هتل جی تی ام پلازا تفلیس گرجستان

هتل چهار ستاره

Gtm Plaza

امتیاز ۶۶۷ نفر ۷.۳ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل جی تی ام پلازا تفلیس

راحتی652۷.۵
نظافت و تمیزی654۷.۵
امکانات649۷.۳
پرسنل653۸.۱
ارزش خرید651۷.۵
موقعیت651۷.۷
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل جی تی ام پلازا تفلیس

تصویر 250 نمای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 251 نمای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 252 فضای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 253 فضای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 254 لابی هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر لابی هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 255 لابی هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر لابی هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 256 فضای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 257 فضای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 258 فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 259 فضای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 260 فضای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 261 فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 262 فضای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای بیرونی هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 263 لابی هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر لابی هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 264 فضای رستورانی و صبحانه هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 265 فضای رستورانی و صبحانه هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 266 فضای رستورانی و صبحانه هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 267 فضای رستورانی و صبحانه هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 268 فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 269 فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 270 فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 271 فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 272 فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 273 فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 274 فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 275 فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 276 فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 277 فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 278 فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 279 فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر 280 فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس

تصاویر فضای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس

فضای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 252 100فضای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 252فضای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 253 100فضای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 253فضای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 256 100فضای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 256فضای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 257 100فضای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 257
+7

تصاویر فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس

فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس 258 100فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس 258فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس 261 100فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس 261فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس 268 100فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس 268فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس 269 100فضای اتاق های هتل جی تی ام پلازا تفلیس 269
+15

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل جی تی ام پلازا تفلیس

فضای رستورانی و صبحانه هتل جی تی ام پلازا تفلیس 264 100فضای رستورانی و صبحانه هتل جی تی ام پلازا تفلیس 264فضای رستورانی و صبحانه هتل جی تی ام پلازا تفلیس 265 100فضای رستورانی و صبحانه هتل جی تی ام پلازا تفلیس 265فضای رستورانی و صبحانه هتل جی تی ام پلازا تفلیس 266 100فضای رستورانی و صبحانه هتل جی تی ام پلازا تفلیس 266فضای رستورانی و صبحانه هتل جی تی ام پلازا تفلیس 267 100فضای رستورانی و صبحانه هتل جی تی ام پلازا تفلیس 267
+4

تصاویر لابی هتل جی تی ام پلازا تفلیس

لابی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 254 100لابی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 254لابی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 255 100لابی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 255لابی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 263 100لابی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 263
+3

تصاویر نمای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس

نمای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 250 100نمای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 250نمای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 251 100نمای بیرونی هتل جی تی ام پلازا تفلیس 251
+2
نقشه بیسان گشت
تفلیس

معرفی هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس

هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس

هتل جی تی ام پلازا تفلیس (Gtm Plaza) یک هتل چهار ستاره در تفلیس در کشور گرجستان است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل جی تی ام پلازا تفلیس درای بریج تفلیس است و این هتل با چاپخانه زیرزمینی استالین 1.5 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل جی تی ام پلازا تفلیس بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای غیر رایگان (8.6 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (7 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی معمولی (7.3 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.5 از 10) است. از جمله امکانات هتل جی تی ام پلازا تفلیس می‌توان به پارکینگ، رستوران، پذیرش 24 ساعته، تراس، اتاق های سیگار ممنوع، امکانات برای مهمانان معلول، فامیلی روم، اینترنت، گرمایش، اشاره کرد.

هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس Gtm Plaza در حدود 3 دقیقه پیاده روی از رودخانه مکتوری تفلیس، واقع شده است.

نزدیکترین ایستگاه مترو، ایستگاه Isani بوده که 750 متر از هتل فاصله می‌باشد.

از محبوب ترین امکانات هتل جی-تی-ام پلازا می‌توان به رستوران، بار، اتاق و سوئیت‌‌های غیر سیگاری زیبا، خدمات تور و بلیط، شاتل فرودگاه، پذیرش 24 ساعته، خدمات اتاق، پارکینگ رایگان، رایگان فای، صبحانه در دسترس، سرویس خشکشویی اشاره کرد.

در تمام اتاق‌‌های جی-تی-ام، سیستم تهویه مطبوع، تختخواب تلویزیون، تراس، مینیبار، حمام اختصاصی با سشوار و لوازم آرایشی و بهداشتی رایگان وجود دارد.

ایستگاه قطار تفلیس 10 کیلومتر و فرودگاه بین المللی تفلیس 13 کیلومتر از Gtm Plaza قرار دارد. میدان آزادی تفلیس نیز 4 کیلومتری این هتل است.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل جی تی ام پلازا تفلیس 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Restaurant

  نوع غذا : غذای محلی

  وعده غذایی : Menu: Buffet

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل جی تی ام پلازا تفلیس 3 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Standard Double or Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 24 متر مربع

  این اتاق دارای بالکن، مینی بار، تلویزیون کابلی و حمام اختصاصی است.

 • 2 - Standard Single Room

  بیشترین ظرفیت : 1 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 24 متر مربع

  این اتاق یک نفره دارای بالکن، تلویزیون ماهواره ای و حمام است.

 • 3 - Standard Triple Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 3 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 30 متر مربع

  این اتاق دارای بالکن، مینی بار، تلویزیون کابلی و حمام اختصاصی است.

موقعیت مکانی هتل جی تی ام پلازا تفلیس

فاصله هتل جی تی ام پلازا تفلیس تا اماکن مهم پر رفت و آمد تفلیس

15.92 Km ۰ دقیقه ۱۳ لاری
پل صلح تفلیس مشاهده مسیر
4.2 km ۶ دقیقه ۶ لاری
میدان آزادی تفلیس مشاهده مسیر
5.4 km ۹ دقیقه ۶ لاری
بیشتر

فاصله هتل جی تی ام پلازا تفلیس تا سایر اماکن گردشگری

۱.۵ km ۲۲ دقیقه پیاده روی
بوستان رایک تفلیس مشاهده مسیر
۳.۷ km ۶ دقیقه ۵ لاری
۳.۹ km ۸ دقیقه ۵ لاری
۴.۰ km ۷ دقیقه ۵ لاری
بیشتر

فاصله هتل جی تی ام پلازا تفلیس تا مراکز خرید

۵.۳ km ۸ دقیقه ۶ لاری
درای بریج تفلیس مشاهده مسیر
۵.۶ km ۸ دقیقه ۶ لاری
۶.۸ km ۱۴ دقیقه ۷ لاری
۷.۳ km ۱۴ دقیقه ۷ لاری
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل جی تی ام پلازا تفلیس

ایستگاه ایسانی (خظ قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه سامگوری (خظ قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه ساماسی آراگلی (خظ قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل جی تی ام پلازا تفلیس روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل جی تی ام پلازا تفلیس:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۶۶۷ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل جی تی ام پلازا تفلیس


خدمات عمومی
| اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | اتاق های هیپوآلرژیک | حمام ترکی و بخار | غواصی | غواصی | کازینو | ملک بدون دود | تهویه مطبوع | Snorkeling |

فعالیت ها
| اجاره دوچرخه | اجاره دوچرخه

امکانات اتاق
| حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم | ترانسفر فرودگاهی (هزینه اضافی)

حمام
| سرویس اتاق | زمین گلف | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | صید ماهی | صید ماهی | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس |

غذا و نوشیدنی
| وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| ورود و خروج اختصاصی | اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری

امکانات بیرونی
| شاتل فرودگاه | تراس | باغ | شاتل فرودگاه

چشم انداز
| استخر سرپوشیده / کل سال | استخر سرپوشیده / فصلی | فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی | استخر سرپوشیده / کل سال | |

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
|

حمل و نقل
| بلیط های حمل و نقل عمومی | بلیط های حمل و نقل عمومی

خدمات پیشخوان
| قفسه | میز تور | پذیرش 24 ساعته | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | لاندری | سرویس اتو | لاندری | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی کلید | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| کلینیک مو | ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | اپلیکیشن موبایل برای سرویس اتاق | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| مانیکور | استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| انگلیسی | روسی | ka
منبع : وبسایت بوکینگ ( Gtm Plaza )

نظرات در مورد هتل جی تی ام پلازا تفلیس


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل جی تی ام پلازا تفلیس

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-تخت نوزاد داری؟ (1401/10/22)

پاسخ هتل : سلام بله داریم (1401/10/30)
ترجمه ماشینی
۲-سلام پارکینگ دارید؟ (1401/10/14)

پاسخ هتل : سلام بله داریم (1401/10/30)
ترجمه ماشینی
۳-سلام میتونم همین الان چک کنم؟ (1401/10/05)

پاسخ هتل : سلام، ساعت ورود 14:00، ساعت خروج 12:00 است (1401/10/30)
ترجمه ماشینی
۴-سلام قیمت رفت و برگشت فرودگاه چنده؟ (1401/07/26)

پاسخ هتل : سلام میهمان عزیز حدود 60.00 ژل (1401/07/26)
ترجمه ماشینی
۵-Здравствуйте, у вас для всех комнат на фото одинаковый вид из окна, как узнать какой именно вид будет из комнаты? (1401/06/30)

پاسخ هتل : سلام مهمان عزیز
شماره رزرو را به ما اطلاع دهید
با احترام
NINO (1401/07/14)
ترجمه ماشینی
۶-سلام، چگونه می توانم بفهمم که چه منظره ای برای اتاق من خواهد بود؟ (1401/06/28)

پاسخ هتل : سلام مهمان عزیز
شماره رزرو را به ما اطلاع دهید (1401/07/14)
ترجمه ماشینی
۷-اتاق در کدام طبقه موجود است و آیا می توانید تخت اضافی در اتاق داشته باشید؟ (1401/06/16)

پاسخ هتل : لطفاً شماره رزرو خود را برای ما ارسال کنید تا رزرو خود را بررسی کنیم
با احترام
NIno (1401/06/17)
ترجمه ماشینی
۸-آیا WiFi مناسب دارید
آیا در اتاق ها تهویه مطبوع دارید؟ (1401/04/19)

پاسخ هتل : سلام مهمان عزیز
بله وای فای و تهویه هوا هم داریم
با احترام
نینو (1401/04/21)
ترجمه ماشینی
۹-چگونه می توانیم به مرکز شهر برویم؟ مترو یا شاتل هست (1400/12/29)

پاسخ هتل : سلام در نزدیکی هتل مترو داریم و همچنین می توانید با تاکسی که از اینجا به مرکز شهر می رود 2 دلار

با احترام
اداره هتل (1400/12/29)
ترجمه ماشینی
۱۰-سلام،

قیمت پیک آپ و آزمایش PCR از فرودگاه چقدر است؟ و چه غذاهایی برای صبحانه وجود دارد؟ برنامه ریزی یک سفر آخر ماه (1400/06/20)

پاسخ هتل : سلام میهمان عزیز
تحویل و پی سی آر از فرودگاه 100 لاری می شود
ما گرجستانی داریم
با احترام
نینو (1401/03/23)
ترجمه ماشینی
۱۱-سلام من برای دریافت کتاب در صورت امکان 3 مهرماه میرسم (1400/05/29)

پاسخ هتل : سلام مهمان عزیز
زمانی که می خواهید چک این و چک کنید به من اطلاع دهید
با آرزوی بهترین ها
مدیریت هتل (1401/03/23)
ترجمه ماشینی
۱۲-آیا حمل و نقل فرودگاهی شامل می شود؟ (1398/08/02)

پاسخ هتل : سلام،

خیر، قیمت شامل حمل و نقل فرودگاهی نمی شود، اما در صورت تمایل می توانید با ما تماس بگیرید تا ما به شما کمک کنیم

با احترام
هتل مدیریت
(1400/03/13)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل جی تی ام پلازا کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه ایسانی (خظ قرمز) - ایستگاه سامگوری (خظ قرمز) - ایستگاه ساماسی آراگلی (خظ قرمز) -
۲-موقعیت و فاصله هتل جی تی ام پلازا تفلیس تا اماکن مهم و گردشگری تفلیس چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل جی تی ام پلازا تفلیس

 • فاصله هتل جی تی ام پلازا تفلیس تا چاپخانه زیرزمینی استالین ۱.۵ کیلومتر است.
 • * تا بوستان رایک تفلیس ۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا حمام های گوگردی تفلیس ۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا مجسمه واختانگ گرگاسالی ۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا قلعه ناریکالا تفلیس ۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ لاری )
 • * تا پل صلح تفلیس ۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا باغ ملی گیاهشناسی گرجستان ۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا کلیسای سیونی تفلیس گرجستان ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا بازار درای بریج مارکت تفلیس ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا میدان آزادی تفلیس ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا برج ساعت تفلیس ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا درای بریج تفلیس ۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا کلیسای جامع تثلیث تفلیس ۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ لاری )
 • * تا کلیسای ارتدکس شرقی تفلیس ۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ لاری )
 • * تا مرکز خرید کارواسلا تفلیس ۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ لاری )
 • * تا مرکز خرید ایست پوینت تفلیس ۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ لاری )
 • * تا باغ موشتایدی تفلیس ۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸ لاری )
 • * تا مادر کارتلی یا کارتلیس دِدا تفلیس ۸.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸ لاری )
 • * تا مرکز خرید تفلیس سنترال ۸.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸ لاری )
 • * تا خیابان پکینی تفلیس ۹.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ لاری )
 • * تا پارک آبی گینو تفلیس گرجستان ۱۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ لاری )
 • * تا دریاچه لیسی تفلیس ۱۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لاری )
 • * تا مرکز خرید لیلو تفلیس ۱۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ لاری )
 • * تا مرکز خرید سیتی مال گلدانی تفلیس ۱۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ لاری )
 • * تا مرکز خرید اوراسیا تفلیس ۱۸.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴ لاری )
 • * تا مرکز خرید تفلیس مال ۱۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴ لاری )
 • * تا مرکز خرید مرانی تفلیس ۲۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ لاری )
 • * تا دریاچه جواری تفلیس ۲۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لاری )
 • * تا صومعه جواری تفلیس ۲۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ لاری )
 • * تا صومعه مارتکوپی تفلیس ۳۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ لاری )
 • * تا پارک ملی تفلیس ۳۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ لاری )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل جی تی ام پلازا تفلیس با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل چهار ستاره جی تی ام پلازا تفلیس" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ