هتل رامادا بای ویندهام دبی

هتل چهار ستاره

Ramada by Wyndham Dubai Deira

امتیاز ۵۸۷۳ نفر ۸ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل رامادا بای ویندهام دبی

راحتی5770۸.۳
نظافت و تمیزی5786۸.۳
امکانات5795۸.۱
پرسنل5788۸.۵۹
ارزش خرید5769۸.۱
موقعیت5770۸.۶
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل رامادا بای ویندهام دبی

تصویر 48950 فضای اتاق های هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48947 نمای بیرونی هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48939 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48935 باشگاه ورزشی هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48934 لابی هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر لابی هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48932 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48929 فضای سرگرمی هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48923 فضای اتاق های هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48922 لابی هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر لابی هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48951 فضای اتاق های هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48949 فضای اتاق های هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48948 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48946 اتاق جلسات هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48944 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48945 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48943 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48940 لابی هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر لابی هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48941 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48942 لابی هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر لابی هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48938 استخر هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر استخر هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48936 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48937 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48931 اتاق جلسات هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48933 استخر هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر استخر هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48930 فضای اتاق های هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48928 فضای سرگرمی هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48927 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48926 فضای اتاق های هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48925 باشگاه ورزشی هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48924 فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی
تصویر 48921 فضای اتاق های هتل رامادا بای ویندهام دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی

تصاویر فضای سرگرمی هتل رامادا بای ویندهام دبی

فضای سرگرمی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48929 100فضای سرگرمی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48929فضای سرگرمی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48928 100فضای سرگرمی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48928
+2

تصاویر اتاق جلسات هتل رامادا بای ویندهام دبی

اتاق جلسات هتل رامادا بای ویندهام دبی 48946 100اتاق جلسات هتل رامادا بای ویندهام دبی 48946اتاق جلسات هتل رامادا بای ویندهام دبی 48931 100اتاق جلسات هتل رامادا بای ویندهام دبی 48931
+2

تصاویر باشگاه ورزشی هتل رامادا بای ویندهام دبی

باشگاه ورزشی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48935 100باشگاه ورزشی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48935باشگاه ورزشی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48925 100باشگاه ورزشی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48925
+2

تصاویر فضای اتاق های هتل رامادا بای ویندهام دبی

فضای اتاق های هتل رامادا بای ویندهام دبی 48950 100فضای اتاق های هتل رامادا بای ویندهام دبی 48950فضای اتاق های هتل رامادا بای ویندهام دبی 48923 100فضای اتاق های هتل رامادا بای ویندهام دبی 48923فضای اتاق های هتل رامادا بای ویندهام دبی 48951 100فضای اتاق های هتل رامادا بای ویندهام دبی 48951فضای اتاق های هتل رامادا بای ویندهام دبی 48949 100فضای اتاق های هتل رامادا بای ویندهام دبی 48949
+7

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی

فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی 48939 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی 48939فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی 48932 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی 48932فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی 48948 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی 48948فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی 48944 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رامادا بای ویندهام دبی 48944
+11

تصاویر لابی هتل رامادا بای ویندهام دبی

لابی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48934 100لابی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48934لابی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48922 100لابی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48922لابی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48940 100لابی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48940لابی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48942 100لابی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48942
+4

تصاویر نمای بیرونی هتل رامادا بای ویندهام دبی

نمای بیرونی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48947 100نمای بیرونی هتل رامادا بای ویندهام دبی 48947
+1

تصاویر استخر هتل رامادا بای ویندهام دبی

استخر هتل رامادا بای ویندهام دبی 48938 100استخر هتل رامادا بای ویندهام دبی 48938استخر هتل رامادا بای ویندهام دبی 48933 100استخر هتل رامادا بای ویندهام دبی 48933
+2
نقشه بیسان گشت
دبی دیره ، خیابان صلاح الدین

معرفی هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی

هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی

هتل رامادا بای ویندهام دبی (Ramada by Wyndham Dubai Deira) یک هتل چهار ستاره در منطقه دیره - المراقبات دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل رامادا بای ویندهام دبی مجتمع تجاری الغریر دبی است و این هتل با میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی 1.6 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل رامادا بای ویندهام دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای رایگان (8.6 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (7.2 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8.1 از 10) است. از جمله امکانات هتل رامادا بای ویندهام دبی می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، رستوران، مرکز تناسب اندام، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، استخر، اشاره کرد.

این هتل در محدوده پیاده ایستگاه مترو صلاح الدین واقع شده و استخر روباز به همراه باشگاه و رستوران با بوف صبحانه در اختیار دارد. فرودگاه بین المللی دبی با خودرو 15 دقیقه از اینجا فاصله دارد. تمام امکانات اقامتی رامادا شامل دکوراسیون مدرن و کفِ فرش شده است. هر اتاق به تلویزیون تخت، کمد لباس و مینی بار موجود است. سوئیت‌‌ها شامل نشیمن با مبل‌‌های راحتی نیز هستند.

رستوران Reem Al Bawadi طعم عربی نوینی با منوی گسترده از انواع غذاهای سنّتی و کلاسیک در اختیار دارد و نوشیدنی‌‌های مختلف همراه با قلیان سرو می‌کند.

بعد از یک ورزش سخت میهمانان می‌توانند از سونای هتل لذّت ببرند. پذیرش 24 ساعته هم خدمات اتو و لباسشویی را ارائه می‌دهد. اجاره خودرو هم قابل هماهنگی است.

میهمانان می‌توانند از مرکز خرید ریف که 2 دقیقه پای پیاده از اینجا فاصله دارد خرید کنند. به علاوه، دبی کریک هم 10 دقیقه با ماشین از اینجا فاصله دارد. پیشخدمت مخصوص پارک خودرو نیز برای میهمانان در نظر گرفته شده است.

دیره مکان مناسبی برای علاقمندان به تجارت، گردش و خرید لباس می‌باشد.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل رامادا بای ویندهام دبی 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Tokyo Tokyo Central

  نوع غذا : ژاپنی, Korean, Thai, آسیایی

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار, شام

  نوع منو : منو باز

اتاق‌ها : هتل رامادا بای ویندهام دبی 8 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Queen Room - Non-Smoking, 20% off F&B

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 183 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای مبل، تهویه مطبوع و عایق صدا است.

 • 2 - King Room - Non-Smoking, 20% off F&B

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 19 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای مبل، سونا و چای/قهوه‌ساز است.

 • 3 - King Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 19 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای تهویه مطبوع و چای/قهوه ساز است.

 • 4 - Twin Room - Mobility Access/Non-Smoking, 20% off F&B

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 24 متر مربع

  این اتاق دوقلو دارای جکوزی، تلویزیون صفحه‌تخت، و چای/قهوه‌ساز است.

 • 5 - Twin Room - Non-Smoking, 20% off F&B

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 24 متر مربع

  این اتاق دوقلو دارای چای/قهوه‌ساز، تلویزیون ماهواره‌ای و کتری برقی است.

 • 6 - Superior King Room - Non-Smoking, 20% off F&B

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 27 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای سونا، عایق صدا و تهویه مطبوع است.

 • 7 - One-Bedroom King Suite - Non-Smoking, 20% off F&B

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 44 متر مربع

  این سوئیت دارای تهویه مطبوع، جکوزی و مینی بار است.

 • 8 - Family King Suite - Non-Smoking

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 45 متر مربع

  این سوئیت دارای تلویزیون ماهواره‌ای، عایق صدا، و چای/قهوه‌ساز است.

موقعیت مکانی هتل رامادا بای ویندهام دبی

فاصله هتل رامادا بای ویندهام دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

14.5 km ۳۱ دقیقه ۴۱ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
12.7 km ۱۶ دقیقه ۳۷ درهم
1.6 km ۲۱ دقیقه پیاده روی
3.8 km ۱۳ دقیقه ۲۰ درهم
بیشتر

فاصله هتل رامادا بای ویندهام دبی تا سایر اماکن گردشگری

دلفیناریوم دبی مشاهده مسیر
۶.۰ km ۱۵ دقیقه ۲۴ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
۶.۲ km ۱۲ دقیقه ۲۴ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
۶.۲ km ۱۳ دقیقه ۲۴ درهم
پارک خور دبی مشاهده مسیر
۶.۳ km ۱۵ دقیقه ۲۳ درهم
بیشتر

فاصله هتل رامادا بای ویندهام دبی تا مراکز خرید

۰.۵ km ۷ دقیقه پیاده روی
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
۲.۰ km ۲۵ دقیقه پیاده روی
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
۳.۵ km ۱۴ دقیقه ۱۹ درهم
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
۳.۵ km ۱۳ دقیقه ۱۹ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل رامادا بای ویندهام دبی

ایستگاه صلاح الدين (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه الرقه (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه الاتحاد (تقاطع خط قرمز و سبز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل رامادا بای ویندهام دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل رامادا بای ویندهام دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۵۸۷۳ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل رامادا بای ویندهام دبی


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | بسته ناهار | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | آسانسور | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | سرویس شاتل | شاتل فرودگاه | ملک بدون دود | تهویه مطبوع |

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | مستخدم | زمین گلف | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | دوستدار حیوانات خانگی |

رسانه و فناوری
| کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | سرو صبحانه در اتاق | میوه | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | استخر شنا | رستوران

اینترنت
| اینترنت

امکانات بیرونی
| ساحل آفتاب

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی

دسترسی
| ویلچر | کابل اوژانس حمام

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | اسپا | سونا | ماساژ بدن | ماساژ دست | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | اتاق بخار | امکانات اسپا | صندلی های ساحلی / صندلی | ماساژ | صندلی ماساژ | اسپا | تناسب اندام | استخر | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مرکز تناسب اندام | ماساژ فول بادی | ماساژ دست | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر

خدمات پیشخوان
| قفسه | میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | انبار چمدان | فاکتور ارائه شده است

خدمات نظافت
| سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | انگلیسی | فرانسوی | هندی | روسی | فلیپینی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Ramada by Wyndham Dubai Deira )

نظرات در مورد هتل رامادا بای ویندهام دبی


  عرفان غفوريان
  0 تشکر
  " من سال ١٤٠٠ اينجا بودم بسيار كثيف و بد
  اول اينكه وايه سالگرد ازدواج واسم هيچ كاري نكردن
  دوم روز اول از اتاقم دزدي كردن و ساعت و عينكمو دزديدن و نه فيلم نشونم دادن و نه قبول دار شدن
  تازه بعدش پليس اوردم و پليس با هتل دستش تو يك كاسه بود و حتي ميخواستن منو ببرن چون ادعا داشتن تهمت ميزنم
  سوما سيف باكس هم نداشتن كه تونستن دزدي كنن
  فقط ميتونم بگم درحد مسافرخونه ميمونه
  به هيچ عنوان نرينه "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " من دو سال گذشته همیشه توی این هتل اقامت داشتم. هتل خیلی خوبیه و یک استخر روی پشت بام داره. مقابل ایستگاه متروی دبی قرار گرفته، بنابراین شما می تونید کل دبی رو خیلی راحت بگردید، اتاق ها تمیزند، و بازارهای زیادی در فاصله کم از هتل وجود دارند.
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " همه چیز زیبا و سازمان یافته بود، مردم دوست داشتنی و خدمات خوبی داشت. موقعیت هتل فوق العاده است، یک دقیقه پیاده تا ایستگاه مترو فاصله داره و روبروی هتل یک سوپرمارکت 24 ساعته و رستوران های زیادی هست. عالی بود.
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل رامادا بای ویندهام دبی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-زوج مجرد مجاز است (1401/06/16)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،

زوج های مجرد مجاز می باشند.

با سلام و احترام (1401/06/17)
ترجمه ماشینی
۲-سلام،
آیا درست است که صبحانه، ناهار و شام را رایگان ارائه می دهید؟
با احترام،
داریا (1400/12/11)

پاسخ هتل : داریا عزیز،

از پیام شما متشکرم.

لطفاً توجه داشته باشید که هزینه فول برد قابل پرداخت است.

با سلام و احترام، (1400/12/11)
ترجمه ماشینی
۳-یک تخت اضافی در هر شب چقدر است؟ (1400/09/12)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

هر شب 100 درهم.

با سلام و احترام، (1400/09/12)
ترجمه ماشینی
۴-خدمات هتل بسیار ضعیف است. من یک اتاق برای 3 نفر رزرو کردم اما یک اتاق کوچک با یک تخت دونفره به من دادند. (1400/09/05)

پاسخ هتل : مهمان عزیز ارزش،

ما به دلیل ناراحتی عذرخواهی می کنیم. با این حال، لطفاً شماره اتاق خود را به ما اطلاع دهید تا بررسی کنیم.

با سلام و احترام، (1400/09/05)
ترجمه ماشینی
۵-اتاق شماره 618
من 2 هفته پیش یک اتاق برای 3 نفر رزرو کردم و هزینه آن را پرداخت کردم اما متاسفانه هنگام بازدید یک اتاق کوچک با تخت کینگ به من دادند. (1400/09/05)

پاسخ هتل : مهمان عزیز ارزش،

ما بابت مشکل پیش آمده پوزش می طلبیم.

با احترام، (1400/09/07)
ترجمه ماشینی
۶-قیمت برای 3 بزرگسال اما چگونه 3 بزرگسال می توانند در 2 تخت تنظیم شوند؟ (1400/09/04)

پاسخ هتل : مهمان عزیز ارزش،

ما طبق رزرو یک تخت اضافی در اختیار شما قرار خواهیم داد.

با سلام و احترام، (1400/09/05)
ترجمه ماشینی
۷-آیا امکان رزرو یک اتاق بزرگ برای یک خانواده 2 بزرگسال، 2 کودک (8+5 سال) و یک نوزاد وجود دارد؟ در کل فقط به 3 تخت نیاز داریم. من واقعاً دوست داشتم در هفته دوم فوریه اینجا بمانم، می خواهم دوباره بمانم. با تشکر. (1400/08/28)

پاسخ هتل : مهمان عزیز ارزش،

بله، امکان رزرو یک اتاق بزرگ برای 2 بزرگسال + 2 کودک وجود دارد

با احترام، (1400/08/30)
ترجمه ماشینی
۸-می‌خواستم سوئیت خانوادگی را رزرو کنم، لطفاً می‌توانم برای این اتاق 24 ساعت حضور داشته باشم؟ (1400/08/23)

پاسخ هتل : مهمان عزیز ارزش،

به خط مشی رزرو خود بستگی دارد

با سلام و احترام، (1400/08/24)
ترجمه ماشینی
۹-سلام آیا از گرفتن rtpcr نیز پشتیبانی می کنید (1400/08/15)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

ما تست PCR را در هتل خود انجام می دهیم که هزینه دارد.

با سلام و احترام، (1400/08/16)
ترجمه ماشینی
۱۰-روز بخیر لطفاً سیاست بازدیدکنندگان را راهنمایی کنید زیرا من دوستانی دارم که در امارات متحده عربی اقامت دارند و ممکن است از اتاق من بازدید کنند. (1399/11/27)

پاسخ هتل : لطفا توجه داشته باشید که طبق قانون امارات متحده عربی، بازدیدکنندگان مجاز نیستند. (1399/11/28)
ترجمه ماشینی
۱۱-آیا این هتل برای تعطیلات ماه عسل مناسب است؟ (1399/11/27)

پاسخ هتل : بله، می توانیم ترتیب دهیم. (1399/11/28)
ترجمه ماشینی
۱۲-لطفاً کدام اتاق وان حمام دارد (1399/11/17)

پاسخ هتل : میهمان ارزشمند،

تبریک ماه رمضان توسط ویندهام دبی دیره!

لطفاً توجه داشته باشید که همه اتاق ها به جز اتاق معلولین دارای وان هستند.


(1399/11/20)
ترجمه ماشینی
۱۳-آیا شما آپارتمان دارید (1399/09/01)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

لطفاً توجه داشته باشید که ما آپارتمانی در رامادا توسط ویندهام دبی دیره نداریم، با این حال می‌توانید ملک خواهر ما را بررسی کنید.
با سلام و احترام،
مدیریت (1399/09/02)
ترجمه ماشینی
۱۴-آیا پارکینگ رایگان وجود دارد (1399/07/28)

پاسخ هتل : سلام! از اینکه با ما پرس و جو کردید متشکریم!

ما یک پارکینگ زیرزمین رایگان در هتل خود داریم.

از شما متشکرم. (1399/07/28)
ترجمه ماشینی
۱۵-سلام آیا اجازه ازدواج با ملیت های مختلف را می دهید؟ با تشکر (1399/07/27)

پاسخ هتل : سلام! از اینکه با ما تماس گرفتید از شما متشکریم!

ما برای زوج های مجرد با ملیت های مختلف با ارائه گذرنامه اصلی یا شناسه اماراتی اقامت می دهیم.

از شما متشکریم. (1399/07/28)
ترجمه ماشینی
۱۶-آیا می توانیم سه تخت یک نفره داشته باشیم؟ (1398/11/19)

پاسخ هتل : سلام،

از اینکه با ما مشورت کردید متشکریم،

لطفاً توجه داشته باشید که ما می توانیم تخت دو نفره به اضافه 01 تخت اضافی ارائه دهیم.

متشکرم.< br /> (1398/11/19)
ترجمه ماشینی
۱۷-سلام، می خواستم بپرسم که آیا من ساعت 8 صبح می رسم، آیا می توانم زودتر تحویل بگیرم یا چمدانم را در هتل بگذارم؟

با تشکر (1398/10/24)

پاسخ هتل : سلام!

لطفاً توجه داشته باشید که ورود زودهنگام همیشه منوط به در دسترس بودن است و در صورتی که اتاق داشته باشیم، طبق زمان درخواست شما هزینه دریافت می شود. همچنین با کمک پذیرش می توانید چمدان خود را جا بگذارید.

با تشکر. (1398/11/05)
ترجمه ماشینی
۱۸-سلام،

امروز ساعت 11:30 صبح فرصتی برای اعلام حضور دارید؟
لطفا راهنمایی کنید.
پیشاپیش متشکرم (1398/10/17)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

درود رامادا توسط Wyndham Dubai Deira Hotel!

از پیام شما متشکریم. ما درخواست شما را برای ورود زودهنگام در سیستم خود یادداشت کرده‌ایم و تمام تلاش خود را برای انجام درخواست شما انجام می‌دهیم، اما لطفاً توجه داشته باشید که هرگونه درخواست ویژه تضمین‌شده نیست و مشروط به در دسترس بودن در هنگام ورود است. اگر هتل در زمان ورود شما اتاق هایی در دسترس دارد، ما با کمال میل آن را در اختیار شما قرار خواهیم داد.
ما مشتاقانه منتظر استقبال شما در هتل خود هستیم!

(1398/11/01)
ترجمه ماشینی
۱۹-آیا می توانم صبح زود چک کنم؟ (1398/10/14)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

درود رامادا توسط Wyndham Dubai Deira Hotel!

از پیام شما متشکریم. ما درخواست شما را برای ورود زودهنگام در سیستم خود یادداشت کرده‌ایم و تمام تلاش خود را برای انجام درخواست شما انجام می‌دهیم، اما لطفاً توجه داشته باشید که هرگونه درخواست ویژه تضمین‌شده نیست و مشروط به در دسترس بودن در هنگام ورود است. اگر هتل در زمان ورود شما اتاق هایی در دسترس دارد، ما با کمال میل آن را در اختیار شما قرار خواهیم داد. همچنین به منظور تضمین ورود زودهنگام، توصیه می کنیم یک شب قبل از قبل رزرو کنید.
مشتاقانه منتظر پذیرایی از شما در هتل خود هستیم!
(1398/11/01)
ترجمه ماشینی
۲۰-آیا زوج های غیر متاهل را می پذیرید؟ (1398/10/13)

پاسخ هتل : سلام!

بله ما می پذیریم، باید ملیت های یکسانی با پاسپورت اصلی یا شناسه امارات باشد.

از شما متشکرم. (1398/11/05)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل رامادا دیره تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل رامادا دیره تا دبی مال ۱۲.۷ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
۲-فاصله هتل رامادا دیره تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل رامادا دیره تا سیتی سنتر دیره ۴.۲ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
۳-آدرس هتل رامادا دیره کجاست؟

پاسخ : دیره ، خیابان صلاح الدین
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل رامادا دیره کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه صلاح الدين (خط سبز) - ایستگاه الرقه (خط قرمز) - ایستگاه الاتحاد (تقاطع خط قرمز و سبز) -
۵-موقعیت و فاصله هتل رامادا دیره دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل رامادا دیره دبی

 • فاصله هتل رامادا دیره دبی تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۰.۵ کیلومتر است.
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۱.۶ کیلومتر است.
 • * تا بازار مرشد دبی ۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا موزه دبی ۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۷.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۸.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۱۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۱۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۱۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۱۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ درهم )
 • * تا فواره دبی ۱۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۱۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۱۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۱۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۱۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۱۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۱ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۱۷.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۸ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۲۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۲۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۲۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۲۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۲۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۲۹.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۳۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۳۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۳۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۹ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۳۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۳۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۳۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۳ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۵۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۰ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۵۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۵ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۵۸.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۸ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۵۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۲ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۶۰.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۲ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۸۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹۱ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۲۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۵ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۲۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶۰ درهم )
۶-هتل رامادا بای ویندهام در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل رامادا بای ویندهام در منطقه دیره - المراقبات قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل رامادا بای ویندهام دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل چهار ستاره رامادا بای ویندهام دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ