راهنمای گردشگری و تور

بزرگترین مرجع گردشگری استانبول به زبان فارسی

شهریور ۱۳۹۸
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
 
 
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
 
 
 
 
 

رویداد های شهریور ۱۳۹۸ استانبول

نمایشگاه صنایع غذایی استانبول (WorldFood Istanbul 2019)
۱۳ شهریور ۱۳۹۸ تا ۱۶ شهریور ۱۳۹۸
نمایشگاه لوازم خانگی استانبول (Zuchex 2019)
۲۱ شهریور ۱۳۹۸ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
نمایشگاه مخابرات اوراسیا استانبول (Eurasia Capacity 2019)
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
نمایشگاه طراحی استانبول (Istanbul TASARIM 2019)
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ تا ۱۳ آبان ۱۳۹۸