امتیاز مسافران به هتل گلد استار تفلیس

امکانات14۷.۲
نظافت و تمیزی14۷.۶
راحتی14۷.۲
ارزش خرید14۷.۵
موقعیت14۸.۴
امتیاز کلی14۷.۷
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل گلد استار تفلیس

تصویر 82673 نمای بیرونی هتل گلد استار تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82677 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82674 نمای بیرونی هتل گلد استار تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82675 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82678 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82676 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82679 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82680 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82681 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82682 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82683 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82684 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82685 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82686 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82687 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82688 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82689 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82690 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82691 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82692 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82693 اتاق جلسات هتل گلد استار تفلیس
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82694 فضای رستورانی و صبحانه هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82695 فضای بیرونی هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82696 فضای رستورانی و صبحانه هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82697 فضای رستورانی و صبحانه هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82698 فضای رستورانی و صبحانه هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82699 فضای رستورانی و صبحانه هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82700 فضای رستورانی و صبحانه هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82701 فضای رستورانی و صبحانه هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82702 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82703 فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82704 فضای بیرونی هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82705 باشگاه ورزشی هتل گلد استار تفلیس
تصویر باشگاه ورزشی هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82706 فضای بیرونی هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس
تصویر 82707 فضای بیرونی هتل گلد استار تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس

تصاویر اتاق جلسات هتل گلد استار تفلیس

اتاق جلسات هتل گلد استار تفلیس 82693 100اتاق جلسات هتل گلد استار تفلیس 82693
+1

تصاویر باشگاه ورزشی هتل گلد استار تفلیس

باشگاه ورزشی هتل گلد استار تفلیس 82705 100باشگاه ورزشی هتل گلد استار تفلیس 82705
+1

تصاویر فضای بیرونی هتل گلد استار تفلیس

فضای بیرونی هتل گلد استار تفلیس 82695 100فضای بیرونی هتل گلد استار تفلیس 82695فضای بیرونی هتل گلد استار تفلیس 82704 100فضای بیرونی هتل گلد استار تفلیس 82704فضای بیرونی هتل گلد استار تفلیس 82706 100فضای بیرونی هتل گلد استار تفلیس 82706فضای بیرونی هتل گلد استار تفلیس 82707 100فضای بیرونی هتل گلد استار تفلیس 82707
+4

تصاویر فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس

فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس 82677 100فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس 82677فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس 82675 100فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس 82675فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس 82678 100فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس 82678فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس 82676 100فضای اتاق های هتل گلد استار تفلیس 82676
+20

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل گلد استار تفلیس

فضای رستورانی و صبحانه هتل گلد استار تفلیس 82694 100فضای رستورانی و صبحانه هتل گلد استار تفلیس 82694فضای رستورانی و صبحانه هتل گلد استار تفلیس 82696 100فضای رستورانی و صبحانه هتل گلد استار تفلیس 82696فضای رستورانی و صبحانه هتل گلد استار تفلیس 82697 100فضای رستورانی و صبحانه هتل گلد استار تفلیس 82697فضای رستورانی و صبحانه هتل گلد استار تفلیس 82698 100فضای رستورانی و صبحانه هتل گلد استار تفلیس 82698
+7

تصاویر نمای بیرونی هتل گلد استار تفلیس

نمای بیرونی هتل گلد استار تفلیس 82673 100نمای بیرونی هتل گلد استار تفلیس 82673نمای بیرونی هتل گلد استار تفلیس 82674 100نمای بیرونی هتل گلد استار تفلیس 82674
+2
نقشه بیسان گشت
تفلیس

معرفی هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس

هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس

هتل گلد استار تفلیس (Gold Star Hotel) یک هتل چهار ستاره در تفلیس در کشور گرجستان است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل گلد استار تفلیس مرکز خرید کارواسلا تفلیس است و این هتل با کلیسای ارتدکس شرقی تفلیس 2.7 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل گلد استار تفلیس بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (8.4 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای رایگان (6.7 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.7 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.5 از 10) است.

هتل چهار ستاره گلد استار، در منطقه قدیمی تفلیس، در یک پیاده روی 15 دقیقه ای از خیابان روستاولی واقع شده است. از امکانات رفاهی ستاره طلایی میتوان به 29 اتاق و سوئیت غیر سیگاری، رستوران، بار، میز پذیرش 24 ساعته، باغ، خدمات ذخیره سازی چمدان، زمین بازی، رایگان فای، صبحانه و پارکینگ رایگان، خدمات اتاق، شاتل فرودگاه، سرویس خشکشویی اشاره کرد.

اتاق‌‌ها دارای سقف 3 متری هستند. در تمامی اتاق‌‌های هتل Gold Star سیستم تهویه مطبوع، تختخواب و مبل راحتی، حمام خصوصی با سشوار، دمپایی، لوازم آرایشی و بهداشتی رایگان، تلویزیون ماهواره ای، یخچال، مینیبار و منظره ای از شهر یا باغ وجود دارد.

هتل گلد استار دارای رستورانی بوده که با منوی غذاهای گرجی و اروپایی میزبان مهمانان می‌باشد. هر روزه در این رستوران بوفه صبحانه رایگان به مهمانان هتل عرضه می‌گردد.

مسافران تور تفلیس می‌توانند طی 5 دقیقه پیاده روی در خیابان آگمشبلی، مغازه‌‌های گوناگونی را بیابند.

نزدیکترین ایستگاه مترو، ایستگاه Marjanishvili با حدود 3 دقیقه پیاده روی از ستاره طلایی است. همچنین ایستگاه قطار تفلیس 3 کیلومتری ملک است.

فرودگاه تفلیس در فاصله 20 کیلومتری هتل قرار دارد و خدما شاتلی خود را با هزینه اضافه ارائه می‌کند.

علاقمندان به پیاده روی میتوانند از هتل تا میدان انقلاب رز 19دقیقه، سالن خدمات عمومی تفلیس19، پل ملکه تامار21، بوریس پیکادزه دینامو آرنا21، آکادمی ملی علوم گرجستان21، گالری ملی گرجستان24، تئاتر اپرا و باله تفلیس25، سالن کنسرت تفلیس25، تئاتر ملی روستاولی25 و میدان آزادی تفلیس 28دقیقه پیاده روی نمایند.

توضیحات
نمایش بیشتر

موقعیت مکانی هتل گلد استار تفلیس

فاصله هتل گلد استار تفلیس تا اماکن مهم پر رفت و آمد تفلیس

21.56 Km ۰ دقیقه ۱۶ لاری
میدان آزادی تفلیس مشاهده مسیر
3.1 km ۸ دقیقه ۵ لاری
پل صلح تفلیس مشاهده مسیر
3.5 km ۸ دقیقه ۵ لاری
بیشتر

فاصله هتل گلد استار تفلیس تا سایر اماکن گردشگری

۲.۷ km ۸ دقیقه ۵ لاری
۲.۹ km ۱۰ دقیقه ۵ لاری
۳.۰ km ۷ دقیقه ۵ لاری
برج ساعت تفلیس مشاهده مسیر
۳.۱ km ۸ دقیقه ۵ لاری
بیشتر

فاصله هتل گلد استار تفلیس تا مراکز خرید

۱.۲ km ۱۷ دقیقه پیاده روی
درای بریج تفلیس مشاهده مسیر
۱.۳ km ۱۶ دقیقه پیاده روی
۱.۶ km ۲۰ دقیقه پیاده روی
۱.۷ km ۲۱ دقیقه پیاده روی
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل گلد استار تفلیس

ایستگاه مرجانشینویلی (خظ قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه روستاولی (خظ قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه میدان ایستگاه (خظ قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل گلد استار تفلیس روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل گلد استار تفلیس:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۴ نفر به این هتل امتیاز داده اند
منبع : وبسایت بوکینگ ( Gold Star Hotel )

نظرات در مورد هتل گلد استار تفلیس


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

سوالات متداول

۱-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل گلد استار کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه مرجانشینویلی (خظ قرمز) - ایستگاه روستاولی (خظ قرمز) - ایستگاه میدان ایستگاه (خظ قرمز) -
۲-موقعیت و فاصله هتل گلد استار تفلیس تا اماکن مهم و گردشگری تفلیس چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل گلد استار تفلیس

 • فاصله هتل گلد استار تفلیس تا مرکز خرید کارواسلا تفلیس ۱.۲ کیلومتر است.
 • * تا درای بریج تفلیس ۱.۳ کیلومتر است.
 • * تا بازار درای بریج مارکت تفلیس ۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا مرکز خرید تفلیس سنترال ۱.۷ کیلومتر است.
 • * تا کلیسای ارتدکس شرقی تفلیس ۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا کلیسای جامع تثلیث تفلیس ۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا مجسمه واختانگ گرگاسالی ۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا میدان آزادی تفلیس ۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا برج ساعت تفلیس ۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا باغ موشتایدی تفلیس ۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا بوستان رایک تفلیس ۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا حمام های گوگردی تفلیس ۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا کلیسای سیونی تفلیس گرجستان ۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا قلعه ناریکالا تفلیس ۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا پل صلح تفلیس ۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا باغ ملی گیاهشناسی گرجستان ۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا چاپخانه زیرزمینی استالین ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا خیابان پکینی تفلیس ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا مادر کارتلی یا کارتلیس دِدا تفلیس ۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا پارک آبی گینو تفلیس گرجستان ۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ لاری )
 • * تا دریاچه لیسی تفلیس ۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ لاری )
 • * تا مرکز خرید ایست پوینت تفلیس ۱۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ لاری )
 • * تا مرکز خرید سیتی مال گلدانی تفلیس ۱۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ لاری )
 • * تا مرکز خرید اوراسیا تفلیس ۱۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ لاری )
 • * تا مرکز خرید تفلیس مال ۱۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لاری )
 • * تا مرکز خرید مرانی تفلیس ۱۷.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لاری )
 • * تا مرکز خرید لیلو تفلیس ۲۰.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لاری )
 • * تا دریاچه جواری تفلیس ۲۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لاری )
 • * تا صومعه جواری تفلیس ۲۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷ لاری )
 • * تا پارک ملی تفلیس ۳۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ لاری )
 • * تا صومعه مارتکوپی تفلیس ۴۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ لاری )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل گلد استار تفلیس با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل چهار ستاره گلد استار تفلیس" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ