هتل سیتی سیزن دبی

هتل چهار ستاره

City Seasons Hotel Dubai

امتیاز ۵۲۳۳ نفر ۷.۵ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل سیتی سیزن دبی

راحتی5137۷.۹
نظافت و تمیزی5147۷.۹
امکانات5149۷.۶
پرسنل5158۸
ارزش خرید5137۷.۷
موقعیت5139۸.۱
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل سیتی سیزن دبی

تصویر 48183 فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48178 نمای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48166 اتاق جلسات هتل سیتی سیزن دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48162 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48161 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48159 اتاق جلسات هتل سیتی سیزن دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48155 فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48149 فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48146 لابی هتل سیتی سیزن دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48186 لابی هتل سیتی سیزن دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48185 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48184 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48182 استخر هتل سیتی سیزن دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48181 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48180 فضای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48179 نمای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48177 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48176 فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48175 فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48174 اتاق جلسات هتل سیتی سیزن دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48173 لابی هتل سیتی سیزن دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48172 نمای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48171 فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48170 لابی هتل سیتی سیزن دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48169 فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48168 فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48167 فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48165 استخر هتل سیتی سیزن دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48164 فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48163 فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48160 نمای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48158 استخر هتل سیتی سیزن دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48157 نمای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48156 لابی هتل سیتی سیزن دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48154 اتاق جلسات هتل سیتی سیزن دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48153 فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48152 فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48151 اتاق جلسات هتل سیتی سیزن دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48150 فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48148 استخر هتل سیتی سیزن دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48147 لابی هتل سیتی سیزن دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی
تصویر 48145 نمای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی

تصاویر اتاق جلسات هتل سیتی سیزن دبی

اتاق جلسات هتل سیتی سیزن دبی 48166 100اتاق جلسات هتل سیتی سیزن دبی 48166اتاق جلسات هتل سیتی سیزن دبی 48159 100اتاق جلسات هتل سیتی سیزن دبی 48159اتاق جلسات هتل سیتی سیزن دبی 48174 100اتاق جلسات هتل سیتی سیزن دبی 48174اتاق جلسات هتل سیتی سیزن دبی 48154 100اتاق جلسات هتل سیتی سیزن دبی 48154
+5

تصاویر فضای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی

فضای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی 48180 100فضای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی 48180
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی

فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی 48183 100فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی 48183فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی 48155 100فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی 48155فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی 48149 100فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی 48149فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی 48176 100فضای اتاق های هتل سیتی سیزن دبی 48176
+13

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سیزن دبی

فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سیزن دبی 48162 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سیزن دبی 48162فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سیزن دبی 48161 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سیزن دبی 48161فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سیزن دبی 48185 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سیزن دبی 48185فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سیزن دبی 48184 100فضای رستورانی و صبحانه هتل سیتی سیزن دبی 48184
+7

تصاویر لابی هتل سیتی سیزن دبی

لابی هتل سیتی سیزن دبی 48146 100لابی هتل سیتی سیزن دبی 48146لابی هتل سیتی سیزن دبی 48186 100لابی هتل سیتی سیزن دبی 48186لابی هتل سیتی سیزن دبی 48173 100لابی هتل سیتی سیزن دبی 48173لابی هتل سیتی سیزن دبی 48170 100لابی هتل سیتی سیزن دبی 48170
+6

تصاویر نمای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی

نمای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی 48178 100نمای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی 48178نمای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی 48179 100نمای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی 48179نمای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی 48172 100نمای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی 48172نمای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی 48160 100نمای بیرونی هتل سیتی سیزن دبی 48160
+6

تصاویر استخر هتل سیتی سیزن دبی

استخر هتل سیتی سیزن دبی 48182 100استخر هتل سیتی سیزن دبی 48182استخر هتل سیتی سیزن دبی 48165 100استخر هتل سیتی سیزن دبی 48165استخر هتل سیتی سیزن دبی 48158 100استخر هتل سیتی سیزن دبی 48158استخر هتل سیتی سیزن دبی 48148 100استخر هتل سیتی سیزن دبی 48148
+4
نقشه بیسان گشت
دبی پورت سعید، خیابان المکتوم، دیره، دبی، امارات محده عربی

معرفی هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی

هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی

هتل سیتی سیزن دبی (City Seasons Hotel Dubai) یک هتل چهار ستاره در منطقه دیره - سیتی سنتر دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل سیتی سیزن دبی مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی است و این هتل با میدان ساعت دبی 0.9 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل سیتی سیزن دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای غیر رایگان (8.2 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (6.9 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.5 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.7 از 10) است. از جمله امکانات هتل سیتی سیزن دبی می‌توان به پارکینگ، رستوران، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، استخر، اشاره کرد.

هتل سیتی سیزن دبی (City Seasons Hotel Dubai) یک هتل لوکس با 180 اتاق می‌باشد که در نزدیکی مرکز خرید دیره سیتی سنتر واقع شده است و چند دقیقه با متروی دبی، فرودگاه بین المللی دبی و مراکز تجاری و تفریحی اصلی شهر فاصله دارد. این هتل که در منطقه دیره دبی قرار دارد، دسترسی به جاذبه‌‌ها و گزینه‌‌های غذاخوری را برای شما راحت می‌کند. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی بسته به تاریخ متفاوت و از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است. وای فای رایگان در سراسر هتل در دسترس می‌باشد.

اتاق‌‌های هتل سیتی سیزن دبی با طیف وسیعی از امکانات برای تضمین اقامتی لذت بخش پر شده اند و دارای سیستم تهویه مطبوع و تلویزیون صفحه تخت با کانال‌‌های ماهواره ای می‌باشند. به علاوه این اتاق‌‌ها دارای پنجره‌‌های کف تا سقف با چشم انداز پانوراما از شهر هستند و با رنگ‌‌‌های خنثی تزئین شده‌ اند و مبلمان مدرن چوبی دارند. وان، دوش، ملافه، کتری برقی، سشوار، دستگاه قهوه ساز و چای ساز، صندوق امانات، اتو، فضایی مختص افراد سیگاری و غیر سیگاری از امکانات دیگر اتاق‌‌های هتل سیتی سیزن می‌باشد.

هتل سیتی سیزنز دبی با خدمات شاتل به فرودگاه بین المللی دبی، اینترنت بی سیم رایگان، استخر روباز، جکوزی و سونا مکانی راحت برای اقامت در دبی است. این هتل دارای چک این و چک‌ اوت سریع، پذیرش 24 ساعته و نگهبانی 24 ساعته نیز می‌باشد. میهمانان همچنین می‌توانند از پارکینگ خصوصی رایگان در محل لذت ببرند. علاوه بر آن هتل سیتی سیزن دبی یک آرایشگاه و یک تراس آفتابگیر با مناظر چشمگیر از شهر را ارائه می‌دهد. رستوران، مرکز تناسب اندام، اتاق‌‌های سیگار ممنوع، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم و اسپا از دیگر امکانات هتل سیتی سیزن دبی هستند.

گزینه‌‌های غذاخوری در محل شامل رستوران New Season است که غذاهای بین المللی و غذاهای عربی را در تراس فضای باز سرو می‌کند و مکانی ایده آل برای لذت بردن از یک وعده غذایی می‌باشد. به علاوه سیتی سیزن دبی با دارا بودن رستوران شیکی با غذاهای دریایی محلّی و رستوران ایتالیایی با جوّ Tuscan از میهمانان خود پذیرایی می‌کند. با داشتن سه رستوران عالی برای غذاخوری و سرگرمی، لازم نیست برای ناهار یا شام صبحانه از هتل دور شوید. مهمانان هتل می‌توانند در جکوزی استراحت کنند، یا سری به باشگاه سلامت پشت بام که شامل امکانات ماساژ و سالن بدنسازی کاملا مجهز است، بزنند. 

هتل city season دبی 10 دقیقه با ماشین تا فرودگاه بین المللی دبی، 20 دقیقه پیاده تا ایستگاه مترو Al Rigga و ایستگاه مترو GGICO و 5 دقیقه پیاده تا مرکز خرید معروف سیتی سنتر فاصله دارد. همچنین برج ساعت دیره 900 متر، پل معلق 1.2 کیلومتر، خور دبی و زمین‌‌های گلف 1.4 کیلومتر، مرکز خرید الغریر 2.1 کیلومتر، مرکز خرید برج‌‌های دوقلو 2.8 کیلومتر، مسجد بزرگ 9 کیلومتر، دبی فریم 4.1 کیلومتر و دبی گاردن گلو 5 کیلومتر تا هتل سیتی سیزنز دبی فاصه دارد.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل سیتی سیزن دبی 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  New seasons

  نوع غذا : American

  وعده غذایی : صبحانه, صبحانه دوم, ناهار, شام

  نوع منو : منو باز

اتاق‌ها : هتل سیتی سیزن دبی 7 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Premium King Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 37 متر مربع

  این اتاق دارای تلویزیون کابلی صفحه تخت و گاوصندوق است. یک مینی بار و چای/قهوه ساز نیز وجود دارد.

 • 2 - Premium Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 37 متر مربع

  این اتاق دوقلو دارای تلویزیون ماهواره ای، حمام، و تهویه مطبوع است.

 • 3 - Standard Double Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 37 متر مربع

  این اتاق دوقلو دارای حمام، عایق صدا، و تهویه مطبوع است.

 • 4 - Deluxe King Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 40 متر مربع

  اتاق‌های بزرگ با بالکن خصوصی و امکانات لوکس از جمله حمام/دمپایی.

 • 5 - Deluxe Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 40 متر مربع

  این اتاق دوقلو دارای عایق صدا، حمام، و کتری برقی است.

 • 6 - Seasons Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 61 متر مربع

  این سوئیت دارای بالکن، قسمت نشیمن و عایق صدا است.

 • 7 - Family Interconnecting Room

  بیشترین ظرفیت : 6 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 75 متر مربع

  شامل 2 اتاق 38 حیاط مربعی هر کدام با انتخاب درهای اتصال یا غیر اتصال. یک اتاق شامل 1 تخت کینگ و اتاق دوم شامل 2 تخت یک نفره است. شامل:
  * نوشیدنی خوش آمد گویی در بدو ورود

موقعیت مکانی هتل سیتی سیزن دبی

فاصله هتل سیتی سیزن دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

11.9 km ۲۴ دقیقه ۳۶ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
۱۴٫۰ کیلومتر ۱۶ دقیقه ۴۰ درهم
0.6 km ۷ دقیقه پیاده روی
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
0.9 km ۱۲ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل سیتی سیزن دبی تا سایر اماکن گردشگری

۴٫۴ کیلومتر ۱۳ دقیقه ۲۱ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
۵.۳ km ۱۲ دقیقه ۲۳ درهم
دلفیناریوم دبی مشاهده مسیر
۵.۶ km ۸ دقیقه ۲۳ درهم
پارک خور دبی مشاهده مسیر
۵.۹ km ۹ دقیقه ۱۹ درهم
بیشتر

فاصله هتل سیتی سیزن دبی تا مراکز خرید

۰.۶ km ۷ دقیقه پیاده روی
۳.۷ km ۱۲ دقیقه ۲۰ درهم
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
۵.۳ km ۱۸ دقیقه ۲۲ درهم
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
۵.۴ km ۱۵ دقیقه ۲۳ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل سیتی سیزن دبی

ایستگاه سیتی سنتر دیره (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه جی جی کو (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه الرقه (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل سیتی سیزن دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل سیتی سیزن دبی :

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۵۲۳۳ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل سیتی سیزن دبی


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | شاتل فرودگاه | تهویه مطبوع | بسته ناهار | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | مطبوعات | سرویس شاتل | حمام ترکی و بخار | شاتل فرودگاه | پیاده روی | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع | |

فعالیت ها
| گالری هنر | گالری هنر | گالری هنر

امکانات اتاق
| حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | نگهداری از کودکان | کرایه ماشین | نگهداری از کودکان | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| سرو صبحانه در اتاق | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| نایت کلاب | کلوب شبانه | اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | تراس | ساحل آفتاب

چشم انداز
| اتاق سیگار | استخر سرپوشیده / کل سال | فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی | استخر سرپوشیده / کل سال

مناطق زندگی
| خشکشویی | خشک شویی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| | |

دسترسی
| توالت با ریل دستگیره | ویلچر | توالت بلند | کابل اوژانس حمام | دسترسی به اسکی | سینک پایین

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | جکوزی | اسپا | سونا | ماساژ بدن | پکیج اسپا و شنا | اتاق بخار | امکانات اسپا | آرایشگاه کوتاهی مو | پدیکور | مانیکور | کلینیک مو | خدمات زیبایی | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | جکوزی | ماساژ | چترهای ساحلی | اسپا | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مدل مو | رنگ کردن مو | مرکز تناسب اندام | ماساژ فول بادی

خدمات پیشخوان
| قفسه | میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | دستگاه ATM | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک

فاصله گذاری فیزیکی
| امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | انگلیسی | فرانسوی | هندی | روسی | فلیپینی | اوکراینی | فارسی | sw | ur | el | yo
منبع : وبسایت بوکینگ ( City Seasons Hotel Dubai )

نظرات در مورد هتل سیتی سیزن دبی


  زهراخسروانی
  0 تشکر
  " معمولی بود درحد۴ستاره نبود مسواک خمیردندان نبود.برای دونفربرای۴شب فقط دوصابون خیلی کوچیک داشت..من بامادرم اومدم،مسئول رستوران بسیاربداخلاق بود،یک با برای مادرازبیرون غذاگرفتم آوردم هتل سردشده بود،هرچی درخواست کردم وخواهر کردم مسئول رستوران اهمیت ندادوحاضرنشدیک دقیقه غذای مامان روکه سنش بالابودگرم کنه،میگفت ماکرفرنداریم،صبحانه هتل هم خیلی درحدپایینی بود .دوروزش که حتی یه تکه پنیرمعمولی یاره نداشت.فقط موقعیت مکانی ودسترسی به مراکز تجاری خوبه.باورکنیداگرشیخ محترم دبی رودسترسی داشتم میگفتم مرحبابه مدیریت خوب تومملکت داریت ولی ،مسئول رستوران ایت هتل روعزل میکردکه احترام به یک مادرپیرنگذاشت. "
  مفید بود ؟ تشکر
  ناشناس
  1 تشکر
  " باسلام من دیروز از این هتل برگشتم اصلا هتل خوبی نیست فقط به سیتی سنتر نزدیک است . صبحانه افتضاح هر روز سوسیس و کالباس سرخ کرده لوبیا و تخم مرغ آب پز وای خیلی مزخرف بود . بقدری خسیس هستند حتی یک قاشق و بشقاب در اتاق نگذاشتند و هر چه اصرار کردیم ندادند که بتوانیم در اتاق میوه بخوریم . نه مسواک نه خمیر دندان نه دمپایی نگذاشته بودند . تلویزیون فقط دو کانال که خودشون تنظیم کردند می گرفت . من به همه پیشنهاد می کنم به هیچ وجه این هتل را انتخاب نکنید در کل پول زیاد می گیرند و خدمات نمی دهند من اصلا راضی نبودم در ضمن مالیات هتل را از مسافر می گیرند . هتل سه ستاره به ازای هرشب ۱۰ در هم چهار ستاره ۱۵ درهم و پنج ستاره ۲۰ درهم می گیرند درهم با خودتان ببرید همان لحظه ورود درهم را از شما می گیرند مثلا سه شب ۴۵ درهم و ... "
  مفید بود ؟ تشکر
  حقیقی
  0 تشکر
  " من عید ۱۴۰۲میهمان این هتل بودم واز خوندن دیدگاه ها و نظراتی که دوستان داده بودند اینجا رو انتخاب کردم ولی متاسفانه اصلا اون چیزی که فکر میکردم نبود
  صبحانه درحد بسیار ضعیف و شارژ کردن ظرف های خالی بسیار طولانی
  نظافت و امکانات هم درحد هتل سه ستاره است نه چهار
  مسواک و دمپایی هم خودتون باید درخواست کنید ازشون که بهتون بدن تو اتاق ما که نبود
  درکل هتلی نیست که حاضر بشم دفعه دیگه حتی برای یک شب انتخابش کنم "
  مفید بود ؟ تشکر
  سهیل زارع
  0 تشکر
  " از هر لحاظ خوبه.صبحانه معمولی. نزدیکی به مراکز خرید خوب مثل گرین هاوس یا دی تو دی یا فروشگاه های کنار هتل و یا حتی سیتی سنتر و همچنین نزدیک میدان ساعت و نزدیک به مرشد بازار. ولی در کل باید روز اول بگردی تا جاهای خوب رو پیدا کنی که نزدیکته. مورد منفی هتل اینه که طبقه دوم نگیر مخصوصا واحد های شماره ۲۰۵ تا ۲۰۷ به خاطر وجود سانتریفیوژ رستوران هتل "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " این هتل برای سفرهای تکی و دو نفره خوبه. امکانات در حد عادیه اما کیفیت خوبی داره. این هتل برای مسافرانی که بودجه براشون اهمیت داره هم همیشه خوبه. نرخ قیمت هاش از ارزون تا متوسطه. پذیرش رفتار دوستانه ای داره و موقعیت هتل هم بد نیست.
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " موقعیت هتل ایده آله، تمیزه و کارکنان کارآمد و مفیدند. اونها احساس مشتری ها رو درک می کنند و با اونا درست رفتار می کنند. ما زودتر از وقت معین رسیدیم ولی وقتی دیدند همه به خاطر سفر طولانی خسته اند اتاق رو سریع برامون آماده کردند. ترانسفر اون اطراف هیچ مشکلی نداره و سیتی سنتر دیره خیلی به اونجا نزدیکه. ناهار و صبحانه هم خوبه. اما من قطعا یک بار دیگه به این هتل نمیرم.
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل سیتی سیزن دبی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام میشه لطفا شماره تماس هتل رو داشته باشم؟ (1401/08/18)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

با عرض پوزش به اطلاع شما می‌رسانیم که نمی‌توانیم شماره هتل را در اینجا به‌روزرسانی کنیم، اما می‌توانید صفحه ما را در Google بررسی کنید. (1401/08/19)
ترجمه ماشینی
۲-سلام اتاق سیگار داری (1401/07/06)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،

بله ما اتاق سیگار داریم. (1401/07/07)
ترجمه ماشینی
۳-آیا به مهمانان جنس مخالف اجازه ورود به اتاق را می دهید؟ (1401/06/29)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

بازدیدکنندگان اجازه ورود به اتاق را ندارند. (1401/06/30)
ترجمه ماشینی
۴-سلام
شنیده ام که هنگام ورود باید مبلغی را واریز کنم،
لطفاً به من بگویید چه مقدار سپرده باید پرداخت کنم؟ (1400/12/16)

پاسخ هتل : فقط 200 AED است (1400/12/25)
ترجمه ماشینی
۵-قیمت یک تخت اضافی چقدر است (1400/11/11)

پاسخ هتل : 150 درهم در هر شب. (1400/11/12)
ترجمه ماشینی
۶-نیاز به دوش رفتن است
آیا می توانم اتاقی را با دوش حمام رزرو کنم (1400/10/26)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

لطفاً به اطلاع برسانید که ما فقط در اتاق‌های SUITE برای اتاق‌های معمولی که فقط وان داریم، دوش زیر دوش داریم. (1400/10/28)
ترجمه ماشینی
۷-سلام یکشنبه شب ساعت 12:40 به دبی میرسیم. آیا می‌توانیم در آن زمان بررسی کنیم و ساعت تسویه حساب چیست؟ (1400/09/20)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

ساعت ورود ما ساعت 14:00 و خروج ساعت 12:00 است. (1400/09/22)
ترجمه ماشینی
۸-آیا شما اتاق های interleading دارید؟؟؟ (1400/08/02)

پاسخ هتل : بله، ما اتاق های متصل داریم. (1400/09/20)
ترجمه ماشینی
۹-آیا 7 نفر می توانند این 2 اتاق را به اشتراک بگذارند؟ مطمئن نیستم چون می گوید 4 بزرگسال و 2 کودک (1400/06/11)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،

در اتاقی که به هم پیوسته خانواده است، ما فقط 1 تخت کینگ سایز داریم و اتاق دوم با 2 تخت مجزا فقط 4 نفر را می‌سازد و در صورت مدیریت بچه‌ها روی همان تخت‌ها به عهده مهمان است. (1400/06/12)
ترجمه ماشینی
۱۰-سلام میشه جوجه در ساعت 5 تا 6 صبح این امکان وجود داره (1400/05/08)

پاسخ هتل : ورود زودهنگام تا ساعت 05:00 بامداد هزینه دارد و همیشه مشروط به در دسترس بودن است. (1400/05/29)
ترجمه ماشینی
۱۱-سلام،
ما سه بزرگسال و 4 کودک هستیم
لطفاً اتاق های متصل به هم و تعداد حمام ها را توضیح دهید. (1400/02/31)

پاسخ هتل : در اتاق کانکشن یعنی 2 اتاق، 1 تخت کینگ و اتاق دوم با 2 تخت مجزا داریم. (1400/05/29)
ترجمه ماشینی
۱۲-اتاق برای 3 بزرگسال و 2 کودک گنجایش دارد اما فقط 1 تخت دونفره را نشان می دهد؟ چگونه در 1 تخت 5 نفر جا بگیریم؟ (1400/01/07)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،

بله اتاق سوئیت تنها 1 تخت کینگ دارد، اما تنها 1 تخت اضافی رایگان ارائه می دهد. (1400/05/29)
ترجمه ماشینی
۱۳-سلام، آیا امکان دارد در زمان چک مسافرت، ملیت دیگری نیز همراه داشته باشیم؟ (1399/07/27)

پاسخ هتل : ملیت های مختلف مشکلی ندارند، اما برای ورود به مدارک معتبر نیاز داریم. (1400/05/29)
ترجمه ماشینی
۱۴-آیا زوج های غیر متاهل مجاز هستند؟ (1399/05/10)

پاسخ هتل : طبق قانون امارات، زوج های مجرد مجاز نیستند (1399/10/01)
ترجمه ماشینی
۱۵-من یک اتاق برای 1 روز می خواهم اما شناسه امارات شرکای من قبلاً منقضی شده است. هر مشکلی برای گرفتن اتاق است (1399/05/10)

پاسخ هتل : فقط در صورتی می‌توانیم ثبت‌نام را پردازش کنیم که همه مهمان‌ها دارای شناسه معتبر امارات یا پاسپورت (اصل) در هنگام ورود باشند. (1399/10/01)
ترجمه ماشینی
۱۶-زوج مجرد رو قبول کردی؟ (1399/05/02)

پاسخ هتل : طبق قانون امارات، زوج های مجرد مجاز نیستند (1399/10/01)
ترجمه ماشینی
۱۷-حدود 2 ماه پیش هزینه یک اتاق را پرداخت کردیم و بعد از ویروس کرونا و لغو همه سفرها پول ما را پس نگرفتید. (1399/02/09)

پاسخ هتل : سلام آقا،

لطفاً شماره تأیید خود را برای ما ارسال کنید تا بررسی کنیم

با تشکر
(1399/03/09)
ترجمه ماشینی
۱۸-اگر در دبی زندگی می کنم، می خواهم شب را با نامزدم بگذرانم، خوب است (1398/12/29)

پاسخ هتل : بله، قربان، شما می توانید تا زمانی که او مدارک شناسایی معتبر مورد نیاز خود را داشته باشد

با تشکر (1399/03/09)
ترجمه ماشینی
۱۹-اگر شام را برای هر دو در رزرو خود لحاظ کنیم
چگونه کار می کند؟ آیا به سبک بوفه، منوی تنظیم یا سفارش فردی است (1398/11/28)

پاسخ هتل : ما هر روز بوفه شام، نوع بوفه بین المللی داریم و هزینه آن برای هر نفر 94 درهم است، اما اگر آن را از قبل رزرو کنید، می توانیم برای هر نفر 50 درهم دریافت کنیم

با تشکر

رام کننده (1398/11/29)
ترجمه ماشینی
۲۰-???? استخر موجود (1398/07/24)

پاسخ هتل : بله ما داریم (1398/08/07)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-هتل سیتی سیزن در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل سیتی سیزن در منطقه دیره - سیتی سنتر قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل سیتی سیزن تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل سیتی سیزن تا دبی مال ۱۴.۰ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۴۰ درهم )
۳-فاصله هتل سیتی سیزن تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل سیتی سیزن تا سیتی سنتر دیره ۰.۶ کیلومتر فاصله دارد. (7 دقیقه پیاده روی)
۴-آدرس هتل سیتی سیزن کجاست؟

پاسخ : پورت سعید، خیابان المکتوم، دیره، دبی، امارات محده عربی
۵-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل سیتی سیزن کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه سیتی سنتر دیره (خط قرمز) - ایستگاه جی جی کو (خط قرمز) - ایستگاه الرقه (خط قرمز) -
۶-موقعیت و فاصله هتل سیتی سیزن دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل سیتی سیزن دبی

 • فاصله هتل سیتی سیزن دبی تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۰.۶ کیلومتر است.
 • * تا میدان ساعت دبی ۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا موزه دبی ۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۹.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۱۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۱۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۱۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۱۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۱۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۱۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۱۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۱۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۱ درهم )
 • * تا فواره دبی ۱۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۱ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۱۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۱۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۱۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۱۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۱۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۸ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۹.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۲۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۲۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۲۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۲۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۲۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۲۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۳۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۳۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۲ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۳۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۶ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۳۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۳۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۶ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۵۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۳ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۵۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۱ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۶۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۴ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۶۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۴ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۷۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۶ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۹۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹۴ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۲۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۸ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۲۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶۳ درهم )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل سیتی سیزن دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 4 ستاره سیتی سیزن دبی " ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ