راهنمای گردشگری و تور

بزرگترین مرجع گردشگری دبی به زبان فارسی

اسفند ۱۳۹۷
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
 
 
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رویداد های اسفند ۱۳۹۷ دبی

مسابقات قهرمانی تنیس دبی (Dubai Tennis 2019)
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۱ اسفند ۱۳۹۷
جشنواره غذا دبی (Dubai Food Festival 2019)
۳ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
نمایشگاه فناوری دارویی دبی (Duphat Dubai 2019)
۷ اسفند ۱۳۹۷ تا ۹ اسفند ۱۳۹۷
نمایشگاه تجهیزات آموزشی دبی (GESS & GEF Dubai 2019)
۷ اسفند ۱۳۹۷ تا ۹ اسفند ۱۳۹۷
نمایشگاه رنگ و پوشش دبی (Middle East Coatings Show 2019)
۷ اسفند ۱۳۹۷ تا ۹ اسفند ۱۳۹۷
نمایشگاه دام و طیور دبی (AgraME Dubai 2019)
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
نمایشگاه صنعت برق دبی (Middle East Electricity 2019)
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷
نمایشگاه مخابرات دبی (Capacity Middle East 2019)
۱۵ اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۷
نمایشگاه رسانه های دیجیتال دبی (CABSAT 2019)
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
نمایشگاه لوازم آزمایشگاهی دبی (ARABLAB 2019)
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲۳ اسفند ۱۳۹۷
نمایشگاه چرم دبی (LeatherWorld Middle East 2019)
۲۷ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۷