رزرو هتل در کیش

هتل پالاس کیش هتل پنج ستاره

هتل پالاس کیش - Palas

هتل پالاس کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۶
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل ویدا کیش هتل پنج ستاره

هتل ویدا کیش - Vida

هتل ویدا کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل ترنج کیش هتل پنج ستاره

هتل ترنج کیش - Toranj

هتل ترنج کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۷
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل سارا کیش هتل سه ستاره

هتل سارا کیش - Sara

هتل سارا کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل پارمیس کیش هتل پنج ستاره

هتل پارمیس کیش - Parmis

هتل پارمیس کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۸
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل سان رایز کیش هتل سه ستاره

هتل سان رایز کیش - SanRise

هتل سان رایز کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۶
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل گاردنیا کیش هتل سه ستاره

هتل گاردنیا کیش - Gardniya

هتل گاردنیا کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۹
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل شباویز کیش هتل دو ستاره

هتل شباویز کیش - Shabaviz

هتل شباویز کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۶
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل کوروش کیش هتل پنج ستاره

هتل کوروش کیش - Kourosh

هتل کوروش کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل پانیذ کیش هتل دو ستاره

هتل پانیذ کیش - Paniz

هتل پانیذ کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل میراژ کیش هتل پنج ستاره

هتل میراژ کیش - Mirazh

هتل میراژ کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل شايگان کیش هتل پنج ستاره

هتل شايگان کیش - Shayegan

هتل شايگان کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۶
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل سیمرغ کیش هتل سه ستاره

هتل سیمرغ کیش - Simorq

هتل سیمرغ کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۹
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۹
هتل هلیا کیش هتل چهار ستاره

هتل هلیا کیش - Helya

هتل هلیا کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۸
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل شایان کیش هتل پنج ستاره

هتل شایان کیش - Shayan

هتل شایان کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۶
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل پارسیان کیش هتل سه ستاره

هتل پارسیان کیش - Parsian

هتل پارسیان کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل گلدیس کیش هتل سه ستاره

هتل گلدیس کیش - Goldis

هتل گلدیس کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۷
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل رُیان قائم کیش هتل سه ستاره

هتل رُیان قائم کیش - Qaem

هتل رُیان قائم کیش ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۶
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۸
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو