هتل فورچن بوتیک دبی

هتل چهار ستاره

Fortune Boutique Hotel

امتیاز ۱۹۵۸ نفر ۶.۸ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل فورچن بوتیک دبی

راحتی1898۷.۳۰
نظافت و تمیزی1901۷.۴۰
امکانات1905۷.۲
پرسنل1912۷.۷۰
ارزش خرید1899۷.۳۰
موقعیت1900۷.۶۰
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل فورچن بوتیک دبی

تصویر 49213 فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49208 نمای بیرونی هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49197 فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49193 فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49192 فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49190 فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49186 باشگاه ورزشی هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49180 فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49178 فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49216 فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49215 فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49214 فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49212 فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49211 فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49210 فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49209 فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49207 فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49206 فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49205 فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49204 فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49203 فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49201 فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49202 فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49199 فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49200 فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49198 فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49196 فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49194 فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49195 فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49191 فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49189 فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49188 فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49187 فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49185 سونا و اسپا هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49184 فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49183 فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49182 استخر هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49181 فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49179 فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی
تصویر 49177 فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی

تصاویر فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی

فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی 49216 100فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی 49216فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی 49215 100فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی 49215فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی 49214 100فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی 49214فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی 49212 100فضای سرگرمی هتل فورچن بوتیک دبی 49212
+14

تصاویر سونا و اسپا هتل فورچن بوتیک دبی

سونا و اسپا هتل فورچن بوتیک دبی 49185 100سونا و اسپا هتل فورچن بوتیک دبی 49185
+1

تصاویر باشگاه ورزشی هتل فورچن بوتیک دبی

باشگاه ورزشی هتل فورچن بوتیک دبی 49186 100باشگاه ورزشی هتل فورچن بوتیک دبی 49186
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی

فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی 49213 100فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی 49213فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی 49197 100فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی 49197فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی 49193 100فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی 49193فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی 49190 100فضای اتاق های هتل فورچن بوتیک دبی 49190
+11

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی

فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی 49192 100فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی 49192فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی 49211 100فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی 49211فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی 49205 100فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی 49205فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی 49199 100فضای رستورانی و صبحانه هتل فورچن بوتیک دبی 49199
+11

تصاویر نمای بیرونی هتل فورچن بوتیک دبی

نمای بیرونی هتل فورچن بوتیک دبی 49208 100نمای بیرونی هتل فورچن بوتیک دبی 49208
+1

تصاویر استخر هتل فورچن بوتیک دبی

استخر هتل فورچن بوتیک دبی 49182 100استخر هتل فورچن بوتیک دبی 49182
+1
نقشه بیسان گشت
دبی خیابان نایف، دیره، دبی، امارات متحده عربی

معرفی هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی

هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی

هتل فورچن بوتیک دبی (Fortune Boutique Hotel) یک هتل چهار ستاره در منطقه دیره دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل فورچن بوتیک دبی مجتمع تجاری الغریر دبی است و این هتل با میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی 1.6 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل فورچن بوتیک دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای رایگان (7.81 از 10) و کمترین امتیاز این هتل امکانات (7.2 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی ضعیف (6.80 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.30 از 10) است. از جمله امکانات هتل فورچن بوتیک دبی می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، رستوران، سرویس اتاق، بار، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، اینترنت، استخر، اشاره کرد.

هتل چهار ستاره فورچون اتاقهای بزرگی در اختیار دارد. میهمانان می‌توانند از استخر بالای پشت بام با دمای کنترل شده، باشگاه و 2 رستوران هتل بهره مند شوند.

اتاق‌‌های با دکوراسیون گرم اینجا شامل نمای شهری و تلویزیون تخت، تهویه مطبوع و مینی بار هستند. هر اتاق حمّام و دستشویی اختصاصی با وان و دوش در خود جای داده است.

میهمانان می‌توانند از سونا و جکوزی استفاده کنند یا از یک ماساژ آرامش بخش لذّت ببرند. کاپوچینو در کافی شاپ 24 ساعته برای گرفتن انرژی تازه بعد از یک جلسه حمّام آفتاب در کنار استخر مهیا شده است.

هتل فورچون 2 رستوران با انواع غذاها از شرق دور و جنوب آسیا در یک مکان مدرن از شما پذیرایی می‌کند. بار هم با نوشیدنی‌‌ها محلّی و بین المللی پذیرای میهمانان است.

این هتل پذیرش 24 ساعته دارد که سرویس ترانسفر به صورت رفت و برگشت به فرودگاه بین المللی دبی، در 4.5 کیلومتری و در صورت تقاضا ارائه می‌دهد. همچنین یک سرویس رایگان هم برای رفتن به ساحل مزمر در نظر گرفته شده است.

دیره مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به تجارت، گردش و خرید لباس می‌باشد.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل فورچن بوتیک دبی 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  ANDAAZ Restaurant

  نوع غذا : Chinese, هندی, بین المللی

  وعده غذایی : Menu: Buffet & à la carte

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل فورچن بوتیک دبی 3 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Deluxe Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 27 متر مربع

 • 2 - Superior Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 33 متر مربع

 • 3 - Executive Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 38 متر مربع

موقعیت مکانی هتل فورچن بوتیک دبی

فاصله هتل فورچن بوتیک دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

15.1 km ۳۶ دقیقه ۴۲ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
14.9 km ۲۱ دقیقه ۴۲ درهم
1.6 km ۲۰ دقیقه پیاده روی
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
4.6 km ۱۱ دقیقه ۲۱ درهم
بیشتر

فاصله هتل فورچن بوتیک دبی تا سایر اماکن گردشگری

موزه دبی مشاهده مسیر
۵.۸ km ۱۴ دقیقه ۲۴ درهم
پارک خور دبی مشاهده مسیر
۶.۹ km ۱۷ دقیقه ۲۶ درهم
قاب دبی مشاهده مسیر
۷.۲۰ Km ۰ دقیقه ۲۶ درهم
دلفیناریوم دبی مشاهده مسیر
۷.۵ km ۱۸ دقیقه ۲۷ درهم
بیشتر

فاصله هتل فورچن بوتیک دبی تا مراکز خرید

۱.۳ km ۱۷ دقیقه پیاده روی
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
۱.۶ km ۲۰ دقیقه پیاده روی
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
۱.۹ km ۲۴ دقیقه پیاده روی
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
۲.۰ km ۲۵ دقیقه پیاده روی
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل فورچن بوتیک دبی

ایستگاه صلاح الدين (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه میدان جمال عبدالناصر - بنی یاس (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه الاتحاد (تقاطع خط قرمز و سبز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل فورچن بوتیک دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل فورچن بوتیک دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۹۵۸ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل فورچن بوتیک دبی


خدمات عمومی
| رستوران | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | حمام ترکی و بخار | ابزار های کمکی نابینایان | پیاده روی | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع | | | |

فعالیت ها
| سرگرم های شبانه | نایت کلاب | باغ | کلوب شبانه | سرگرمی عصرانه

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ | حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم

حمام
| امکانات باربیکیو | سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | انبار چمدان | مرکز تجاری | سالن زیبایی مو | زمین گلف | انبار چمدان | قایق رانی | زمین گلف | مدرسه اسکی | آشپزخانه عمومی | امکانات باربیکیو | مرکز تجاری | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | Ski school | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | نگهداری از کودکان | کرایه ماشین | نگهداری از کودکان | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| شراب / شامپاین | سرو صبحانه در اتاق | بار | شراب / شامپاین | وعده های غذایی بچه ها | استخر شنا | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| نایت کلاب | لاندری | لاندری | کلوب شبانه | اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری | بوفه |

مناطق زندگی
| خشکشویی | اسکی بازی | بولینگ | بولینگ | اسکی بازی | خشک شویی | بولینگ

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| اتاق VIP | کارکنان سرگرمی | | |

دسترسی
| توالت با ریل دستگیره | ویلچر | توالت بلند | کابل اوژانس حمام | دسترسی به اسکی | سینک پایین

استخر و اسپا
| استخر | ماساژ | ماساژ بدن | ماساژ دست | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | ماساژ | صندلی ماساژ | تناسب اندام | زوج ها ماساژ می دهند | استخر | مرکز تناسب اندام | مرکز تناسب اندام | ماساژ فول بادی | ماساژ دست | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر | زوج ها ماساژ می دهند

خدمات پیشخوان
| صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | دستگاه ATM

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی کلید | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| تجهیزات تنیس | تجهیزات تنیس | کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| کلینیک مو | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| مانیکور | استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | انگلیسی | فرانسوی | هندی | فلیپینی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Fortune Boutique Hotel )

نظرات در مورد هتل فورچن بوتیک دبی


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

سوالات متداول

۱-فاصله هتل فورچن بوتیک تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل فورچن بوتیک تا دبی مال ۱۴.۹ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
۲-فاصله هتل فورچن بوتیک تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل فورچن بوتیک تا سیتی سنتر دیره ۵.۸ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
۳-آدرس هتل فورچن بوتیک کجاست؟

پاسخ : خیابان نایف، دیره، دبی، امارات متحده عربی
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل فورچن بوتیک کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه صلاح الدين (خط سبز) - ایستگاه میدان جمال عبدالناصر - بنی یاس (خط سبز) - ایستگاه الاتحاد (تقاطع خط قرمز و سبز) -
۵-موقعیت و فاصله هتل فورچن بوتیک دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل فورچن بوتیک دبی

 • فاصله هتل فورچن بوتیک دبی تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۱.۶ کیلومتر است.
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۱.۶ کیلومتر است.
 • * تا بازار عطر دبی ۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا موزه دبی ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۸.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۹.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۱۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۱۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۱۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۱۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۱۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۱۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۱۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۱۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۱۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۱۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۱۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۱۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا فواره دبی ۱۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۱۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۱۹.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۲۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۲۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۲۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۲۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۲۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۳۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۳۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۸ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۳ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۳۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۳ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۳۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۴ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۳۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۳۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۸ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۳۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۱ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۵۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۵ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۵۸.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۹ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۶۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۴ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۶۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۶ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۶۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۶ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۹۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹۵ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۲۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶۰ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۲۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶۵ درهم )
۶-هتل فورچن بوتیک در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل فورچن بوتیک در منطقه دیره قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل فورچن بوتیک دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 4 ستاره فورچن بوتیک دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ