امتیاز مسافران به هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی

امکانات14۷.۲
نظافت و تمیزی14۷.۶
راحتی14۷.۴
ارزش خرید14۷.۴
موقعیت1۱
امتیاز کلی14۷.۶
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی

تصویر 46576 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46570 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46557 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46553 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46552 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46550 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46546 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46540 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46536 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46579 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46578 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46577 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46575 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46574 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46573 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46572 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46571 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46569 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46568 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46566 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46567 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46565 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46564 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46563 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46561 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46562 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46560 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46558 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46559 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46556 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46554 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46555 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46551 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46549 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46548 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46547 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46545 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46543 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46544 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46542 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46541 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46539 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46537 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46538 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر 46535 هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
تصویر هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی
نقشه بیسان گشت
دبی دیره ، خیابان هشتم منطقه پورت سعید

معرفی هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی

هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی

هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی (Ibis Deira City Centre ) یک هتل سه ستاره در منطقه دیره - سیتی سنتر دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی است و این هتل با میدان ساعت دبی 0.9 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای رایگان (7.9 از 10) و کمترین امتیاز این هتل موقعیت (1 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.6 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.4 از 10) است.

هتل ایبیس دیره امکانات با کلاسی در بندر پورت سعید دبی فراهم کرده است. این هتل روبروی مرکز خرید سیتی سنتر قرار دارد و پارکینگ و وای فای رایگان عمومی عرضه می‌کند.

اتاق‌‌های هتل ایبیس به تلویزیون تخت با کانال‌‌های ماهواره مجهّز هستند و دارای طرّاحی معاصر و مدرنی می‌باشند. سایر امکانات شامل تهویه مطبوع و میز کار است.

هتل ایبیس دارای بوفه صبحانه شامل شیرینی‌‌های تازه، قهوه خوشمزه و انواع تخم مرغ می‌باشد. این هتل کافه 24 ساعته و رستوران بین المللی با تراس در اختیار دارد.

ایبیس، تقریبا 200 متر از 2 ایستگاه مترو و 5 دقیقه با اتومبیل از فرودگاه بین المللی دبی فاصله دارد. مرکز تجارت جهانی، موزه دبی و بستکیه هم در عرض 15 دقیقه با خودرو قابل دسترسی هستند

دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می‌باشد.

این منطقه همچنین برای خرید از برند‌‌های مطرحی چون H&M و ZARA عالی است.

توضیحات
نمایش بیشتر

موقعیت مکانی هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی

فاصله هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

11.8 km ۲۳ دقیقه ۳۶ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
11.2 km ۱۳ دقیقه ۳۴ درهم
0.2 km ۳ دقیقه پیاده روی
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
0.9 km ۱۲ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی تا سایر اماکن گردشگری

پارک خور دبی مشاهده مسیر
۲.۵ km ۸ دقیقه ۱۷ درهم
۳.۹ km ۱۱ دقیقه ۲۰ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
۴.۸ km ۱۰ دقیقه ۲۲ درهم
موزه دبی مشاهده مسیر
۵.۴ km ۱۱ دقیقه ۲۳ درهم
بیشتر

فاصله هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی تا مراکز خرید

۰.۲ km ۳ دقیقه پیاده روی
۳٫۳ کیلومتر ۱۱ دقیقه ۱۹ درهم
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
۴.۴ km ۱۶ دقیقه ۲۱ درهم
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
۴٫۹ کیلومتر ۱۳ دقیقه ۲۲ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی

ایستگاه سیتی سنتر دیره (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه جی جی کو (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه الرقه (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۴ نفر به این هتل امتیاز داده اند

نظرات در مورد هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

سوالات متداول

۱-هتل ایبیس سیتی سنتر دیره در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل ایبیس سیتی سنتر دیره در منطقه دیره - سیتی سنتر قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل ایبیس سیتی سنتر دیره تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل ایبیس سیتی سنتر دیره تا دبی مال ۱۱.۲ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
۳-فاصله هتل ایبیس سیتی سنتر دیره تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل ایبیس سیتی سنتر دیره تا سیتی سنتر دیره ۰.۲ کیلومتر فاصله دارد. (3 دقیقه پیاده روی)
۴-آدرس هتل ایبیس سیتی سنتر دیره کجاست؟

پاسخ : دیره ، خیابان هشتم منطقه پورت سعید
۵-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل ایبیس سیتی سنتر دیره کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه سیتی سنتر دیره (خط قرمز) - ایستگاه جی جی کو (خط قرمز) - ایستگاه الرقه (خط قرمز) -
۶-موقعیت و فاصله هتل ایبیس سیتی سنتر دیره دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل ایبیس سیتی سنتر دیره دبی

 • فاصله هتل ایبیس سیتی سنتر دیره دبی تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۰.۲ کیلومتر است.
 • * تا میدان ساعت دبی ۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۲.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا موزه دبی ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۱۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۱۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۱۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۱۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۱۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا فواره دبی ۱۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۱۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۱۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۱۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۱۲.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۱۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۱ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۱۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۸ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۲۰.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۲۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۲۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۲۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۲۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۲۹.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۲۹.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۳۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۳۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۳۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۱ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۳۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۶ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۵۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۷ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۵۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۶ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۵۸.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۹ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۵۸.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۹ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۷۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۶ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۹۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹۴ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۲۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۲ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۲۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۷ درهم )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل سه ستاره ایبیس سیتی سنتر  دیره دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ