هتل کارلتون داون تاون دبی

هتل چهار ستاره

carlton downtown

امتیاز ۲۸۶۸ نفر ۷.۶ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل کارلتون داون تاون دبی

راحتی2828۸
نظافت و تمیزی2829۷.۹
امکانات2836۷.۶
پرسنل2831۸.۲
ارزش خرید2828۷.۶
موقعیت2828۸.۹
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل کارلتون داون تاون دبی

تصویر 43506 لابی هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر لابی هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43503 فضای سرگرمی هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43495 فضای رستورانی و صبحانه هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43492 فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43491 فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43489 فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43486 استخر هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر استخر هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43480 فضای رستورانی و صبحانه هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43479 فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43507 نمای بیرونی هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43505 فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43504 فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43502 باشگاه ورزشی هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43501 استخر هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر استخر هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43500 فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43499 اتاق جلسات هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43498 فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43497 فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43496 فضای رستورانی و صبحانه هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43494 باشگاه ورزشی هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43493 فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43490 لابی هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر لابی هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43488 فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43487 فضای رستورانی و صبحانه هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43485 فضای رستورانی و صبحانه هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43484 فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43483 نمای بیرونی هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43482 فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43481 فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
تصویر 43478 فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی

تصاویر فضای سرگرمی هتل کارلتون داون تاون دبی

فضای سرگرمی هتل کارلتون داون تاون دبی 43503 100فضای سرگرمی هتل کارلتون داون تاون دبی 43503
+1

تصاویر اتاق جلسات هتل کارلتون داون تاون دبی

اتاق جلسات هتل کارلتون داون تاون دبی 43499 100اتاق جلسات هتل کارلتون داون تاون دبی 43499
+1

تصاویر باشگاه ورزشی هتل کارلتون داون تاون دبی

باشگاه ورزشی هتل کارلتون داون تاون دبی 43502 100باشگاه ورزشی هتل کارلتون داون تاون دبی 43502باشگاه ورزشی هتل کارلتون داون تاون دبی 43494 100باشگاه ورزشی هتل کارلتون داون تاون دبی 43494
+2

تصاویر فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی

فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی 43492 100فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی 43492فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی 43491 100فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی 43491فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی 43489 100فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی 43489فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی 43479 100فضای اتاق های هتل کارلتون داون تاون دبی 43479
+15

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل کارلتون داون تاون دبی

فضای رستورانی و صبحانه هتل کارلتون داون تاون دبی 43495 100فضای رستورانی و صبحانه هتل کارلتون داون تاون دبی 43495فضای رستورانی و صبحانه هتل کارلتون داون تاون دبی 43480 100فضای رستورانی و صبحانه هتل کارلتون داون تاون دبی 43480فضای رستورانی و صبحانه هتل کارلتون داون تاون دبی 43496 100فضای رستورانی و صبحانه هتل کارلتون داون تاون دبی 43496فضای رستورانی و صبحانه هتل کارلتون داون تاون دبی 43487 100فضای رستورانی و صبحانه هتل کارلتون داون تاون دبی 43487
+5

تصاویر لابی هتل کارلتون داون تاون دبی

لابی هتل کارلتون داون تاون دبی 43506 100لابی هتل کارلتون داون تاون دبی 43506لابی هتل کارلتون داون تاون دبی 43490 100لابی هتل کارلتون داون تاون دبی 43490
+2

تصاویر نمای بیرونی هتل کارلتون داون تاون دبی

نمای بیرونی هتل کارلتون داون تاون دبی 43507 100نمای بیرونی هتل کارلتون داون تاون دبی 43507نمای بیرونی هتل کارلتون داون تاون دبی 43483 100نمای بیرونی هتل کارلتون داون تاون دبی 43483
+2

تصاویر استخر هتل کارلتون داون تاون دبی

استخر هتل کارلتون داون تاون دبی 43486 100استخر هتل کارلتون داون تاون دبی 43486استخر هتل کارلتون داون تاون دبی 43501 100استخر هتل کارلتون داون تاون دبی 43501
+2
نقشه بیسان گشت
دبی خیابان شیخ زائد/DIFC، مرکز تجارت 2،

معرفی هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی

هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی

هتل کارلتون داون تاون دبی (carlton downtown) با نام سابق هتل وارویک یک هتل چهار ستاره در منطقه شیخ زاید دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل کارلتون داون تاون دبی مرکز خرید سیتی واک دبی است و این هتل با برج خلیفه دبی 5.5 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل کارلتون داون تاون دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (8.9 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای غیر رایگان (7.4 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.6 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.6 از 10) است. از جمله امکانات هتل کارلتون داون تاون دبی می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، بار، مرکز تناسب اندام، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، استخر، اشاره کرد.

این هتل که در خیابان شیخ زائد واقع شده است، نزدیک به مرکز بین المللی مالی و مرکز شهر دبی می‌باشد و استخر روباز، مرکز فیتنس و 6 رستوران و بار است.

تمام اتاق‌‌های و سوئیت‌‌ها به دکوراسیون شیک و مبلمان امروزیشان فخر می‌فروشند. هر اتاق منظره ای به شهر یا مرکز شهر ارائه می‌کند یک تلویزیون تخت و یک مینی بار چیزی‌‌هایی هستند که در هنگام ورود به اتاق باید انتظارشان را داشته باشید. حمّام مجهّز به دوش و دستشویی نیز با هم و داخل اتاق قرار دارند.

میهمانان می‌توانند چشمه ای از طعم غذاهای مدیترانه ای را با ادویه جات فراوان و سبزیجات تازه در اینجا بچشند. غذاهای سرو شده در اینجا ذائقه‌‌های تمام نقاط کره زمین، از زمین‌‌های اسپانیا و مراکش تا لبنان و آسیا را شامل می‌شود.

میهمانان می‌توانند از انواع گوناگون خدمات زیبایی و ماساژ، یا ریلکسیشن در سونا واتاق بخار، یا درمان زیبایی و بدن در مرکز اسپای Kirana بهره مند شوند.

برج خلیفه و مرکز خرید مطرح دبی نیز با اتومبیل بیشتر از ده دقیقه از اینجا فاصله ندارند. آژانس برای رفتن به فرودگاه نیز مهیاست که هزینه آن به صورت جداگانه محاسبه می‌گردد. از هتل تا فرودگاه به حدود 20 دقیقه زمان نیاز است.

مرکز تجارت 2 برای مسافرینی خوب است که به تجارت، خرید از برند‌‌های لوکس و خرید لباس علاقه دارند.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل کارلتون داون تاون دبی 4 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Bayty All Day Dining

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : Menu: Buffet & à la carte

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  Zephyer

  نوع غذا : Middle Eastern

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  Deli Grind Coffe

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  Jimmy Wickets Sports Bar & Lounge

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی :

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل کارلتون داون تاون دبی 7 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Deluxe Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 41 متر مربع

  این اتاق که از طبقه 5 تا 26 در دسترس است، امکان انتخاب تخت کینگ یا دو نفره، میز کار و وای فای رایگان را دارد. مهمانان می توانند در Chaise Longue استراحت کنند و استراحت کنند. طبقات بالاتر منظره ای از دبی دارند.

  این اتاق نمی تواند تخت اضافی را در خود جای دهد.

 • 2 - Classic One Bed Room Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 52 متر مربع

  این اتاق بزرگ مشرف به دبی و جاده شیخ زاید است. اتاق دارای یک میز بزرگ با یک اتاق نشیمن و تخت ملکه با حمام خصوصی در کنار قسمت نشیمن است. همچنین شامل وای فای رایگان است. در این اتاق می توان یک تخت اضافه با پرداخت هزینه اضافه کرد. لطفا برای جزئیات بیشتر به چاپ ریز مراجعه کنید.

 • 3 - Premium One-Bedroom Suite

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 70 متر مربع

  این سوئیت بزرگ 1 خوابه مشرف به شهر و جاده شیخ زاید است. شامل یک اتاق نشیمن و یک فضای ناهار خوری با یک میز و 2 صندلی است. اتاق خواب اصلی دارای حمام اختصاصی همراه با حمام مجزای مهمان در مجاورت اتاق نشیمن است. وای فای رایگان گنجانده شده است. در این اتاق می توان یک تخت اضافه با پرداخت هزینه اضافه کرد.

 • 4 - Deluxe Two-Bedroom Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 74 متر مربع

  این سوئیت‌های دو خوابه دکور مدرن شیک را با عملکردهای روزمره ترکیب می‌کنند که با پوشش‌های سبک و مطبوع و پنجره‌های چشم‌انداز بزرگ برجسته شده‌اند. مهمانان از یک میز کار بزرگ و اتاق نشیمن باز، یک اتاق خواب اصلی با حمام اختصاصی و یک اتاق خواب ثانویه با حمام در مجاورت اتاق خواب لذت خواهند برد. این اتاق ها از طبقه 6 تا 16 در دسترس هستند. وای فای رایگان در این اتاق گنجانده شده است.

  این اتاق می‌تواند یک تخت اضافی با هزینه اضافی در خود جای دهد. لطفا برای جزئیات بیشتر به چاپ ریز مراجعه کنید.

 • 5 - Panoramic Suite

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 83 متر مربع

  این سوئیت مجهز به تهویه مطبوع، چشم‌انداز خیره‌کننده‌ای از خلیج‌عربی دارد. اتاق نشیمن با تلویزیون صفحه تخت 40 اینچی، ناهار خوری یا محل ملاقات برای 4 نفر، و یک میز تحریر بزرگ ارائه می دهد. اتاق خواب اصلی با تلویزیون صفحه تخت 40 اینچی دارای حمام خصوصی با دوش مجزا و وان خیس کردن و فضاهای کمد بسیار بزرگ است. یک حمام جداگانه مهمان در کنار اتاق نشیمن است. سوئیت های پنت هاوس از طبقه 37 تا طبقه 42 در دسترس هستند. Wi-Fi رایگان همراه با سیم هارد برای کنترل امنیتی بیشتر و اینترنت سیگنال ارائه شده است. در این اتاق می توان یک تخت اضافه با پرداخت هزینه اضافه کرد. لطفا برای جزئیات بیشتر به چاپ ریز مراجعه کنید.

 • 6 - Premium Two-Bedroom Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 98 متر مربع

  این سوئیت مجهز به تهویه مطبوع مشرف به دبی و جاده شیخ زاید است. این سوئیت دارای یک اتاق نشیمن باز، ناهار خوری با میز و چهار صندلی، و یک اتاق اضافی با یک مبل تختخواب شو می باشد. کمدهای بسیار بزرگ در اتاق خواب اصلی و حمام اختصاصی بزرگ با اتاق خواب دوم با تخت دو نفره یا کینگ و حمام جداگانه تکمیل می شود. سوئیت های پرمیوم دو خوابه از طبقه 28 تا طبقه 36 در دسترس هستند. وای فای رایگان در این اتاق گنجانده شده است.

  این اتاق می‌تواند یک تخت اضافی با هزینه اضافی در خود جای دهد. لطفا برای جزئیات بیشتر به چاپ ریز مراجعه کنید.

 • 7 - Panoramic Two-Bedroom Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 125 متر مربع

  این سوئیت منظره ای از خلیج عربی، دبی مال و برج خلیفه دارد. اتاق نشیمن باز بزرگ دارای یک تلویزیون صفحه تخت 40 اینچی و یک اتاق ناهار خوری یا جلسه با گنجایش 6 نفر است. اتاق دارای حمام اختصاصی با دوش و وان مجزا و کمدهای بسیار بزرگ است. اتاق خواب ثانویه اتاق خواب خود را ارائه می دهد. حمام اختصاصی خود. وای فای رایگان در آن گنجانده شده است.

  این اتاق می‌تواند یک تخت اضافی با هزینه اضافی در خود جای دهد.

موقعیت مکانی هتل کارلتون داون تاون دبی

فاصله هتل کارلتون داون تاون دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

21.5 km ۳۰ دقیقه ۵۵ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
5.1 km ۱۱ دقیقه ۲۲ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
9.1 km ۱۴ دقیقه ۳۰ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
9.1 km ۹ دقیقه ۳۰ درهم
بیشتر

فاصله هتل کارلتون داون تاون دبی تا سایر اماکن گردشگری

موزه آینده دبی مشاهده مسیر
۲.۵ km ۵ دقیقه ۱۶ درهم
۳.۰۰ Km ۰ دقیقه ۱۸ درهم
پارک زعبیل دبی مشاهده مسیر
۵.۲ km ۹ دقیقه ۲۲ درهم
برج خلیفه دبی مشاهده مسیر
۵.۵ km ۱۴ دقیقه ۲۳ درهم
بیشتر

فاصله هتل کارلتون داون تاون دبی تا مراکز خرید

۱.۸۸ Km ۰ دقیقه ۰ درهم
۳۰.۱۹ Km ۰ دقیقه ۱۸ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
۵.۱ km ۱۱ دقیقه ۲۲ درهم
۷.۴ km ۱۰ دقیقه ۲۷ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل کارلتون داون تاون دبی

ایستگاه المركز المالي (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه دبي مول / برج خليفة (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه ابراج الاامارات (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل کارلتون داون تاون دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل کارلتون داون تاون دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۲۸۶۸ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل کارلتون داون تاون دبی


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | دلیوری | شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | بسته ناهار | اتاق های ضد صدا | روزنامه | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | مطبوعات | سرویس شاتل | حمام ترکی و بخار | دلیوری غذا و سوپرمارکت | شاتل فرودگاه | پیاده روی | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع |

فعالیت ها
| برنامه های شاد | نایت کلاب | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | برنامه های شاد | کلوب شبانه | زمین تنیس | زمین تنیس | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | زمین تنیس | رویدادهای ورزشی زنده (پخش)

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ | حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | قایق رانی | مدرسه اسکی | آشپزخانه عمومی | قایق رانی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | Ski school | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| شراب / شامپاین | اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | استخر شنا | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری |

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | ساحل آفتاب

چشم انداز
| استخر سرپوشیده / کل سال | فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی | استخر سرپوشیده / کل سال

مناطق زندگی
| خشکشویی | اسکی بازی | بولینگ | بولینگ | اسکی بازی | خشک شویی | بولینگ

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| اتاق VIP | کارکنان سرگرمی |

دسترسی
| توالت با ریل دستگیره | ویلچر | کابل اوژانس حمام | دسترسی به اسکی

استخر و اسپا
| استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | اسپا | ماساژ بدن | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | امکانات اسپا | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | ماساژ | چترهای ساحلی | اسپا | حمام ترکی و بخار | پاشویی | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مرکز تناسب اندام | ماساژ فول بادی | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر

خدمات پیشخوان
| قفسه | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | دستگاه ATM | انبار چمدان

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی کلید | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | انگلیسی | فرانسوی | هندی | روسی | فلیپینی | اوکراینی | it | id | sw | ur
منبع : وبسایت بوکینگ ( carlton downtown )

نظرات در مورد هتل کارلتون داون تاون دبی


  یاسمین
  0 تشکر
  " رستوران پشت بام هتل دید خیلی خوبی به برج خلیفه داشت "
  هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " ما با دو بچه 17 ساله مون سفر کرده بودیم. وارویک سوئیت های دو خوابه خوبی با قیمت مناسب داره. برای خانواده ما عالی بود. این هتل یک ایستگاه مترو تا بازار فاصله داره و دسترسی بهش فوق العاده راحته. صبحانه بوفه عالیه و کارکنان برخورد دوستانه ای دارند. من دفعه بعد هم اینجا می مونم.
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " ما در مهر ماه اونجا بودیم و یک آپاراتمان دو خوابه داشتیم. ما یک اتاق غیر سیگاری رزرو کردیم و تحویل گرفتیم اما کل اتاق بوی سیگار میداد. ما مجبور شدیم پنجره ها رو باز کنیم تا بو کمتر بشه. ملافه ها لکه دار و سوراخ بود. اثاثیه و فرش اتاق نشیمن پر از لکه بودند. واقعا تجربه بدی بود.
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل کارلتون داون تاون دبی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-در سوئیت دو خوابه دولوکس چند حمام داخل آن است؟ (1401/07/05)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،

ما 2 حمام در لوکس دو خوابه داریم
با تشکر (1401/07/06)
ترجمه ماشینی
۲-آیا اتاق ها رو به برج خلیفه هستند؟ (1400/11/15)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،

لطفا توجه داشته باشید که موقعیت ما در جاده شیخ زاید است، برج خلیفه از روی پشت بام و اتاق های طبقه بالا قابل مشاهده است
با تشکر
(1400/11/20)
ترجمه ماشینی
۳-Hiii
آیا هتل کلوپ شبانه دارد؟
و اگر چه ساعتی باز و بسته است؟ (1400/11/09)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،
ما در هتل کلوپ شبانه داریم، از ساعت 11 شب تا 3 صبح شروع می شود
با تشکر از شما (1400/11/20)
ترجمه ماشینی
۴-سلام می خواهم بپرسم مکعب دوش ایستاده دارید؟ (1400/10/28)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،
بله، در هتل موجود است.
با تشکر از شما،
عامل رزرو (1400/10/29)
ترجمه ماشینی
۵-آیا در هر اتاقی بالکن وجود دارد؟ (1400/08/11)

پاسخ هتل : آقای عزیز،
هتل بالکن ندارد
متشکرم (1400/08/11)
ترجمه ماشینی
۶-آیا اتاقی وجود دارد که دارای بالکن باشد؟ (1400/08/11)

پاسخ هتل : آقای عزیز
هتل بالکن ندارد

متشکرم (1400/08/11)
ترجمه ماشینی
۷-روز بخیر،

آیا می توانم آتش بازی برج خلیفه را در شب سال نو از اتاقم ببینم؟ اگر بله، منظره چقدر خوب است؟ (1400/06/06)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،
با سلام! لطفاً توجه داشته باشید که اتاق‌هایی با نمای برج خلیفه بسته به در دسترس بودن قابل ارائه هستند.
با تشکر از شما،
عامل رزرو (1400/06/06)
ترجمه ماشینی
۸-سلام آیا اتاقی منظره ای از برج خلیفه دارد؟
اگر بله چگونه می توانم آن را دریافت کنم (1400/01/17)

پاسخ هتل : مهمان عزیز
همه دسته های برتر ما نمای برج خلیفه خواهند داشت
با تشکر از شما (1400/01/19)
ترجمه ماشینی
۹-سلام،،،، آیا زوج های ملیت های مختلف بدون سند ازدواج می توانند در یک اتاق اقامت کنند؟ (1400/01/03)

پاسخ هتل : ما هیچ محدودیتی برای ملیت نداریم، اما شما باید همزمان با پاسپورت یا شناسه معتبر وارد شوید
متشکرم (1400/01/03)
ترجمه ماشینی
۱۰-هتل عزیز، آیا اتوبوس رایگان به سواحل / مراکز خرید ارائه می دهید؟ اگر بله، لطفاً کدام یک را توضیح دهید؟ متشکرم! (1399/12/29)

پاسخ هتل : ما اتوبوس شاتل رایگان به لا مر، اوت لت مال و مرکز خرید امارات داریم (1400/01/03)
ترجمه ماشینی
۱۱-سلام هزینه ها و مالیات ها هم شامل میشه؟ (1399/12/11)

پاسخ هتل : میهمان عزیز لطفا شرایط و ضوابط را در زمان رزرو اتاق بررسی کنید (1399/12/12)
ترجمه ماشینی
۱۲-روز بخیر، لطفاً سیاست بازدیدکنندگان را راهنمایی کنید، زیرا من دوستان زیادی دارم که در امارات متحده عربی اقامت دارند و ممکن است از اتاق من بازدید کنند. (1399/12/03)

پاسخ هتل : مهمان عزیز
می توانید به پذیرش مراجعه کنید و آنها راهنمایی خواهند کرد (1399/12/06)
ترجمه ماشینی
۱۳-سلام. آیا می توانم ساعت 7 صبح چک کنم؟ (1399/11/30)

پاسخ هتل : ساعت ورود ما ساعت 14:00 بعد از ظهر است، اما شما می توانید با رزرو خود به پذیرش مراجعه کنید و تیم تمام تلاش خود را برای پذیرایی از شما خواهد کرد. (1399/12/06)
ترجمه ماشینی
۱۴-آیا به دوست من اجازه می دهید در اتاق ملاقات کند؟ (1399/11/10)

پاسخ هتل : برای پرس و جو می توانید با پذیرش تماس بگیرید (1399/12/06)
ترجمه ماشینی
۱۵-سلام، من برای 11 روز رزرو می کنم اما .. ممکن است 8 یا 9 روز دیگر زودتر بروم. سیاست چیست؟ آیا برای شب های استفاده نشده بازپرداخت می شود؟ یا آیا می توانیم برای 5 6 روز رزرو کنیم و سپس می توانیم شب ها را اضافه کنیم و هر شب را در صورت نیاز پرداخت کنیم؟ لطفا جواب بدین تا رزرو کنیم با تشکر (1399/11/03)

پاسخ هتل : میهمان عزیز
اگر پیشنهادهای غیر قابل استرداد را رزرو کنید، نمی توانید هیچ تغییری در رزرو انجام دهید.
اگر در مورد مدت زمان مطمئن نیستید، توصیه می کنیم پیشنهادات انعطاف پذیر را انتخاب کنید. (1399/12/06)
ترجمه ماشینی
۱۶-چند دستشویی در این سوئیت 3 خوابه وجود دارد؟ (1399/10/09)

پاسخ هتل : دو دستشویی (1399/12/06)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا پارکینگ رایگان دارید؟ (1399/08/07)

پاسخ هتل : بله، ما داریم. (1399/08/08)
ترجمه ماشینی
۱۸-سلام آیا امکانات فرودگاهی موجود است و رایگان است..؟ (1398/09/18)

پاسخ هتل : علاوه بر درخواست ترانسفر فرودگاهی شما، لطفاً مطلع شوید که ما سرویس رفت و برگشت نداریم. با این حال، ما ترانسفر فرودگاهی انفرادی داریم، این سرویس 157 درهم برای هر خودرو در هر مسیر برای 2 مسافر قابل پرداخت است. لطفاً در صورت نیاز به ترانسفر فرودگاهی به همراه جزئیات کامل پرواز به ما مراجعه کنید تا بتوانیم آن را مطابق با آن ترتیب دهیم. (1398/09/19)
ترجمه ماشینی
۱۹-آیا آشپزخانه کوچکی در اتاق وجود دارد؟ (1398/07/25)

پاسخ هتل : لطفاً توجه داشته باشید که ما یک سوئیت یک خوابه کوچک آشپزخانه و سوئیت دو خوابه کوچک آشپزخانه داریم (1398/08/04)
ترجمه ماشینی
۲۰-آیا در سوئیت های 3 خوابه خود آشپزخانه دارید؟ (1398/07/04)

پاسخ هتل : لطفاً توجه داشته باشید که ما یک سوئیت یک خوابه کوچک آشپزخانه و سوئیت دو خوابه کوچک آشپزخانه داریم (1398/08/04)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-هتل کارلتون داون تاون وارویک سابق در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل کارلتون داون تاون وارویک سابق در منطقه شیخ زاید - داون تاون قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل کارلتون داون تاون وارویک سابق تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل کارلتون داون تاون وارویک سابق تا دبی مال ۵.۱ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
۳-فاصله هتل کارلتون داون تاون وارویک سابق تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل کارلتون داون تاون وارویک سابق تا سیتی سنتر دیره ۱۲.۷ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
۴-آدرس هتل کارلتون داون تاون وارویک سابق کجاست؟

پاسخ : خیابان شیخ زائد/DIFC، مرکز تجارت 2،
۵-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل کارلتون داون تاون وارویک سابق کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه المركز المالي (خط قرمز) - ایستگاه دبي مول / برج خليفة (خط قرمز) - ایستگاه ابراج الاامارات (خط قرمز) -
۶-موقعیت و فاصله هتل کارلتون داون تاون دبی وارویک سابق تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل کارلتون داون تاون دبی وارویک سابق

 • فاصله هتل کارلتون داون تاون دبی وارویک سابق تا مجتمع تجاری دبی مال ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۷.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ درهم )
 • * تا فواره دبی ۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۸.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۸.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۸.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا موزه دبی ۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۱۰.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۱۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۱۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۱۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۱۲.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۱۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۱۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۱۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۱۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۱۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۱۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۱۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۸ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۱۸.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۱۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۱۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۲۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۲۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۲۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۲۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۲۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۲۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۲۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۲۸.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۹ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۳۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۳۰.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۴۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۰ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۵۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۸ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۵۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۱ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۵۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۱ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۶۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۷ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۱۰۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱۶ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۱۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۴ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۱۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۹ درهم )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل کارلتون داون تاون دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل چهار ستاره کارلتون داون تاون دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ