هتل فیرمونت دبی

هتل پنج ستاره

Fairmont Dubai

امتیاز ۸۸۳ نفر ۸.۷ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل فیرمونت دبی

راحتی872۹.۱
نظافت و تمیزی872۹
امکانات875۸.۷
پرسنل877۹.۰۹
ارزش خرید871۸.۴
موقعیت871۹.۳
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل فیرمونت دبی

تصویر 44170 نمای بیرونی هتل فیرمونت دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44166 نمای بیرونی هتل فیرمونت دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44157 باشگاه ورزشی هتل فیرمونت دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44153 فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44152 باشگاه ورزشی هتل فیرمونت دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44150 فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44146 فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44140 فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44138 استخر هتل فیرمونت دبی
تصویر استخر هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44171 اتاق جلسات هتل فیرمونت دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44169 لابی هتل فیرمونت دبی
تصویر لابی هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44168 فضای اتاق های هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44167 نمای بیرونی هتل فیرمونت دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44165 ساحل هتل فیرمونت دبی
تصویر ساحل هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44164 فضای اتاق های هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44162 لابی هتل فیرمونت دبی
تصویر لابی هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44163 استخر هتل فیرمونت دبی
تصویر استخر هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44161 نمای بیرونی هتل فیرمونت دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44160 فضای اتاق های هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44159 فضای اتاق های هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44158 فضای اتاق های هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44156 فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44155 فضای اتاق های هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44154 باشگاه ورزشی هتل فیرمونت دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44151 فضای اتاق های هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44149 فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44148 لابی هتل فیرمونت دبی
تصویر لابی هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44147 فضای اتاق های هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44144 استخر هتل فیرمونت دبی
تصویر استخر هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44145 فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44143 فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44142 فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44141 استخر هتل فیرمونت دبی
تصویر استخر هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44139 فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره فیرمونت دبی
تصویر 44137 فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره فیرمونت دبی

تصاویر ساحل هتل فیرمونت دبی

ساحل هتل فیرمونت دبی 44165 100ساحل هتل فیرمونت دبی 44165
+1

تصاویر اتاق جلسات هتل فیرمونت دبی

اتاق جلسات هتل فیرمونت دبی 44171 100اتاق جلسات هتل فیرمونت دبی 44171
+1

تصاویر باشگاه ورزشی هتل فیرمونت دبی

باشگاه ورزشی هتل فیرمونت دبی 44157 100باشگاه ورزشی هتل فیرمونت دبی 44157باشگاه ورزشی هتل فیرمونت دبی 44152 100باشگاه ورزشی هتل فیرمونت دبی 44152باشگاه ورزشی هتل فیرمونت دبی 44154 100باشگاه ورزشی هتل فیرمونت دبی 44154
+3

تصاویر فضای اتاق های هتل فیرمونت دبی

فضای اتاق های هتل فیرمونت دبی 44168 100فضای اتاق های هتل فیرمونت دبی 44168فضای اتاق های هتل فیرمونت دبی 44164 100فضای اتاق های هتل فیرمونت دبی 44164فضای اتاق های هتل فیرمونت دبی 44160 100فضای اتاق های هتل فیرمونت دبی 44160فضای اتاق های هتل فیرمونت دبی 44159 100فضای اتاق های هتل فیرمونت دبی 44159
+8

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی

فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی 44153 100فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی 44153فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی 44150 100فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی 44150فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی 44146 100فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی 44146فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی 44140 100فضای رستورانی و صبحانه هتل فیرمونت دبی 44140
+11

تصاویر لابی هتل فیرمونت دبی

لابی هتل فیرمونت دبی 44169 100لابی هتل فیرمونت دبی 44169لابی هتل فیرمونت دبی 44162 100لابی هتل فیرمونت دبی 44162لابی هتل فیرمونت دبی 44148 100لابی هتل فیرمونت دبی 44148
+3

تصاویر نمای بیرونی هتل فیرمونت دبی

نمای بیرونی هتل فیرمونت دبی 44170 100نمای بیرونی هتل فیرمونت دبی 44170نمای بیرونی هتل فیرمونت دبی 44166 100نمای بیرونی هتل فیرمونت دبی 44166نمای بیرونی هتل فیرمونت دبی 44167 100نمای بیرونی هتل فیرمونت دبی 44167نمای بیرونی هتل فیرمونت دبی 44161 100نمای بیرونی هتل فیرمونت دبی 44161
+4

تصاویر استخر هتل فیرمونت دبی

استخر هتل فیرمونت دبی 44138 100استخر هتل فیرمونت دبی 44138استخر هتل فیرمونت دبی 44163 100استخر هتل فیرمونت دبی 44163استخر هتل فیرمونت دبی 44144 100استخر هتل فیرمونت دبی 44144استخر هتل فیرمونت دبی 44141 100استخر هتل فیرمونت دبی 44141
+4
نقشه بیسان گشت
دبی خیابان شیخ زائد، مرکز تجارت 1،

معرفی هتل 5 ستاره فیرمونت دبی

هتل 5 ستاره فیرمونت دبی

هتل فیرمونت دبی (Fairmont Dubai) یک هتل پنج ستاره در منطقه شیخ زاید - ورد ترید سنتر دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 5 ستاره فیرمونت دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل فیرمونت دبی مجتمع تجاری دبی مال است و این هتل با ساحل لامر دبی 4.6 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل فیرمونت دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (9.3 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (7.6 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.7 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8.4 از 10) است. از جمله امکانات هتل فیرمونت دبی می‌توان به پارکینگ، 10 رستوران، بار، مرکز تناسب اندام، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، 3 استخر، اشاره کرد.

هتل فیرمونت دبی (Fairmont Dubai) در یکی از پرجنب‌ و جوش‌ ترین شهرهای خاورمیانه واقع شده است و در کنار خیابان شیخ زاید دبی، نزدیک به برج پر زرق و برق خلیفه، فروشگاه‌‌‌های گران‌ قیمت در دبی مال و موسیقی عالی و نورپردازی‌‌های فوق العاده در فواره دبی قرار دارد. اتاق‌‌‌ها و سوئیت‌‌‌های جادار هتل فرمونت دبی با مناظری الهام‌ بخش از افق شهر از پنجره‌‌‌های بزرگ و دلباز، راحتی معاصر را با ظرافت بی‌ زمان ترکیب می‌ کنند. مجموعه ای از گزینه‌‌های غذاخوری، سرگرمی‌‌های جذاب و یک اسپا مجلل تضمین می‌کند که میهمانان اوقات خوشی را هنگام اقامت در هتل فیرمونت دبی تجربه کنند. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 5 ستاره فیرمونت دبی بسته به تاریخ متفاوت و از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است. این هتل با 15 دقیقه رانندگی از فرودگاه بین المللی دبی، مقصدی عالی برای مهمانان تجاری می‌باشد.

هتل‌‌های فیرمونت در سراسر جهان به دلیل استانداردهای بی نظیر و خدمات دقیق خود مشهور هستند. هتل فرمونت شیخ زاید دبی یک مقصد محبوب برای انواع مختلف مسافران است. کسانی که برای تفریح ​​و لذت عازم دبی هستند، می‌توانند از چیزهای زیادی در هتل و اطراف آن لذت ببرند. همین امر در مورد کسانی که برای تجارت سفر می‌کنند صادق است. هتل عاری از دود، موقعیت مکانی عالی را فراهم می‌کند که تنها چند دقیقه با بسیاری از بزرگ ترین جاذبه‌‌های این منطقه فاصله دارد. فیرمونت دبی تنها حدود 10 دقیقه تا بزرگ ترین مرکز خرید شهر فاصله دارد و همچنین نزدیک به مرکز همایش‌‌‌ها و نمایشگاه‌‌‌های بین‌ المللی دبی است. این هتل با ترکیبی منحصر به فرد از طراحی معاصر و شیک شهری دارای فضاهای ملاقات غرق در نور روز در طبقه 33، چندین رستوران و سالن، 40000 فوت مربع اسپا، باشگاه سلامت، استخرها و ... است.

این هتل با 34 طبقه و 394 اتاق و سوئیت مشرف به خط افق دبی و خلیج فارس، پنجره‌‌‌های کف تا سقف و طراحی ترکیب راحتی معاصر با ظرافت کلاسیک، یک اقامتگاه عالی را برای شما فراهم می‌کند. وای فای رایگان در سراسر هتل در دسترس می‌باشد. تمامی اتاق‌‌های هتل فیرمونت دبی عایق صدا هستند و دارای وان عمیق، قسمت نشیمن، تلویزیون، مینی‌ بار، تهویه مطبوع، تلفن، قهوه و چای ساز، امکانات ویژه برای معلولین، گاوصندق، سشوار، میز مطالعه، حمام اختصاصی و خدمات تخت برگردانی هستند. ملافه‌‌های ضد حساسیت نیز موجود است. همچنین شما می‌توانید دو حمام مرمر، اتاق نشیمن مجزا و یک اتاق غذاخوری خصوصی رزرو کنید. خدمات اتاق به صورت ۲۴ ساعته ارائه می‌شوند.

هتل فیرمونت دبی انواع مختلفی از امکانات رفاهی را ارائه می‌دهد. مهمانان می‌توانند با پرداخت هزینه اضافی از یک صبحانه کامل و از دو کلوپ شبانه پرطرفدار در شهر که در محل واقع شده اند لذت ببرند. این هتل دارای 12 رستوران، دو استخر روباز، یک اسپا با خدمات کامل است. یک شاتل رایگان وجود دارد که به مهمانان کمک می‌کند تا در منطقه مجاور کاوش کنند و برای کسانی که ممکن است وسیله نقلیه کرایه کرده باشند، پارکینگ رایگان در نظر گرفته شده است. پذیرش ۲۴ ساعته، راهنمای خدمات تور و بلیط به مهمانان، بخش‌‌های مخصوص سیگار کشیدن، انبار چمدان، خدمات عروسی، خدمات حمل و نقل فرودگاه، دستگاه خود پرداز بانک، خدمات لیموزین یا تاکسی شهری و ... از دیگر امکانات هتل فیرمونت دبی هستند. پرسنل هتل به زبان‌‌های عربی، انگلیسی، ترکی، روسی، اسپانیایی، فرانسوی، هندی، آلمانی، رومانیایی، فیلیپینی و چینی صحبت می‌کنند.

Wellbeings Holistic Healing با طراحی مجلل و پوشیده از سنگ مرمر به روم باستان یکی از بهترین اسپاهای دبی است. این پناهگاه آرام و دور از هیاهوی مرکز شهر دبی، بهترین درمان‌‌‌ها را از ماساژهای دلپذیر با استفاده از محصولات ارگانیک تا اتاق‌‌‌های بخار و حمام با هدف بازسازی ذهن، بدن و روح و ایجاد آرامش شدید، فراهم می‌کند. کلوپ بهداشتی مدرن دبی این هتل از تجهیزات باشگاه Canali System برای بهبود تمرین شما استفاده می‌کند. پس از ورزش با شیرجه زدن در استخرهای شنای پشت بام که مناظر پانوراما از شهر را ارائه می‌دهند، روز خود را سپری کنید.

اقامت عالی در قلب شهر در هتل مجلل فرمونت دبی، واقع در کنار جاده شیخ زاید، در انتظار شماست. این مجتمع چند منظوره که با هدف کسب و کار طراحی شده است، تنها 5 کیلومتر از برج خلیفه و دبی مال، 1 کیلومتر از مرکز خرید سیتی واک، 3 کیلومتر از جمیره پلازا، 2 کیلومتر از پارک بازی گاردن گلو، 5 کیلومتر از پل معلق، 6 کیلومتر از مرکز خرید تویین تاورز و 9 کیلومتر از دبی فریم فاصله دارد و همه جاذبه‌‌های شهر را به راحتی از این هتل در دسترس هستند.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل فیرمونت دبی 10 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Trophy Room

  نوع غذا : American, انگلیسی, بین المللی

  وعده غذایی : ناهار, شام, کوکتل

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Cascades

  نوع غذا : Middle Eastern, بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  Cin Cin

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : شام, کوکتل

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  Café Sushi

  نوع غذا : ژاپنی

  وعده غذایی : ناهار, شام

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  Pronto Café

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  The Cigar Bar

  نوع غذا : Open for: Cocktail hour

  وعده غذایی :

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  Bagatelle Dubai

  نوع غذا : French, مدیترانه ای

  وعده غذایی : شام

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Opa

  نوع غذا : Greek

  وعده غذایی : شام

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Bistrot Novanta

  نوع غذا : ایتالیایی

  وعده غذایی : شام

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  The Theater

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : شام

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل فیرمونت دبی 14 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Fairmont King Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 42 متر مربع

  اتاق کینگ فیرمونت ترکیبی از ظرافت کلاسیک و دکوراسیون معاصر است.

  هر یک از اتاق‌های دارای تهویه مطبوع دارای قسمت نشیمن، میز کار و حمام خصوصی با سشوار هستند.

 • 2 - Fairmont Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 42 متر مربع

  این اتاق ترکیبی از دکوراسیون کلاسیک و مدرن با حمام بزرگ و تلویزیون تعاملی با اینترنت پرسرعت است.

  این اتاق دارای منظره پانوراما از شهر است. این اتاق یک اتاق غیرسیگاری است.

 • 3 - Fairmont King Room with City View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 42 متر مربع

  این اتاق مجهز به تهویه مطبوع دارای چشم‌اندازهای پانورامایی خیره‌کننده از خط افق شهر دبی است. دارای قسمت نشیمن، دستگاه قهوه ساز و مینی بار است. حمام مجهز به دوش و حوله است.

 • 4 - Fairmont Gold Room - Lounge access

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 42 متر مربع

  اتاق طلایی فیرمونت امکانات مختلف ارتقا یافته را ارائه می‌دهد:

  - دسترسی به سالن طلایی ما
  - ورود و خروج خصوصی
  - سرویس پیشخدمت و فشار دادن
  -صبحانه عربی و قاره ای رایگان
  - چای بعدازظهر، غروب آفتاب و نوشیدنی رایگان
  - وای فای رایگان

 • 5 - Fairmont Gold Junior Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 55 متر مربع

  سوئیت جونیور طلایی فیرمونت با نمای کنار شهر یا استخر، امکانات ارتقا یافته مختلفی را ارائه می‌کند:

  - دسترسی به سالن طلایی ما
  - ورود و خروج خصوصی
  -خدمات پیشخدمت و پرس
  -صبحانه عربی و قاره ای رایگان
  -چای بعدازظهر، آفتاب خوری و نوشیدنی رایگان
  -وای فای رایگان

 • 6 - Dubai Suite, One Bedroom

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 83 متر مربع

  این سوئیت بزرگ با چشم‌انداز پانوراما از دبی، دارای یک اتاق نشیمن مجزا با فضای نشیمن و ناهارخوری و میز کار است.

 • 7 - Executive One-Bedroom Suite - Lounge Access

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 83 متر مربع

  سوئیت‌های تک‌خوابه Fairmont Gold که دارای فضای جداگانه برای نشیمن و اتاق خواب هستند، امکانات مختلف ارتقا یافته را ارائه می‌دهند:

  - دسترسی به سالن طلایی ما
  - ورود و خروج خصوصی
  -سرویس پیشخدمت و پرس
  -صبحانه عربی و قاره ای رایگان
  -چای بعدازظهر، آفتاب خوری و نوشیدنی رایگان
  -وای فای رایگان

 • 8 - Staycation offer – Nikki Beach access with 20% F&B and Spa discount

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 83 متر مربع

  این سوئیت دارای خشک کن، کف کاشی/مرمر و تلویزیون صفحه تخت است.

 • 9 - Grosvenor Suite, Two Bedroom

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 105 متر مربع

  سوئیت بزرگ شامل 2 اتاق خواب با تخت‌های دونفره بسیار بزرگ و یک اتاق نشیمن مجزا با قسمت‌های نشیمن و غذاخوری جادار.

 • 10 - Family staycation Two-bedroom suite, including AED 300 dining credit

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 105 متر مربع

  این آپارتمان دارای مینی بار، قسمت نشیمن و تلویزیون ماهواره ای است.

 • 11 - Two-Bedroom Grand Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 105 متر مربع

  این سوئیت دارای مبل، مینی بار و چای/قهوه ساز است.

 • 12 - Presidential Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 26 متر مربع

  این سوئیت دارای مبل، حمام و حمام آبگرم است.

 • 13 - Royal Suite - Lounge access

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،3 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 30 متر مربع

  این سوئیت رویال بسیار جادار و زیبا با چشم‌اندازهای پانوراما از شهر، دارای 3 اتاق خواب با طراحی سفارشی، 4 حمام، آشپزخانه مفهومی باز، ناهارخوری خصوصی و 2 فضای نشیمن زیبا است. حمام مجهز به امکانات لوکس و حمام است.

 • 14 - Imperial Suite

  بیشترین ظرفیت : 6 بزرگسال ،3 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 50 متر مربع

  این سوئیت امپریال چند طبقه بسیار جادار و دارای پنجره‌های کف تا سقف با چشم‌انداز شهر، تراس روی پشت‌بام دارد. این شامل یک اتاق نشیمن بزرگ با تلویزیون صفحه تخت، سیستم سرگرمی خانگی پیشرفته Bose، حمام آبگرم سرپوشیده و اتاق آفتابگیر است. حمام مجهز به امکانات لوکس و حمام است.

موقعیت مکانی هتل فیرمونت دبی

فاصله هتل فیرمونت دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

19.3 km ۳۰ دقیقه ۵۱ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
4.4 km ۱۱ دقیقه ۲۴ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
5.8 km ۱۵ دقیقه ۲۴ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
6.9 km ۹ دقیقه ۲۶ درهم
بیشتر

فاصله هتل فیرمونت دبی تا سایر اماکن گردشگری

۰.۷ km ۱۳ دقیقه پیاده روی
موزه آینده دبی مشاهده مسیر
۲٫۰ کیلومتر ۳۰ دقیقه پیاده روی
پارک زعبیل دبی مشاهده مسیر
۲.۸ km ۹ دقیقه ۱۷ درهم
پارک گاردن گلو دبی مشاهده مسیر
۲٫۸ کیلومتر ۹ دقیقه ۱۷ درهم
بیشتر

فاصله هتل فیرمونت دبی تا مراکز خرید

مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
۴.۴ km ۱۱ دقیقه ۲۴ درهم
۴.۵۷ Km ۰ دقیقه ۲۱ درهم
۵.۲ km ۹ دقیقه ۲۲ درهم
۵.۳ km ۱۳ دقیقه ۲۳ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل فیرمونت دبی

ایستگاه مرکز تجارت جهانی (نمایشگاه) (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه بنك أبوظبي الأول (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه ابراج الاامارات (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 5 ستاره فیرمونت دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل فیرمونت دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل فیرمونت دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 5 ستاره فیرمونت دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۸۸۳ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل فیرمونت دبی


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | اتاق تلوزیون | شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | بسته ناهار | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | سرویس شاتل | اتاق های هیپوآلرژیک | شاتل فرودگاه | تهویه مطبوع |

فعالیت ها
| تور های محلی | برنامه های شاد | نایت کلاب | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | زمین گلف | برنامه های شاد | کلوب شبانه | اسب سواری | زمین گلف | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | تور های محلی | دوچرخه سواري | دوچرخه سواري | اسب سواری | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | اسب سواری

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | مدرسه اسکی | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | Ski school | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | شراب / شامپاین | اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| استخر روباز | استخر روباز

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | ساحل آفتاب

مناطق زندگی
| خشکشویی | بولینگ | بولینگ | خشک شویی | بولینگ

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| اتاق VIP | |

دسترسی
| توالت با ریل دستگیره | ویلچر | توالت بلند | راهنمای صوتی | کابل اوژانس حمام | دسترسی به اسکی | سینک پایین | وسایل کمک بصری (علائم لمسی)

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | جکوزی | اسپا | سونا | ماساژ بدن | ماساژ دست | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | اتاق بخار | امکانات اسپا | پدیکور | مانیکور | کلینیک مو | خدمات آرایشی | خدمات اپلاسیون | کلینیک صورت | خدمات زیبایی | صندلی های ساحلی / صندلی | جکوزی | ماساژ | بسته مراقبتی بدن | اسکراب بدن | مراقبت های بدن | صندلی ماساژ | مربی شخصی | اسپا | حمام ترکی و بخار | پاشویی | تناسب اندام | زوج ها ماساژ می دهند | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مرکز تناسب اندام | ماساژ فول بادی | ماساژ دست | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر | زوج ها ماساژ می دهند | استخر بچه ها

حمل و نقل
| بلیط های حمل و نقل عمومی | بلیط های حمل و نقل عمومی

خدمات پیشخوان
| قفسه | میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | دستگاه ATM | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | فاکتور ارائه شده است

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| نگهداری از کودکان | نگهداری از کودکان

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی کلید | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | اپلیکیشن موبایل برای سرویس اتاق | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | آلمانی | انگلیسی | فرانسوی | هندی | روسی | فلیپینی | چینی | es | ترکی | ro
منبع : وبسایت بوکینگ ( Fairmont Dubai )

نظرات در مورد هتل فیرمونت دبی


  بدون نام
  0 تشکر
  " من هر وقت که به دبی میام در این هتل اقمت می کنم. از توجه کارکنان گرفته تا اندازه و تمیزی اتاق ها، این هتل هیچی کم نداره. بطور مناسبی در سیستم راه اهن و رستوران های محلی قرار گرفته.
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  1 تشکر
  " هتل در ابتدای جاده ی شیخ زیاد واقع شده . کاملا نزدیک مرکز خرید جهانه. فقط باید از خیابون رد بشید و به مرکز خرید برسید. هتل امکانات فوق العاده و رستوران های خوبی داره. بعلاوه ی یک رستوران غیر معمول که غذا در جای تاریک سرو میشه!
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل فیرمونت دبی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-آیا اتو در اتاق هتل موجود است؟ (1401/09/12)

پاسخ هتل : می توانید از خانه داری درخواست اتو کنید (1401/09/14)
ترجمه ماشینی
۲-آیا باشگاه شبانه دارید؟ (1401/08/03)

پاسخ هتل : ما در هتل کلوب های شبانه داریم (1401/08/03)
ترجمه ماشینی
۳-سلام آیا اتوبوس رایگان ارائه می دهید و به کجا؟ (1401/06/25)

پاسخ هتل : ما شاتل لامر و مرکز خرید اوتلت دبی را ارائه می دهیم (1401/06/27)
ترجمه ماشینی
۴-آیا اتاق سیگار دارید؟ (1401/06/24)

پاسخ هتل : ما اتاق‌های سیگاری کمی داریم، اما آن‌ها در دسترس هستند (1401/06/25)
ترجمه ماشینی
۵-آیا در این ملک کلوپ شبانه دارید؟
آیا کسی می تواند از استخر در طبقه بالا استفاده کند؟
آیا حمام ترکی و سونا برای مهمانانی که در Fairmont اقامت دارند رایگان است. (1401/06/03)

پاسخ هتل : CODA دی جی ها، اجراکنندگان و خوانندگان، Cin Cin - Background Music، DJs در روزهای جمعه و شنبه
Theater- خوانندگان، نوازندگان، رقصنده ها، Opa - رقص زوربا و بشقاب های شکستن، دی جی
سونا و بخار - است رایگان تمام خدمات دیگر قابل پرداخت هستند (1401/06/11)
ترجمه ماشینی
۶-سلام اگر من این هتل را برای 3 بزرگسال رزرو کنم، آیا یک تخت اضافی برای 3 بزرگسال فراهم می کنید
با تشکر (1401/05/16)

پاسخ هتل : اگر اتاق برای 3 بزرگسال رزرو شده باشد، می توان تخت اضافی را برای نفر سوم بزرگسالان فراهم کرد (1401/05/18)
ترجمه ماشینی
۷-سلام آیا اتاق های متصل دارید؟ اگر بله نام ها چیست تا بتوانم قبل از رزرو آنها را انتخاب کنم تاریخ رزرو من از 10 تا 14 آگوست است. (1401/05/15)

پاسخ هتل : اتاق های متصل فقط در دسترس هستند (1401/05/18)
ترجمه ماشینی
۸-سلام آیا اتوبوس رایگان به خروجی بیگانه دارید؟ (1401/05/13)

پاسخ هتل : مهمان عزیز ما اتوبوس رایگان به آلن نداریم (1401/05/18)
ترجمه ماشینی
۹-آیا پرداخت دیرهنگام را پیشنهاد می کنید؟ (1400/10/28)

پاسخ هتل : بررسی دیرهنگام (1400/11/04)
ترجمه ماشینی
۱۰-سلام،
آیا اتاق سیگار دارید؟ (1400/09/21)

پاسخ هتل : اتاق‌های سیگار در زمان ورود به هتل در دسترس هستند (1400/11/04)
ترجمه ماشینی
۱۱-آیا بازدیدکنندگان زن اجازه ورود به اتاق را دارند؟ (1400/08/04)

پاسخ هتل : نه اجازه نمیدیم (1400/08/05)
ترجمه ماشینی
۱۲-صبحانه چطوره (1400/05/23)

پاسخ هتل : صبحانه به صورت بوفه بین المللی است (1400/08/05)
ترجمه ماشینی
۱۳-آیا امکان ورود زودتر وجود دارد.. شاید 12 تا 13:00 (1399/11/06)

پاسخ هتل : مشروط به در دسترس بودن (1399/11/12)
ترجمه ماشینی
۱۴-آیا هیچ کدام از اتاق ها بالکن دارند؟ (1399/09/17)

پاسخ هتل : همکار محترم سفر،

لطفا توجه داشته باشید که هتل بالکن ندارد، اما ما یک پنجره از سقف تا پایین داریم که به شما امکان می دهد دید پانوراما داشته باشید.

Fairmont Dubai


(1399/09/17)
ترجمه ماشینی
۱۵-سلام. آیا هتل شاتل به مرکز خرید دبی ارائه می دهد؟ (1399/09/16)

پاسخ هتل : همکار محترم سفر،

لطفا توجه داشته باشید که تا اطلاع ثانوی هیچ سرویس رفت و آمد به دبی مال نداریم، اما مرکز خرید دبی با ماشین و 2 ایستگاه مترو تنها 10 دقیقه با هتل فاصله دارد. دور.

از شما متشکرم (1399/09/17)
ترجمه ماشینی
۱۶-با رزرو کت و شلوار کینگ و فقط می‌خواهم بفهمم که آیا تخت‌های اضافی برای بچه‌ها بدون هیچ هزینه اضافی دریافت می‌کنم (1399/09/16)

پاسخ هتل : همکار محترم سفر

لطفاً توجه داشته باشید که تخت اضافی همیشه منوط به در دسترس بودن هتل است و تضمین نمی شود، برای تخت اضافی هر شب 120 درهم هزینه دریافت می شود.

متشکرم (1399/09/17)
ترجمه ماشینی
۱۷-با رزرو کت و شلوار کینگ و فقط می‌خواهم بفهمم که آیا تخت‌های اضافی برای بچه‌ها بدون هیچ هزینه اضافی دریافت می‌کنم (1399/09/16)

پاسخ هتل : همکار محترم سفر

لطفاً توجه داشته باشید که تخت اضافی همیشه منوط به در دسترس بودن هتل است و تضمین نمی شود، برای تخت اضافی هر شب 120 درهم هزینه دریافت می شود.

متشکرم (1399/09/17)
ترجمه ماشینی
۱۸-آیا ما می توانیم 2 اتاق لوکس را به هم متصل کنیم؟ (1399/07/25)

پاسخ هتل : این منوط به هتل در دسترس خواهد بود. (1399/07/28)
ترجمه ماشینی
۱۹-سلام آیا هر دختری در هتل موجود است!! (1399/07/16)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

از پیام شما متشکریم.

لطفاً در مورد سؤال خود به ما بیشتر راهنمایی کنید.

با احترام.

/>فرمونت دبی.

(1399/07/20)
ترجمه ماشینی
۲۰-Fairmont Staycation با دسترسی به ساحل نیکی - با این اتاق می‌گوید «استخر روی پشت‌بام» و با هر اتاق دیگر «استخر روی پشت‌بام» و «استخر با منظره» دریافت می‌کنید و آیا تنها اتاقی که من مشخص کرده‌ام به نیکی دسترسی دارد. ساحل دریا؟ (1399/04/01)

پاسخ هتل : آقای عزیز،

لطفا برای اطلاعات با هتل تماس بگیرید.

ما مشتاقانه منتظر اقامت شما هستیم.
با احترام،
Fairmont Dubai (1399/04/10)
ترجمه ماشینی
۲۱-مهمانان اجازه ورود به هتل را دارند؟ (1398/07/10)

پاسخ هتل : مهمان گرانقدر،

سلام های صمیمانه فیرمونت دبی!

از اینکه ما را به عنوان مقصد دلخواه خود برای اقامتی فراموش نشدنی در دبی انتخاب کردید بسیار متشکریم.
میهمان مجاز است با این حال آنها باید در میز پذیرش ثبت نام کنند. (1400/04/30)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-هتل فیرمونت در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل فیرمونت در منطقه شیخ زاید - ورد ترید سنتر قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل فیرمونت تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل فیرمونت تا دبی مال ۵.۹ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
۳-فاصله هتل فیرمونت تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل فیرمونت تا سیتی سنتر دیره ۸.۰ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
۴-آدرس هتل فیرمونت کجاست؟

پاسخ : خیابان شیخ زائد، مرکز تجارت 1،
۵-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل فیرمونت کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه مرکز تجارت جهانی (نمایشگاه) (خط قرمز) - ایستگاه بنك أبوظبي الأول (خط قرمز) - ایستگاه ابراج الاامارات (خط قرمز) -
۶-موقعیت و فاصله هتل فیرمونت دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل فیرمونت دبی

 • فاصله هتل فیرمونت دبی تا پارک زعبیل دبی ۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا موزه دبی ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا فواره دبی ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۱۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۱۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۱۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۱۱.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۱۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۱۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۱۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۱۷.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۱۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۸ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۱۹.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۱۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۲۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۲۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۲۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۲۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۲۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۲۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۲۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۲۸.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۲۹.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۴۷.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۷ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۵۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۵ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۵۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۸ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۵۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۸ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۶۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۳ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۹۹.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱۱ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۱۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۱ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۱۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۷ درهم )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل فیرمونت دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 5 ستاره فیرمونت دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 5 ستاره فیرمونت دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 5 ستاره فیرمونت دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ