هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

هتل پنج ستاره

Hyatt Regency Dubai - Heritage Area

امتیاز ۴۷۳۶ نفر ۷.۸ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

راحتی4649۸.۴
نظافت و تمیزی4664۸.۴
امکانات4671۸.۱
پرسنل4662۸.۳
ارزش خرید4656۷.۷
موقعیت4659۷.۸
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

تصویر 49019 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49013 نمای بیرونی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49001 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48997 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48996 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48994 سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48990 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48984 باشگاه ورزشی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48980 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49022 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49021 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49020 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49018 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49017 فضای بیرونی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49016 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49015 فضای سرگرمی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49014 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49012 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49011 لابی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر لابی هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49009 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49010 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49008 استخر هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر استخر هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49006 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49007 فضای بیرونی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49004 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49005 لابی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر لابی هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49003 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49002 سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48999 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 49000 فضای سرگرمی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48998 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48995 باشگاه ورزشی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48993 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48992 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48991 سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48989 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48988 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48987 فضای سرگرمی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48986 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48985 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48982 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48981 استخر هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر استخر هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر 48979 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

تصاویر فضای سرگرمی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

فضای سرگرمی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49015 100فضای سرگرمی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49015فضای سرگرمی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49000 100فضای سرگرمی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49000فضای سرگرمی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48987 100فضای سرگرمی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48987
+3

تصاویر سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48994 100سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48994سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49002 100سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49002سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48991 100سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48991
+3

تصاویر باشگاه ورزشی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

باشگاه ورزشی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48984 100باشگاه ورزشی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48984باشگاه ورزشی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48995 100باشگاه ورزشی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48995
+2

تصاویر فضای بیرونی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

فضای بیرونی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49017 100فضای بیرونی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49017فضای بیرونی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49007 100فضای بیرونی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49007
+2

تصاویر فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49019 100فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49019فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49001 100فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49001فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48997 100فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48997فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48996 100فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48996
+21

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49022 100فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49022فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49009 100فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49009فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48999 100فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48999فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48993 100فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48993
+7

تصاویر لابی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

لابی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49011 100لابی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49011لابی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49005 100لابی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49005
+2

تصاویر نمای بیرونی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

نمای بیرونی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49013 100نمای بیرونی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49013
+1

تصاویر استخر هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

استخر هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49008 100استخر هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 49008استخر هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48981 100استخر هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 48981
+2
نقشه بیسان گشت
دبی دیره

معرفی هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی (Hyatt Regency Dubai - Heritage Area) یک هتل پنج ستاره در منطقه دیره - نایف دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی بازار پارچه دبی است و این هتل با میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی 1.6 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به نظافت و تمیزی (8.4 از 10) و کمترین امتیاز این هتل موقعیت (7.8 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.8 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.7 از 10) است. از جمله امکانات هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی می‌توان به پارکینگ، 3 رستوران، بار، مرکز تناسب اندام، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، 2 استخر، اشاره کرد.

هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی (Hyatt Regency Dubai - Heritage Area)، یک هتل لوکس پنج ستاره است که در منطقه دیره - نایف دبی قرار دارد و دارای 421 اتاق و سوئیت لوکس با امکانات عالی، مرکز تفریحی و فضاهای ملاقات می‌باشد. این فضاها مشرف به خلیج فارس و جزایر تازه توسعه یافته دبی، فضایی آرام را برای کار، تفریح و استراحت ارائه می‌دهند. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 5 ستاره حیات ریجنسی دبی بسته به تاریخ متفاوت  از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است. این هتل در فاصله چند قدمی بزرگ ترین بازار طلا امارات متحده عربی، مناطق تجاری و انواع مراکز خرید قرار دارد و تنها 15 دقیقه با فرودگاه بین المللی دبی فاصله دارد. ایستگاه مترو پالم دیره نیز در چند قدمی هتل قرار گرفته است. موقعیت هتل حیات ریجنسی دبی، به شما امکان دسترسی راحت و سریع را به جاذبه‌‌ها و مناطق محلی را می‌دهد.

هتل حیات ریجنسی برای سفر‌‌های کاری و تفریحی ایده آل است و با اتاق‌‌های مجلل و بزرگ، سوئیت‌‌های زیبا، دکوراسیون شیک و منظره خیره کننده از دریا، از میهمانان خود پذیرایی می‌کند. اتاق‌‌های هتل حیات ریجنسی دبی دارای امکاناتی نظیر تلوزیون صفحه تخت، ماهواره، وای فای رایگان، حمام اختصاصی با وان و دوش جداگانه و لوازم بهداشتی رایگان، مینی بار، سیستم تهویه مطبوع، محوطه نشیمن جداگانه، تلفن، گاوصندوق و میز هستند.

گزینه‌‌های غذاخوری متنوعی در هتل حیات ریجنسی دبی  از جمله رستوران الدوار (تنها رستوران گردان دبی)، رستوران هلیوس، رستوران میاکو (ژاپنی)، رستوران کیچن (بین المللی) و کافی شاپ دلی بایتس، و بارها و سالن‌‌‌های منحصر به فردی مانند بار و کلوپ استخردار المپوس، بار ورزشی کارپنتر (بار به سبک میخانه‌‌‌های خودمانی) و د بار (سالن بار شیک)، در دسترس هستند. 

امکانات تفریحی گسترده ای در باشگاه الیمپوس فیتنس و اسپا از جمله سالن بدنسازی، درمان‌‌های اسپا، استخر روباز، زمین تنیس، بالکن آفتاب گیر و پیست دویدن و... ارائه می‌شود. یک پیست روی یخ و یک زمین گلف با نه سوراخ و زمین چمن در محل نیز موجود است. حیات ریجنسی همچنین امکانات جلسات و رویدادها را ارائه می‌دهد که شامل 17 اتاق جلسه می‌باشد و اتاق رقص کریستال فوق العاده هتل که می‌تواند تا 1200 نفر را در خود جای دهد. پارکینگ، 3 شاتل فرودگاه، اتاق‌‌های مجزای VIP، فامیلی روم، اینترنت، 2 استخر، امکان اجاره ماشین، آرایشگاه، استخر کودکان و ترانسفر فرودگاه از دیگر امکانات هتل حیات ریجنسی دبی می‌باشند.

با اقامت در هتل حیات ریجنسی دبی به راحتی به موزه دبی، محله بستکیه، مناطق تجاری، مراکز خرید و سایر جاذبه‌‌ها دسترسی داشته باشید. بازار طلا 1.1 کیلومتر، موزه دبی 1.8 کیلومتر، مرکز خرید بورجومن 2.7 کیلومتر، مرکز خرید دیره سیتی 4.1 کیلومتر، پارک کریک 4.6 کیلومتر، دبی مال 9.3 کیلومتر، برج خلیفه 9.5 کیلومتر و پارک صفا 11.8 کیلومتر تا حیات ریجنسی دبی فاصله دارد.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 3 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Al Dawaar

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : Menu: Buffet

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  Miyako

  نوع غذا : Cambodian, ژاپنی, Korean

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  The Kitchen

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : Menu: Buffet & À La Carte

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی 7 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - King / Twin Room - Sea View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 34 متر مربع

  این اتاق 35 متر مربعی با چشم‌اندازهای پانوراما از دریا، سبکی مدرن و غنی با چوب‌های سخت، مرمر و رنگ‌های خاکی طبیعی دارد. امکانات لوکس شامل تخت کینگ یا دو نفره با بالش‌های بسیار بزرگ، محل کار بزرگ با دسترسی به اینترنت پرسرعت، حمام مرمری با تزئینات موزاییک شیشه‌ای، حمام و دمپایی است. دسترسی به مرکز تناسب اندام، استخر، آبگرم، عرشه آفتاب، مسیر دویدن، زمین تنیس و اسکواش، وای فای رایگان، ترانسفر ساحلی رایگان فراهم شده است.

 • 2 - King/Twin Room with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 34 متر مربع

  این اتاق 35 متر مربعی با چشم‌اندازهای پانوراما از دریا، سبکی مدرن و غنی با چوب‌های سخت، مرمر و رنگ‌های خاکی طبیعی دارد. امکانات لوکس شامل تخت کینگ یا دو نفره با بالش‌های بسیار بزرگ، محل کار بزرگ با دسترسی به اینترنت پرسرعت، حمام مرمری با رنگ‌های موزاییک شیشه‌ای، حمام و دمپایی است. دسترسی به مرکز تناسب اندام، استخر، آبگرم، عرشه آفتاب، پیست دویدن، زمین تنیس و اسکواش، Wi-Fi رایگان، ترانسفر ساحلی رایگان فراهم شده است.

 • 3 - King/Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 34 متر مربع

  این اتاق 35 متر مربعی با چشم‌اندازهای پانوراما از خلیج عربی، سبکی مدرن و غنی با چوب‌های سخت، مرمر و رنگ‌های خاکی طبیعی دارد. امکانات لوکس شامل تخت کینگ یا دو نفره با بالش‌های بسیار بزرگ، محل کار بزرگ با دسترسی به اینترنت پرسرعت، حمام مرمری با تزئینات موزاییک شیشه‌ای، حمام و دمپایی است. دسترسی به مرکز تناسب اندام، استخر، آبگرم، عرشه آفتاب، مسیر دویدن، زمین تنیس و اسکواش، وای فای رایگان، ترانسفر ساحلی رایگان فراهم شده است.

 • 4 - King / Twin Room - Club Access

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 34 متر مربع

  اتاق بزرگ با چشم‌انداز باشکوه دریا، شامل دسترسی به یک سالن خصوصی است که صبحانه قاره‌ای رایگان، وای‌فای رایگان، کوکتل‌های شبانه رایگان و هدایا، ترانسفر ساحلی رایگان ارائه می‌دهد.

 • 5 - King/Twin – Club Access

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 34 متر مربع

  اتاق بزرگ با چشم‌انداز باشکوه دریا، شامل دسترسی به یک سالن خصوصی است که صبحانه قاره‌ای رایگان، وای‌فای رایگان، کوکتل‌های شبانه رایگان و هدایا، ترانسفر ساحلی رایگان ارائه می‌دهد.

 • 6 - King/Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 34 متر مربع

  این اتاق 35 متر مربعی با چشم‌اندازهای پانوراما از خلیج عربی، سبکی مدرن و غنی با چوب‌های سخت، مرمر و رنگ‌های خاکی طبیعی دارد. امکانات لوکس شامل تخت کینگ یا دو نفره با بالش‌های بسیار بزرگ، محل کار بزرگ با دسترسی به اینترنت پرسرعت، حمام مرمری با تزئینات موزاییک شیشه‌ای، حمام و دمپایی است. دسترسی به مرکز تناسب اندام، استخر، آبگرم، عرشه آفتاب، مسیر دویدن، زمین تنیس و اسکواش، وای فای رایگان، ترانسفر ساحلی رایگان فراهم شده است.

 • 7 - Water Park Offer : Superior room with free ticket to Laguna Water park

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 34 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای قسمت نشیمن، تهویه مطبوع و عایق صدا است.

موقعیت مکانی هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

فاصله هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

17.2 km ۳۷ دقیقه ۴۶ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
14.5 km ۱۹ دقیقه ۴۱ درهم
1.6 km ۲۱ دقیقه پیاده روی
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
7.4 km ۱۷ دقیقه ۲۷ درهم
بیشتر

فاصله هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی تا سایر اماکن گردشگری

موزه دبی مشاهده مسیر
۶.۰ km ۱۳ دقیقه ۲۳ درهم
مسجد جمیرا دبی مشاهده مسیر
۷.۹ km ۱۴ دقیقه ۲۸ درهم
پارک زعبیل دبی مشاهده مسیر
۸.۳ km ۱۵ دقیقه ۲۹ درهم
قاب دبی مشاهده مسیر
۸٫۵ کیلومتر ۱۵ دقیقه ۲۶ درهم
بیشتر

فاصله هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی تا مراکز خرید

بازار پارچه دبی مشاهده مسیر
۱.۴ km ۲۰ دقیقه پیاده روی
بازار طلای دبی مشاهده مسیر
۱.۴ km ۱۹ دقیقه پیاده روی
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
۱.۵ km ۱۹ دقیقه پیاده روی
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
۱.۷ km ۲۲ دقیقه پیاده روی
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

ایستگاه نخلة ديرة (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه میدان جمال عبدالناصر - بنی یاس (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه الراس (خط سبز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی :

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۴۷۳۶ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | دلیوری | شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | بسته ناهار | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | سرویس شاتل | حمام ترکی و بخار | دلیوری غذا و سوپرمارکت | ماشین فروش (نوشیدنی) | شاتل فرودگاه | پیاده روی | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع | فروشگاه رفاه در محل

فعالیت ها
| موسیقی زنده | برنامه های شاد | سرگرم های شبانه | نایت کلاب | اجاره دوچرخه | موسیقی زنده | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | موسقی زنده | زمین بازی | برنامه های شاد | کلوب شبانه | سرگرمی عصرانه | کارائوکه | تجهیزات تنیس | زمین تنیس | ایروبیک | زمین تنیس | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | تجهیزات تنیس | زمین تنیس | دارت | کارکنان سرگرمی | کارائوکه | ایروبیک | ایروبیک | دارت | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | اجاره دوچرخه | باشگاه بچه ها

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | شراب / شامپاین | اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | رستوران

اینترنت
| اینترنت

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | تراس | ساحل آفتاب | باغ

مناطق زندگی
| اسکی بازی | اسکی بازی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
|

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | جکوزی | اسپا | سونا | ماساژ بدن | ماساژ دست | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | اتاق بخار | امکانات اسپا | آرایشگاه کوتاهی مو | پدیکور | مانیکور | کلینیک مو | خدمات آرایشی | خدمات اپلاسیون | کلینیک صورت | خدمات زیبایی | صندلی های ساحلی / صندلی | جکوزی | ماساژ | بسته مراقبتی بدن | اسکراب بدن | مراقبت های بدن | مربی شخصی | اسپا | کلاس های یوگا | کلاس های فیتنس | تناسب اندام | زوج ها ماساژ می دهند | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مدل مو | رنگ کردن مو | مرکز تناسب اندام | ماساژ فول بادی | ماساژ دست | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر | زوج ها ماساژ می دهند | استخر بچه ها

خدمات پیشخوان
| میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | دستگاه ATM | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | فاکتور ارائه شده است

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| نگهداری از کودکان | نگهداری از کودکان

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی کلید | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | اپلیکیشن موبایل برای سرویس اتاق | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | آلمانی | انگلیسی | فرانسوی | هندی | هلندی | روسی | فلیپینی | چینی | es | ترکی | it | id | sr | ko | pt | ja
منبع : وبسایت بوکینگ ( Hyatt Regency Dubai - Heritage Area )

نظرات در مورد هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی


  بدون نام
  0 تشکر
  " تمامی قسمت های هتل فوق العادست! کارکنان حرفه ای و علاقه مند برای کمک به شما هستن. تنها مشکل من این بود که بخاطر قوانین دولتی، امکان دیدن خانواده ام با برنامه ی فیس تایم رو نداشتم.
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " فضای عالی با کارکنان مهمون نوازی دارن. این اخرین باری نیست که در این هتل اقامت می کنم. اونها واقعا به علاقه های شما اهمیت میدن و خواسته هاتون رو بر اورده می کنن.
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-آیا سالن باشگاه موجود است؟ چه چیزی در دسترسی باشگاه گنجانده شده است؟ متشکرم (1399/11/26)

پاسخ هتل : سالن باشگاه هر روز باز است. صبحانه از ساعت 6:30 تا 11:30 صبح سرو می شود. و ساعت کوکتل در بعد از ظهر. (1399/11/26)
ترجمه ماشینی
۲-تحویل زودهنگام/تسویه‌حساب دیرهنگام برای پیشنهاد اقامت در چه ساعتی شروع و به پایان می‌رسد (1399/11/24)

پاسخ هتل : تحویل ساعت 11 صبح و خروج تا ساعت 16 است (1399/11/26)
ترجمه ماشینی
۳-زوج مجرد مجاز است؟ (1399/10/20)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،
با سلام از Hyatt Regency Dubai!
بله مجاز است، اما شما باید نام را در بدو ورود ذکر کنید.
با تشکر و احترام، (1399/10/20)
ترجمه ماشینی
۴-استخر داری؟ (1399/09/27)

پاسخ هتل : بله، ما دو استخر متفاوت در هتل خود داریم (1399/09/27)
ترجمه ماشینی
۵-در کجا واقع شده است (1399/09/15)

پاسخ هتل : ما در دیره کورنیش در جاده الخلیج قرار داریم (1399/09/16)
ترجمه ماشینی
۶-آیا ساحل نزدیک هتل وجود دارد؟ (1399/09/04)

پاسخ هتل : در فاصله پیاده روی نیست، اما یک اتوبوس شاتل به لامر وجود دارد (1399/09/16)
ترجمه ماشینی
۷-مزایای رزرو اتاق باشگاه چیست و آیا اتاق باشگاه منظره دریا تضمینی خواهد داشت؟ متشکرم (1398/12/03)

پاسخ هتل : رزرو اتاق باشگاه شامل صبحانه رایگان و دسترسی به سالن باشگاه، در صورت سرو قهوه و چای در تمام روز، و کاناپه و کوکتل در شب به مدت 2 ساعت است. (1399/09/16)
ترجمه ماشینی
۸-آیا ورود به میخانه برای مهمانانی که در این ملک ثبت نام کرده اند رایگان است؟ (1398/11/20)

پاسخ هتل : بله ورود رایگان است (1399/09/16)
ترجمه ماشینی
۹-آیا سونا، اتاق بخار و جکوزی مجزا برای بانوان وجود دارد؟ آیا این استخر فقط به بانوان شنا می دهد؟ (1398/10/24)

پاسخ هتل : بله، ما امکانات سونا و اسپا جداگانه برای زنان داریم. با این حال، منطقه استخر هم مردانه و هم زنانه است. (1398/10/25)
ترجمه ماشینی
۱۰-اسپا دارید؟ (1398/10/15)

پاسخ هتل : بله، ما یک اسپا و یک سالن زیبایی در ملک داریم. (1398/10/16)
ترجمه ماشینی
۱۱-سلام. لطفا به من بگویید که آیا انتقالی به بندر رشید دارید؟ (1398/10/15)

پاسخ هتل : ما می توانیم با هزینه یک ماشین به بندر رشید ترتیب دهیم. (1398/10/15)
ترجمه ماشینی
۱۲-این هتل تا مرکز شهر چقدر فاصله دارد (1398/09/01)

پاسخ هتل : تقریبا 12 کیلومتر (1398/09/04)
ترجمه ماشینی
۱۳-آیا داخل اتاق خارج از غذا مجاز است؟ (1398/08/19)

پاسخ هتل : بله، ما هم همین اجازه را می دهیم. (1398/08/20)
ترجمه ماشینی
۱۴-سلام آیا اتاق سیگار ارائه می دهید؟ (1398/07/11)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،
بله ما این کار را انجام می دهیم. (1398/07/15)
ترجمه ماشینی
۱۵-دسترسی به استخر شامل قیمت می شود؟ (1398/05/19)

پاسخ هتل : دسترسی به استخر برای مهمان ما رایگان است. (1398/05/23)
ترجمه ماشینی
۱۶-لطفاً چه اتفاقی افتاد من می خواهم اینجا بمانم اما فقط کارت خودپرداز دارم بدون کارت اعتباری (1398/05/18)

پاسخ هتل : مهمان عزیز، ما پرداخت نقدی را قبول می کنیم (1398/09/09)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا صبحانه رایگان است؟ (1398/05/18)

پاسخ هتل : ما نرخ های مختلفی را به صورت آنلاین در دسترس داریم. شما می توانید اتاق خود را با صبحانه یا بدون صبحانه رزرو کنید. (1398/05/23)
ترجمه ماشینی
۱۸-نیاز به ناهار و شام (1398/05/12)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

این هتل رستوران های مختلفی از غذاهای ژاپنی گرفته تا عربی و بین المللی ارائه می دهد. از جمله یک رستوران غذاخوری تمام روز که برای ناهار و شام باز است. (1398/06/13)
ترجمه ماشینی
۱۹-ورود به باشگاه رایگان است؟ (1398/05/08)

پاسخ هتل : اگر با ما اقامت ندارید، کلوپ شبانه Premier ما 200 درهم ورودی دارد. میهمانان داخلی می توانند از آن به ازای هر نفر 100 درهم لذت ببرند. (1398/05/23)
ترجمه ماشینی
۲۰-آخرین قیمت ناهار و شام هست؟ (1398/04/09)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،

قیمت ناهار و شام بستگی به رستورانی دارد که می خواهید در آن غذا بخورید. (1398/06/13)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج در منطقه دیره - هرتیج قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج تا دبی مال ۱۴.۵ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۴۱ درهم )
۳-فاصله هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج تا سیتی سنتر دیره ۹.۰ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه نخلة ديرة (خط سبز) - ایستگاه میدان جمال عبدالناصر - بنی یاس (خط سبز) - ایستگاه الراس (خط سبز) -
۵-موقعیت و فاصله هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

 • فاصله هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی تا بازار طلای دبی ۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۱.۵ کیلومتر است.
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ درهم )
 • * تا موزه دبی ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۷.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۸.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۹.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۱۰.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۱۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۱۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۱۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۱۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۱۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۱۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۱۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۱۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۱ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۱۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا فواره دبی ۱۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۱۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۱۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۱۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۱۷.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۲۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۲۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۲۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۲۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۲۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۲۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۲۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۳۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۳۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۸ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۳۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۲ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۳۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۳ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۳۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۳۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۷ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۳۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۰ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۵۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۴ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۵۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۰ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۶۰.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۲ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۶۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۶ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۶۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۶ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۹۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹۶ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۲۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۹ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۲۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶۴ درهم )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 5 ستاره حیات ریجنسی منطقه هریتج دبی " ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ