هتل راویز سنتر پوینت دبی

هتل چهار ستاره

Raviz Center Point Hotel

امتیاز ۱۳۲۵ نفر ۷.۳ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل راویز سنتر پوینت دبی

راحتی1294۷.۷
نظافت و تمیزی1300۷.۵
امکانات1299۷.۴
پرسنل1299۸
ارزش خرید1294۷.۶
موقعیت1294۸.۵
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل راویز سنتر پوینت دبی

تصویر 45222 فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45216 نمای بیرونی هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45203 فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45199 نمای بیرونی هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45198 فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45196 فضای اتاق های هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45192 نمای بیرونی هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45186 اتاق جلسات هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45182 فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45225 اتاق جلسات هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45224 اتاق جلسات هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45223 لابی هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45221 فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45220 فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45218 اتاق جلسات هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45219 لابی هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45217 باشگاه ورزشی هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45214 سونا و اسپا هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45215 لابی هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45213 فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45212 فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45211 فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45209 استخر هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45210 فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45208 اتاق جلسات هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45206 فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45207 لابی هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45205 فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45204 فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45202 سونا و اسپا هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45200 استخر هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45201 فضای سرگرمی هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45197 فضای سرگرمی هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45194 فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45195 فضای اتاق های هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45193 هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45190 لابی هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45191 سونا و اسپا هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45188 فضای اتاق های هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45189 فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45187 فضای سرگرمی هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45185 سونا و اسپا هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45183 فضای سرگرمی هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45184 فضای سرگرمی هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی
تصویر 45181 فضای اتاق های هتل راویز سنتر پوینت دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی

تصاویر فضای سرگرمی هتل راویز سنتر پوینت دبی

فضای سرگرمی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45201 100فضای سرگرمی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45201فضای سرگرمی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45197 100فضای سرگرمی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45197فضای سرگرمی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45187 100فضای سرگرمی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45187فضای سرگرمی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45183 100فضای سرگرمی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45183
+5

تصاویر سونا و اسپا هتل راویز سنتر پوینت دبی

سونا و اسپا هتل راویز سنتر پوینت دبی 45214 100سونا و اسپا هتل راویز سنتر پوینت دبی 45214سونا و اسپا هتل راویز سنتر پوینت دبی 45202 100سونا و اسپا هتل راویز سنتر پوینت دبی 45202سونا و اسپا هتل راویز سنتر پوینت دبی 45191 100سونا و اسپا هتل راویز سنتر پوینت دبی 45191سونا و اسپا هتل راویز سنتر پوینت دبی 45185 100سونا و اسپا هتل راویز سنتر پوینت دبی 45185
+4

تصاویر اتاق جلسات هتل راویز سنتر پوینت دبی

اتاق جلسات هتل راویز سنتر پوینت دبی 45186 100اتاق جلسات هتل راویز سنتر پوینت دبی 45186اتاق جلسات هتل راویز سنتر پوینت دبی 45225 100اتاق جلسات هتل راویز سنتر پوینت دبی 45225اتاق جلسات هتل راویز سنتر پوینت دبی 45224 100اتاق جلسات هتل راویز سنتر پوینت دبی 45224اتاق جلسات هتل راویز سنتر پوینت دبی 45218 100اتاق جلسات هتل راویز سنتر پوینت دبی 45218
+5

تصاویر باشگاه ورزشی هتل راویز سنتر پوینت دبی

باشگاه ورزشی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45217 100باشگاه ورزشی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45217
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل راویز سنتر پوینت دبی

فضای اتاق های هتل راویز سنتر پوینت دبی 45196 100فضای اتاق های هتل راویز سنتر پوینت دبی 45196فضای اتاق های هتل راویز سنتر پوینت دبی 45195 100فضای اتاق های هتل راویز سنتر پوینت دبی 45195فضای اتاق های هتل راویز سنتر پوینت دبی 45188 100فضای اتاق های هتل راویز سنتر پوینت دبی 45188فضای اتاق های هتل راویز سنتر پوینت دبی 45181 100فضای اتاق های هتل راویز سنتر پوینت دبی 45181
+4

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی

فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی 45222 100فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی 45222فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی 45203 100فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی 45203فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی 45198 100فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی 45198فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی 45182 100فضای رستورانی و صبحانه هتل راویز سنتر پوینت دبی 45182
+15

تصاویر لابی هتل راویز سنتر پوینت دبی

لابی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45223 100لابی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45223لابی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45219 100لابی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45219لابی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45215 100لابی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45215لابی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45207 100لابی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45207
+5

تصاویر نمای بیرونی هتل راویز سنتر پوینت دبی

نمای بیرونی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45216 100نمای بیرونی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45216نمای بیرونی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45199 100نمای بیرونی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45199نمای بیرونی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45192 100نمای بیرونی هتل راویز سنتر پوینت دبی 45192
+3

تصاویر استخر هتل راویز سنتر پوینت دبی

استخر هتل راویز سنتر پوینت دبی 45209 100استخر هتل راویز سنتر پوینت دبی 45209استخر هتل راویز سنتر پوینت دبی 45200 100استخر هتل راویز سنتر پوینت دبی 45200
+2
نقشه بیسان گشت
دبی منخول، خیابان الولید بر دبی، بر دبی، دبی، امارات متحده عربی

معرفی هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی

هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی

هتل راویز سنتر پوینت دبی (Raviz Center Point Hotel) یک هتل چهار ستاره در منطقه بر دبی دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل راویز سنتر پوینت دبی مرکز تجاری برجمان دبی است و این هتل با پارک خور دبی 3.2 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل راویز سنتر پوینت دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (8.5 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (6.03 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.3 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.6 از 10) است. از جمله امکانات هتل راویز سنتر پوینت دبی می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، 4 رستوران، بار، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، اینترنت، اسپا، استخر، اشاره کرد.

این هتل به فاصله 5 دقیقه پیاده از ایستگاه مترو الفهیدی فاصله دارد و وای فای رایگان و استخر روباز ارائه می‌دهد. کارفور برجمان هم در عرض 10 دقیقه پیاده روی قابل دسترسی است.

راویز، اتاق‌‌های مجهز به تهویه مطبوع با تلویزیون تخت، گاو صندوق و میز در اختیار دارد. چای/قهوه ساز هم به همراه مینی بار موجود می‌باشند. حمّام اختصاصی هم همراه با سشوار، حوله حمّام و لوازم آرایشی رایگان در اتاق‌‌ها قرار دارد.

مرکز اسپا و سلامتی هتل امکان ماساژ را با هزینه اضافی فراهم کرده است. مرکز فیتنس هم برای میهمانان موجود می‌باشد. این هتل رستوران و سرویس اتاق نیز در اختیار دارد.

امکاناتی نظیر پیشخدمت پارکینگ و سرویس نگهداری چمدان هم قابل ارائه می‌باشند.

بر دبی انتخاب فوق العاده ای برای علاقمندان به صحرا، گردش و تجارت می‌باشد.

این منطقه همچنین برای خرید از برند‌‌های مطرح نظیر ZARA، Prada و Burberry مناسب می‌باشد.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل راویز سنتر پوینت دبی 4 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Restaurant #1

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : Menu: Buffet & à la carte

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  Elevens - Sports Bar

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی :

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  Oriental - Pan Asian Cuisine

  نوع غذا : Chinese, Malaysian, دریایی, Singaporean, Thai, Vietnamese

  وعده غذایی :

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  Regency - Banquet/Conference

  نوع غذا : No additional info available

  وعده غذایی :

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل راویز سنتر پوینت دبی 5 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Standard Double or Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 23 متر مربع

  اتاق مدرن مبله با سلیقه با یک تخت کینگ یا 2 تخت یک نفره و حمام اختصاصی اختصاصی و وان حمام با دوش. اتاق مجهز به تلویزیون صفحه تخت ماهواره ای LED 42 اینچی، مینی بار و میز اتو است.

 • 2 - Deluxe Double or Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 23 متر مربع

  اتاق مدرن مبله با سلیقه با یک تخت کینگ یا 2 تخت یک نفره و حمام اختصاصی اختصاصی و وان حمام با دوش. اتاق مجهز به تلویزیون صفحه تخت ماهواره ای LED 42 اینچی، مینی بار و میز اتو است.

 • 3 - Double Room - Disability Access

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 24 متر مربع

  اتاق مدرن مبله با سلیقه با تخت کینگ و حمام اختصاصی اختصاصی و وان حمام با دوش. اتاق مجهز به تلویزیون صفحه تخت ماهواره ای LED 42 اینچی، مینی بار و میز اتو است.

 • 4 - Executive Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 52 متر مربع

  اتاق خواب مستر مدرن مبله مجلل با یک تخت کینگ و حمام اختصاصی اختصاصی و وان حمام با دوش. اتاق مجهز به تلویزیون صفحه تخت ال ای دی ماهواره ای 42 اینچی است. دارای مینی بار، میز اتو و کتری برقی است. اتاق نشیمن دارای یک ایستگاه کاری با قسمت نشیمن و تلویزیون صفحه تخت ماهواره ای 42 اینچی است.

 • 5 - Family Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 53 متر مربع

  اتاق خواب مستر مدرن مبله مجلل با یک تخت کینگ و حمام اختصاصی اختصاصی و وان حمام با دوش. اتاق مجهز به تلویزیون صفحه تخت ال ای دی ماهواره ای 42 اینچی است. دارای مینی بار، میز اتو و کتری برقی است. اتاق نشیمن دارای یک ایستگاه کاری با قسمت نشیمن و تلویزیون صفحه تخت ماهواره ای 42 اینچی است.

موقعیت مکانی هتل راویز سنتر پوینت دبی

فاصله هتل راویز سنتر پوینت دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

15.7 km ۳۱ دقیقه ۴۳ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
8.4 km ۱۱ دقیقه ۲۹ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
1.5 km ۱۹ دقیقه پیاده روی
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
3.3 km ۷ دقیقه ۱۹ درهم
بیشتر

فاصله هتل راویز سنتر پوینت دبی تا سایر اماکن گردشگری

موزه دبی مشاهده مسیر
۱.۴ km ۱۸ دقیقه پیاده روی
قاب دبی مشاهده مسیر
۲.۹ km ۹ دقیقه ۱۹ درهم
پارک خور دبی مشاهده مسیر
۳.۲ km ۸ دقیقه ۱۸ درهم
پارک زعبیل دبی مشاهده مسیر
۳.۵ km ۹ دقیقه ۱۹ درهم
بیشتر

فاصله هتل راویز سنتر پوینت دبی تا مراکز خرید

۰.۹ km ۱۱ دقیقه پیاده روی
بازار پارچه دبی مشاهده مسیر
۱.۵ km ۱۹ دقیقه پیاده روی
۲.۹ km ۹ دقیقه ۱۸ درهم
۳.۶ km ۱۰ دقیقه ۱۹ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل راویز سنتر پوینت دبی

ایستگاه برجمان (تقاطع خط قرمز و سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه الفهيدي (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه ADCB (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل راویز سنتر پوینت دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل راویز سنتر پوینت دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۳۲۵ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل راویز سنتر پوینت دبی


خدمات عمومی
| رستوران | سرویس شاتل | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | بسته ناهار | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | امکانات برای مهمانان معلول | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | مطبوعات | سرویس شاتل | حمام ترکی و بخار | پیاده روی | پیاده روی | فقط بزرگسالان | پیاده روی | تهویه مطبوع | |

فعالیت ها
| نایت کلاب | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | کلوب شبانه | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | رویدادهای ورزشی زنده (پخش)

امکانات اتاق
| حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | قایق رانی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| شراب / شامپاین | سرو صبحانه در اتاق | بار | میوه | شراب / شامپاین | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | استخر شنا | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری

مناطق زندگی
| خشکشویی | خشک شویی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی |

استخر و اسپا
| استخر | ماساژ | اسپا | پکیج اسپا و شنا | امکانات اسپا | آرایشگاه کوتاهی مو | پدیکور | مانیکور | کلینیک مو | خدمات آرایشی | خدمات اپلاسیون | کلینیک صورت | خدمات زیبایی | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | ماساژ | مراقبت های بدن | چترهای ساحلی | صندلی ماساژ | اسپا | استخر | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مدل مو | رنگ کردن مو | مرکز تناسب اندام

خدمات پیشخوان
| قفسه | میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | انبار چمدان

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| کلینیک مو | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | انگلیسی | هندی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Raviz Center Point Hotel )

نظرات در مورد هتل راویز سنتر پوینت دبی


  بدون نام
  0 تشکر
  " ما از اقامتمون در اینجا لذت بردیم. اتاق خیلی خوبی بود و قیمتش هم مناسب بود. موقعیت هتل عالیه، به ایستگاه متروی برجمان خیلی نزدیکه و سوپر مارکت کارفور درست نزدیک هتل هست . صبح ها هم یک روزنامه بهمون می دادند.
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " موقعیت هتل عالی و نزدیک دو خط مترو هست، اتاق های خوب و ساکتی داره، خیلی تمیزه و صبحانه فوق العاده و کارکنان خوبی داره. ما از اقامت سه روزه مون توی دبی لذت بردیم. متاسفانه دمای بیرون 45 تا 47 درجه است، بنابراین بیرون رفتن در فضای باز خیلی سخته.
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل راویز سنتر پوینت دبی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-چقدر از ساحل Jeremiah Sheraton فاصله دارد (1400/12/19)

پاسخ هتل : از هتل تا شرایتون 30 کیلومتر (1400/12/27)
ترجمه ماشینی
۲-سلام
من و همسرم برای اولین بار می آییم. ساعت 23:00 در فرودگاه دبی خواهیم بود. آیا می توانید یک وسیله حمل و نقل تا هتل را برای ما فراهم کنید؟ (1400/11/22)

پاسخ هتل : ما می توانیم حمل و نقل از فرودگاه را ترتیب دهیم. همچنین توجه داشته باشید که پذیرش ما برای اعلام حضور 24 ساعته در دسترس است.
(1400/11/27)
ترجمه ماشینی
۳-اگر هنوز شناسه امارات را نداشته باشند ویزای بازدید را می پذیرید؟ (1400/07/23)

پاسخ هتل : لطفاً توجه داشته باشید که ارائه شناسه یا پاسپورت امارات در هنگام ورود الزامی است. (1400/07/24)
ترجمه ماشینی
۴-سلام!
آیا می توانم اوایل جمعه از ساعت 6 صبح تا 9 صبح مراجعه کنم و در همان روز از ساعت 16 تا 7 بعدازظهر تحویل بگیرم؟ (1400/07/16)

پاسخ هتل : تحویل زود هنگام منوط به در دسترس بودن است (1400/07/23)
ترجمه ماشینی
۵-برنامه ریزی برای ماندن به مدت 9 روز، سرعت و پایداری WIFI چگونه است، همانطور که برای کارهای اداری نیاز به اتصال دارید. (1400/06/14)

پاسخ هتل : بله، ما سرعت وای فای خوبی در هتل خود داریم. (1400/06/17)
ترجمه ماشینی
۶-سلام ساعت ورود و خروج چقدر است؟ آیا می توان ساعت 7 بعد از ظهر اعلام حضور کرد و روز بعد ساعت 2 بعدازظهر تحویل گرفت؟

با تشکر (1400/05/14)

پاسخ هتل : ساعت ورود: ساعت 14:00، زمان تسویه حساب: 12:00 ظهر
بسته به در دسترس بودن، می‌توانیم پرداخت دیرهنگام را تا ساعت 14:00 ارائه دهیم
(1400/05/18)
ترجمه ماشینی
۷-آیا برای انجام آزمایش کووید RT-PCR که باید قبل از شروع سفر برگشتم انجام شود، پشتیبانی می کنید؟ من هزینه آزمایش را پرداخت خواهم کرد، اما قبل از حرکت برنامه ریزی شده در 5 مه به نتیجه نیاز دارم (1400/01/30)

پاسخ هتل : هتل مستقیماً هیچ گونه اتصالی برای آزمایش RT-PCR ندارد.
اما ما می‌توانیم شما را به بیمارستانی در همان نزدیکی هدایت کنیم که در آن می‌توانید آزمایش را انجام دهید، و معمولاً نتیجه ظرف 24 ساعت در دسترس خواهد بود. (1400/02/01)
ترجمه ماشینی
۸-سلام، آیا زوج مجرد و ملیت های مختلف اجازه اقامت در ملک شما را دارند؟ (1399/12/04)

پاسخ هتل : بله.
هر دو باید شناسه عکس اصلی داشته باشند. (1399/12/05)
ترجمه ماشینی
۹-سلام صبحانه
و سرویس اتاق دارید؟ (1399/11/18)

پاسخ هتل : بله، ما صبحانه را از ساعت 7 تا 10 صبح در رستوران خود می خوریم و سرویس اتاق نیز در دسترس است. (1399/11/21)
ترجمه ماشینی
۱۰-آیا به بازدیدکنندگان پس از ورود به سیستم اجازه می دهید؟ (1399/10/29)

پاسخ هتل : لطفاً توجه داشته باشید که اجازه ورود خانم ها به اتاق ها را نمی دهیم. (1399/11/21)
ترجمه ماشینی
۱۱-آیا مرکز ورزش رایگان است یا پرداخت اضافی لازم است؟ (1399/10/23)

پاسخ هتل : لطفا توجه داشته باشید که مرکز بدنسازی برای مهمانان داخلی رایگان است. (1399/11/21)
ترجمه ماشینی
۱۲-اگر پنجشنبه شب ساعت 11 شب اعلام حضور کنم و دوست دخترم بتواند صبح روز بعد در روز جمعه به من بپیوندد چه؟ آیا امکان دارد؟ (1399/10/22)

پاسخ هتل : بله، این امکان پذیر است، فقط او باید کارت شناسایی معتبر امارات یا پاسپورت را در پذیرش ارائه دهد. (1399/11/21)
ترجمه ماشینی
۱۳-سلام، من می خواهم یک اتاق با 2 تخت یک نفره برای 8 شب رزرو کنم، آیا در ژانویه 2021 موجود است؟
thnx (1399/10/14)

پاسخ هتل : لطفاً تاریخ هایی را که برای آن برنامه ریزی می کنید راهنمایی کنید. (1399/10/15)
ترجمه ماشینی
۱۴-سلام صبح بخیر من برای زوج های تازه ازدواج کرده اتاق با گل آرایی می خواهم. (1399/09/01)

پاسخ هتل : گل آرایی را می توان با هزینه های اضافی تزئین انجام داد. (1399/09/10)
ترجمه ماشینی
۱۵-آیا زوج های مجرد را قبول می کنید؟ (1399/08/20)

پاسخ هتل : مهمانانی که با هم اعلام حضور می کنند و کارت شناسایی عکس دار معتبر خود را ارائه می دهند، مجاز به اقامت هستند. (1399/09/10)
ترجمه ماشینی
۱۶-آیا این هتل میهمان پسند است؟ (1399/08/16)

پاسخ هتل : بله، ما یک هتل مهمان پسند هستیم. (1399/09/29)
ترجمه ماشینی
۱۷-هتلی که میهمان پسند است یا نه؟ (1399/08/14)

پاسخ هتل : آره. ما یک هتل میهمان پسند هستیم. (1399/09/29)
ترجمه ماشینی
۱۸-آیا زوج های مجرد مجاز هستند (1399/06/31)

پاسخ هتل : مهمانانی که با هم اعلام حضور می‌کنند و کارت شناسایی عکس‌دار یا پاسپورت معتبر خود را ارائه می‌کنند، مجاز به اقامت هستند. (1399/07/11)
ترجمه ماشینی
۱۹-ملیت های مختلف مجاز هستند ?? (1398/09/09)

پاسخ هتل : مهمانانی که با هم اعلام حضور می کنند و کارت شناسایی عکس دار معتبر خود را ارائه می دهند، مجاز به اقامت هستند. (1398/09/11)
ترجمه ماشینی
۲۰-آیا با صبحانه رایگان همراه است؟ (1398/01/03)

پاسخ هتل : خیر. شما باید مکمل وعده صبحانه را جداگانه در رده اتاق استاندارد انتخاب کنید. (1398/09/11)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل راویز سنتر پوینت تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل راویز سنتر پوینت تا دبی مال ۸.۴ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۲۹ درهم )
۲-فاصله هتل راویز سنتر پوینت تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل راویز سنتر پوینت تا سیتی سنتر دیره ۴.۲ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
۳-آدرس هتل راویز سنتر پوینت کجاست؟

پاسخ : منخول، خیابان الولید بر دبی، بر دبی، دبی، امارات متحده عربی
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل راویز سنتر پوینت کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه برجمان (تقاطع خط قرمز و سبز) - ایستگاه الفهيدي (خط سبز) - ایستگاه ADCB (خط قرمز) -
۵-موقعیت و فاصله هتل راویز سنتر پوینت دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل راویز سنتر پوینت دبی

 • فاصله هتل راویز سنتر پوینت دبی تا مرکز تجاری برجمان دبی ۰.۹ کیلومتر است.
 • * تا موزه دبی ۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۱.۵ کیلومتر است.
 • * تا بازار پارچه دبی ۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۹ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۷.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۸.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۸.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ درهم )
 • * تا فواره دبی ۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۹.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۱۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۱۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۱۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۱۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۱۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۱۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۱۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۱۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۲ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۲۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۲۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۲۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۲۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۲۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۲۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۲۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۲ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۳۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۳۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۴۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۲ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۵۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۰ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۵۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۳ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۵۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۳ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۶۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳۳ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۹۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰۲ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۱۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۶ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۲۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۲ درهم )
۶-هتل راویز سنتر پوینت در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل راویز سنتر پوینت در منطقه بر دبی قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل راویز سنتر پوینت دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 4 ستاره راویز سنتر پوینت دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ