?>

هتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی

Lavender Hotel

امتیاز 1 نفر من اینجا رفتم | یه روزی اینجا میرم | اینجا رو دوست دارم
خیابان الجزیره، دیره، دبی، امارات متحده عربی
مشاهده عکس های بیشتر
نقشه گوگل
هتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشتهتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی - Lavender Hotel - بیسان گشت
بر اساس قیمت بر اساس تاریخ
آذر ۱۳۹۷
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
 
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۳,۲۸۸
۲۶
۳,۴۷۸
۲۷
۳,۱۱۹
۲۸
۳,۳۰۸
۲۹
۳,۴۷۸
۳۰
۳,۴۵۲
 
 
 
 
 
 
 

پرواز تاریخ رفت تاریخ برگشت مدت اقامت خدمات اتاق دو تخته اتاق یک تخته کودک بدون تخت فاصله زمانی رزرو تور
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۱۹,۰۰۰ ۴,۱۱۹,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۳۸۸,۰۰۰ ۴,۶۵۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۱۹,۰۰۰ ۴,۱۱۹,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۳۸۸,۰۰۰ ۴,۶۵۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۶۸,۰۰۰ ۴,۱۵۱,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۴۳۳,۰۰۰ ۴,۶۸۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۱۶۸,۰۰۰ ۴,۱۵۱,۰۰۰ ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۴۳۳,۰۰۰ ۴,۶۸۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۲۶۸,۰۰۰ ۴,۲۵۱,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۵۳۳,۰۰۰ ۴,۷۸۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۳۰۸,۰۰۰ ۴,۲۹۱,۰۰۰ ۲,۳۲۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۵۷۳,۰۰۰ ۴,۸۲۱,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۵۲,۰۰۰ ۴,۷۸۶,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۸۱۲,۰۰۰ ۵,۵۰۵,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۴۵۲,۰۰۰ ۴,۷۸۶,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۸۱۲,۰۰۰ ۵,۵۰۵,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۷۸,۰۰۰ ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۴۳,۰۰۰ ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۷۸,۰۰۰ ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۴۳,۰۰۰ ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۷۸,۰۰۰ ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۷۴۳,۰۰۰ ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۷۸,۰۰۰ ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۳,۷۴۳,۰۰۰ ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۷۸,۰۰۰ ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۳,۷۴۳,۰۰۰ ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۷۸,۰۰۰ ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۳,۷۴۳,۰۰۰ ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۷۸,۰۰۰ ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۳,۷۴۳,۰۰۰ ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۷۸,۰۰۰ ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۷۴۳,۰۰۰ ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۷۸,۰۰۰ ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۳,۷۴۳,۰۰۰ ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۷۸,۰۰۰ ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۳,۷۴۳,۰۰۰ ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۰
ماهان ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۴۷۸,۰۰۰ ۴,۴۶۱,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۳,۷۴۳,۰۰۰ ۴,۹۹۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۵۹۶,۰۰۰ ۴,۹۰۷,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۳,۹۴۹,۰۰۰ ۵,۶۱۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۶۵۶,۰۰۰ ۴,۹۶۷,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۰۹,۰۰۰ ۵,۶۷۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۶۵۶,۰۰۰ ۴,۹۶۷,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۴,۰۰۹,۰۰۰ ۵,۶۷۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۶۵۶,۰۰۰ ۴,۹۶۷,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۴,۰۰۹,۰۰۰ ۵,۶۷۴,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۶۷۹,۰۰۰ ۴,۹۹۰,۰۰۰ ۲,۳۶۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۰۳۲,۰۰۰ ۵,۶۹۷,۰۰۰ ۰
ماهان ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۶۸۸,۰۰۰ ۴,۶۷۱,۰۰۰ ۲,۷۰۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۳,۹۵۳,۰۰۰ ۵,۲۰۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۳,۷۵۶,۰۰۰ ۵,۰۶۷,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۱۰۹,۰۰۰ ۵,۷۷۴,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۸ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۳,۹۲۸,۰۰۰ ۴,۹۱۱,۰۰۰ ۲,۹۴۵,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۴,۱۹۳,۰۰۰ ۵,۴۴۱,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۳,۹۸۴,۰۰۰ ۵,۶۲۲,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۴۲۵,۰۰۰ ۶,۵۰۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۳۱۱,۰۰۰ ۶,۲۷۸,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۴,۸۴۱,۰۰۰ ۷,۳۳۸,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۴۱۱,۰۰۰ ۶,۳۷۸,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۴,۹۴۱,۰۰۰ ۷,۴۳۸,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۴۵۳,۰۰۰ ۶,۷۸۷,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۰۸۲,۰۰۰ ۸,۰۴۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۴۵۳,۰۰۰ ۶,۷۸۷,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۰۸۲,۰۰۰ ۸,۰۴۶,۰۰۰ ۰
ایر عربیا ۴ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۴۵۳,۰۰۰ ۶,۷۸۷,۰۰۰ ۲,۱۱۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۰۸۲,۰۰۰ ۸,۰۴۶,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۶۳۹,۰۰۰ ۶,۹۳۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۲۵۷,۰۰۰ ۸,۱۷۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۶۳۹,۰۰۰ ۶,۹۳۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۲۵۷,۰۰۰ ۸,۱۷۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۴ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۶۳۹,۰۰۰ ۶,۹۳۳,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۲۵۷,۰۰۰ ۸,۱۷۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۷ شب BB ۴,۷۳۹,۰۰۰ ۷,۰۳۳,۰۰۰ ۲,۴۴۵,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۳۵۷,۰۰۰ ۸,۲۷۰,۰۰۰ ۰
ایران ایر ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۶ شب BB ۴,۹۱۱,۰۰۰ ۶,۸۷۸,۰۰۰ ۲,۹۴۵,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۴۴۱,۰۰۰ ۷,۹۳۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۴۹,۰۰۰ ۶,۲۴۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۱۸,۰۰۰ ۶,۷۸۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۴۹,۰۰۰ ۶,۲۴۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۱۸,۰۰۰ ۶,۷۸۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۴۹,۰۰۰ ۶,۲۴۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۱۸,۰۰۰ ۶,۷۸۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۴۹,۰۰۰ ۶,۲۴۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۵۱۸,۰۰۰ ۶,۷۸۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۴۹,۰۰۰ ۶,۲۴۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۵۱۸,۰۰۰ ۶,۷۸۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۴۹,۰۰۰ ۶,۲۴۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۵۱۸,۰۰۰ ۶,۷۸۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۴۹,۰۰۰ ۶,۲۴۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۵۱۸,۰۰۰ ۶,۷۸۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۴۹,۰۰۰ ۶,۲۴۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۵۱۸,۰۰۰ ۶,۷۸۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۴۹,۰۰۰ ۶,۲۴۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۵۱۸,۰۰۰ ۶,۷۸۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۴۹,۰۰۰ ۶,۲۴۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۵۱۸,۰۰۰ ۶,۷۸۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۴۹,۰۰۰ ۶,۲۴۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۵۱۸,۰۰۰ ۶,۷۸۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۴۹,۰۰۰ ۶,۲۴۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۵۱۸,۰۰۰ ۶,۷۸۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۸ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۳ شب BB ۵,۲۴۹,۰۰۰ ۶,۲۴۹,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۳ روز مانده
HB ۵,۵۱۸,۰۰۰ ۶,۷۸۸,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۸۲,۰۰۰ ۶,۹۱۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۹۴۲,۰۰۰ ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۸۲,۰۰۰ ۶,۹۱۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۹۴۲,۰۰۰ ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۸۲,۰۰۰ ۶,۹۱۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۹۴۲,۰۰۰ ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۸۲,۰۰۰ ۶,۹۱۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۵,۹۴۲,۰۰۰ ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۸۲,۰۰۰ ۶,۹۱۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۵,۹۴۲,۰۰۰ ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۸۲,۰۰۰ ۶,۹۱۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۵,۹۴۲,۰۰۰ ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۸۲,۰۰۰ ۶,۹۱۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۵,۹۴۲,۰۰۰ ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۸۲,۰۰۰ ۶,۹۱۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۵,۹۴۲,۰۰۰ ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۸۲,۰۰۰ ۶,۹۱۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۵,۹۴۲,۰۰۰ ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۸۲,۰۰۰ ۶,۹۱۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۵,۹۴۲,۰۰۰ ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۸۲,۰۰۰ ۶,۹۱۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۵,۹۴۲,۰۰۰ ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۷ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۴ شب BB ۵,۵۸۲,۰۰۰ ۶,۹۱۶,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۲ روز مانده
HB ۵,۹۴۲,۰۰۰ ۷,۶۳۵,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۶ آذر ۱۳۹۷ ۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۱۶,۰۰۰ ۷,۵۸۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۳۶۵,۰۰۰ ۸,۴۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۲ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۱۶,۰۰۰ ۷,۵۸۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۲ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۳۶۵,۰۰۰ ۸,۴۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۸ آذر ۱۳۹۷ ۳ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۱۶,۰۰۰ ۷,۵۸۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۳ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۳۶۵,۰۰۰ ۸,۴۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲۹ آذر ۱۳۹۷ ۴ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۱۶,۰۰۰ ۷,۵۸۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۴ روز مانده
لحظه آخری
HB ۶,۳۶۵,۰۰۰ ۸,۴۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۳۰ آذر ۱۳۹۷ ۵ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۱۶,۰۰۰ ۷,۵۸۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۵ روز مانده
HB ۶,۳۶۵,۰۰۰ ۸,۴۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۱ دی ۱۳۹۷ ۶ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۱۶,۰۰۰ ۷,۵۸۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۶ روز مانده
HB ۶,۳۶۵,۰۰۰ ۸,۴۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۲ دی ۱۳۹۷ ۷ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۱۶,۰۰۰ ۷,۵۸۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۷ روز مانده
HB ۶,۳۶۵,۰۰۰ ۸,۴۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۳ دی ۱۳۹۷ ۸ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۱۶,۰۰۰ ۷,۵۸۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۸ روز مانده
HB ۶,۳۶۵,۰۰۰ ۸,۴۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۴ دی ۱۳۹۷ ۹ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۱۶,۰۰۰ ۷,۵۸۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۹ روز مانده
HB ۶,۳۶۵,۰۰۰ ۸,۴۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۵ دی ۱۳۹۷ ۱۰ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۱۶,۰۰۰ ۷,۵۸۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۰ روز مانده
HB ۶,۳۶۵,۰۰۰ ۸,۴۸۲,۰۰۰ ۰
الامارات ۶ دی ۱۳۹۷ ۱۱ دی ۱۳۹۷ ۵ شب BB ۵,۹۱۶,۰۰۰ ۷,۵۸۳,۰۰۰ ۴,۲۴۸,۰۰۰ ۱۱ روز مانده
HB ۶,۳۶۵,۰۰۰ ۸,۴۸۲,۰۰۰ ۰
لاوندر در مرکز دبی واقع شده و از ایستگاه مترو Al Rigga 7 تا 10 دقیقه پیاده فاصله دارد و مرکز خرید برجمان در کمتر از 2 کیلومتری هتل قرار دارد . امکانات تفریحی شامل استخر روباز و تراس آفتاب هم برای میهمانان مهیاست. اتاق های هتل شامل بالکن با نمای پانورامیک هستند و به تهویه مطبوع مجهز بوده و دارای تلویزیون کابلی و خدمات اتو می باشند. حمّام های اختصاصی شامل سشوار نیز می شوند. صبح ها هتل صبحانه با قهوه تازه سرو می کند. رستوران هتل لاوندر نیز با غذاهای بین المللی و منطقه ای میزبان شما خواهد بود. هتل لاوندر در 5 کیلومتری فرودگاه بین المللی دبی واقع شده است. این هتل پذیرش 24 ساعته و سرویس چمدان ارائه می دهد. پارکینگ هم در صورت تقاضا و موجود بودن قابل ارائه است. دیره منطقه فوق العاده ای برای مسافران علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می باشد.
نمایش بیشتر

*هتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

1 نفر به این امتیاز داده
از کاربران وبسایت :
0 نفر اینجا رو دوست دارند. ( صفر نفر! )
0 نفر اینجا رفته اند. ( صفر نفر! )
0 نفر قصد دارن اینجا برن. ( صفر نفر! )
شما چطور ؟
لطفا وارد حساب کاربری شوید.


فوق العاده
0 نفر
عالی
0 نفر
خوب
0 نفر
متوسط
0 نفر
بد
0 نفر
دیدگاه ها

توجه : ممکن است بعضی دیدگاه ها از وبسایت های خارجی توسط متعرجمان بیسان گشت ترجمه شده باشد.

شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی بنویسین.
تصاویر ارسالی کاربران

هتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی 0 فالور 0 تصویر

نقشه گوگل
مکان های نزدیک هتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی
 • خرید
 • هتل
 • تفریح و سرگرمی
 • ایستگاه مترو
بستن
مقایسه چرخ فلک های چشم لندن و چشم دبی
خاطره سفر دبی در تور دبی
تور دبی با کشتی
نمایشگاه تجهیزات هتلداری باکو 2019 (HOREX Caucasus)
جشن عید قربان در شمشیر
بهترین سوغات استانبول چیست ؟
نکات مهمی درباره تاکسی گرفتن در استانبول :
جشنواره تابستانی دبی 2017
هواپیمایی امارات در فرودگاه دبی دچار سانحه شد
بهترین زمان سفر به دبی

ثبت نام کاربر جدید

قبلا ثبت نام کرده اید؟ وارد شوید
ثبت نام با گوگل یا

ورود

ورود با گوکل یا رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

هتل 3 ستاره لاوِندِر هتل دبی

لطفا منتظر بمانید...