?>

هتل 3 ستاره سنت جورج دبی

St.George Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
الراس، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره سنت جورج دبی - St.George Hotel - بیسان گشت

آفر های تور هتل 3 ستاره سنت جورج دبی

آذر ۱۳۹۷
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
 
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۳,۳۶۲
۲۹
۳,۶۶۲
۳۰
۳,۴۹۲
 
 
 
 
 
 
 
ایرلاین های تور هتل 3 ستاره سنت جورج دبی برای تاریخ شروع ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ :
ماهان۳ شب
الامارات۳ شب
۴ شب
۵ شب
ایران ایر۳ شب
۴ شب
۶ شب
۷ شب

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایران ایر ۱۲ دی ۱۳۹۷ ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۶۲,۰۰۰ ۴,۳۱۲,۰۰۰ ۲,۲۱۲,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۳,۴۳۰,۰۰۰ ۴,۶۴۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۲,۰۰۰ ۴,۴۱۲,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۳۰,۰۰۰ ۴,۷۴۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۲,۰۰۰ ۴,۴۱۲,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۳۰,۰۰۰ ۴,۷۴۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۲,۰۰۰ ۴,۴۱۲,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۵۳۰,۰۰۰ ۴,۷۴۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۲,۰۰۰ ۴,۴۱۲,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۵۳۰,۰۰۰ ۴,۷۴۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۹ دی ۱۳۹۷ ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۲,۰۰۰ ۴,۴۱۲,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
HB ۳,۵۳۰,۰۰۰ ۴,۷۴۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۳ دی ۱۳۹۷ ۲۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۲,۰۰۰ ۴,۴۱۲,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۰۰۰ ۲۶ روز مانده
HB ۳,۵۳۰,۰۰۰ ۴,۷۴۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۹ دی ۱۳۹۷ ۲ بهمن ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۲,۰۰۰ ۴,۴۱۲,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۰۰۰ ۳۲ روز مانده
HB ۳,۵۳۰,۰۰۰ ۴,۷۴۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۳۰ دی ۱۳۹۷ ۳ بهمن ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۶۲,۰۰۰ ۴,۴۱۲,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۰۰۰ ۳۳ روز مانده
HB ۳,۵۳۰,۰۰۰ ۴,۷۴۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۸ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۲۲,۰۰۰ ۴,۴۷۲,۰۰۰ ۲,۳۷۲,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۹ دی ۱۳۹۷ ۱۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۲۲,۰۰۰ ۴,۴۷۲,۰۰۰ ۲,۳۷۲,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۲۲,۰۰۰ ۴,۴۷۲,۰۰۰ ۲,۳۷۲,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۶ دی ۱۳۹۷ ۱۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۲۲,۰۰۰ ۴,۴۷۲,۰۰۰ ۲,۳۷۲,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
HB ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۲۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۲۲,۰۰۰ ۴,۴۷۲,۰۰۰ ۲,۳۷۲,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
HB ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۶ دی ۱۳۹۷ ۲۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۲۲,۰۰۰ ۴,۴۷۲,۰۰۰ ۲,۳۷۲,۰۰۰ ۲۹ روز مانده
HB ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۴,۸۰۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۹۲,۰۰۰ ۴,۸۹۲,۰۰۰ ۲,۰۹۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۱۶,۰۰۰ ۵,۳۴۰,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۸ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۹ دی ۱۳۹۷ ۱۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۱۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۱۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۲ دی ۱۳۹۷ ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۳ دی ۱۳۹۷ ۱۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۱۶ روز مانده
HB ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۱۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۴ دی ۱۳۹۷ ۱۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۵۳۲,۰۰۰ ۴,۵۸۲,۰۰۰ ۲,۴۸۲,۰۰۰ ۱۷ روز مانده
HB ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۱۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۶۱۲,۰۰۰ ۵,۰۱۲,۰۰۰ ۲,۲۱۲,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۳,۸۳۶,۰۰۰ ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۶۲,۰۰۰ ۴,۷۱۲,۰۰۰ ۲,۶۱۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۸۳۰,۰۰۰ ۵,۰۴۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۲ دی ۱۳۹۷ ۱۶ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۶۷۲,۰۰۰ ۵,۰۷۲,۰۰۰ ۲,۲۷۲,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۳,۸۹۶,۰۰۰ ۵,۵۲۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۱۲,۰۰۰ ۵,۱۱۲,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۹۳۶,۰۰۰ ۵,۵۶۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۱۲,۰۰۰ ۵,۱۱۲,۰۰۰ ۲,۳۱۲,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
HB ۳,۹۳۶,۰۰۰ ۵,۵۶۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۳۲,۰۰۰ ۵,۱۳۲,۰۰۰ ۲,۳۳۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۵۶,۰۰۰ ۵,۵۸۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۳۲,۰۰۰ ۵,۱۳۲,۰۰۰ ۲,۳۳۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۹۵۶,۰۰۰ ۵,۵۸۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۵ دی ۱۳۹۷ ۲۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۷۲,۰۰۰ ۵,۱۷۲,۰۰۰ ۲,۳۷۲,۰۰۰ ۲۸ روز مانده
HB ۳,۹۹۶,۰۰۰ ۵,۶۲۰,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۸۱۲,۰۰۰ ۴,۸۶۲,۰۰۰ ۲,۷۶۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۹۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۱ دی ۱۳۹۷ ۲۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۸۱۲,۰۰۰ ۴,۸۶۲,۰۰۰ ۲,۷۶۲,۰۰۰ ۲۴ روز مانده
HB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۹۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۴ دی ۱۳۹۷ ۲۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۸۱۲,۰۰۰ ۴,۸۶۲,۰۰۰ ۲,۷۶۲,۰۰۰ ۲۷ روز مانده
HB ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۱۹۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۸۹۲,۰۰۰ ۵,۲۹۲,۰۰۰ ۲,۴۹۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۱۶,۰۰۰ ۵,۷۴۰,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۷ دی ۱۳۹۷ ۲۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۹۴۲,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۸۹۲,۰۰۰ ۲۰ روز مانده
HB ۴,۱۱۰,۰۰۰ ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۲۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۹۴۲,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۸۹۲,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
HB ۴,۱۱۰,۰۰۰ ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۹ دی ۱۳۹۷ ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۹۴۲,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۸۹۲,۰۰۰ ۲۲ روز مانده
HB ۴,۱۱۰,۰۰۰ ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۰ دی ۱۳۹۷ ۲۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۹۴۲,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۸۹۲,۰۰۰ ۲۳ روز مانده
HB ۴,۱۱۰,۰۰۰ ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۲۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۹۴۲,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۸۹۲,۰۰۰ ۲۵ روز مانده
HB ۴,۱۱۰,۰۰۰ ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۳ دی ۱۳۹۷ ۲۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۹۴۲,۰۰۰ ۴,۹۹۲,۰۰۰ ۲,۸۹۲,۰۰۰ ۲۶ روز مانده
HB ۴,۱۱۰,۰۰۰ ۵,۳۲۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۰۱۲,۰۰۰ ۵,۰۶۲,۰۰۰ ۲,۹۶۲,۰۰۰ ۱۸ روز مانده
HB ۴,۱۸۰,۰۰۰ ۵,۳۹۸,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۵ دی ۱۳۹۷ ۲۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۰۱۲,۰۰۰ ۵,۰۶۲,۰۰۰ ۲,۹۶۲,۰۰۰ ۲۸ روز مانده
HB ۴,۱۸۰,۰۰۰ ۵,۳۹۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۱۶ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۴,۰۲۲,۰۰۰ ۵,۷۷۲,۰۰۰ ۲,۲۷۲,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۴,۳۰۲,۰۰۰ ۶,۳۳۲,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۲۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۴,۱۲۲,۰۰۰ ۵,۸۷۲,۰۰۰ ۲,۳۷۲,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
HB ۴,۴۰۲,۰۰۰ ۶,۴۳۲,۰۰۰ ۰
ماهان ۱۶ دی ۱۳۹۷ ۱۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۴,۱۴۲,۰۰۰ ۵,۱۹۲,۰۰۰ ۳,۰۹۲,۰۰۰ ۱۹ روز مانده
HB ۴,۳۱۰,۰۰۰ ۵,۵۲۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۸ دی ۱۳۹۷ ۱۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۴,۳۳۲,۰۰۰ ۵,۷۳۲,۰۰۰ ۲,۹۳۲,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۴,۵۵۶,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۲ دی ۱۳۹۷ ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۳۷۲,۰۰۰ ۶,۴۷۲,۰۰۰ ۲,۲۷۲,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۴,۷۰۸,۰۰۰ ۷,۱۴۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۴۳۲,۰۰۰ ۶,۵۳۲,۰۰۰ ۲,۳۳۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۴,۷۶۸,۰۰۰ ۷,۲۰۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۴۳۲,۰۰۰ ۶,۵۳۲,۰۰۰ ۲,۳۳۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۴,۷۶۸,۰۰۰ ۷,۲۰۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۵۹۲,۰۰۰ ۶,۶۹۲,۰۰۰ ۲,۴۹۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۹۲۸,۰۰۰ ۷,۳۶۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۷۲۲,۰۰۰ ۷,۱۷۲,۰۰۰ ۲,۲۷۲,۰۰۰ ۱۴ روز مانده
HB ۵,۱۱۴,۰۰۰ ۷,۹۵۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۲ دی ۱۳۹۷ ۱۹ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۷۲۲,۰۰۰ ۷,۱۷۲,۰۰۰ ۲,۲۷۲,۰۰۰ ۱۵ روز مانده
HB ۵,۱۱۴,۰۰۰ ۷,۹۵۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۷۸۲,۰۰۰ ۷,۲۳۲,۰۰۰ ۲,۳۳۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۱۷۴,۰۰۰ ۸,۰۱۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۲ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۷۸۲,۰۰۰ ۷,۲۳۲,۰۰۰ ۲,۳۳۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۱۷۴,۰۰۰ ۸,۰۱۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱۸ دی ۱۳۹۷ ۲۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۸۲۲,۰۰۰ ۷,۲۷۲,۰۰۰ ۲,۳۷۲,۰۰۰ ۲۱ روز مانده
HB ۵,۲۱۴,۰۰۰ ۸,۰۵۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۹۴۲,۰۰۰ ۷,۳۹۲,۰۰۰ ۲,۴۹۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۳۳۴,۰۰۰ ۸,۱۷۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۷۲,۰۰۰ ۶,۳۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۴۰,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۷۲,۰۰۰ ۶,۳۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۴۰,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۷۲,۰۰۰ ۶,۳۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۴۰,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۷۲,۰۰۰ ۶,۳۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۴۴۰,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۷۲,۰۰۰ ۶,۳۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۴۴۰,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۷۲,۰۰۰ ۶,۳۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۴۴۰,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۷۲,۰۰۰ ۶,۳۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۴۴۰,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۷۲,۰۰۰ ۶,۳۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۴۴۰,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۷۲,۰۰۰ ۶,۳۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۴۴۰,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۷۲,۰۰۰ ۶,۳۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۴۴۰,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۸ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۷۲,۰۰۰ ۶,۳۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۴۴۰,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۹ دی ۱۳۹۷ ۱۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۷۲,۰۰۰ ۶,۳۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۴۴۰,۰۰۰ ۶,۶۵۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۸ دی ۱۳۹۷ ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۵,۳۸۲,۰۰۰ ۷,۸۳۲,۰۰۰ ۲,۹۳۲,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۷۷۴,۰۰۰ ۸,۶۱۶,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۲۲,۰۰۰ ۷,۰۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۴۶,۰۰۰ ۷,۴۷۰,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۲۲,۰۰۰ ۷,۰۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۴۶,۰۰۰ ۷,۴۷۰,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۲۲,۰۰۰ ۷,۰۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۴۶,۰۰۰ ۷,۴۷۰,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۲۲,۰۰۰ ۷,۰۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۸۴۶,۰۰۰ ۷,۴۷۰,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۲۲,۰۰۰ ۷,۰۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۸۴۶,۰۰۰ ۷,۴۷۰,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۲۲,۰۰۰ ۷,۰۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۸۴۶,۰۰۰ ۷,۴۷۰,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۲۲,۰۰۰ ۷,۰۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۸۴۶,۰۰۰ ۷,۴۷۰,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۲۲,۰۰۰ ۷,۰۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۸۴۶,۰۰۰ ۷,۴۷۰,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۲۲,۰۰۰ ۷,۰۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۸۴۶,۰۰۰ ۷,۴۷۰,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۲۲,۰۰۰ ۷,۰۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۸۴۶,۰۰۰ ۷,۴۷۰,۰۰۰ ۰
الامارات ۸ دی ۱۳۹۷ ۱۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۲۲,۰۰۰ ۷,۰۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۸۴۶,۰۰۰ ۷,۴۷۰,۰۰۰ ۰
الامارات ۹ دی ۱۳۹۷ ۱۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۶۲۲,۰۰۰ ۷,۰۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۸۴۶,۰۰۰ ۷,۴۷۰,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۷۲,۰۰۰ ۷,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۸,۲۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۷۲,۰۰۰ ۷,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۸,۲۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۷۲,۰۰۰ ۷,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۸,۲۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۷۲,۰۰۰ ۷,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۸,۲۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۷۲,۰۰۰ ۷,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۸,۲۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۷۲,۰۰۰ ۷,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۸,۲۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۷۲,۰۰۰ ۷,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۸,۲۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۷۲,۰۰۰ ۷,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۸,۲۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۷۲,۰۰۰ ۷,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۸,۲۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۷۲,۰۰۰ ۷,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۸,۲۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۸ دی ۱۳۹۷ ۱۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۷۲,۰۰۰ ۷,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۸,۲۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۹ دی ۱۳۹۷ ۱۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۷۲,۰۰۰ ۷,۷۲۲,۰۰۰ ۴,۲۲۲,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۶,۲۵۲,۰۰۰ ۸,۲۸۲,۰۰۰ ۰
سنت جورج با اتاق های جادار و نمای بی نظیری از دبی امکانات خود را به میهمانان تقدیم می کند. میهمانان می توانند از سرویس اتاق و کافی شاپ 24 ساعته بهره مند شوند. فرودگاه بین المللی دبی هم 10 دقیقه با هتل فاصله دارد. اتاق های هتل سنت جورج با نمای پانورامیک از دبی کریک شامل تهویه مطبوع و مینی بار بوده و میهمانان می توانند از اینترنت رایگان اینجا به مدّت یک ساعت بهره مند شوند. رستوران Tehran By Night و دیسکوی ویژه Top Exclusive در طبقه دهم با نمایی از دبی قدیم و جدید پذیرای میهمانان می باشند. سنت جورج از بازار طلا 5 دقیقه پیاده فاصله دارد. ایستگاه مترو الراس هم در 150 متری هتل قرار داشته و به مراکز تجاری و سرگرمی دبی متصّل می گردد. دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره سنت جورج دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره سنت جورج دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره سنت جورج دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره سنت جورج دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بازار پارچه دبی مشاهده مسیر
بازار ادویه دبی مشاهده مسیر
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
سیتی سنتر الشندغه دبی مشاهده مسیر
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
بستن
سفربه دبی با قایق در تور دبی
8 وبسایت خرید آنلاین برتر در دبی:
نمایشگاه بین‌المللی نساجی دبی(ITF) (International Apparel & Textile Fair 2018)
تاج اکسپرس در تئاتر دبی ، تاج اکسپرس
تور های هوایی دبی
هزینه تاکسی از فرودگاه تا هتل در دبی
غذا دادن به کوسه ها در آکواریوم دبی مال
کنسرت اکسو در دبی 2018
نکات سفر دبي
نکات سفر دبي

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 3 ستاره سنت جورج دبی

لطفا منتظر بمانید...