هتل رویال اسکات دبی

هتل چهار ستاره

Royal Ascot Hotel

امتیاز ۶۹۹ نفر ۷ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل رویال اسکات دبی

راحتی681۷.۶
نظافت و تمیزی679۷.۵
امکانات681۷.۳
پرسنل683۷.۶
ارزش خرید677۷.۳
موقعیت681۷.۹
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل رویال اسکات دبی

تصویر 45348 لابی هتل رویال اسکات دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45343 نمای بیرونی هتل رویال اسکات دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45334 فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45330 باشگاه ورزشی هتل رویال اسکات دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45329 لابی هتل رویال اسکات دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45327 فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45323 نمای بیرونی هتل رویال اسکات دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45317 لابی هتل رویال اسکات دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45315 استخر هتل رویال اسکات دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45350 فضای اتاق های هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45349 فضای بیرونی هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45346 فضای بیرونی هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45347 لابی هتل رویال اسکات دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45345 فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45344 فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45342 فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45341 استخر هتل رویال اسکات دبی
تصویر استخر هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45340 فضای بیرونی هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45339 سونا و اسپا هتل رویال اسکات دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45338 فضای سرگرمی هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای سرگرمی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45336 نمای بیرونی هتل رویال اسکات دبی
تصویر نمای بیرونی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45337 فضای اتاق های هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45335 فضای اتاق های هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45332 لابی هتل رویال اسکات دبی
تصویر لابی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45333 فضای بیرونی هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45331 فضای اتاق های هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45328 فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45326 فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45324 فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45325 باشگاه ورزشی هتل رویال اسکات دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45322 فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45321 سونا و اسپا هتل رویال اسکات دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45319 سونا و اسپا هتل رویال اسکات دبی
تصویر سونا و اسپا هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45320 فضای اتاق های هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای اتاق های هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45318 فضای بیرونی هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45316 فضای بیرونی هتل رویال اسکات دبی
تصویر فضای بیرونی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی
تصویر 45314 اتاق جلسات هتل رویال اسکات دبی
تصویر اتاق جلسات هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی

تصاویر فضای سرگرمی هتل رویال اسکات دبی

فضای سرگرمی هتل رویال اسکات دبی 45338 100فضای سرگرمی هتل رویال اسکات دبی 45338
+1

تصاویر سونا و اسپا هتل رویال اسکات دبی

سونا و اسپا هتل رویال اسکات دبی 45339 100سونا و اسپا هتل رویال اسکات دبی 45339سونا و اسپا هتل رویال اسکات دبی 45321 100سونا و اسپا هتل رویال اسکات دبی 45321سونا و اسپا هتل رویال اسکات دبی 45319 100سونا و اسپا هتل رویال اسکات دبی 45319
+3

تصاویر اتاق جلسات هتل رویال اسکات دبی

اتاق جلسات هتل رویال اسکات دبی 45314 100اتاق جلسات هتل رویال اسکات دبی 45314
+1

تصاویر باشگاه ورزشی هتل رویال اسکات دبی

باشگاه ورزشی هتل رویال اسکات دبی 45330 100باشگاه ورزشی هتل رویال اسکات دبی 45330باشگاه ورزشی هتل رویال اسکات دبی 45325 100باشگاه ورزشی هتل رویال اسکات دبی 45325
+2

تصاویر فضای بیرونی هتل رویال اسکات دبی

فضای بیرونی هتل رویال اسکات دبی 45349 100فضای بیرونی هتل رویال اسکات دبی 45349فضای بیرونی هتل رویال اسکات دبی 45346 100فضای بیرونی هتل رویال اسکات دبی 45346فضای بیرونی هتل رویال اسکات دبی 45340 100فضای بیرونی هتل رویال اسکات دبی 45340فضای بیرونی هتل رویال اسکات دبی 45333 100فضای بیرونی هتل رویال اسکات دبی 45333
+6

تصاویر فضای اتاق های هتل رویال اسکات دبی

فضای اتاق های هتل رویال اسکات دبی 45350 100فضای اتاق های هتل رویال اسکات دبی 45350فضای اتاق های هتل رویال اسکات دبی 45337 100فضای اتاق های هتل رویال اسکات دبی 45337فضای اتاق های هتل رویال اسکات دبی 45335 100فضای اتاق های هتل رویال اسکات دبی 45335فضای اتاق های هتل رویال اسکات دبی 45331 100فضای اتاق های هتل رویال اسکات دبی 45331
+5

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی

فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی 45334 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی 45334فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی 45327 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی 45327فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی 45345 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی 45345فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی 45344 100فضای رستورانی و صبحانه هتل رویال اسکات دبی 45344
+9

تصاویر لابی هتل رویال اسکات دبی

لابی هتل رویال اسکات دبی 45348 100لابی هتل رویال اسکات دبی 45348لابی هتل رویال اسکات دبی 45329 100لابی هتل رویال اسکات دبی 45329لابی هتل رویال اسکات دبی 45317 100لابی هتل رویال اسکات دبی 45317لابی هتل رویال اسکات دبی 45347 100لابی هتل رویال اسکات دبی 45347
+5

تصاویر نمای بیرونی هتل رویال اسکات دبی

نمای بیرونی هتل رویال اسکات دبی 45343 100نمای بیرونی هتل رویال اسکات دبی 45343نمای بیرونی هتل رویال اسکات دبی 45323 100نمای بیرونی هتل رویال اسکات دبی 45323نمای بیرونی هتل رویال اسکات دبی 45336 100نمای بیرونی هتل رویال اسکات دبی 45336
+3

تصاویر استخر هتل رویال اسکات دبی

استخر هتل رویال اسکات دبی 45315 100استخر هتل رویال اسکات دبی 45315استخر هتل رویال اسکات دبی 45341 100استخر هتل رویال اسکات دبی 45341
+2
نقشه بیسان گشت
دبی خیابان خالد بن ولید، بر دبی، دبی، امارات متحده عربی

معرفی هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی

هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی

هتل رویال اسکات دبی (Royal Ascot Hotel) یک هتل چهار ستاره در منطقه بر دبی دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل رویال اسکات دبی بازار پارچه دبی است و این هتل با پارک خور دبی 4.4 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل رویال اسکات دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (7.9 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (5.8 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.3 از 10) است. از جمله امکانات هتل رویال اسکات دبی می‌توان به پارکینگ، 2 رستوران، بار، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، استخر، اشاره کرد.

این هتل تازه تاسیس با اتاق‌‌های مجهز و امکانات ارتقا یافته، تلویزیون تخت با کانال‌‌های ماهواره ای، سبد میوه و چای/قهوه ساز به میهمانان ارائه می‌گردد

این هتل منحصر به فرد دبی دارای 11 رستوران می‌باشد. مرکز اسپای بزرگ اینجا موجود است و استخر بالای پشت بام با نمای شهری قابل استفاده می‌باشد.

هتل رویال اسکات پارکینگ رایگان در محل نیز ارائه می‌دهد که از مرکز خرید برجمان 5 دقیقه با خودرو فاصله داشته و نزدیک مترو می‌باشد و فاصله کوتاهی با اتومبیل از فرودگاه بین المللی دبی، مرکز تجارت جهانی، دانتون دبی و برج خلیفه دارد.

رویال اسکات با خودرو 7 دقیقه از خیابان شیخ زائد و 5 دقیقه از موزه دبی فاصله دارد. دبی کریک هم در 2 کیلومتری هتل واقع شده است.

بر دبی مکان مناسبی برای مسافرین علاقمند به صحرا، گردش و تجارت می‌باشد.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل رویال اسکات دبی 2 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  AYAM ZAMMAN

  نوع غذا : American, هندی, بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه, صبحانه دوم

  نوع منو : بوفه و منو باز

 • نام رستوران :
  Restaurant #2

  نوع غذا : No additional info available

  وعده غذایی :

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل رویال اسکات دبی 5 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Superior Deluxe Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 42 متر مربع

  اتاق سوپریور لوکس این اتاق دارای تهویه مطبوع دارای تلویزیون پلاسما 32 اینچی، مینی بار و صندوق امانات است. حمام مجهز به وان است.

 • 2 - Premier Deluxe Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 48 متر مربع

  این اتاق دارای تهویه مطبوع دارای یک قسمت نشیمن کوچک با تلویزیون صفحه تخت، مینی بار و صندوق امانات است. حمام مجهز به حمام و دوش است.

 • 3 - Deluxe Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 59 متر مربع

  این سوئیت مجهز به تهویه مطبوع دارای اتاق نشیمن مجزا با تلویزیون صفحه تخت، مینی بار و صندوق امانات است. حمام مجهز به حمام و دوش است.

 • 4 - Balmoral Suite

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 77 متر مربع

  این سوئیت جادار با تهویه مطبوع، یک اتاق نشیمن مجزا با تلویزیون صفحه تخت، مینی بار و صندوق امانات دارد. حمام مجهز به حمام آبگرم است.

 • 5 - Two-Bedroom Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 99 متر مربع

  این سوئیت بزرگ روشن و دلباز است. فضای زیادی را برای اقامت طولانی مدت ارائه می دهد. ملحفه‌های لوکس و دکورهای شیک کم‌رنگی ارائه می‌شوند.

موقعیت مکانی هتل رویال اسکات دبی

فاصله هتل رویال اسکات دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

21.0 km ۳۴ دقیقه ۵۴ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
9.9 km ۱۵ دقیقه ۳۲ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
2.9 km ۹ دقیقه ۱۸ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
4.5 km ۱۱ دقیقه ۲۱ درهم
بیشتر

فاصله هتل رویال اسکات دبی تا سایر اماکن گردشگری

موزه دبی مشاهده مسیر
۱.۰ km ۱۲ دقیقه پیاده روی
قاب دبی مشاهده مسیر
۴.۱۴ Km ۰ دقیقه ۲۰ درهم
پارک خور دبی مشاهده مسیر
۴.۴ km ۱۳ دقیقه ۲۱ درهم
پارک زعبیل دبی مشاهده مسیر
۴.۹ km ۱۴ دقیقه ۲۲ درهم
بیشتر

فاصله هتل رویال اسکات دبی تا مراکز خرید

بازار پارچه دبی مشاهده مسیر
۱.۰ km ۱۲ دقیقه پیاده روی
۱.۲ km ۱۵ دقیقه پیاده روی
بازار عطر دبی مشاهده مسیر
۱.۸ km ۲۱ دقیقه پیاده روی
۱.۸ km ۲۳ دقیقه پیاده روی
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل رویال اسکات دبی

ایستگاه الفهيدي (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه الغبيبة (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه الراس (خط سبز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل رویال اسکات دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل رویال اسکات دبی :

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۶۹۹ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل رویال اسکات دبی


خدمات عمومی
| اتاق سیگار | تهویه مطبوع | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | سالن زیبایی مو | مطبوعات | راکتبان | راکتبان | راکتبان | پیاده روی | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع | | |

فعالیت ها
| نایت کلاب | باغ | کلوب شبانه

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | انبار چمدان | سالن زیبایی مو | انبار چمدان |

رسانه و فناوری
| کرایه ماشین

غذا و نوشیدنی
| بار | رستوران

اینترنت
| اینترنت

چشم انداز
| استخر سرپوشیده / کل سال | فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی | استخر سرپوشیده / کل سال

مناطق زندگی
| اسکی بازی | اسکی بازی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| اتاق VIP | |

دسترسی
| وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | دسترسی به اسکی

استخر و اسپا
| سونا | استخر | حمام بخار ترکی | اسپا | سونا | اسپا | حمام ترکی و بخار | استخر | مرکز تناسب اندام | مرکز تناسب اندام

خدمات پیشخوان
| میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | انبار چمدان

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | لاندری | لاندری | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| اتاق جلسه | اتاق جلسه / میهمانی

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| کلینیک مو | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| مانیکور | استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | انگلیسی | هندی | فلیپینی | sw | ur | ko | ja
منبع : وبسایت بوکینگ ( Royal Ascot Hotel )

نظرات در مورد هتل رویال اسکات دبی


  بدون نام
  0 تشکر
  " رویال اسکات از نظر هزینه بهترین هتلیه که من توش اقامت داشتم. کارکنان خیلی رفتار دوستانه دارند و اتاق ها و راهروها تمیزند. من این هتل رو به هر کسی که می خواد یک اقامت خوب رو تجربه کنه توصیه می کنم.
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  1 تشکر
  " جای خیلی خوبی داره. اتاق ها بزرگ و جادار و تمیزند و تمام امکانات مورد نیاز رو دارند. هتل یک استخر بزرگ و سالن بدنسازی هم داره. همچنین چندین رستوران و کلوب در داخل هتل هست. صبحانه برای شروع یک روز خوبه.البته این هتل برای توریست های هندی مناسب تره.
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل رویال اسکات دبی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-استخرها چه ساعتی باز هستند؟
آب گرم است یا سرد؟ (1401/05/06)

پاسخ هتل :
میهمانان گرامی،
با سلام و درود روز!

استخر باز.
بله سرد و گرم است.

با احترام،< br />تیم رزرواسیون
(1401/05/11)
ترجمه ماشینی
۲-سلام آیا می توانم قیمتی را بدانم که بتوانم هتل خود را رزرو کنم زیرا قصد دارم به دبی بیایم فقط می خواهم قیمت دو اتاق را تأیید کنم (1401/04/18)

پاسخ هتل : میهمانان گرامی،

با تبریک روز!

لطفا دارایی تماس را ارسال کنید.

با احترام،
تیم رزرواسیون
(1401/05/11)
ترجمه ماشینی
۳-آیا غذا حلال است؟ (1401/04/17)

پاسخ هتل : میهمانان گرامی،

با تبریک روز!

ما در حال ارائه غذاهای حلال هستیم.

با احترام،
تیم رزرواسیون
(1401/05/11)
ترجمه ماشینی
۴-آیا دو خواهر می توانند رزرو کنند و در یک اتاق بمانند؟ (اتاق دو تخته) (1401/03/21)

پاسخ هتل : میهمانان گرامی،

با تبریک روز!

بله امکان پذیر است.

با بهترین احترام،
تیم رزرواسیون
(1401/05/11)
ترجمه ماشینی
۵-آیا به خواهران اجازه می دهید در یک اتاق مشترک باشند؟ (1401/03/20)

پاسخ هتل : میهمانان گرامی،

با تبریک روز!

بله امکان پذیر است.

با بهترین احترام،
تیم رزرواسیون
(1401/05/11)
ترجمه ماشینی
۶-آیا صبحانه می خورید؟ (1401/03/18)

پاسخ هتل : میهمانان گرامی،

با عرض سلام!

بله و قابل شارژ (1401/05/11)
ترجمه ماشینی
۷-آیا صبحانه شامل هزینه ها می شود؟ همچنین نزدیکترین ایستگاه مترو؟ نحوه حمل و نقل چیست؟
پیشاپیش متشکرم (1401/02/21)

پاسخ هتل : میهمانان گرامی،

با عرض سلام!

صبحانه شامل می شود.

نزدیکترین ایستگاه مترو SHARAF DG.

با مترو یا تاکسی.

با احترام،
تیم رزرواسیون
(1401/05/11)
ترجمه ماشینی
۸-هر تخفیفی که دارید (1401/02/09)

پاسخ هتل : مهمانان محترم،

با تبریک روز!

لطفاً تخفیف خاصی را که نیاز دارید توضیح دهید.

با احترام،
تیم رزرواسیون (1401/05/11)
ترجمه ماشینی
۹-آیا بوفه صبحانه به صورت رایگان در دسترس است (1401/02/07)

پاسخ هتل : میهمانان گرامی،

با عرض سلام!

صبحانه هزینه دارد.

با احترام،
تیم رزرواسیون (1401/05/11)
ترجمه ماشینی
۱۰-آیا یخچال کوچکی در اتاق های سوپر لوکس دارید؟ (1400/06/15)

پاسخ هتل : بله در دسترس است (1400/10/07)
ترجمه ماشینی
۱۱-آیا صبحانه صبح در رزرو اتاق گنجانده شده است. آیا مایکروویو در اتاق دارید؟ (1400/06/11)

پاسخ هتل : بله ما صبحانه می خوریم (1400/10/07)
ترجمه ماشینی
۱۲-زوج های مجرد هم تابعیت مجاز است (1400/05/18)

پاسخ هتل : بله مجاز است، (1400/10/07)
ترجمه ماشینی
۱۳-آیا پارکینگ رایگان در هتل تضمین شده است لطفا... و آیا می توانم هزینه بازیگران هتل را هنگام ورود بپردازم؟ (1400/04/20)

پاسخ هتل : بله پارکینگ رایگان (1400/06/03)
ترجمه ماشینی
۱۴-سلام آیا مهمان زن هتل شما دوستانه است؟ (1400/02/03)

پاسخ هتل : بله این برای زنان است (1400/10/07)
ترجمه ماشینی
۱۵-آیا پارکینگ رایگان است؟ (1400/01/26)

پاسخ هتل : لطفا توجه داشته باشید که پارکینگ رایگان است (1400/01/31)
ترجمه ماشینی
۱۶-پرواز من ساعت 00:40 می رسد، آیا می توانم در ساعات اولیه 16 ژانویه، شاید حدود ساعت 3 صبح، بررسی کنم. (1399/10/17)

پاسخ هتل : نیازی به پیش کتاب نیست (1400/01/31)
ترجمه ماشینی
۱۷-چرا من نمی توانم
1 سوئیت Balmoral را برای تاریخ ها رزرو کنم، لطفاً برگردید. (1399/09/18)

پاسخ هتل : لطفا راهنمایی کنید که کدام تاریخ است (1400/01/31)
ترجمه ماشینی
۱۸-مهمان مجاز است؟ (1398/08/29)

پاسخ هتل : ما به مهمان اجازه نمی دهیم. (1398/09/27)
ترجمه ماشینی
۱۹-استخر ؟؟ (1398/08/21)

پاسخ هتل : ما استخر داریم (1398/09/27)
ترجمه ماشینی
۲۰-وان حمام داشته باشید (1398/02/03)

پاسخ هتل : آره (1398/04/16)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل رویال اسکات تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل رویال اسکات تا دبی مال ۹.۹ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۳۲ درهم )
۲-فاصله هتل رویال اسکات تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل رویال اسکات تا سیتی سنتر دیره ۵.۴ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
۳-آدرس هتل رویال اسکات کجاست؟

پاسخ : خیابان خالد بن ولید، بر دبی، دبی، امارات متحده عربی
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل رویال اسکات کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه الفهيدي (خط سبز) - ایستگاه الغبيبة (خط سبز) - ایستگاه الراس (خط سبز) -
۵-موقعیت و فاصله هتل رویال اسکات دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل رویال اسکات دبی

 • فاصله هتل رویال اسکات دبی تا بازار پارچه دبی ۱.۰ کیلومتر است.
 • * تا موزه دبی ۱.۰ کیلومتر است.
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۱.۲ کیلومتر است.
 • * تا بازار عطر دبی ۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۵.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۷.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۸.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۹.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۱۰.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا فواره دبی ۱۰.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۱۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۱۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۱۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۱۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۱۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۲۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۲۱.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۲۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۲۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۲۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۲۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۲۷.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۲۸.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۲۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۲۹.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۱ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۳۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۳۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۳۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۸ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۵۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۵ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۵۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۳ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۵۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۶ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۵۷.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۶ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۶۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۶ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۱۰۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱۵ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۱۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۹ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۲۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۵ درهم )
۶-هتل رویال اسکات در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل رویال اسکات در منطقه بر دبی قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل رویال اسکات دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 4 ستاره رویال اسکات دبی " ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ