هتل کاسلز البرشا دبی

هتل چهار ستاره

Cassells Al Barsha Hotel

امتیاز ۳۲۱۹ نفر ۷.۴ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل کاسلز البرشا دبی

راحتی3175۷.۷
نظافت و تمیزی3171۷.۷
امکانات3180۷.۵
پرسنل3178۸.۱
ارزش خرید3177۷.۷
موقعیت3172۸.۶
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل کاسلز البرشا دبی

تصویر 50099 باشگاه ورزشی هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50096 نمای بیرونی هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50089 فضای اتاق های هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50087 باشگاه ورزشی هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50086 فضای بیرونی هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50084 فضای اتاق های هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50081 استخر هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50076 فضای اتاق های هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50075 فضای اتاق های هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50100 لابی هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50098 فضای رستورانی و صبحانه هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50097 فضای رستورانی و صبحانه هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50095 فضای سرگرمی هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50094 فضای اتاق های هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50093 فضای بیرونی هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50092 باشگاه ورزشی هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50091 سونا و اسپا هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50090 باشگاه ورزشی هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50088 فضای سرگرمی هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50085 فضای رستورانی و صبحانه هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50083 فضای اتاق های هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50082 فضای رستورانی و صبحانه هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50080 اتاق جلسات هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50079 باشگاه ورزشی هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50078 فضای اتاق های هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50077 لابی هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی
تصویر 50074 لابی هتل کاسلز البرشا دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی

تصاویر فضای سرگرمی هتل کاسلز البرشا دبی

فضای سرگرمی هتل کاسلز البرشا دبی 50095 100فضای سرگرمی هتل کاسلز البرشا دبی 50095فضای سرگرمی هتل کاسلز البرشا دبی 50088 100فضای سرگرمی هتل کاسلز البرشا دبی 50088
+2

تصاویر سونا و اسپا هتل کاسلز البرشا دبی

سونا و اسپا هتل کاسلز البرشا دبی 50091 100سونا و اسپا هتل کاسلز البرشا دبی 50091
+1

تصاویر اتاق جلسات هتل کاسلز البرشا دبی

اتاق جلسات هتل کاسلز البرشا دبی 50080 100اتاق جلسات هتل کاسلز البرشا دبی 50080
+1

تصاویر باشگاه ورزشی هتل کاسلز البرشا دبی

باشگاه ورزشی هتل کاسلز البرشا دبی 50099 100باشگاه ورزشی هتل کاسلز البرشا دبی 50099باشگاه ورزشی هتل کاسلز البرشا دبی 50087 100باشگاه ورزشی هتل کاسلز البرشا دبی 50087باشگاه ورزشی هتل کاسلز البرشا دبی 50092 100باشگاه ورزشی هتل کاسلز البرشا دبی 50092باشگاه ورزشی هتل کاسلز البرشا دبی 50090 100باشگاه ورزشی هتل کاسلز البرشا دبی 50090
+5

تصاویر فضای بیرونی هتل کاسلز البرشا دبی

فضای بیرونی هتل کاسلز البرشا دبی 50086 100فضای بیرونی هتل کاسلز البرشا دبی 50086فضای بیرونی هتل کاسلز البرشا دبی 50093 100فضای بیرونی هتل کاسلز البرشا دبی 50093
+2

تصاویر فضای اتاق های هتل کاسلز البرشا دبی

فضای اتاق های هتل کاسلز البرشا دبی 50089 100فضای اتاق های هتل کاسلز البرشا دبی 50089فضای اتاق های هتل کاسلز البرشا دبی 50084 100فضای اتاق های هتل کاسلز البرشا دبی 50084فضای اتاق های هتل کاسلز البرشا دبی 50076 100فضای اتاق های هتل کاسلز البرشا دبی 50076فضای اتاق های هتل کاسلز البرشا دبی 50075 100فضای اتاق های هتل کاسلز البرشا دبی 50075
+7

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل کاسلز البرشا دبی

فضای رستورانی و صبحانه هتل کاسلز البرشا دبی 50098 100فضای رستورانی و صبحانه هتل کاسلز البرشا دبی 50098فضای رستورانی و صبحانه هتل کاسلز البرشا دبی 50097 100فضای رستورانی و صبحانه هتل کاسلز البرشا دبی 50097فضای رستورانی و صبحانه هتل کاسلز البرشا دبی 50085 100فضای رستورانی و صبحانه هتل کاسلز البرشا دبی 50085فضای رستورانی و صبحانه هتل کاسلز البرشا دبی 50082 100فضای رستورانی و صبحانه هتل کاسلز البرشا دبی 50082
+4

تصاویر لابی هتل کاسلز البرشا دبی

لابی هتل کاسلز البرشا دبی 50100 100لابی هتل کاسلز البرشا دبی 50100لابی هتل کاسلز البرشا دبی 50077 100لابی هتل کاسلز البرشا دبی 50077لابی هتل کاسلز البرشا دبی 50074 100لابی هتل کاسلز البرشا دبی 50074
+3

تصاویر نمای بیرونی هتل کاسلز البرشا دبی

نمای بیرونی هتل کاسلز البرشا دبی 50096 100نمای بیرونی هتل کاسلز البرشا دبی 50096
+1

تصاویر استخر هتل کاسلز البرشا دبی

استخر هتل کاسلز البرشا دبی 50081 100استخر هتل کاسلز البرشا دبی 50081
+1
نقشه بیسان گشت
دبی البرشا

معرفی هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی

هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی

هتل کاسلز البرشا دبی (Cassells Al Barsha Hotel) یک هتل چهار ستاره در منطقه شیخ زاید - البرشا دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل کاسلز البرشا دبی مرکز تجاری دبی مارینا مال است و این هتل با پارک آبی وایلد وادی دبی 5.5 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل کاسلز البرشا دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (8.6 از 10) و کمترین امتیاز این هتل امکانات (7.5 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.4 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.7 از 10) است. از جمله امکانات هتل کاسلز البرشا دبی می‌توان به پارکینگ، 4 رستوران، سرویس اتاق، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، استخر، اشاره کرد.

این هتل غذاهای اماراتی و بین المللی ارائه می‌دهد و دارای استخر بالای پشت بام با نمایی از جزایر نخلی می‌باشد. مربّیان حرفه ای و ماساژور‌‌ها‌‌ها هم در باشگاه سلامتی میزبان مسافران هستند.

هتل کاسلز اتاق‌‌های مجهز به تلویزیون‌‌های 32 اینچ و اینترنت پر سرعت در کنار مبلمان شیک، عکس‌‌های سیاه و سفید و حسی مثل خانه خودتان دارد. حمّام هم شامل وان، سشوار و دمپایی می‌باشد.

نهار‌‌های تجاری و بوفه‌‌های غذا در رستوران Emarati سرو می‌شوند. صبحانه گسترده در هتل در Zabeel Hall پذیرای شماست. سرویس اتاق 24 ساعته نیز موجود می‌باشد.

یک سونای فنلاندی، جکوزی آرامش بخش و اتاق‌‌های بخار جداگانه نیز برای خانوم‌‌ها و آقایان تدارک دیده شده است.

کاسلز با پای پیاده 10 دقیقه تا مجتمع تجاری امارات مال فاصله دارد و دسترسی آسانی به مراکز خرید دبی فراهم کرده است.

البرشا مکان مناسبی برای مسافرینی است که به خرید، خرید لباس و برند‌‌های لوکس علاقه دارند.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل کاسلز البرشا دبی 4 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Emirati N More

  نوع غذا : Middle Eastern, آسیایی, بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار, شام

  نوع منو : بوفه و منو باز

 • نام رستوران :
  Ora Shisha

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  Al Majlis Cafe

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : چای

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Crispy Wave

  نوع غذا : Open for: Lunch, Dinner

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل کاسلز البرشا دبی 5 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Gewan Three Bedroom Suite

  بیشترین ظرفیت : 6 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 0 متر مربع

 • 2 - Superior Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 35 متر مربع

  این اتاق دوقلو دارای تهویه مطبوع، تلویزیون صفحه تخت و مینی بار است. وای فای رایگان در اتاق.

 • 3 - Superior King Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 35 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای حمام، تهویه مطبوع و شومینه است.

 • 4 - Executive One Bedroom Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 51 متر مربع

  یک سوئیت یک خوابه، کاملا مبله با فضای بیشتری برای استراحت. سوئیت دارای نشیمن مجزا، اتاق خواب با تخت کینگ و حمام بزرگ با وان است.

 • 5 - Deluxe Two Bedroom Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 76 متر مربع

  یک سوئیت دو خوابه، کاملا مبله با فضای بیشتر برای استراحت. این سوئیت دارای اتاق خواب مستر با یک تخت کینگ سایز و 1 اتاق خواب دو نفره مجزا، یک اتاق نشیمن بسیار بزرگ و ناهار خوری است.

موقعیت مکانی هتل کاسلز البرشا دبی

فاصله هتل کاسلز البرشا دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

35.1 km ۳۸ دقیقه ۸۲ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
۱۵٫۲ کیلومتر ۱۴ دقیقه ۴۲ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
22.6 km ۲۲ دقیقه ۵۷ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
22.7 km ۱۷ دقیقه ۵۷ درهم
بیشتر

فاصله هتل کاسلز البرشا دبی تا سایر اماکن گردشگری

پیست اسکی دبی مشاهده مسیر
۱.۵ km ۲۰ دقیقه پیاده روی
۵.۵ km ۹ دقیقه ۲۳ درهم
باغ پروانه دبی مشاهده مسیر
۱۱.۶ km ۱۳ دقیقه ۳۵ درهم
جزایر نخلی پالم مشاهده مسیر
۱۱.۷ km ۱۸ دقیقه ۳۵ درهم
بیشتر

فاصله هتل کاسلز البرشا دبی تا مراکز خرید

۱۰.۰۴ Km ۰ دقیقه ۰ درهم
۱.۶ km ۲۱ دقیقه پیاده روی
۵.۲ km ۷ دقیقه ۲۲ درهم
مجتمع سان ست مال دبی مشاهده مسیر
۱۲.۳ km ۱۵ دقیقه ۳۷ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل کاسلز البرشا دبی

ایستگاه شرف دي جي (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه مول الإمارات (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه دبی اینترنت سیتی (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل کاسلز البرشا دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل کاسلز البرشا دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۳۲۱۹ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل کاسلز البرشا دبی


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | دلیوری | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | آسانسور | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | سرویس شاتل | نماز خانه | دلیوری غذا و سوپرمارکت | ملک بدون دود | تهویه مطبوع | فروشگاه رفاه در محل

فعالیت ها
| برنامه های شاد | شام های موضوعی | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | پینگ پونگ | زمین بازی | برنامه های شاد | شام های موضوعی | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | نوار می خزد | شام های موضوعی | پینگ پونگ | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | نوار می خزد | باشگاه بچه ها

غذا و نوشیدنی
| وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | رستوران

اینترنت
| اینترنت

امکانات بیرونی
| ساحل آفتاب

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

دسترسی
| ویلچر

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | جکوزی | اسپا | سونا | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | اتاق بخار | امکانات اسپا | آرایشگاه کوتاهی مو | خدمات زیبایی | جکوزی | ماساژ | صندلی ماساژ | اسپا | حمام ترکی و بخار | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | مرکز تناسب اندام | استخر بچه ها

خدمات پیشخوان
| قفسه | میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | انبار چمدان | فاکتور ارائه شده است

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| نگهداری از کودکان | فضای بازی داخلی

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | انگلیسی | هندی | روسی | فلیپینی | bn | ur
منبع : وبسایت بوکینگ ( Cassells Al Barsha Hotel )

نظرات در مورد هتل کاسلز البرشا دبی


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل کاسلز البرشا دبی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام
سوئیت یک خوابه
آیا دری وجود دارد که بتوانم بین اتاق و اتاق نشیمن آن را ببندم و قفل کنم؟ (1400/02/29)

پاسخ هتل : بله در وجود دارد. با تشکر (1400/02/29)
ترجمه ماشینی
۲-سلام،
این اقامت برای لیسانس ها ممنوع است؟ فقط خانواده ها مجاز هستند؟ (1399/12/15)

پاسخ هتل : Cassells Al Barsha 24/7 برای همه مردم بدون استثنا باز است. (1399/12/15)
ترجمه ماشینی
۳-سلام
اتاقی دارید که جکوزی داشته باشه؟؟؟؟ (1399/12/07)

پاسخ هتل : بدون جکوزی در داخل اتاق های هتل. (1399/12/07)
ترجمه ماشینی
۴-سلام.
آیا امکان سفارش ارسال از کارفور به هتل وجود دارد؟ و در صورت امکان چه آدرسی باید ذکر شود؟ (1399/11/24)

پاسخ هتل : بله ممکن است. هتل Cassells Al Barsha، Al Barsha 1 (1399/11/26)
ترجمه ماشینی
۵-آیا امکانات آشپزی در آشپزخانه وجود دارد؟ (1399/10/23)

پاسخ هتل : متاسف! هتل Cassells Al Barsha یک ملک 4 ستاره است. این یک هتل آپارتمان برای ارائه امکانات آشپزخانه نیست. (1399/10/24)
ترجمه ماشینی
۶-من می خواهم فقط یک روز را بگذرانم. از ساعت 10 صبح تا 10 شب امکان پذیر است. thnx (1399/09/12)

پاسخ هتل : بله امکان پذیر است (استفاده روزانه). (1399/09/12)
ترجمه ماشینی
۷-سلام،
آیا به دلیل شرایط فعلی کووید-19، امکان تغییر زمان رزرو بدون هزینه اضافی وجود دارد؟ (1399/07/04)

پاسخ هتل : می توانید رایگان رزرو را لغو کرده و رزرو جدیدی انجام دهید (1399/07/09)
ترجمه ماشینی
۸-سلام مدیریت هتل به زوج های مجرد اجازه داد؟ (1399/05/22)

پاسخ هتل : هتل Cassells Al Barsha یک ملک 4 ستاره است که به صورت 24 ساعته و 7 ساعته کار می کند تا همه مهمانان را بدون هیچ استثنایی پذیرایی کند تا زمانی که دارای شناسنامه معتبر و سن 21 سال به بالا باشند.
(1399/05/22)
ترجمه ماشینی
۹-من و شریکم می‌خواهیم ثبت نام کنیم، اما کارت شناسایی او منقضی شده است و برای تمدید درخواست داده‌ایم، بنابراین آیا هنوز هم می‌توانیم با کارت شناسایی منقضی شده، مسافرخانه را در کارت شناسایی معتبر من بررسی کنیم؟ (1399/05/02)

پاسخ هتل : اعتبار تمامی شناسنامه ها برای ثبت نام و ورود الزامی است. (1399/05/03)
ترجمه ماشینی
۱۰-ایستگاه مترو در نزدیکی هتل چیست؟ (1399/04/17)

پاسخ هتل : قبلاً شرف دی جی نام داشت و اکنون مشرق نام دارد. (1399/04/17)
ترجمه ماشینی
۱۱-آیا به زوج های غیر متاهل و ملیت های مختلف اجازه می دهید؟ (1399/04/14)

پاسخ هتل : تا زمانی که همه مهمانان کارت شناسایی معتبر خود را داشته باشند مشکلی نیست. (1399/04/17)
ترجمه ماشینی
۱۲-قیمت این اقامتگاه شامل وعده های غذایی می شود؟ (1398/12/12)

پاسخ هتل : این بستگی به گزینه انتخاب شما دارد. صبحانه شامل خواهد شد یا خیر. با تشکر (1398/12/14)
ترجمه ماشینی
۱۳-آیا خشک مو در حمام وجود دارد؟ (1398/10/12)

پاسخ هتل : بله، ما سشوار در حمام داریم (1398/10/12)
ترجمه ماشینی
۱۴-مهمان مجرد می پذیری؟ (1398/10/09)

پاسخ هتل : هتل Cassells Al Barsha یک ملک 4 ستاره است که به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته کار می کند تا همه مهمانان را بدون استثناء پذیرایی کند، البته تا زمانی که دارای شناسنامه معتبر و سن بالای 18 سال باشند. فقط پاسپورت و شناسه امارات پذیرفته می شود. اما مهمانان اماراتی می توانند گواهینامه رانندگی را نیز بپذیرند. (1398/10/10)
ترجمه ماشینی
۱۵-آیا مینی بار وجود دارد؟ (1398/09/06)

پاسخ هتل : بله یک مینی بار وجود دارد. با این حال، اقلام در صورت درخواست مهمان دوباره پر می شوند. (1398/09/07)
ترجمه ماشینی
۱۶-آیا در آپارتمان یک خوابه آشپزخانه وجود دارد؟ (1398/09/03)

پاسخ هتل : آشپزخانه کوچک در سوئیت یک خوابه بدون بشقاب داغ یا امکانات پخت و پز ارائه می شود. همانطور که Cassells Al Barsha یک هتل است. و نه آپارتمان هتل. (1398/09/03)
ترجمه ماشینی
۱۷-چه نوع تخت هایی در صبحانه خوب گنجانده شده است؟
چه نوع تخت هایی در اتاق سوپریور برای 3 مهمان وجود دارد؟
متشکرم (1398/08/27)

پاسخ هتل : بوفه صبحانه روزانه از نوع بین‌المللی است که انواع غذاها را در بر می‌گیرد.
اتاق سه نفره دارای تخت‌های دو نفره به‌علاوه یک تخت تاشو اضافی است. (1398/08/27)
ترجمه ماشینی
۱۸-سلام! صبح بخیر.. اگر بخواهم دوست دخترم را به عنوان مهمان اینجا بیاورم، کاغذ لازم نیست. (1398/08/21)

پاسخ هتل : همراه داشتن کارت شناسایی یا پاسپورت معتبر برای هر مهمانی که به رزرو شما ملحق می شود الزامی است. بدون شناسه مناسب، طبق خط مشی DTCM، هیچ مهمان نمی تواند وارد شود. با تشکر (1398/08/21)
ترجمه ماشینی
۱۹-سلام، این تاجوار است، بنابراین من شناسه امارات و همچنین گذرنامه ندارم، آیا می توانم از کپی اسکن پاسپورت خود استفاده کنم؟ (1398/07/24)

پاسخ هتل : متاسف! شناسه یا پاسپورت معتبر برای تکمیل ورود شما طبق قوانین دبی الزامی است (1398/07/25)
ترجمه ماشینی
۲۰-سلام آیا شاتل به ساحل و مراکز خرید وجود دارد؟ (1398/05/19)

پاسخ هتل : بله، ما شاتل رایگان به تمام سواحل دبی و برخی از مراکز خرید عالی ارائه می دهیم. (1398/06/08)
ترجمه ماشینی
۲۱-سلام، منظور از + مالیات چیست، آیا قرار است مبلغ اتاق را پرداخت کنم و مالیات نیز اضافه کنم؟ یا قیمت شامل مالیات می شود؟ (1397/12/23)

پاسخ هتل : میهمان گرامی، لطفاً به اطلاع داشته باشید که مبلغ اتاق طبق قوانین و مقررات در دبی همیشه مشمول مالیات زیر برای همه مهمانان می باشد:
1- 10% هزینه خدمات
2-7% هزینه شهرداری
3- 5٪ مالیات بر ارزش افزوده
4- 15 درهم برای هر اتاق در هر شب (هزینه درهم گردشگری) (1398/09/10)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل کاسلز البرشا تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل کاسلز البرشا تا دبی مال ۱۵.۲ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
۲-فاصله هتل کاسلز البرشا تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل کاسلز البرشا تا سیتی سنتر دیره ۲۶.۳ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
۳-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل کاسلز البرشا کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه شرف دي جي (خط قرمز) - ایستگاه مول الإمارات (خط قرمز) - ایستگاه دبی اینترنت سیتی (خط قرمز) -
۴-موقعیت و فاصله هتل کاسلز البرشا دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل کاسلز البرشا دبی

 • فاصله هتل کاسلز البرشا دبی تا پیست اسکی دبی ۱.۵ کیلومتر است.
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۱.۶ کیلومتر است.
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۱۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۱۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۱۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۱۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۱۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۱۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۱۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۱۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا فواره دبی ۱۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۱۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۱۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۱۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۱۸.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۹ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۱۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۱۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۱۹.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۲۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۲۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۲۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۲۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۲۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۲۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۲۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ درهم )
 • * تا موزه دبی ۲۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۲۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۲۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۲۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۲۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۲۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۲۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۲۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۲۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۲۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۲۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۲۷.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۳۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۳۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۳۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۳۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۳۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۳۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۲ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۳۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۴ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۳۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۸ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۳۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۸ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۸۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷۴ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۹۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱۱ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۰۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱۶ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۱۱۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۰ درهم )
۵-هتل کاسلز البرشا در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل کاسلز البرشا در منطقه شیخ زاید - البرشا قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل کاسلز البرشا دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 4 ستاره کاسلز البرشا دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ