هتل دو ستاره در آنتالیا

هتل گولَریوز آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره گولَریوز آنتالیا - Hotel Guleryuz

هتل دو ستاره گولَریوز آنتالیا ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۶.۸
امکانات : ۶.۷
پرسنل : ۸.۳
ارزش خرید : ۷.۷
موقعیت : ۸.۸
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۶.۳
وای فای رایگان : ۷.۸
وای فای غیر رایگان : ۶.۵
هتل پانسیون صباح آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره پانسیون صباح آنتالیا - Sabah Pansiyon

هتل دو ستاره پانسیون صباح آنتالیا ... ادامه مطلب

راحتی : ۷.۷
نظافت و تمیزی : ۷.۸
امکانات : ۷.۵
پرسنل : ۸.۸
ارزش خرید : ۸.۴
موقعیت : ۹.۴
امتیاز کلی : ۷.۹
صبحانه : ۷.۴
وای فای رایگان : ۷.۸
وای فای غیر رایگان : ۸.۳
هتل گلدن لایت هاوس آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره گلدن لایت هاوس آنتالیا - Golden Lighthouse

هتل دو ستاره گلدن لایت هاوس آنتالیا ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۷
نظافت و تمیزی : ۸.۷
امکانات : ۸.۳
پرسنل : ۹.۱
ارزش خرید : ۸.۹
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۸.۷
صبحانه : ۸.۸
وای فای رایگان : ۸.۸
هتل نچرال آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره نچرال  آنتالیا - Naturella

هتل دو ستاره نچرال آنتالیا ... ادامه مطلب

نظافت و تمیزی : ۸.۹
امکانات : ۸.۸
پرسنل : ۹.۷
راحتی : ۹
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۹.۳
امتیاز کلی : ۹.۱
هتل متور آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره متور آنتالیا - Metur

هتل دو ستاره متور آنتالیا ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۸
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل باسل آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره باسل آنتالیا - Basel Hotel

هتل دو ستاره باسل آنتالیا ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۴
نظافت و تمیزی : ۸.۵
امکانات : ۸.۱
پرسنل : ۹.۳
ارزش خرید : ۸.۲
موقعیت : ۸.۸
امتیاز کلی : ۸.۲
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۹.۳
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل ارسوی آگا آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره ارسوی آگا آنتالیا - Ersoy Aga Otel

هتل دو ستاره ارسوی آگا آنتالیا ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل بنا آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره بنا آنتالیا - Benna

هتل دو ستاره بنا آنتالیا ... ادامه مطلب

راحتی : ۷.۷
نظافت و تمیزی : ۷.۷
امکانات : ۷.۵
پرسنل : ۸.۲
ارزش خرید : ۸.۳
موقعیت : ۸.۹
امتیاز کلی : ۷.۴
صبحانه : ۷.۵
وای فای رایگان : ۷.۱
وای فای غیر رایگان : ۶.۷
هتل آرسی انفی سیتی بیچ آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره آرسی انفی سیتی بیچ آنتالیا - Arsi Enfi City Beach

هتل دو ستاره آرسی انفی سیتی بیچ آنتالیا ... ادامه مطلب

راحتی : ۷.۲
نظافت و تمیزی : ۷.۳
امکانات : ۶.۸
پرسنل : ۷.۲
ارزش خرید : ۷.۳
موقعیت : ۸.۶
امتیاز کلی : ۶.۴
وای فای رایگان : ۲.۵
وای فای غیر رایگان : ۲.۵
هتل دینارا آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره دینارا آنتالیا - Dinara

هتل دو ستاره دینارا آنتالیا ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۷
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۱۰
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل کایالار آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره کایالار آنتالیا - Hotel Kayalar

هتل دو ستاره کایالار آنتالیا ... ادامه مطلب

راحتی : ۶.۲
نظافت و تمیزی : ۶.۳
امکانات : ۶.۱
پرسنل : ۷.۷
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۸.۵
امتیاز کلی : ۶.۲
صبحانه : ۶.۷
وای فای رایگان : ۵.۳
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل پانسیون اوزمن آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره پانسیون اوزمن آنتالیا - Özmen Pension

هتل دو ستاره پانسیون اوزمن آنتالیا ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۶
نظافت و تمیزی : ۸.۶
امکانات : ۸.۴
پرسنل : ۹.۲
ارزش خرید : ۸.۵
موقعیت : ۹.۵
امتیاز کلی : ۸.۵
صبحانه : ۸.۴
وای فای رایگان : ۹.۱
وای فای غیر رایگان : ۸.۴
هتل ماگی آپارت آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره ماگی آپارت آنتالیا - Magi Apart

هتل دو ستاره ماگی آپارت آنتالیا ... ادامه مطلب

راحتی : ۶
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۹
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل سیمن آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره سیمن آنتالیا - Cimen

هتل دو ستاره سیمن آنتالیا ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۳
نظافت و تمیزی : ۸.۵
امکانات : ۸.۱
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۸.۶
موقعیت : ۹.۲
امتیاز کلی : ۸.۲
صبحانه : ۷.۴
وای فای رایگان : ۶.۸
وای فای غیر رایگان : ۷.۵
هتل گلد تویینز سوییت آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره گلد تویینز سوییت آنتالیا - Gold Twins Suite

هتل دو ستاره گلد تویینز سوییت آنتالیا ... ادامه مطلب

امکانات : ۵.۱
نظافت و تمیزی : ۵.۵
راحتی : ۵.۴
ارزش خرید : ۶.۳
موقعیت : ۸.۲
امتیاز کلی : ۵.۰
وای فای رایگان : ۳.۱
هتل آتی چی آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره آتی چی آنتالیا - Atici Pension

هتل دو ستاره آتی چی آنتالیا ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۷
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل فلاور پانسیون آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره فلاور پانسیون آنتالیا - Flower Pension

هتل دو ستاره فلاور پانسیون آنتالیا ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۷
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل سلنتانو آنتالیا هتل دو ستاره

هتل دو ستاره سلنتانو آنتالیا - Hotel Celentano

هتل دو ستاره سلنتانو آنتالیا ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۷
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو