هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

هتل چهار ستاره

Four Points by Sheraton Bur Dubai

امتیاز ۷۸۱ نفر ۷.۹ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

راحتی772۸.۴
نظافت و تمیزی771۸.۴
امکانات766۸
پرسنل773۸.۷
ارزش خرید770۸
موقعیت772۸.۳
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

تصویر 45543 باشگاه ورزشی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45538 نمای بیرونی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45529 استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45525 اتاق جلسات هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45524 فضای اتاق های هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45522 باشگاه ورزشی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45518 فضای سرگرمی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45512 فضای اتاق های هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45510 اتاق جلسات هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45545 فضای اتاق های هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45544 سونا و اسپا هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45542 فضای اتاق های هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45541 لابی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45540 استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45539 استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45537 لابی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45536 نمای بیرونی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45535 فضای رستورانی و صبحانه هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45534 فضای سرگرمی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45533 استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45532 اتاق جلسات هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45531 فضای اتاق های هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45530 لابی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45528 استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45527 لابی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45526 فضای اتاق های هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45523 فضای رستورانی و صبحانه هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45521 استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45520 فضای رستورانی و صبحانه هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45519 فضای سرگرمی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45517 استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45516 لابی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45515 باشگاه ورزشی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45514 استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45513 فضای بیرونی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45511 استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر 45509 لابی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

تصاویر فضای سرگرمی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

فضای سرگرمی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45518 100فضای سرگرمی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45518فضای سرگرمی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45534 100فضای سرگرمی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45534فضای سرگرمی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45519 100فضای سرگرمی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45519
+3

تصاویر سونا و اسپا هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

سونا و اسپا هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45544 100سونا و اسپا هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45544
+1

تصاویر اتاق جلسات هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

اتاق جلسات هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45525 100اتاق جلسات هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45525اتاق جلسات هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45510 100اتاق جلسات هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45510اتاق جلسات هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45532 100اتاق جلسات هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45532
+3

تصاویر باشگاه ورزشی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

باشگاه ورزشی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45543 100باشگاه ورزشی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45543باشگاه ورزشی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45522 100باشگاه ورزشی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45522باشگاه ورزشی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45515 100باشگاه ورزشی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45515
+3

تصاویر فضای بیرونی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

فضای بیرونی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45513 100فضای بیرونی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45513
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

فضای اتاق های هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45524 100فضای اتاق های هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45524فضای اتاق های هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45512 100فضای اتاق های هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45512فضای اتاق های هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45545 100فضای اتاق های هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45545فضای اتاق های هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45542 100فضای اتاق های هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45542
+6

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

فضای رستورانی و صبحانه هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45535 100فضای رستورانی و صبحانه هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45535فضای رستورانی و صبحانه هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45523 100فضای رستورانی و صبحانه هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45523فضای رستورانی و صبحانه هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45520 100فضای رستورانی و صبحانه هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45520
+3

تصاویر لابی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

لابی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45541 100لابی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45541لابی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45537 100لابی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45537لابی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45530 100لابی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45530لابی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45527 100لابی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45527
+6

تصاویر نمای بیرونی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

نمای بیرونی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45538 100نمای بیرونی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45538نمای بیرونی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45536 100نمای بیرونی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45536
+2

تصاویر استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45529 100استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45529استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45540 100استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45540استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45539 100استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45539استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45533 100استخر هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 45533
+9
نقشه بیسان گشت
دبی خیابان خالد بن ولید، بر دبی، دبی، امارات متحده عربی

معرفی هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی (Four Points by Sheraton Bur Dubai ) یک هتل چهار ستاره در منطقه بر دبی دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی بازار پارچه دبی است و این هتل با پارک خور دبی 4.0 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای رایگان (8.7 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای غیر رایگان (6.6 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.9 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8 از 10) است. از جمله امکانات هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، 4 رستوران، سرویس اتاق، بار، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، اینترنت، استخر، اشاره کرد.

این هتل چهار ستاره در بر دبی شامل اتاق‌‌های شیک که از مجتمع تجاری امارات مال 7 دقیقه پیاده فاصله دارند می‌شود. یک سرویس آژانس رایگان به ساحل و پارکینگ مجّانی نیز موجود می‌باشد.

اتاق‌‌های مدرن هتل فور پوینتس دارای تلویزیون تخت با کانال‌‌های ماهواره ای، سبد میوه و چای/قهوه ساز هستند.

غذاهای خوشمزه در بوفه صبحانه رستوران هر روز صبح وجود دارند. میهمانان همچنین می‌توانند از رستوران هندی برنده جایزه هتل لذّت ببرند که با هنر زیبای هندی تزئین یافته است.

باشگاه مجهز هتل که شامل دستگاه‌‌های ورزشی قلبی و عروقی است، استخر روباز که در احاطه صندلی‌‌ها حمّام آفتاب قرار دارد از امکانات هتل محسوب می‌شود. میهمانان همچنین می‌توانند از ماساژ Baseline از یکی از متخصصین هتل بهره مند شوند.

فورپوینتس با خودرو 10 دقیقه از فرودگاه بین المللی دبی، مرکز تجارت جهانی و پارک ساحلی جمیرا فاصله دارد.

بر دبی مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به صحرا، گردش و تجارت می‌باشد.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 4 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Antique Bazaar

  نوع غذا : هندی

  وعده غذایی : شام

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  The Viceroy

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : ناهار, شام

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Promenade

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه

  نوع منو : بوفه

 • نام رستوران :
  La Terrace

  نوع غذا : Open for: Breakfast, Lunch, Dinner, High tea

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی 5 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Executive Room, 1 King

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 33 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای حمام، مبل و مینی بار است.

 • 2 - Classic Room, 1 King

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 33 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای کتری برقی، پایه آی پاد و حوله است.

 • 3 - Classic Room, 2 Twin

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 33 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای پایه آی پاد، مبل و قسمت نشیمن است.

 • 4 - Executive Room, 2 Twin

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 33 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای چای/قهوه ساز، مینی بار و کتری برقی است.

 • 5 - Grand Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 43 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای قسمت نشیمن، مبل و مینی بار است.

موقعیت مکانی هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

فاصله هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

20.6 km ۳۳ دقیقه ۵۳ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
9.5 km ۱۴ دقیقه ۳۱ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
1.7 km ۲۱ دقیقه پیاده روی
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
4.1 km ۱۰ دقیقه ۲۰ درهم
بیشتر

فاصله هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی تا سایر اماکن گردشگری

موزه دبی مشاهده مسیر
۱.۱ km ۱۴ دقیقه پیاده روی
قاب دبی مشاهده مسیر
۳.۶۷ Km ۰ دقیقه ۱۹ درهم
پارک خور دبی مشاهده مسیر
۴.۰ km ۱۱ دقیقه ۲۰ درهم
دلفیناریوم دبی مشاهده مسیر
۴.۶ km ۱۳ دقیقه ۲۱ درهم
بیشتر

فاصله هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی تا مراکز خرید

بازار پارچه دبی مشاهده مسیر
۱.۲ km ۱۶ دقیقه پیاده روی
۱.۴ km ۱۷ دقیقه پیاده روی
۲.۰ km ۶ دقیقه ۱۶ درهم
۴.۳ km ۱۲ دقیقه ۲۱ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

ایستگاه الفهيدي (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه برجمان (تقاطع خط قرمز و سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه الغبيبة (خط سبز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی :

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۷۸۱ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی


خدمات عمومی
| اتاق سیگار | تهویه مطبوع | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | مطبوعات | اتاق های هیپوآلرژیک | پیاده روی | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع |

فعالیت ها
| برنامه های شاد | سرگرم های شبانه | اجاره دوچرخه | برنامه های شاد | سرگرمی عصرانه | اجاره دوچرخه

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ

حمام
| سرویس اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | مدرسه اسکی | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | Ski school | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس | هتل طراح

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | شراب / شامپاین | اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | شراب / شامپاین | وعده های غذایی بچه ها | استخر شنا | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| لاندری | لاندری | اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز

مناطق زندگی
| خشکشویی | اسکی بازی | بولینگ | بولینگ | اسکی بازی | خشک شویی | بولینگ

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی | |

دسترسی
| توالت با ریل دستگیره | ویلچر | توالت بلند | سینک پایین

استخر و اسپا
| استخر | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | چترهای ساحلی | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مرکز تناسب اندام

خدمات پیشخوان
| قفسه | میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | انبار چمدان | فاکتور ارائه شده است

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | خشکشویی | لاندری | لاندری | خشک شویی | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی کلید | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | جعبه کمک های اولیه موجود است | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | انگلیسی | هندی | فلیپینی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Four Points by Sheraton Bur Dubai )

نظرات در مورد هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی


  بدون نام
  0 تشکر
  " من با همسرم به این هتل اومدم تا سالگرد ازدواجمون رو جشن بگیریم و واقعا لذت بردیم. پذیرش خیلی مودب بود و خدمات عالی ارائه می داد. استخر خوب زیر آسمون بازو غذاهای واقعا خوبی داشت . رفتار خدمه با مهمان ها خیلی مهربان و صمیمی بود. اگر چیزی می خواین فقط به اونا زنگ بزنید در عرض چند دقیقه براتون میارن.
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " هنوز اقامتم تموم نشده اما فقط می خواستم از شما برای خدمات عالیتون تشکر کنم. امکانات هتل جدید نیست اما با خدمات خوب میشه این واقعیت رو نادیده گرفت. همچنین دسترسی به مترو دبی، رستوران های اطراف هم راحته. کمتر از 30 دقیقه سواره تا جاذبه های اصلی شهر فاصله داره.
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-آیا می توانیم هنگام ورود به ملک پرداخت کنیم (1401/09/27)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،
پس از ورود می توانید پرداخت را انجام دهید،

با تشکر و احترام،
میز جلو (1401/09/27)
ترجمه ماشینی
۲-ما 2 بزرگسال و 2 کودک (10 سال و 13 سال) هستیم. به دنبال محل اقامت یک اتاقه. چگونه در مورد رزرو اقدام کنم؟
(1401/09/03)

پاسخ هتل : درود روز.

به شما توصیه می کنیم رزرو را مستقیماً از طریق آژانس رزرو کننده انجام دهید.

با احترام،
تیم میز جلو (1401/09/03)
ترجمه ماشینی
۳-صبح بخیر، آیا بسته روز استخر / ساحل برای پیشنهاد دارید؟ من در حال حاضر برای رزرو سفرم به دنبال این نوع فعالیت هستم.
متشکرم (1401/08/15)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

با سلام و درود روز!

ما در هتل استخر داریم. استخر از ساعت 7 صبح تا 7 بعد از ظهر باز است.

ساحل لامر 15 دقیقه با هتل فاصله دارد.

با احترام،
تیم میز جلو (1401/08/15)
ترجمه ماشینی
۴-سلام من فقط یک شب اینجا می مانم و روز بعد آن را به قطر می گذارم، در حال سفر به جام جهانی هستم، باید ببینم می توانم برای ویزا کمک بگیرم یا خیر (1401/07/25)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،
بله، ما ترتیب می دهیم (1401/07/25)
ترجمه ماشینی
۵-آیا پارکینگ زیرزمینی دارید؟ (1401/06/02)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،

بله داریم، با این حال ما همیشه پارکینگ رایگان را توصیه می کنیم زیرا از زیرزمین به اتاق ها دسترسی وجود ندارد.
با تشکر از شما.
Front Office (1401/06/02)
ترجمه ماشینی
۶-سلام من می‌خواهم زودتر چک‌این کنم، بنابراین می‌خواستم بررسی کنم که رویه آن چیست (1401/05/18)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،

با سلام!

لطفا توجه داشته باشید که ورود زودهنگام منوط به در دسترس بودن اتاق با هزینه اضافی 200 درهم است

ساعت استاندارد ورود ما ساعت 15:00 است.

با احترام،
تیم میز جلو (1401/05/18)
ترجمه ماشینی
۷-آیا اتاق سیگار برای امروز در دسترس دارید؟ (1401/04/25)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،

با عرض سلام!

به اطلاع شما می‌رسانم که ما اتاق‌های سیگار در هتل داریم، اما بستگی به در دسترس بودن اتاق دارد.

با تشکر از شما و با احترام،

نماینده میز جلو
(1401/04/25)
ترجمه ماشینی
۸-این سفر برای چهلمین سالگرد ازدواج ما است، آیا می توانید مقدماتی را ارائه دهید؟ (1401/03/02)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،

سلام روز!

با توجه به سوال فوق به اطلاع شما می‌رسانم که می‌توانیم یک کیک رایگان ترتیب دهیم و سعی می‌کنیم اتاق خوبی را اختصاص دهیم. .

با تشکر از شما و با احترام،

تیم میز جلو (1401/03/02)
ترجمه ماشینی
۹-آیا می توانم بدانم آیا بازارهای سوپر/هایپر در نزدیکی این هتل وجود دارد؟ (1401/02/26)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،
با عرض سلام!

با توجه به سوال شما، به اطلاع شما می‌رسانم که در کنار هتل ما سوپرمارکت وجود دارد و 24 ساعته باز است.

با تشکر از شما،

با احترام،
تیم فرانت آفیس (1401/02/26)
ترجمه ماشینی
۱۰-آیا اجازه حضور مهمان زن در اتاق را دارید؟ (1401/01/21)

پاسخ هتل : آره! با این حال، شناسه معتبر (گذرنامه یا شناسه امارات) برای بازدیدکنندگان مورد نیاز است. (1401/01/22)
ترجمه ماشینی
۱۱-آیا مرکز ماساژ دارید؟ (1400/10/18)

پاسخ هتل : از پیام شما متشکرم، متاسفانه ما در هتل اسپا نداریم. (1400/10/19)
ترجمه ماشینی
۱۲-سلام، ما دو اتاق کلاسیک رزرو کردیم. چند نفر می توانند در هر اتاق بخوابند؟
یک نفر از ما باید 5 روز زودتر برود، آیا شخص دیگری می تواند مانند یکی از اعضای خانواده از اتاق 5 روز گذشته در جای خود استفاده کند. که بعد از رفتن اولین نفر می آید. متشکرم. (1400/10/07)

پاسخ هتل : آقا/خانم عزیز،

بله شما می توانید همین کار را انجام دهید، اما لطفاً در زمان بررسی به ما اطلاع دهید که چه کسی بعداً اسکان می دهد. لطفاً توجه داشته باشید که هنگام ورود به کل مبلغ پرداختی نیاز داریم. (1400/10/07)
ترجمه ماشینی
۱۳-سلام، آیا رستوران سبزیجات هندی در این نزدیکی دارید؟ (1400/09/04)

پاسخ هتل : ما در هتل آنتیک بازار هند رستوران داریم که غذاهای گیاهی سرو می کند. در نزدیکی هتل یک مرکز خرید وجود دارد که در آن رستوران گیاهی هندی دارند. (1400/09/04)
ترجمه ماشینی
۱۴-آیا ایستگاه مترو نزدیک هتل شما وجود دارد؟ (1400/08/02)

پاسخ هتل : برجمان (7 دقیقه پیاده روی) و شرف دی جی (2 دقیقه پیاده روی) نزدیکترین ایستگاه مترو هستند. (1400/08/04)
ترجمه ماشینی
۱۵-سلام! آیا زوج مجرد را قبول می کنید؟ (1400/06/11)

پاسخ هتل : همه مهمانان خود را با شناسه معتبر (گذرنامه یا شناسه امارات) می پذیریم. (1400/06/11)
ترجمه ماشینی
۱۶-حتی اگر هزینه اتاق را به صورت آنلاین در هنگام رزرو پرداخت کرده باشیم، چه مقدار پول باید در هتل پرداخت کنیم؟ (1400/06/10)

پاسخ هتل : اگر اتاق با مالیات پیش‌پرداخت شده باشد، به جز تمام هزینه‌های اضافی که در طول اقامت با ما مصرف می‌کنید، نیازی به پرداخت هزینه اضافی ندارید. (1400/06/10)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا خدمات ویزا ارائه می دهید؟ (1398/11/27)

پاسخ هتل : آره (1398/11/27)
ترجمه ماشینی
۱۸-آیا می توان صبح زود حوالی ساعت 08:00 مراجعه کرد؟ (1398/09/05)

پاسخ هتل : تیم عزیز،

سلام از Four Points توسط Sheraton bur Dubai!

Early Check in منوط به در دسترس بودن است.

با احترام
Bibek Adhikari
تیم رزرواسیون (1398/09/11)
ترجمه ماشینی
۱۹-سلام من قصد دارم هفته آینده از دبی دیدن کنم. اگر بخواهم در هتل شما بمانم آیا می توانید خدمات ویزا دبی را به ما ارائه دهید؟ (1398/07/04)

پاسخ هتل : آره (1398/08/20)
ترجمه ماشینی
۲۰-آیا قیمت شامل هزینه آبگرم است (1398/01/13)

پاسخ هتل : نه اینطور نیست (1398/12/05)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل فور پوینتس بای شرایتون بر تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل فور پوینتس بای شرایتون بر تا دبی مال ۹.۵ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
۲-فاصله هتل فور پوینتس بای شرایتون بر تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل فور پوینتس بای شرایتون بر تا سیتی سنتر دیره ۴.۹ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
۳-آدرس هتل فور پوینتس بای شرایتون بر کجاست؟

پاسخ : خیابان خالد بن ولید، بر دبی، دبی، امارات متحده عربی
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل فور پوینتس بای شرایتون بر کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه الفهيدي (خط سبز) - ایستگاه برجمان (تقاطع خط قرمز و سبز) - ایستگاه الغبيبة (خط سبز) -
۵-موقعیت و فاصله هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

 • فاصله هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی تا موزه دبی ۱.۱ کیلومتر است.
 • * تا بازار پارچه دبی ۱.۲ کیلومتر است.
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۱.۴ کیلومتر است.
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۸.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲ درهم )
 • * تا فواره دبی ۱۰.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۱۰.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۱۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۱۲.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۱۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۶ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۱۸.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۹ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۲۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۲۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۲۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۲۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۲۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۲۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۲۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۲۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۲۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۲۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۳۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۳۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۳۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۵۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۴ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۵۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۲ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۵۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۶ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۵۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۶ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۶۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۶ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۱۰۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱۴ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۱۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۹ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۲۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۴ درهم )
۶-هتل فور پوینتس بای شرایتون بر در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل فور پوینتس بای شرایتون بر در منطقه بر دبی قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل فور پوینتس بای شرایتون بر دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 4 ستاره فور پوینتس بای شرایتون بر دبی " ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ