هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا

هتل پنج ستاره

Adalya Elite Lara Hotel Antlya

امتیاز ۱۴ نفر ۸.۸ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا

امکانات14۸.۹
نظافت و تمیزی14۹.۰
راحتی14۹.۰
ارزش خرید14۸.۶
موقعیت14۸.۶
امتیاز کلی14۸.۸
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا

تصویر 78020 نمای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 78013 استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 78014 ساحل هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر ساحل هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 78015 استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95819 فضای اتاق های هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95810 استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 78017 فضای اتاق های هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95820 فضای اتاق های هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95811 فضای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 78018 فضای اتاق های هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95799 لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر لابی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95812 استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 78019 فضای اتاق های هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95800 لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر لابی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95813 استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95801 لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر لابی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95815 استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 78021 لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر لابی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95802 لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر لابی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95818 باشگاه ورزشی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 78023 لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر لابی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95817 فضای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 78024 فضای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95805 لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر لابی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95816 ساحل هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر ساحل هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 78025 نمای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95806 لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر لابی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 78026 لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر لابی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95807 لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر لابی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 78027 استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 95808 استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 78029 نمای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 78030 سونا و اسپا هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر 78031 استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا

تصاویر ساحل هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا

ساحل هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78014 100ساحل هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78014ساحل هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95816 100ساحل هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95816
+2

تصاویر سونا و اسپا هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا

سونا و اسپا هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78030 100سونا و اسپا هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78030
+1

تصاویر باشگاه ورزشی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا

باشگاه ورزشی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95818 100باشگاه ورزشی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95818
+1

تصاویر فضای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا

فضای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95811 100فضای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95811فضای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95817 100فضای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95817فضای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78024 100فضای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78024
+3

تصاویر فضای اتاق های هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا

فضای اتاق های هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95819 100فضای اتاق های هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95819فضای اتاق های هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78017 100فضای اتاق های هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78017فضای اتاق های هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95820 100فضای اتاق های هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95820فضای اتاق های هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78018 100فضای اتاق های هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78018
+5

تصاویر لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا

لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95799 100لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95799لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95800 100لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95800لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95801 100لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95801لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78021 100لابی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78021
+10

تصاویر نمای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا

نمای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78020 100نمای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78020نمای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78025 100نمای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78025نمای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78029 100نمای بیرونی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78029
+3

تصاویر استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا

استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78013 100استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78013استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78015 100استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 78015استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95810 100استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95810استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95812 100استخر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا 95812
+9
نقشه بیسان گشت
آنتالیا آنتالیا - جاده توریستی لارا

معرفی هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا

هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا

هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا (Adalya Elite Lara Hotel Antlya) یک هتل پنج ستاره در منطقه لارا آنتالیا در کشور ترکیه است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا آناتولیا بازار آنتالیا است و این هتل با آبشار دودن آنتالیا 11.8 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا بیشترین امتیاز این هتل مربوط به راحتی (9.0 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای رایگان (7.5 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.8 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8.6 از 10) است.

هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا یکی از پنج ستاره‌های لوکس و آل-اینکلوسیو در این شهر محسوب می‌شود. مجهز شدن به یک باغ زیبا، استخرهای روباز و مخصوصا دسترسی به ساحلی اختصاصی در کناره دریا از دیگر ویژگی‌های آن به شمار می‌روند. چشم‌اندازی متفاوت از تراس هتل در مقابلتان قرار خواهد گرفت.

همه اتاق‌های هتل آدالیا الیت لارا به شکلی مدرن با بهترین لوازم روز تزیین شده‌اند. وجود تلویزیون، چای‌ساز، حمام دارای لوازم آرایشی بهداشتی ضروری مثل سشوار و دیگر اسباب اثاثیه اقامت بی‌دغدغه‌ای برایتان رقم خواهد زد. به طور پیش‌فرض، هر چیزی که احتمالا به آن نیاز پیدا خواهید کرد، در اتاق‌های این هتل قرار گرفته است، اما در صورت احتیاج به هر چیز بیشتری کافی است با پذیرش تماس برقرار کنید.

امکانات تفریحی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا

مرکز اسپا، محل خوبی برای دور کردن خستگی از بدن بعد از یک روز پرجنب و جوش به خاطر شرکت در فعالیت‌های مختلف و برنامه‌های برگزار شده در هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا است. مرکز اسپا دارای استخر سرپوشیده، اتاق‌های ماساژ، سونا، حمام ترکی و اتاق بخار است. یک مرکز فیتنس ایجاد شده تا افرادی که ورزش‌های مختلف از جمله بدنسازی را به صورت مداوم و حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای دنبال می‌کنند، همچنان بتوانند به برنامه ورزشی خود پایبند بمانند. در نهایت باید به سالن آرایشی قرار گرفته در دل هتل اشاره کنیم که خدمات آرایشی و زیبایی مختلفی به مهمانان ارائه می‌کند.

علاوه بر استخر روباز یک پارک آبی ایجاد شده که مجهز به سرسره‌های آبی است. اینجا نه تنها برای کودکان، بلکه برای همه بزرگسالان نیز تفریحی بی‌نظیر محسوب می‌شود. هر روز بعد از ظهر، تیم اختصاصی و باتجربه هتل، برنامه‌های زنده‌ای برایتان پخش می‌کنند. این برنامه‌ها و نمایش‌ها تا پیش از برپایی کلاب شبانه ادامه پیدا خواهد کرد؛ در نایت کلاب دی جی موزیک زنده پخش کرده و برای رقص و پای‌کوبی به همه انرژی می‌دهد.

با توجه به دسترسی به قسمتی اختصاصی و منحصربه‌فرد از ساحل، زمینه برای اجرای ورزش‌ها و فعالیت‌های آبی فراهم شده است. به عنوان مثالی از این فعالیت‌های بسیار پرهیجان باید به اسکی روی آب و قایق سواری اشاره کرد. می‌توانید برای سرگرم نگه داشتن خود به بازی‌هایی نظیر بولینگ، پینگ پونگ، بیلیارد و دارت پرداخته یا به زمین تنیس بروید. این دسته فعالیت‌ها سبب می‌شوند هیچ زمانی برای گشت و گذار داخل شهر آنتالیا و دیدن مکان‌های باستانی و گردشگری آن برایتان باقی نماند! کلابی مخصوص کودکان، همراه با مربیانی مجرب در آن، ایجاد شده است تا افرادی که به صورت خانوادگی به تور آنتالیا رفته‌اند، بتوانند افراد کم سن و سال همراه خود را نیز سرگرم نگه دارند.

طبق انتظار از پنج ستاره‌ای لوکس در سطح هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا، صبحانه، ناهار و شام در رستوران‌های آن به صورت سلف سرویس ارائه می‌شوند. همانطور که در ابتدای مطلب به آن اشاره کردیم، اینجا یک هتل آل-اینکلوسیو است. البته رستوران دیگری نیز وجود دارد که انواع غذاهای ترکیه‌ای محلی و اروپایی را در قالب وعده‌هایی آماده در اختیارتان قرار می‌دهد. در سرتاسر مجموعه تعدادی بار در نظر گرفته شده است تا در هر زمان بتوانید یک نوشیدنی گوارا میل کنید. در طول روز، اگر بعد از فعالیت‌های سنگین همچون بازی تنیس یا رقابت با بقیه در بولینگ و بیلیارد احساس گرسنگی کردید، قبل از وعده ناهار و شام برای خوردن یک میان وعده لذیذ به اسنک بار بروید.

پذیرش شبانه روز در دسترس قرار دارد تا به سرعت به درخواست‌های تلفنی یا مراجعه‌های حضوری مهمانان در هر زمانی پاسخ بدهند. برای تبدیل ارز یا هماهنگی برای سرویس اتاق به آن‌ها مراجعه کنید. از طریق دو زبان آلمانی و انگلیسی علاوه بر ترکی قادر به برقراری تعامل با پرسنل این قسمت از هتل آدالیا الیت لارا خواهید بود.

دسترسی به اینترنت وای فای متاسفانه فقط در بخش‌های عمومی امکان‌پذیر است. پارکینگ رایگانی ایجاد شده تا در صورت اجاره خودرو برای رفت و آمد راحت به سطح شهر، بتوانید آن را در جایی ایمن و در نزدیکی خود قرار بدهید. البته خوب در این رابطه فکر کنید؛ امکانات تفریحی و رفاهی بی‌شمار و بی‌نظیر هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا به هیچ فردی اجازه و زمان خروج از مجموعه را نمی‌دهند، مگر این که فرد، یک توریست واقعی باشد و هرگز نتواند تماشای مکان‌های باستانی، دیدنی و فرهنگی شهر را از دست بدهند. برای رفت و آمد راحت بین هتل و فرودگاه، قبل از سفر، شاتل فرودگاه را هماهنگ کنید تا اتومبیلی شما را از فرودگاه به هتل آورده و در آخرین روز نیز بعد از تحویل دادن اتاق به فرودگاه برگرداند.

اگر زمان کافی برای رفتن به مرکز شهر نداشتید، الزاما قرار نیست دست خالی و بدون سوغاتی به منزل برگردید! یک فروشگاه کادویی در مجموعه تعبیه شده است. با وجود ایجاد چند بار در قسمت‌های مختلف هتل، یک ماشین وندینگ مخصوص انواع نوشیدنی نیز وجود دارد. برای تازه عروس‌ها و دامادها، سوئیت‌های خاصی در نظر گرفته شده تا ماه عسلی فراموش نشدنی برای خود رقم بزنند.

دور از انتظار نیست که هیچ فردی، هیچ گله‌ای از هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا نداشته است! طبق نظراتی که توریست‌ها درباره آن در وب سایت‌ها و مراجع مختلف به ثبت رسانده‌اند، اقامتتان در اینجا به یادماندنی خواهد بود. گردشگران از تیم اجرای انیمیشن اختصاصی هتل رضایت کامل داشته و آن را سرگرم‌کننده خطاب کرده‌اند. همچنین خانواده‌هایی که به صورت دست جمعی همراه با یک کودک به تور آنتالیا رفته‌اند، سرویس‌ها و امکانات ایجاد شده برای کودکان را بسیار مناسب عنوان می‌کنند. کارمندان به زبان‌های مختلف تسلط داشته و برای رقم زدن خاطره‌ای خوش برای مهمانان، از جان و دل مایه می‌گذارند.

به عقیده برخی، هتل آدالیا الیت لارا شهری کوچک در دل آنتالیا است؛ در اینجا امکاناتی کافی برای اقامتی چند هفته‌ای فراهم است. رستوران‌های خوب، پارک آبی و همچنین تیم اجرای برنامه‌ها و نمایش‌های زنده سبب می‌شوند فکر بیرون رفتن از هتل برای گشت و گذار در شهر را از سر بیرون کنید.

توضیحات
نمایش بیشتر

موقعیت مکانی هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا

فاصله هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا تا اماکن مهم پر رفت و آمد آنتالیا

15.59 Km ۰ دقیقه ۵۹ لیر
12.2 km ۱۶ دقیقه ۵۱ لیر
آکواریوم آنتالیا مشاهده مسیر
34.8 km ۴۰ دقیقه ۱۲۸ لیر
اسکله مرسین آنتالیا مشاهده مسیر
490.89 Km ۰ دقیقه ۱۷۴۷ لیر
بیشتر

فاصله هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا تا سایر اماکن گردشگری

آبشار دودن آنتالیا مشاهده مسیر
۱۱.۸ km ۱۸ دقیقه ۴۶ لیر
پارک کارالی‌اوغلو مشاهده مسیر
۲۱.۰ km ۳۸ دقیقه ۷۹ لیر
۲۱.۲ km ۴۲ دقیقه ۷۹ لیر
۲۱.۳ km ۴۱ دقیقه ۸۰ لیر
بیشتر

فاصله هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا تا مراکز خرید

۰.۳ km ۴ دقیقه پیاده روی
کوندو بازار آنتالیا مشاهده مسیر
۱.۰ km ۱۲ دقیقه پیاده روی
۱.۴ km ۱۸ دقیقه پیاده روی
۱.۵ km ۱۹ دقیقه پیاده روی
بیشتر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۴ نفر به این هتل امتیاز داده اند

نظرات در مورد هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا


  پریسا حسین صمدی
  7 تشکر
  " من همین الان تو هتلم.خیلی راضی ام از فضای داخلی هتل،از ارامشش،از برخورد پرسنل و غذاها.دارم لذت میبرم و توصیه میکنم بیایین و استفاده کنین "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

سوالات متداول

۱-هتل آدالایا الیت در کدام منظقه آنتالیا قرار دارد ؟

پاسخ : هتل آدالایا الیت در منطقه لارا قرار گرفته است.
۲-آدرس هتل آدالیا الیت لارا کجاست؟

پاسخ : آنتالیا - جاده توریستی لارا
۳-فاصله هتل آدالیا الیت لارا تا مرکز شهر آنتالیا چقدر است؟

پاسخ : هتل آدالیا الیت لارا تا مرکز شهر آنتالیا ۲۱.۶ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۸۱ لیر )
۴-موقعیت و فاصله هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا تا اماکن مهم و گردشگری آنتالیا چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا

 • فاصله هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا تا آناتولیا بازار آنتالیا ۰.۳ کیلومتر است.
 • * تا کوندو بازار آنتالیا ۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لیر )
 • * تا مرکز خرید آنتالیوم پرمیوم مال آنتالیا ۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید هیسار آنتالیا ۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لیر )
 • * تا اوریون بازار آنتالیا ۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ لیر )
 • * تا مرکز خرید میرا آنتالیا ۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا گرند بازار لارا آنتالیا ۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید آکاپارک آنتالیا ۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید سلطان بازار آنتالیا ۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید استانبول بازار آنتالیا ۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ لیر )
 • * تا آبشار دودن آنتالیا ۱۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۶ لیر )
 • * تا تم پارک لند آف لجندز آنتالیا (سرزمین افسانه ها) ۱۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید ترا سیتی آنتالیا ۱۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ لیر )
 • * تا مرکز خرید لاورا آنتالیا ۱۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ لیر )
 • * تا مرکز خرید شی مال آنتالیا ۱۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ لیر )
 • * تا اوتلت سنتر دیپو آنتالیا ۱۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ لیر )
 • * تا مرکز خرید مال آف آنتالیا ۱۹.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ لیر )
 • * تا بازار فرش لیدیا سوزانی آنتالیا ۲۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۸ لیر )
 • * تا پارک کارالی‌اوغلو ۲۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۹ لیر )
 • * تا دروازه هادریان آنتالیا ۲۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۹ لیر )
 • * تا قلعه ایدیرلیک آنتالیا ۲۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ لیر )
 • * تا مسجد ییولی میناره ۲۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ لیر )
 • * تا شهر قدیم آنتالیا (کالیسی یا کالیچی) ۲۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۱ لیر )
 • * تا بازار قدیم آنتالیا ۲۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید مارک آنتالیا ۲۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۷ لیر )
 • * تا برج ساعت آنتالیا ۳۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید ازدلیک پارک آنتالیا ۳۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۴ لیر )
 • * تا بنای تاریخی تئاتر آسپندوس آنتالیا ۳۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۰ لیر )
 • * تا شهربازی اکتور آنتالیا ۳۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۶ لیر )
 • * تا آکواریوم آنتالیا ۳۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۸ لیر )
 • * تا پارک آبی دلفین لند آنتالیا ۳۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۹ لیر )
 • * تا باغ وحش آنتالیا ۳۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۳ لیر )
 • * تا مرکز خرید میگروس 5 ام آنتالیا ۳۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید تترا سیتی آنتالیا ۳۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۴ لیر )
 • * تا ساحل کنیالتی ۳۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۶ لیر )
 • * تا ترمسوس آنتالیا ۶۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱۸ لیر )
 • * تا آمفی تئاتر تاریخی باستان آنتالیا ۶۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲۰ لیر )
 • * تا معبد آپولو سیده آنتالیا ۶۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲۰ لیر )
 • * تا پارک اولبیا کمر آنتالیا ۷۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶۶ لیر )
 • * تا پارک آبی دولوسو کمر آنتالیا ۷۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸۶ لیر )
 • * تا مرکز خرید آلانیوم مال آنتالیا ۱۲۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳۹ لیر )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل آدالیا الیت لارا آنتالیا با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره آدالیا الیت لارا آنتالیا" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ