هتل  لندمارک پریمیر دبی

هتل چهار ستاره

Suba Hotel

امتیاز ۱۴ نفر ۸.۳ از 10

امتیاز مسافران به هتل  لندمارک پریمیر دبی

امکانات14۸.۱
نظافت و تمیزی14۸.۴
راحتی14۸.۳
ارزش خرید14۸.۳
موقعیت14۷.۹
امتیاز کلی14۸.۳
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل  لندمارک پریمیر دبی

تصویر 47093 لابی هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر لابی هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47090 نمای بیرونی هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47083 استخر هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر استخر هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47080 استخر هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر استخر هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47079 لابی هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر لابی هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47077 فضای اتاق های هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47074 نمای بیرونی هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47069 لابی هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر لابی هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47068 اتاق جلسات هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47094 فضای رستورانی و صبحانه هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47092 اتاق جلسات هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47091 فضای اتاق های هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47089 باشگاه ورزشی هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47088 فضای اتاق های هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47087 فضای رستورانی و صبحانه هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47086 فضای اتاق های هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47085 اتاق جلسات هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47084 لابی هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر لابی هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47082 فضای اتاق های هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47081 فضای رستورانی و صبحانه هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47078 فضای رستورانی و صبحانه هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47076 فضای رستورانی و صبحانه هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47075 لابی هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر لابی هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47073 فضای اتاق های هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47072 فضای اتاق های هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47071 فضای رستورانی و صبحانه هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47070 فضای اتاق های هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی
تصویر 47067 فضای رستورانی و صبحانه هتل  لندمارک پریمیر دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی

تصاویر اتاق جلسات هتل  لندمارک پریمیر دبی

اتاق جلسات هتل  لندمارک پریمیر دبی 47068 100اتاق جلسات هتل  لندمارک پریمیر دبی 47068اتاق جلسات هتل  لندمارک پریمیر دبی 47092 100اتاق جلسات هتل  لندمارک پریمیر دبی 47092اتاق جلسات هتل  لندمارک پریمیر دبی 47085 100اتاق جلسات هتل  لندمارک پریمیر دبی 47085
+3

تصاویر باشگاه ورزشی هتل  لندمارک پریمیر دبی

باشگاه ورزشی هتل  لندمارک پریمیر دبی 47089 100باشگاه ورزشی هتل  لندمارک پریمیر دبی 47089
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل  لندمارک پریمیر دبی

فضای اتاق های هتل  لندمارک پریمیر دبی 47077 100فضای اتاق های هتل  لندمارک پریمیر دبی 47077فضای اتاق های هتل  لندمارک پریمیر دبی 47091 100فضای اتاق های هتل  لندمارک پریمیر دبی 47091فضای اتاق های هتل  لندمارک پریمیر دبی 47088 100فضای اتاق های هتل  لندمارک پریمیر دبی 47088فضای اتاق های هتل  لندمارک پریمیر دبی 47086 100فضای اتاق های هتل  لندمارک پریمیر دبی 47086
+8

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل  لندمارک پریمیر دبی

فضای رستورانی و صبحانه هتل  لندمارک پریمیر دبی 47094 100فضای رستورانی و صبحانه هتل  لندمارک پریمیر دبی 47094فضای رستورانی و صبحانه هتل  لندمارک پریمیر دبی 47087 100فضای رستورانی و صبحانه هتل  لندمارک پریمیر دبی 47087فضای رستورانی و صبحانه هتل  لندمارک پریمیر دبی 47081 100فضای رستورانی و صبحانه هتل  لندمارک پریمیر دبی 47081فضای رستورانی و صبحانه هتل  لندمارک پریمیر دبی 47078 100فضای رستورانی و صبحانه هتل  لندمارک پریمیر دبی 47078
+7

تصاویر لابی هتل  لندمارک پریمیر دبی

لابی هتل  لندمارک پریمیر دبی 47093 100لابی هتل  لندمارک پریمیر دبی 47093لابی هتل  لندمارک پریمیر دبی 47079 100لابی هتل  لندمارک پریمیر دبی 47079لابی هتل  لندمارک پریمیر دبی 47069 100لابی هتل  لندمارک پریمیر دبی 47069لابی هتل  لندمارک پریمیر دبی 47084 100لابی هتل  لندمارک پریمیر دبی 47084
+5

تصاویر نمای بیرونی هتل  لندمارک پریمیر دبی

نمای بیرونی هتل  لندمارک پریمیر دبی 47090 100نمای بیرونی هتل  لندمارک پریمیر دبی 47090نمای بیرونی هتل  لندمارک پریمیر دبی 47074 100نمای بیرونی هتل  لندمارک پریمیر دبی 47074
+2

تصاویر استخر هتل  لندمارک پریمیر دبی

استخر هتل  لندمارک پریمیر دبی 47083 100استخر هتل  لندمارک پریمیر دبی 47083استخر هتل  لندمارک پریمیر دبی 47080 100استخر هتل  لندمارک پریمیر دبی 47080
+2
نقشه بیسان گشت
دبی خیابان الرقه، دیره، دبی، امارات متحده عربی

معرفی هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی

هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی

هتل  لندمارک پریمیر دبی (Suba Hotel) با نام سابق هتل سوبا هتل یک هتل چهار ستاره در منطقه دیره - بنی یاس دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل  لندمارک پریمیر دبی مجتمع تجاری الغریر دبی است و این هتل با میدان ساعت دبی 0.8 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل  لندمارک پریمیر دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به نظافت و تمیزی (8.4 از 10) و کمترین امتیاز این هتل موقعیت (7.9 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.3 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8.3 از 10) است.

هتل بوتیک چهار ستاره سوبا با امکانات اقامتی مدرن و مهمان نوازی گرم عربی در مرکز دبی میزبان شماست.. این هتل استخر روباز و رستوران به همراه سرویس اتاق 24 ساعته ارائه می‌دهد.

هر اتاق اینجا دارای تلوزیون تخت، تهویه مطبوع و آی پد است. حمّام اختصاصی هم به همراه دوش و سشوار در اتاق‌‌ها قرار دارد. شما می‌توانید نمای شهر را از اتاقتان تماشا کنید. سایر امکانات شامل مینی بار و کانال‌‌های کابلی می‌شود.

در هتل سوبا شما یک مرکز فیتنس خواهید یافت. از سایر امکانات می‌توان به تحویل مواد غذایی، سرویس بلیط و منشی تور اشاره کرد. این هتل پارکینگ رایگان نیز ارائه می‌دهد.

هتل در 2 کیلومتری موزه دبی و 5کیلومتر مرکز نمایشگاه‌‌های بین المللی قرار دارد. فرودگاه بین المللی دبی هم 4 کیلومتر با اینجا فاصله دارد.

دیره انتخاب فوق العاده ای برای علاقمندان به تجارت، گردش و خرید لباس می‌باشد.

توضیحات
نمایش بیشتر

موقعیت مکانی هتل  لندمارک پریمیر دبی

فاصله هتل  لندمارک پریمیر دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

13.5 km ۲۸ دقیقه ۳۹ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
11.5 km ۱۵ دقیقه ۳۵ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
0.8 km ۱۰ دقیقه پیاده روی
1.7 km ۲۱ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل  لندمارک پریمیر دبی تا سایر اماکن گردشگری

دلفیناریوم دبی مشاهده مسیر
۴٫۷ کیلومتر ۱۱ دقیقه ۲۱ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
۵.۰ km ۱۰ دقیقه ۲۲ درهم
پارک خور دبی مشاهده مسیر
۵٫۱ کیلومتر ۱۰ دقیقه ۲۰ درهم
قاب دبی مشاهده مسیر
۵.۳۲ Km ۰ دقیقه ۲۳ درهم
بیشتر

فاصله هتل  لندمارک پریمیر دبی تا مراکز خرید

۱.۳ km ۱۶ دقیقه پیاده روی
۲٫۶ کیلومتر ۹ دقیقه ۱۷ درهم
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
۲٫۷ کیلومتر ۱۳ دقیقه ۱۸ درهم
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
۳.۳ km ۱۱ دقیقه ۱۹ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل  لندمارک پریمیر دبی

ایستگاه الرقه (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه الاتحاد (تقاطع خط قرمز و سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه صلاح الدين (خط سبز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل  لندمارک پریمیر دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل  لندمارک پریمیر دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۴ نفر به این هتل امتیاز داده اند

نظرات در مورد هتل  لندمارک پریمیر دبی


  سزار
  0 تشکر
  " عید سال ۱۴۰۱ یک هفته این هتل بودیم!اتاق کوچک ، یخچال خراب بود، وان شکسته بود، پتو پر از لکه ، صبحانه تنوع داشت ولی اینقدر ادویه داره مجبورید همون پنیر و کره و مربا بخورید….
  حتی اگه میخواین مسافرت ارزون داشته باشید هم اینجا رو انتخاب نکنید…. "
  مفید بود ؟ تشکر
  محمد بهمنی
  0 تشکر
  " درود وقت بخیر
  ما مورخه 1401/1/8 رفتیم هتل فوق العاده اتاقمون کثیف و نامناسب بودش ضمنا از حمام براتون نگم افتضاح دریغ از مسواک و خمیر دندون که توو مسافرخونه هم میدن
  بنظر من که اصلا صلاحیت مسافرخونه رو هم نداشت چه برسه به هتل 4 ستاره
  بعنوان ی ایرانی از تمام دوستان تقاضا دارم حتی اگه توو چادر خابیدید تحت هیچ شرابطی این هتل رو انتخاب نکنید
  ما شب آخری توو رختخوابمون چندا تا مهمون ریز یه نام سوسک داشتیم
  من نمیدونم چرا دوستان عزیز ک تو نظر سنجی شرکت کردن نظر مثبت دادن کجای این هتل حتی به نکته مثبت داشت
  صبحونه ک فقط در حد تخم مرغ و پنیر و کره باشه اونم بصورت محدود که نمیشه صبحونه Vip گذاشت دیگه این صبحونه رو هم ضعیف ترین هتلها هم دارن
  من چندتا فیلم هم گرفتم که حتما به اشتراک میزارم
  در اخر خدمتتون عرض کنم این مسافرخونه بی ستاره رو از ذهنتون پاک کنید و تحت هیچ شرایطی برای مسافرت شهر زیبای دبی انتخاب نکنید . "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " فاصله مرکز خرید الغریر تا این هتل زیاد نیست. اتاق ها بزرگ و تمیز هستند. صبحانه بوفه فوق العاده ای داره که شامل انتخاب های متنوعه. به علاوه اونها اگر بخواین املت هم براتون تهیه می کنند. استخر تراس جای خوبی برای استراحت بعد از یک روز کار کردنه. آبگرم (اسپا) خوبی هم داره. کارکنان هتل خیلی خوب از شما حمایت می کنند.
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " تجربه خیلی خوب و تمیزی بود. غذا چیزهای دیگه داخل حمام رایگان بود. حمام و در کل اتاق خیلی تمیز و خوب بود. غذا خیلی خوشمزه بود و تنوع زیادی داشت.
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

سوالات متداول

۱-فاصله هتل سوبا هتل تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل سوبا هتل تا دبی مال ۱۱.۵ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
۲-فاصله هتل سوبا هتل تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل سوبا هتل تا سیتی سنتر دیره ۲.۶ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۱۷ درهم )
۳-آدرس هتل سوبا هتل کجاست؟

پاسخ : خیابان الرقه، دیره، دبی، امارات متحده عربی
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل سوبا هتل کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه الرقه (خط قرمز) - ایستگاه الاتحاد (تقاطع خط قرمز و سبز) - ایستگاه صلاح الدين (خط سبز) -
۵-موقعیت و فاصله هتل سوبا هتل دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل سوبا هتل دبی

 • فاصله هتل سوبا هتل دبی تا میدان ساعت دبی ۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۱.۳ کیلومتر است.
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا موزه دبی ۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۱۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۱۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۱۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۱۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا فواره دبی ۱۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۱۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۱۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۱۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۱۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۱۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۱۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۱۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۲۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۲۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۲۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۲۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۲۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۲۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۳۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۳۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۳۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۳۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۳۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۱ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۵۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۸ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۵۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۶ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۵۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۷ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۵۸.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۹ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۵۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۰ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۹۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹۷ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۲۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۳ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۲۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۸ درهم )
۶-هتل لندمارک پریمیر (سوبا هتل سابق) در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل لندمارک پریمیر (سوبا هتل سابق) در منطقه دیره - بنی یاس قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل  لندمارک پریمیر دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل چهار ستاره  لندمارک پریمیر دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ