراس سیگار بکشید. استعمال دخانیات در داخل اتاق صرف نظر از طبقه بندی اتاق، اکیدا ممنوع است.
اگر سیگاری هستید، اتاق های تراس برای شما مناسب است.

با احترام،
ماریکا ریبر
مدیر دفتر جلو (1401/09/28)
ترجمه ماشینی
۲-سلام،

آیا آنجا پارکینگ دارید؟ (1401/05/17)

پاسخ هتل : مهمان گرامی، هتل ما پارکینگ ندارد، اما نزدیک پارکینگ اختصاصی است،
با احترام، مدیریت هتل آیوتا (1401/05/18)
ترجمه ماشینی
۳-سلام

آیا اتاق ها را به هم متصل می کنید؟

ما خانواده ای با سه فرزند هستیم

متشکرم (1401/05/06)

پاسخ هتل : مهمان عزیز، ما اتاق های متصل در دسته های استاندارد (کینگ آیوتا و دوقلو آیوتا)،

با احترام، اداره هتل آیوتا (1401/05/06)
ترجمه ماشینی
۴-آیا در هتل بوفه صبحانه وجود دارد؟ (1401/04/30)

پاسخ هتل : آقا یا خانم عزیز، ما برای صبحانه بوفه ارائه می دهیم. صبحانه هر روز از ساعت 8 صبح تا 11 صبح سرو می شود.
با احترام،
ماریکا ریبر
مدیر دفتر پیشرو (1401/04/30)
ترجمه ماشینی
۵-سلام! در تصویر 2 تخت دونفره یا یک نفره (اتاق تراس) نشان داده شده است آیا اتاق های تراس با تخت کینگ دارید؟ (1401/04/12)

پاسخ هتل : عزیز تمام اتاق های تراس دارای 2 تخت یک نفره می باشند (1401/04/16)
ترجمه ماشینی
۶-چه چیزی به هتل نزدیک است؟ این اولین بار است که در کشور هستم، آیا مرکز بسته است؟ (1401/03/25)

پاسخ هتل : بله، هتل عزیز 4 دقیقه پیاده تا مرکز میدان آزادی تفلیس فاصله دارد (1401/03/26)
ترجمه ماشینی
۷-آیا می توانم تراس لوکس با تخت کینگ داشته باشم؟ (1400/11/24)

پاسخ هتل : عزیز،

بله شما می توانید با تخت کینگ سایز تراس لوکس داشته باشید زیرا ما می توانیم زیپ تخت های خود را باز کنیم.


با احترام، (1400/11/25)
ترجمه ماشینی
۸-سلام، من می خواهم در مورد ورود بپرسم، ما ساعت 11 شب فرود می آییم و اگر از نیمه شب گذشته به هتل برسیم، آیا می توانیم تحویل بگیریم؟ (1400/10/30)

پاسخ هتل : عزیز،

ما پذیرش 24 ساعته داریم، شما می توانید هر زمان که بخواهید مراجعه کنید.

با احترام،
(1400/11/01)
ترجمه ماشینی
۹-سلام.. آیا سالن بدنسازی در هتل موجود است؟ (1400/09/20)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،
از سوال شما متشکرم.
GYM در ​​هتل ما قرار ندارد، اما ما خدمات حمل و نقل را به GYM ارائه خواهیم داد که به صورت رایگان برای مهمانان هتل در دسترس است.
با احترام،
تیم هتل آیوتا تفلیس (1400/09/22)
ترجمه ماشینی
۱۰-سلام آیا امکان برگزاری تور وجود دارد؟ (1400/06/13)

پاسخ هتل : میهمان گرامی
لطفاً به اطلاع برسانید که تیم پذیرش ما در صورت هرگونه درخواست می تواند به شما کمک کند.
با احترام،
تیم هتل آیوتا تفلیس (1400/07/02)
ترجمه ماشینی
۱۱-سلام همه اتاق ها تهویه هوا دارند؟ (1400/06/06)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،
لطفاً مطلع شوید که در ملک خود اتاق های متصل داریم.
برای جزئیات بیشتر، لطفاً مستقیماً با تیم رزرو ما تماس بگیرید.
با احترام،
تیم هتل آیوتا تفلیس (1400/06/31)
ترجمه ماشینی
۱۲-سلام،
آیا برای ترتیب دادن آزمایش PCR کمک می کنید؟ (1400/04/17)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،
لطفاً به اطلاع شما برسانیم که با کمک تیم فرانت آفیس می توانیم تست PCR را در هر زمان مناسب برای شما ترتیب دهیم.
لطفاً در صورت نیاز به کمک با ما تماس بگیرید.
با احترام،
تیم هتل آیوتا تفلیس (1400/06/31)
ترجمه ماشینی
۱۳-سلام،
ایا آنها یک استخر شنا در هتل هستند؟ (1400/02/28)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،
لطفا به اطلاع برسانید که در حال حاضر استخری در ملک ما وجود ندارد.
با احترام،
تیم هتل آیوتا تفلیس (1400/06/31)
ترجمه ماشینی
۱۴-آیا ما امکانات وانت فرودگاهی داریم؟ میخواهم رزرو کنم (1400/02/24)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،
لطفاً مطلع باشید که ما می‌توانیم حمل و نقل از و به فرودگاه را برای هر زمان مناسب برای شما ترتیب دهیم.
لطفاً برای رزرو خدمات درخواستی مستقیماً با هتل تماس بگیرید و تمام جزئیات مورد نیاز را به اشتراک بگذارید.
با احترام،
تیم هتل آیوتا (1400/06/31)
ترجمه ماشینی
۱۵-سلام - آیا رستوران های شما در تعطیلات آخر هفته برای مهمانان هتل باز هستند؟ (1400/01/27)

پاسخ هتل : آقا یا خانم عزیز،

بله، رستوران های ما در تعطیلات آخر هفته قبل از ساعت 19:00 شب از مهمانان ما پذیرایی می کنند.
از ساعت 20:00 شب تا 02:00 بامداد می توانید از سرویس اتاق ما استفاده کنید.

با احترام،
هتل آیوتا تفلیس (1400/02/01)
ترجمه ماشینی
۱۶-سلام میخواستم بدونم دید از بالکن چیه آیا برای اتاق های تراس نماهای متفاوتی وجود داره؟ آیا بارها و رستوران ها در زمان کووید باز هستند؟ (1400/01/24)

پاسخ هتل : آقا عزیز خانم،
اتاق های تراس ما یا با نمای شهر یا باغ داخلی هستند.
رستوران ها فقط در روزهای هفته و قبل از ساعت 9 شب باز هستند.
با این حال رستوران های ما آخر هفته ها از مهمانان خود پذیرایی می کنند. همچنین.
با احترام،
هتل آیوتا تفلیس (1400/02/01)
ترجمه ماشینی
۱۷-سلام
آیا اتاق های هتل دارای بالکن یا پنجره باز هستند
آیا از پنجره ها مناظری وجود دارد
با تشکر کارمن (1398/09/27)

پاسخ هتل : کارمن عزیز،

از توجه شما به هتل آیوتا تفلیس متشکریم.
همه اتاق های هتل ما دارای پنجره هایی با منظره خاص هستند، اما فقط اتاق های تراس دارای بالکن هستند.

با احترام،
مدیریت هتل
(1398/12/15)
ترجمه ماشینی
۱۸-آیا هتل آیوتا در تفلیس سرویس اتاق ارائه می دهد؟ (1398/08/14)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،

از اینکه به هتل ما علاقه نشان دادید متشکریم.
ما 3 رستوران در منطقه هتل داریم و خدمات اتاق ارائه می دهیم.

با احترام،
اداره هتل IOTA (1398/08/29)
ترجمه ماشینی
۱۹-آیا مرکز بهداشتی در محل وجود دارد یا باید به باشگاه بروید و اگر دارد رایگان است یا باید پرداخت کنید و اگر دارد چقدر است. (1398/08/14)

پاسخ هتل : آقا یا خانم عزیز،

از اینکه به هتل ما علاقه مندید متشکریم.
هتل ما دارای سالن بدنسازی است، که امکانات بیرونی ماست و برای مهمانان ما رایگان است.
هر زمان که مایل به بازدید از باشگاه باشید، راننده ما حمل و نقل هر دو طرف را نیز به صورت رایگان ارائه می دهد.

با احترام،
اداره هتل

(1398/12/15)
ترجمه ماشینی
۲۰-آیا بالکن وجود دارد؟ (1398/01/21)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،
از اینکه به هتل ما علاقه مندید متشکریم.
یوتا توئین یک اتاق استاندارد است.
اتاق های استاندارد هتل ما بالکن ندارند.
با احترام،
اداره هتل آیوتا (1398/08/29)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل آیوتا کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه میدان آزادی (خظ قرمز) - ایستگاه اتلاری (خظ قرمز) - ایستگاه روستاولی (خظ قرمز) -
۲-موقعیت و فاصله هتل آیوتا تفلیس تا اماکن مهم و گردشگری تفلیس چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل آیوتا تفلیس

 • فاصله هتل آیوتا تفلیس تا میدان آزادی تفلیس ۰.۳ کیلومتر است.
 • * تا کلیسای سیونی تفلیس گرجستان ۰.۶ کیلومتر است.
 • * تا مادر کارتلی یا کارتلیس دِدا تفلیس ۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا پل صلح تفلیس ۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ لاری )
 • * تا مجسمه واختانگ گرگاسالی ۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا برج ساعت تفلیس ۰.۹ کیلومتر است.
 • * تا بوستان رایک تفلیس ۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا قلعه ناریکالا تفلیس ۱.۰ کیلومتر است.
 • * تا حمام های گوگردی تفلیس ۱.۱ کیلومتر است.
 • * تا درای بریج تفلیس ۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا بازار درای بریج مارکت تفلیس ۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ لاری )
 • * تا باغ ملی گیاهشناسی گرجستان ۱.۸ کیلومتر است.
 • * تا کلیسای جامع تثلیث تفلیس ۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا کلیسای ارتدکس شرقی تفلیس ۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا چاپخانه زیرزمینی استالین ۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا مرکز خرید کارواسلا تفلیس ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا باغ موشتایدی تفلیس ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا خیابان پکینی تفلیس ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا مرکز خرید تفلیس سنترال ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا دریاچه لیسی تفلیس ۱۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ لاری )
 • * تا پارک آبی گینو تفلیس گرجستان ۱۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ لاری )
 • * تا مرکز خرید ایست پوینت تفلیس ۱۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰ لاری )
 • * تا مرکز خرید سیتی مال گلدانی تفلیس ۱۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لاری )
 • * تا مرکز خرید اوراسیا تفلیس ۱۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لاری )
 • * تا مرکز خرید تفلیس مال ۱۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لاری )
 • * تا مرکز خرید مرانی تفلیس ۱۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لاری )
 • * تا مرکز خرید لیلو تفلیس ۱۹.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لاری )
 • * تا دریاچه جواری تفلیس ۲۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لاری )
 • * تا صومعه جواری تفلیس ۲۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لاری )
 • * تا پارک ملی تفلیس ۳۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ لاری )
 • * تا صومعه مارتکوپی تفلیس ۴۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ لاری )
۳-هتل آیوتا در کدام منظقه تفلیس قرار دارد ؟

پاسخ : هتل آیوتا در منطقه سیتی سنتر قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل آیوتا تفلیس با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره آیوتا تفلیس" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ