هتل آپارتمان در ترابزون

هتل کوهلا بوتیک سوئیت ترابزون هتل آپارتمان

هتل چهار ستاره کوهلا بوتیک سوئیت ترابزون - Kuhla Boutique Suite Hotel

هتل چهار ستاره کوهلا بوتیک سوئیت ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۸
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل ییلدیز لایف ترابزون هتل آپارتمان

هتل ییلدیز لایف ترابزون - Yildiz Life Hotel

هتل ییلدیز لایف ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۶
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل آزرا سوئیت ترابزون هتل آپارتمان

هتل آزرا سوئیت ترابزون - Azra Suite Otel

هتل آزرا سوئیت ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۶.۶۱
نظافت و تمیزی : ۹.۱۵
امکانات : ۹.۱۵
پرسنل : ۸.۳۰
ارزش خرید : ۸.۳۰
موقعیت : ۷.۴۶
امتیاز کلی : ۸.۳۰
صبحانه : ۷.۴۶
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۷.۴۶
هتل آپارتمان زانوس ترابزون هتل آپارتمان

هتل آپارتمان زانوس ترابزون - Zanos Apartments

هتل آپارتمان زانوس ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۹
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل رویال اکسس سوئیتس ترابزون هتل آپارتمان

هتل چهار ستاره رویال اکسس سوئیتس ترابزون - Royal Axis Suites Hotel

هتل چهار ستاره رویال اکسس سوئیتس ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۶
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل لیکو اپارت ترابزون هتل آپارتمان

هتل سه ستاره لیکو اپارت ترابزون - Liko Apart Otel

هتل سه ستاره لیکو اپارت ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۸
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل آپارتمان کراح پاشا ترابزون هتل آپارتمان

هتل آپارتمان کراح پاشا  ترابزون - Cerrahpasa Apart Hotel

هتل آپارتمان کراح پاشا ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۸
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل مل ترابزون هتل آپارتمان

هتل سه ستاره مل  ترابزون - Mell Hotel

هتل سه ستاره مل ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۷
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل سوئیت نوا ترابزون هتل آپارتمان

هتل سوئیت نوا ترابزون - Nova Suite Hotel

هتل سوئیت نوا ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۷
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل رادیسون بلو ترابزون هتل آپارتمان

هتل پنج ستاره رادیسون بلو ترابزون - Radisson Blu Hotel Trabzon

هتل پنج ستاره رادیسون بلو ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۶
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل لایف پوینت ترابزون هتل آپارتمان

هتل سه ستاره لایف پوینت ترابزون - Life Point Hotel

هتل سه ستاره لایف پوینت ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۷
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل فیزا ترابزون هتل آپارتمان

هتل سه ستاره فیزا  ترابزون - Feza Otel

هتل سه ستاره فیزا ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل نور ترابزون هتل آپارتمان

هتل دو ستاره نور ترابزون - Nur Hotel

هتل دو ستاره نور ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۷
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل ریل کینگ رزیدنس ترابزون هتل آپارتمان

هتل چهار ستاره ریل کینگ رزیدنس ترابزون - Real King Residence Hotel

هتل چهار ستاره ریل کینگ رزیدنس ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۶
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل آلیا سوئیت ترابزون هتل آپارتمان

هتل آلیا سوئیت ترابزون - Alya Suit Otel

هتل آلیا سوئیت ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۸
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل بلو سی بوتیک ترابزون هتل آپارتمان

هتل بلو سی بوتیک  ترابزون - Blue Sea Boutique Hotel

هتل بلو سی بوتیک ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۶
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل چهر ستاره رویال لایف اکسکلوسیو ترابزون هتل آپارتمان

هتل چهر ستاره رویال لایف اکسکلوسیو ترابزون - Royal Life Exclusive

هتل چهر ستاره رویال لایف اکسکلوسیو ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۹
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل سوئیت گلدن استار ترابزون هتل آپارتمان

هتل سوئیت گلدن استار ترابزون - Golden Star Suites

هتل سوئیت گلدن استار ترابزون ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۶
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۶
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو