هتل سه ستاره در ازمیر

هتل گرند زیبک ازمیر هتل سه ستاره

هتل سه ستاره گرند زیبک ازمیر - Grand Zeybek

هتل سه ستاره گرند زیبک ازمیر ... ادامه مطلب

راحتی : ۶.۷
نظافت و تمیزی : ۶.۴
امکانات : ۶.۵
پرسنل : ۸.۴
ارزش خرید : ۷.۲
موقعیت : ۷.۸
امتیاز کلی : ۶.۶
وای فای رایگان : ۴.۶
وای فای غیر رایگان : ۳.۸
هتل ایبیس آلسانجاک ازمیر هتل سه ستاره

هتل سه ستاره ایبیس آلسانجاک ازمیر - Ibis Izmir Alsancak

هتل سه ستاره ایبیس آلسانكاك ازمیر ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۴
نظافت و تمیزی : ۸.۶
امکانات : ۸
پرسنل : ۸.۷
ارزش خرید : ۸.۱
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۸.۲
صبحانه : ۷.۸
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۷.۴
هتل هاككان ازمیر هتل سه ستاره

هتل سه ستاره هاككان ازمیر - Hakcan Hotel

هتل سه ستاره هاككان ازمیر ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۵
نظافت و تمیزی : ۸.۷
امکانات : ۸.۳
پرسنل : ۹.۲
ارزش خرید : ۸.۷
موقعیت : ۸.۵
امتیاز کلی : ۸.۳
صبحانه : ۷.۵
وای فای رایگان : ۸.۸
وای فای غیر رایگان : ۶.۵
هتل کاباکام ازمیر هتل سه ستاره

هتل سه ستاره کاباکام ازمیر - Kabacam

هتل سه ستاره کاباکام ازمیر ... ادامه مطلب

نظافت و تمیزی : ۵.۹
امکانات : ۵.۷
پرسنل : ۷
راحتی : ۵.۷
ارزش خرید : ۵.۹
موقعیت : ۶.۸
امتیاز کلی : ۵
صبحانه : ۵
هتل تانیک ازمیر هتل سه ستاره

هتل سه ستاره تانیک ازمیر - Tanik

هتل سه ستاره تانیک ازمیر ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۱
نظافت و تمیزی : ۸.۲
امکانات : ۷.۹
پرسنل : ۹.۱
ارزش خرید : ۸.۵
موقعیت : ۸.۷
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۸.۳
وای فای رایگان : ۸.۱
وای فای غیر رایگان : ۸.۳
هتل بدیرهان كوناك ازمیر هتل سه ستاره

هتل سه ستاره بدیرهان كوناك ازمیر - Bedirhan Konak

هتل سه ستاره بدیرهان كوناك ازمیر ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل اورتی ایرپورت ازمیر هتل سه ستاره

هتل سه ستاره اورتی ایرپورت ازمیر - Orty Airport

هتل سه ستاره اورتی ایرپورت ازمیر ... ادامه مطلب

راحتی : ۸.۳
نظافت و تمیزی : ۸.۳
امکانات : ۷.۹
پرسنل : ۸.۵
ارزش خرید : ۸.۲
موقعیت : ۸.۹
امتیاز کلی : ۷.۹
صبحانه : ۷.۲
وای فای رایگان : ۷.۷
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل یوموک اغلو ازمیر هتل سه ستاره

هتل سه ستاره یوموک اغلو ازمیر - Yumukoglu Izmir

هتل سه ستاره یوموک اغلو ازمیر ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۶.۸
امکانات : ۶.۶
پرسنل : ۷.۶
ارزش خرید : ۷.۲
موقعیت : ۸.۶
امتیاز کلی : ۶.۴
صبحانه : ۸.۸
وای فای رایگان : ۸.۹
وای فای غیر رایگان : ۶.۸
هتل اوستون آلسانجاک ازمیر هتل سه ستاره

هتل سه ستاره اوستون آلسانجاک ازمیر - Üstün Alsancak

هتل سه ستاره اوستون آلسانجاک ازمیر ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۷
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۹
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۱۰
هتل ورامور ازمیر هتل سه ستاره

هتل سه ستاره ورامور ازمیر - Veramor Hotel Wellness   Spa

هتل سه ستاره ورامور ازمیر ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۷
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو