هتل چهار ستاره در دوحه

هتل موون پیک دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره موون پیک دوحه قطر - Mövenpick Doha

هتل چهار ستاره موون پیک دوحه قطر ... ادامه مطلب

صبحانه : ۷.۴
امتیاز کلی : ۷.۸
موقعیت : ۷.۸
وای فای رایگان : ۷.۸
ارزش خرید : ۸
راحتی : ۸.۳
نظافت و تمیزی : ۸.۲
امکانات : ۷.۹
پرسنل : ۸.۶
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل بست وسترن پلاس دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره بست وسترن پلاس دوحه قطر - Best Western Plus Doha

هتل چهار ستاره بست وسترن پلاس دوحه قطر ... ادامه مطلب

راحتی : ۷.۸
نظافت و تمیزی : ۷.۹
امکانات : ۷.۶
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۷.۷
موقعیت : ۷.۶
امتیاز کلی : ۷.۵
صبحانه : ۶.۶
وای فای رایگان : ۷.۶
وای فای غیر رایگان : ۷.۷
هتل كنتوری دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره كنتوری دوحه قطر - Century Hotel Doha

هتل چهار ستاره كنتوری دوحه قطر ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۲
نظافت و تمیزی : ۸.۱
امکانات : ۸
پرسنل : ۸.۴
ارزش خرید : ۷.۸
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۷.۷
صبحانه : ۷.۲
وای فای رایگان : ۸.۲
وای فای غیر رایگان : ۶.۹
هتل هالیدی این دوحه بیزینس پارک دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره هالیدی این دوحه بیزینس پارک دوحه قطر - Holiday Inn Doha - The Business Park

هتل چهار ستاره هالیدی این دوحه بیزینس پارک دوحه قطر ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۸.۹
امکانات : ۸.۷
پرسنل : ۸.۹
ارزش خرید : ۸.۳
موقعیت : ۸.۴
امتیاز کلی : ۸.۵
صبحانه : ۷.۸
وای فای رایگان : ۸.۹
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل جی دبلیو ماریوت مارکویس سی تی سنتر دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره جی دبلیو ماریوت مارکویس سی تی سنتر دوحه قطر - JW Marriott Marquis City Center Doha

هتل چهار ستاره جی دبلیو ماریوت مارکویس سی تی سنتر دوحه قطر ... ادامه مطلب

راحتی : ۹.۲
نظافت و تمیزی : ۹.۱
امکانات : ۸.۹
پرسنل : ۹.۲
ارزش خرید : ۸.۳
موقعیت : ۹.۲
امتیاز کلی : ۸.۸
صبحانه : ۷.۹
وای فای رایگان : ۸.۸
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل سوئیس بلین دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره سوئیس بلین دوحه قطر - Swiss-Belinn Doha

هتل چهار ستاره سوئیس بلین دوحه قطر ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۹
نظافت و تمیزی : ۸.۹
امکانات : ۸.۷
پرسنل : ۹.۲
ارزش خرید : ۸.۸
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۸.۸
صبحانه : ۸.۶
وای فای رایگان : ۹.۱
وای فای غیر رایگان : ۸.۸
هتل رتاج ال رییان دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره رتاج ال رییان دوحه قطر - Retaj Al Rayyan Hotel

هتل چهار ستاره رتاج ال رییان دوحه قطر ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۴
نظافت و تمیزی : ۸.۳
امکانات : ۸
پرسنل : ۸.۹
ارزش خرید : ۸.۴
موقعیت : ۸.۹
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۷.۲
وای فای رایگان : ۸.۲
وای فای غیر رایگان : ۸.۶
هتل هالیدی ویلا اند رزیدنس سیتی سنتر دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره هالیدی ویلا اند رزیدنس سیتی سنتر دوحه قطر - Holiday Villa Hotel   Residence City Centre Doha

هتل چهار ستاره هالیدی ویلا اند رزیدنس سیتی سنتر دوحه قطر ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۳
نظافت و تمیزی : ۸.۲
امکانات : ۸
پرسنل : ۸.۳
ارزش خرید : ۷.۸
موقعیت : ۸.۳
امتیاز کلی : ۷.۹
صبحانه : ۷.۸۴
وای فای رایگان : ۷.۴
وای فای غیر رایگان : ۷.۱
هتل تاون هتل دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره تاون هتل دوحه قطر - Town Hotel Doha

هتل چهار ستاره تاون هتل دوحه قطر ... ادامه مطلب

راحتی : ۷.۷
نظافت و تمیزی : ۷.۷
امکانات : ۷.۴
پرسنل : ۷.۹
ارزش خرید : ۷.۶
موقعیت : ۷.۷
امتیاز کلی : ۷.۳
صبحانه : ۷.۲
وای فای رایگان : ۸.۲
وای فای غیر رایگان : ۷.۵
هتل جوری اموروب دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره جوری اموروب  دوحه قطر - Jouri A Murwab Hotel

هتل چهار ستاره جوری اموروب دوحه قطر ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۸.۶
پرسنل : ۸.۸
ارزش خرید : ۸.۶
موقعیت : ۸.۵
امتیاز کلی : ۸.۶
صبحانه : ۷.۱
وای فای رایگان : ۸.۶
وای فای غیر رایگان : ۸.۸
هتل ال لیوان سوئیتس دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره ال لیوان سوئیتس دوحه قطر - Al Liwan Suites Hotel

هتل چهار ستاره ال لیوان سوئیتس دوحه قطر ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۲
نظافت و تمیزی : ۸.۱
امکانات : ۷.۹
پرسنل : ۸.۶
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۷.۱
امتیاز کلی : ۷.۷
صبحانه : ۷.۸
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۷.۷
هتل مركور گرند سیتی سنتر دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره مركور گرند سیتی سنتر دوحه قطر - Mercure Grand Doha City Centre

هتل چهار ستاره مركور گرند سیتی سنتر دوحه قطر ... ادامه مطلب

راحتی : ۷.۲
نظافت و تمیزی : ۷.۱
امکانات : ۶.۷
پرسنل : ۷.۸
ارزش خرید : ۶.۹
موقعیت : ۷.۹
امتیاز کلی : ۶.۶
صبحانه : ۵.۹
وای فای رایگان : ۷.۴
وای فای غیر رایگان : ۷.۲
هتل د کورو هتل دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره د کورو هتل دوحه قطر - The Curve Hotel

هتل چهار ستاره د کورو هتل دوحه قطر ... ادامه مطلب

امکانات : ۷.۶
نظافت و تمیزی : ۷.۹
راحتی : ۸.۰
ارزش خرید : ۷.۱
موقعیت : ۸.۵
امتیاز کلی : ۷.۴
وای فای رایگان : ۸.۶
هتل سامرست وست بی دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره سامرست وست بی دوحه قطر - Somerset West Bay Doha

هتل چهار ستاره سامرست وست بی دوحه قطر ... ادامه مطلب

راحتی : ۹.۳
نظافت و تمیزی : ۹.۱
امکانات : ۸.۶
پرسنل : ۹.۲
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۸.۲
امتیاز کلی : ۸.۶
وای فای رایگان : ۸.۸
هتل ساپفیر پلازا دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره ساپفیر پلازا دوحه قطر - Sapphire Plaza Hotel

هتل چهار ستاره ساپفیر پلازا دوحه قطر ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۷
نظافت و تمیزی : ۸.۷
امکانات : ۸.۶
پرسنل : ۸.۹
ارزش خرید : ۸.۶
موقعیت : ۸.۷
امتیاز کلی : ۸.۶
صبحانه : ۸.۳
وای فای رایگان : ۸.۴
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل ازدان وست بی دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره  ازدان وست بی دوحه قطر - Ezdan Hotel West Bay

هتل چهار ستاره ازدان وست بی دوحه قطر ... ادامه مطلب

راحتی : ۷.۴
نظافت و تمیزی : ۷.۳
امکانات : ۷.۲
پرسنل : ۷.۳
ارزش خرید : ۷.۴
موقعیت : ۸.۲
امتیاز کلی : ۶.۹
صبحانه : ۶.۷
وای فای رایگان : ۶.۳
وای فای غیر رایگان : ۶.۴
هتل لیوان سوئیت رودات الخیل دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره لیوان سوئیت رودات الخیل دوحه قطر - Al Liwan Suites Rawdat Al Khail

هتل چهار ستاره ال لیوان سوئیت راودات ال خیل دوحه قطر ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۸
نظافت و تمیزی : ۸.۸
امکانات : ۸.۴
پرسنل : ۸.۹
ارزش خرید : ۸.۵
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۸.۴
صبحانه : ۶.۹
وای فای رایگان : ۸.۹
وای فای غیر رایگان : ۸.۸
هتل آماری دوحه قطر هتل چهار ستاره

هتل چهار ستاره آماری  دوحه قطر - Amari Doha

هتل چهار ستاره آماری دوحه قطر ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۶
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو