هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی

هتل پنج ستاره

Pullman Dubai Deira City Centrer

امتیاز ۲۰۲۰ نفر ۸.۱ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی

راحتی1982۸.۴
نظافت و تمیزی1991۸.۴
امکانات1992۸.۲
پرسنل1992۸.۵
ارزش خرید1984۷.۸
موقعیت1989۸.۹
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی

تصویر 46961 نمای بیرونی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46960 نمای بیرونی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46959 استخر هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر استخر هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46951 فضای رستورانی و صبحانه هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46952 استخر هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر استخر هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46955 نمای بیرونی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46963 فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46947 فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46950 فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46962 باشگاه ورزشی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46953 فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46948 فضای رستورانی و صبحانه هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46949 فضای رستورانی و صبحانه هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46942 فضای رستورانی و صبحانه هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46964 فضای رستورانی و صبحانه هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46939 لابی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر لابی هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46968 لابی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر لابی هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46956 اتاق جلسات هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46946 لابی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر لابی هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46967 لابی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر لابی هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46954 اتاق جلسات هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46958 فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46943 فضای رستورانی و صبحانه هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46940 اتاق جلسات هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46970 فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46965 فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46945 فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46969 فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46944 فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46941 سونا و اسپا هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46966 فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر 46957 فضای سرگرمی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی

تصاویر فضای سرگرمی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی

فضای سرگرمی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46957 100فضای سرگرمی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46957
+1

تصاویر سونا و اسپا هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی

سونا و اسپا هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46941 100سونا و اسپا هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46941
+1

تصاویر اتاق جلسات هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی

اتاق جلسات هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46956 100اتاق جلسات هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46956اتاق جلسات هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46954 100اتاق جلسات هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46954اتاق جلسات هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46940 100اتاق جلسات هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46940
+3

تصاویر باشگاه ورزشی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی

باشگاه ورزشی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46962 100باشگاه ورزشی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46962
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی

فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46963 100فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46963فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46947 100فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46947فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46950 100فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46950فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46953 100فضای اتاق های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46953
+11

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی

فضای رستورانی و صبحانه هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46951 100فضای رستورانی و صبحانه هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46951فضای رستورانی و صبحانه هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46948 100فضای رستورانی و صبحانه هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46948فضای رستورانی و صبحانه هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46949 100فضای رستورانی و صبحانه هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46949فضای رستورانی و صبحانه هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46942 100فضای رستورانی و صبحانه هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46942
+6

تصاویر لابی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی

لابی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46939 100لابی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46939لابی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46968 100لابی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46968لابی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46946 100لابی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46946لابی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46967 100لابی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46967
+4

تصاویر نمای بیرونی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی

نمای بیرونی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46961 100نمای بیرونی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46961نمای بیرونی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46960 100نمای بیرونی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46960نمای بیرونی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46955 100نمای بیرونی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46955
+3

تصاویر استخر هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی

استخر هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46959 100استخر هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46959استخر هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46952 100استخر هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 46952
+2
نقشه بیسان گشت
دبی جنب مرکز خرید سیتی سنتر دیره

معرفی هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی

هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی

هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی (Pullman Dubai Deira City Centrer) یک هتل پنج ستاره در منطقه دیره - سیتی سنتر دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی است و این هتل با میدان ساعت دبی 1.4 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (8.9 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (7.8 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.1 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.8 از 10) است. از جمله امکانات هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، بار، مرکز تناسب اندام، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، استخر، اشاره کرد.

هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی (Pullman Dubai Deira City Centrer) واقع در منطقه دیره، هتلی شیک و ممتاز است که مناظر خیره کننده خور دبی را ارائه می‌دهد. موقعیت عالی هتل پولمن دبی در نزدیکی فرودگاه بین‌ المللی دبی و مرکز خرید سیتی سنتر دیره به مهمانان اجازه می‌ دهد تا قلب شهر را که تنها یکی از خوبی‌‌های این هتل 5 ستاره لوکس است، به تصویر بکشند. این هتل دارای یک لابی شیک، اتاق‌‌‌های مهمان مجهز، استخر روباز، گزینه‌‌‌های متنوع غذاخوری، باشگاه ورزشی و اسپا می‌باشد و با بیش از 300 فروشگاه و فعالیت‌‌های تفریحی به مرکز خرید دیره سیتی سنتر متصل می‌باشد. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دبی بسته به تاریخ متفاوت و از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است. از آنجایی که این هتل چند دقیقه دورتر از ایستگاه متروی دبی قرار دارد، گشت و گذار در دبی و بازدید از سازه‌‌های مشهور جهان مانند برج خلیفه، دبی فریم، کانال آبی دبی، دبی مارینا و پالم جمیرا آسان تر می‌شود.

از اتاق سوپریور خانواده گرفته تا سوئیت پرزیدنت، هر یک از اتاق‌‌‌های مدرن و سوئیت‌‌‌های لوکس هتل پولمن دبی، نیازهای فردی مهمانان خود را برآورده می‌ کنند و مناظری پانوراما از خور و مناظر شهر دبی را ارائه می‌ دهند. اتاق‌‌های هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی دارای آشپزخانه‌‌‌های کاملاً مجهز، تخت‌‌‌های کینگ، حمام اختصاصی با وان و دوش باران، لوازم بهداشتی، اتو، سشوار، میز کار، تلویزیون ماهواره ای، محیط کار یا استراحت، بالکن بزرگ، مینی بار، چای ساز، اینترنت رایگان، گاوصندق و سیستم تهویه مطبوع هستند.

چهار رستوران و بار هتل پولمان دبی مسافران را با غذاهای خوش طعم از سراسر جهان جذب می‌کنند. رستوران مدلی «Medley» ایستگاه‌‌‌های آشپزی زنده با غذاهای بین المللی ارائه می‌ دهد و در در رستوران لفابریک «La Fapique»، مهمانان می‌توانند از اسپورت بار و تماشای ورزش‌‌های زنده لذت ببرند. سالن فیت اند اسپا با طیف وسیعی از درمان‌‌ها، مرکز تناسب اندام 24 ساعته و استخر روی پشت بام، پناهگاهی آرام برای ساکنین هتل می‌باشد و مهمانان می‌توانند از انواع ماساژها، اتاق بخار، پدیکور، مانیکور، سونا، اسپا، آرایش مو و خدمات زیبایی استفاده کنند. خدمات تجاری در هتل‌‌های پولمن، با مکان‌‌های برجسته و یک مرکز تجاری تمام عیار برای جلسات و رویدادها، فراوان می‌باشد. از دیگر امکانات هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی می‌توان به پارکینگ رایگان، ترانسفر فرودگاهی، صرافی، زمین تنیس، اتاق‌‌های خانواده، محدوده مخصوص سیگار، برنامه‌‌های شاد و متنوع، خدمات نگهداری از کودکان، فروشگاه و مغازه، سرویس اتاق 24 ساعته، 3 شاتل فرودگاه و اجاره اتومبیل اشاره کرد.

موقعیت مکانی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی و قرار گرفتن آن در فاصله چند قدمی مرکز شهر و جاذبه‌‌های گردشگری، این هتل را برای مسافران تفریحی ایده‌ آل می‌ کند. فضای کلی هتل هم آرامش بخش و هم محرک است و طراحی شیک و مدرنی دارد. هتل پولمن سیتی سنتر دبی تا مرکز خرید سیتی سنتر دیره 300 متر، تا دهکده ایرلندی 1 کیلومتر، تا مسجد جامع دبی 4 کیلومتر، تا برج خلیفه 8 کیلومتر و تا مرکز خرید دبی مال 8 کیلومتر، فاصله دارد.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 4 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Medley

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار, شام

  نوع منو : بوفه و منو باز

 • نام رستوران :
  The t-Lounge by Dilmah

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : چای

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  La Fabrique Sports Bar

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : ناهار, شام

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Azure Pool Lounge

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : ناهار, شام

  نوع منو : منو باز

اتاق‌ها : هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی 6 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Superior Double Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 30 متر مربع

  اتاق 29 متر مربعی با تخت کینگ. مجهز به فضای کار، مینی بار، گاوصندوق، تلویزیون LCD 40 اینچی ماهواره ای، حوله و سشوار، وای فای رایگان، بطری آب، امکانات چای/قهوه و سرویس اتاق 24 ساعته.

 • 2 - Executive Double Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 30 متر مربع

  اتاق 29 متری با تخت کینگ، فضای کار، وای فای رایگان، دستگاه نسپرسو، تلویزیون LCD 40 اینچی، سرویس اتاق 24 ساعته، دسترسی کامل به سالن Executive: صبحانه رایگان، نوشابه، کاناپه و نوشیدنی های الکلی.

  سالن اجرایی: دسترسی به کودکان زیر 21 سال ممنوع است.

 • 3 - Superior Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 30 متر مربع

  اتاق 29 متر مربعی با تخت دو نفره. مجهز به فضای کار، مینی بار، گاوصندوق، تلویزیون LCD 40 اینچی ماهواره ای، حوله و سشوار، وای فای رایگان، بطری آب، امکانات چای/قهوه و سرویس اتاق 24 ساعته.

 • 4 - Family Room with sofa bed

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،1 کاناپه تختخواب شو ،

  مساحت : 36 متر مربع

  این اتاق خانوادگی مناسب برای خانواده ها، مجهز به وای فای رایگان، فضای کار، مینی بار، گاوصندوق، تلویزیون ال سی دی ماهواره ای 40 اینچی، حمام و سشوار، آب بطری، امکانات چای/قهوه و سرویس اتاق 24 ساعته است.

 • 5 - Junior Suite

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 48 متر مربع

  سوئیت 49 متری با تخت و مبل کینگ، برای حداکثر 3 بزرگسال. WiFi رایگان، دستگاه نسپرسو، چک-این خصوصی و دسترسی کامل به Exec. سالن: صبحانه رایگان، نوشابه، کاناپه و نوشیدنی های الکلی.

 • 6 - Executive King Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 66 متر مربع

  این سوئیت دارای مبل، حمام و تلویزیون ماهواره‌ای است.

موقعیت مکانی هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی

فاصله هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

12.8 km ۲۶ دقیقه ۳۸ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
13.5 km ۱۳ دقیقه ۳۹ درهم
0.3 km ۴ دقیقه پیاده روی
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
1.4 km ۱۸ دقیقه پیاده روی
بیشتر

فاصله هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی تا سایر اماکن گردشگری

۴.۷ km ۱۲ دقیقه ۲۲ درهم
دلفیناریوم دبی مشاهده مسیر
۵.۱ km ۸ دقیقه ۲۲ درهم
پارک خور دبی مشاهده مسیر
۵.۵ km ۸ دقیقه ۱۹ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
۵.۷ km ۱۳ دقیقه ۲۳ درهم
بیشتر

فاصله هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی تا مراکز خرید

۰.۳ km ۴ دقیقه پیاده روی
۴.۲ km ۱۲ دقیقه ۲۰ درهم
بازار مرشد دبی مشاهده مسیر
۵.۲ km ۱۷ دقیقه ۲۲ درهم
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
۵.۵ km ۱۶ دقیقه ۲۳ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی

ایستگاه جی جی کو (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه سیتی سنتر دیره (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه الرقه (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۲۰۲۰ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی


خدمات عمومی
| شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | مطبوعات | اتاق های هیپوآلرژیک | ابزار های کمکی نابینایان | شاتل فرودگاه | پیاده روی | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع | فروشگاه رفاه در محل | |

فعالیت ها
| برنامه های شاد | شام های موضوعی | زمین گلف | برنامه های شاد | شام های موضوعی | زمین گلف | گالری هنر | گالری هنر | گالری هنر | شام های موضوعی

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | انبار چمدان | سالن زیبایی مو | زمین گلف | انبار چمدان | قایق رانی | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | نگهداری از کودکان | کرایه ماشین | نگهداری از کودکان | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | شراب / شامپاین | اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | استخر شنا | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری

امکانات بیرونی
| تراس

چشم انداز
| استخر سرپوشیده / کل سال | استخر سرپوشیده / کل سال

مناطق زندگی
| خشکشویی | خشک شویی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی | |

دسترسی
| توالت با ریل دستگیره | ویلچر | پرس کت و شلوار | دسترسی به اسکی | پرس کت و شلوار

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | اسپا | سونا | ماساژ بدن | ماساژ دست | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | اتاق بخار | امکانات اسپا | آرایشگاه کوتاهی مو | پدیکور | مانیکور | کلینیک مو | خدمات آرایشی | کلینیک صورت | خدمات زیبایی | صندلی های ساحلی / صندلی | ماساژ | بسته مراقبتی بدن | اسکراب بدن | مراقبت های بدن | صندلی ماساژ | مربی شخصی | اسپا | کلاس های فیتنس | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مدل مو | رنگ کردن مو | مرکز تناسب اندام | ماساژ فول بادی | ماساژ دست | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر | استخر بچه ها

خدمات پیشخوان
| میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | دستگاه ATM | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | فاکتور ارائه شده است

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| نگهداری از کودکان | نگهداری از کودکان

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی کلید | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| تجهیزات تنیس | تجهیزات تنیس | کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| کلینیک مو | ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| مانیکور | استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | انگلیسی | فرانسوی | هندی | روسی | فلیپینی | id | ur | el
منبع : وبسایت بوکینگ ( Pullman Dubai Deira City Centrer )

نظرات در مورد هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی


  افراسیاب
  9 تشکر
  " من به همراه همسرم و دخترم به این سفر رفتیم و این هتل رو بیسان گشت بر اساس بوجه ای که داشتیم پیشنهاد داد و از پیشنهاد و مشاورشون و قیمت مناسبی که به ما دادن ازشون کمال تشکر رو دارم دسترسی مستقیم از هتل به سیتی سنتر داشتیم لابی بسیار عالی داره وسایل ما رو تا رسیدیم تحویل گرفتن و به اتاق رسیدیم تحویل دادن بسیار مودب از طبقه دوم هتل مستقیم وارد سیتی سنتر میشدی استخر هتل در طبقه بالا یعنی 7 است و اتاق های بسیار اندازه و تمیزی دارد 5 ستاره واقعی هستش از نظر من صبحانه عالی داره دارای آب میوه طبیعی و تنوع زیادی داره انواع شیرنی و نان فوق العاده عالی بود از همه نظر "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام. آیا اتاق های متصل به هم دارید زیرا ما یک خانواده چهار نفره هستیم و گزینه ای که من دریافت می کنم دو اتاق است. (1401/08/25)

پاسخ هتل : ما اتاق‌های متصل به هم داریم اما مشروط به در دسترس بودن در هنگام ورود (1401/09/01)
ترجمه ماشینی
۲-سلام

اگر علاقه ای به افطاری نداشته باشم چه می شود؟
آیا ماشین لباسشویی و آشپزخانه کوچک در سوئیت دارید؟

با تشکر (1401/07/20)

پاسخ هتل : سوئیت‌های ما به ماشین لباسشویی و آشپزخانه مجهز نیستند.
اما امکانات تهیه قهوه/چای در دسترس است. (1401/08/06)
ترجمه ماشینی
۳-سلام.
سوئیت جونیور- همه چیز مثل عکس است؟ نمای شهر، مبلمان، بالکن؟ من واقعاً چنین اتاقی با بالکن و منظره دریافت خواهم کرد؟
متشکرم (1401/07/16)

پاسخ هتل : بله، سوئیت های جونیور ما همیشه تقاضای زیادی دارند (1401/08/06)
ترجمه ماشینی
۴-سلام
آیا اتاقهای متصل با نمای نهر در سمت هتل دارید؟ ما یک خانواده 4 نفره هستیم که در 8 اکتبر وارد و در 13 اکتبر thx (1401/07/02)

پاسخ هتل : بله، ما اتاق های متصل داریم، با این حال در دسترس بودن است. لطفاً در زمان ثبت نام در مورد در دسترس بودن آن بپرسید و تیم ما تمام تلاش خود را برای کمک به شما خواهد کرد. (1401/08/06)
ترجمه ماشینی
۵-سلام
امیدوارم حالتون خوب باشه
میخوام بدونم
آیا توالت توالت سمپاش داره؟ (1401/06/30)

پاسخ هتل : بله، همه حمام‌های ما مجهز به اسپری بیده دستی هستند (1401/08/06)
ترجمه ماشینی
۶-آیا سرویس رفت و برگشت به مرکز خرید دبی یا هر مقصد دیگری از هتل شما به صورت روزانه وجود دارد؟ (1401/06/16)

پاسخ هتل : ما سرویس رفت و برگشت از هتل نداریم. با این حال، 10 دقیقه پیاده روی ایستگاه مترو مرکز شهر دیره است که شما را در عرض 15 دقیقه به دبی مال یا برج خلیفه می رساند. هزینه های مترو اعمال خواهد شد. (1401/08/06)
ترجمه ماشینی
۷-آیا در همان ساختمان مرکز شهر دیره است؟ (1401/05/11)

پاسخ هتل : بله، همان ساختمان مرکز شهر دیره است (1401/08/10)
ترجمه ماشینی
۸-آیا باید برای کودکان 2 ساله برای صبحانه هزینه کنیم؟ (1401/05/03)

پاسخ هتل : کودکان زیر 6 سال صبحانه رایگان است (1401/08/10)
ترجمه ماشینی
۹-آیا قسمت خاصی برای بچه ها در استخر وجود دارد، منظورم عمق کم است و عمق استخر چقدر است؟ (1401/05/03)

پاسخ هتل : ما یک استخر جداگانه برای کودکان در کنار استخر اصلی داریم (1401/08/10)
ترجمه ماشینی
۱۰-آیا امکانات اتو و چای ساز در اتاق دارید؟ (1401/04/31)

پاسخ هتل : ما امکانات اتو و چای سازی در رام داریم (1401/08/10)
ترجمه ماشینی
۱۱-عصر بخیر
آیا اتاق های دسترسی به سالن باشگاه دارید و امتیازات رزرو این اتاق ها چیست
TIA (1401/04/25)

پاسخ هتل : اتاق‌های اجرایی و میهمانان سوئیت جونیور با:
صبحانه کاری: 6:30 صبح تا 11:00 صبح
میان وعده بعد از ظهر: 12 ظهر تا 4:00 بعد از ظهر
بار رایگان از ساعت 18:00 تا ساعت 20:00
خروج دیرهنگام تا ساعت 2 بعد از ظهر بدون هزینه اضافی. (1401/08/10)
ترجمه ماشینی
۱۲-تعطیلات من شامل بازدید از آتلانتیس، سافاری، ساختمان برج خلیفه است. آیا هتل اطلاعاتی در مورد نحوه رزرو این مکان ها به من می دهد؟ (1401/04/15)

پاسخ هتل : ما یک میز مسافرتی در لابی داریم که می تواند راهنمای شما و رزرو تور باشد (1401/08/10)
ترجمه ماشینی
۱۳-آیا شاتل فرودگاهی دارید
چقدر با فرودگاه فاصله دارید؟ (1401/02/09)

پاسخ هتل : ما خدمات تحویل فرودگاهی داریم. هزینه های اضافی اعمال خواهد شد. هتل تا فرودگاه 10 دقیقه فاصله دارد (1401/08/10)
ترجمه ماشینی
۱۴-سلام
آیا سوئیت خانوادگی برای یک زوج و 2 کودک دارید؟
آیا اتاقهای متصل دارید؟
آیا استخر مناسب برای کودکان 5 تا 9 ساله دارید؟ (1400/06/25)

پاسخ هتل : ما اتاق‌های برتر متصل به هم داریم، اما در حین ورود به اتاق در دسترس است. برای کودکان، ما یک استخر جداگانه برای کودکان در مجاورت استخر اصلی داریم (1401/08/10)
ترجمه ماشینی
۱۵-آیا اتاق های متصل با هم دارید؟ (1400/02/19)

پاسخ هتل : بله، ما اتاق‌های متصل به هم داریم، اما مشروط به در دسترس بودن در زمان ورود است (1401/08/06)
ترجمه ماشینی
۱۶-آیا چک این زود هنگام دارید؟ آگهی‌ای دیدم که می‌گوید ورود زودهنگام و خروج دیرهنگام را پیشنهاد می‌کنید (1399/09/20)

پاسخ هتل : بله، ما ورود زودهنگام و خروج دیرهنگام داریم، اما بنا به در دسترس بودن و هزینه‌های اضافی ممکن است اعمال شود. (1401/08/06)
ترجمه ماشینی
۱۷-ما به تختخواب نیاز خواهیم داشت. امکانش هست لطفا؟ آیا در اتاق های خانوادگی تختخواب دارید.. (1398/10/05)

پاسخ هتل : بله، در صورت درخواست می توانیم تخت نوزاد را تهیه کنیم (1401/08/06)
ترجمه ماشینی
۱۸-آیا شما 2 اتاق خانوادگی به هم متصل دارید یا اتاق های خانوادگی فقط به اتاق های سوپریور دو نفره متصل هستند؟ (1398/09/24)

پاسخ هتل : اتاق‌های خانوادگی فقط به اتاق‌های سوپریور متصل هستند (1401/08/06)
ترجمه ماشینی
۱۹-من در هتل شما اقامت خواهم داشت، می خواهم بدانم که آیا تورهای خصوصی را برای ابوظبی ارائه می دهید و هزینه آن چقدر است (1398/09/03)

پاسخ هتل : ما یک میز مسافرتی اختصاصی در نزدیکی دربان داریم. آنها در تورها و فعالیت ها در شهر کمک خواهند کرد. (1401/08/06)
ترجمه ماشینی
۲۰-استخر چه ساعتی شروع و چه ساعتی به پایان می رسد؟ (1398/04/24)

پاسخ هتل : این استخر همه روزه از ساعت 8 صبح تا 10 شب باز است (1401/08/06)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل پولمن سیتی سنتر دیره تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل پولمن سیتی سنتر دیره تا دبی مال ۱۳.۵ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
۲-فاصله هتل پولمن سیتی سنتر دیره تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل پولمن سیتی سنتر دیره تا سیتی سنتر دیره ۰.۳ کیلومتر فاصله دارد. (4 دقیقه پیاده روی)
۳-آدرس هتل پولمن سیتی سنتر دیره کجاست؟

پاسخ : جنب مرکز خرید سیتی سنتر دیره
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل پولمن سیتی سنتر دیره کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه جی جی کو (خط قرمز) - ایستگاه سیتی سنتر دیره (خط قرمز) - ایستگاه الرقه (خط قرمز) -
۵-موقعیت و فاصله هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی

 • فاصله هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۰.۳ کیلومتر است.
 • * تا میدان ساعت دبی ۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا موزه دبی ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۱۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۱۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۱۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۱۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۱۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۱۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۱۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۱۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ درهم )
 • * تا فواره دبی ۱۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۱۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۱ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۱۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۱ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۱۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۱۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۱۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۲۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۲۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۲۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۲۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۲۷.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۲۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۳۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۶ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۳۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۱ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۳۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۵ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۳۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۳۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۵ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۵۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۲ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۵۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۰ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۶۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۴ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۶۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۴ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۷۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶۳ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۹۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰۱ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۲۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۷ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۲۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶۲ درهم )
۶-هتل پولمن سیتی سنتر دیره در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل پولمن سیتی سنتر دیره در منطقه دیره - سیتی سنتر قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل پولمن سیتی سنتر دیره دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 5 ستاره پولمن سیتی سنتر دیره دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ