هتل تک ستاره در شیراز

مهمانپذیر زند شیراز هتل تک ستاره

مهمانپذیر زند شیراز - Zand

مهمانپذیر زند شیراز ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۹
امکانات : ۶
پرسنل : ۱۰
ارزش خرید : ۶
موقعیت : ۷
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۸
اقامتگاه سنتی فروغ مهر شیراز هتل تک ستاره

اقامتگاه سنتی فروغ مهر شیراز - Foroughmehr

اقامتگاه سنتی فروغ مهر شیراز ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۱۰
وای فای غیر رایگان : ۷
مهمانپذیر پیام شیراز هتل تک ستاره

مهمانپذیر پیام شیراز - Payam

مهمانپذیر پیام شیراز ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۸
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل یورد شیراز هتل تک ستاره

هتل یورد شیراز - Yord

هتل یورد شیراز ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۱۰
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۶
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۱۰
خانه مسافر هجرت شیراز هتل تک ستاره

خانه مسافر هجرت شیراز - Hejrat

خانه مسافر هجرت شیراز ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۹
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۸
وای فای رایگان : ۹
وای فای غیر رایگان : ۷
اقامتگاه سنتی درباری شیراز هتل تک ستاره

اقامتگاه سنتی درباری شیراز - Darbari

اقامتگاه سنتی درباری شیراز ... ادامه مطلب

راحتی : ۷
نظافت و تمیزی : ۱۰
امکانات : ۹
پرسنل : ۹
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۹
امتیاز کلی : ۷
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۷
خانه مسافر سروناز شیراز هتل تک ستاره

خانه مسافر سروناز شیراز - Sarvenaz

خانه مسافر سروناز شیراز ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۹
پرسنل : ۶
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۸
صبحانه : ۷
وای فای رایگان : ۸
وای فای غیر رایگان : ۷
هتل آپارتمان پارمیس شیراز هتل تک ستاره

هتل آپارتمان پارمیس شیراز - Parmis

هتل آپارتمان پارمیس شیراز ... ادامه مطلب

راحتی : ۱۰
نظافت و تمیزی : ۸
امکانات : ۹
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۷
موقعیت : ۸
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۱۰
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۸
هتل آپارتمان آرنیکا شیراز هتل تک ستاره

هتل آپارتمان آرنیکا شیراز - Arnika

هتل آپارتمان آرنیکا شیراز ... ادامه مطلب

راحتی : ۸
نظافت و تمیزی : ۶
امکانات : ۶
پرسنل : ۷
ارزش خرید : ۸
موقعیت : ۶
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۹
وای فای رایگان : ۶
وای فای غیر رایگان : ۶
هتل کیوان شیراز هتل تک ستاره

هتل کیوان شیراز - Keyvan

هتل کیوان شیراز ... ادامه مطلب

راحتی : ۹
نظافت و تمیزی : ۷
امکانات : ۶
پرسنل : ۸
ارزش خرید : ۹
موقعیت : ۱۰
امتیاز کلی : ۱۰
صبحانه : ۶
وای فای رایگان : ۷
وای فای غیر رایگان : ۶
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو