هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

هتل پنج ستاره

Ela Quality Resort Belek

امتیاز ۱۱۷ نفر ۸.۹ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

راحتی116۸.۸
نظافت و تمیزی115۸.۷
امکانات115۸.۹
پرسنل116۹.۱
ارزش خرید116۸.۱
موقعیت115۹.۲
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

تصویر 94298 نمای بیرونی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94323 فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94299 ساحل هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر ساحل هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94324 فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94300 استخر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94325 فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94301 استخر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94326 فضای بیرونی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94302 استخر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94327 استخر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94303 ساحل هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر ساحل هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94328 فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94304 ساحل هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر ساحل هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94329 فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94305 فضای رستورانی و صبحانه هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94330 فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94306 استخر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94331 فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94307 استخر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94332 فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94308 استخر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر استخر هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94333 نمای بیرونی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94309 ساحل هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر ساحل هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94334 فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94310 لابی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر لابی هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94335 فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94311 فضای رستورانی و صبحانه هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94336 فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94312 فضای رستورانی و صبحانه هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94337 فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94313 فضای بیرونی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94338 فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94314 فضای رستورانی و صبحانه هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94315 فضای رستورانی و صبحانه هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94316 سونا و اسپا هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94317 فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94319 فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94318 فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94320 فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر 94321 فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا
تصویر فضای سرگرمی هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

تصاویر فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94323 100فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94323فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94324 100فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94324فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94325 100فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94325فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94330 100فضای سرگرمی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94330
+9

تصاویر ساحل هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

ساحل هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94299 100ساحل هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94299ساحل هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94303 100ساحل هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94303ساحل هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94304 100ساحل هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94304ساحل هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94309 100ساحل هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94309
+4

تصاویر سونا و اسپا هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

سونا و اسپا هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94316 100سونا و اسپا هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94316
+1

تصاویر فضای بیرونی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

فضای بیرونی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94326 100فضای بیرونی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94326فضای بیرونی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94313 100فضای بیرونی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94313
+2

تصاویر فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94328 100فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94328فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94329 100فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94329فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94331 100فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94331فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94332 100فضای اتاق های هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94332
+9

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

فضای رستورانی و صبحانه هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94305 100فضای رستورانی و صبحانه هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94305فضای رستورانی و صبحانه هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94311 100فضای رستورانی و صبحانه هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94311فضای رستورانی و صبحانه هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94312 100فضای رستورانی و صبحانه هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94312فضای رستورانی و صبحانه هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94314 100فضای رستورانی و صبحانه هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94314
+5

تصاویر لابی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

لابی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94310 100لابی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94310
+1

تصاویر نمای بیرونی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

نمای بیرونی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94298 100نمای بیرونی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94298نمای بیرونی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94333 100نمای بیرونی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94333
+2

تصاویر استخر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

استخر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94300 100استخر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94300استخر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94301 100استخر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94301استخر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94302 100استخر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94302استخر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94327 100استخر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 94327
+7
نقشه بیسان گشت
آنتالیا آنتالیا - بلک

معرفی هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا (Ela Quality Resort Belek ) یک هتل پنج ستاره در منطقه بلک آنتالیا در کشور ترکیه است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا آناتولیا بازار آنتالیا است و این هتل با تم پارک لند آف لجندز آنتالیا (سرزمین افسانه ها) 8.9 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای غیر رایگان (10 از 10) و کمترین امتیاز این هتل نظافت و تمیزی (8.7 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.9 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8.1 از 10) است. از جمله امکانات هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، بار، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، منطقه ساحل اختصاصی، دید ساحل، 3 استخر، اشاره کرد.

هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا یکی از بهترین هتل‌ها برای مسافرانی است که یک یا چند کودک همراه خود دارند. فضای در اختیار این هتل بسیار گسترده بوده و امکانات بسیاری زیادی درون محوطه هتل الا کوالیتی آنتالیا در نظر گرفته شده است.

هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا دارای یک مینی کلاب مجهز به دوربین‌های مدار بسته است. گستره‌ای از انواع بازی‌ها در این کلاب برای کودکان وجود دارد. به عنوان نمونه می‌توان به استخری مخصوص آن‌ها اشاره کرد. بسته به فصلی که به شهر آنتالیا سفر کرده‌اید، فرصت همراهی در کارهای کشاورزی همچون برداشت زیتون از درخت و کاشت انواع گل و گیاه در باغ در اختیار کودکان قرار می‌گیرد. آن‌ها از این فعالیت لذت برده و سفر تور آنتالیا را هرگز از یاد نخواهند بود. این موضوع نشان می‌دهد تفریحات در نظر گرفته شده برای کودکان در هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا محدود به بازی‌های مدرن، نشسته، مضر، فاقد تحرک و متداول نیست و آن‌ها را با طبیعت آشتی داده و به فعالیت بدنی بیشتر تشویق می‌کند.

امکانات بی‌نظیر هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا برای کودکان

یکی دیگر از مراکز مخصوص کودکان در هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا Q City نام داشته و امکان کنکاش کودکان در دنیاهایی متفاوت و یادگیری چیزهای مفید را برایشان فراهم می‌کند. یادگیری و تحصیل از طریق تفریح یکی از بهترین متدهای آموزشی برای کودکان محسوب شده و سبب می‌شود آن‌ها، با جان و دل چیزهای جدیدی یاد بگیرند. مناطق یادگیری متعددی در Q City وجود دارد. به عنوان نمونه می‌توان به خانه مد (Fashion House)، بیمارستان، خانه دندان پزشک و ایستگاه آتش نشانی اشاره کرد.

در خانه مد هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا کودکان ظاهری دلخواه برای خود انتخاب کرده و سپس از محلی که بینندگان زیادی در اطراف آن وجود دارند، عبور می‌کنند، درست همان چیزی که در برنامه‌های فشن شوی متداول مشاهده می‌کنیم. در نهایت باید به عکاسی از آن‌ها با استفاده از لباس‌های منتخبشان اشاره کرد که به آن‌ها در آینده یادآوری می‌کند در کودکی، چه سلیقه‌ای داشته‌اند! در بخش بیمارستان و دندان پزشک، کودکان خود را به جای پزشکان قرار می‌دهند؛ نگهداری از بیماران، یادگیری نحوه استفاده از کمک‌های اولیه در صورت بروز مشکلات متداول همچون گرمازدگی یا بریدن بخشی از بدن، نحوه گرفتن عکس‌های اشعه ایکس، نحوه صحیح مسواک زدن و بسیاری از دیگر اعمال موثر در افزایش سطح سلامت کودکان، از مزیت‌های گذران وقت کودکان در بخش بیمارستان و دندان پزشکی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا است.

در ایستگاه آتش تشانی Q City متعلق به هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا کودکان نحوه خاموش کردن آتش را فرا می‌گیرند. این یکی از موثرترین و آموزنده‌ترین بخش‌ها است، چرا که به آ‌ن‌ها آموزش می‌دهد چطور باید در شرایط اضطراری واکنش نشان بدهند. همانطور که دیدید، هر منطقه Q City در هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا دارای سناریوهای منحصربه‌فرد خود است که توسط مربی‌هایی بسیار حرفه‌ای دنبال می‌شوند.

سایر امکانات هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

با پرداخت هزینه‌ای اضافی می‌توان از خدمات نگهداری از کودکان بهره برد. به این ترتیب زوج‌های جوان می‌توانند بدون دغدغه درباره چگونگی نگهداری از نوزاد خود، به گشت و گذار در شهر یا استفاده از امکانات متنوع هتل بپردازند. یکی از امکانات فوق‌العاده هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا ساحل اختصاصی آن است. استخرهای سرباز و سرپوشیده، پارک آبی دارای سرسره‌های آبی، بخش آب درمانی، سونا و حمام ترکی از دیگر ویژگی‌های آن به شمار می‌روند. فاصله تا مکان‌های دیدنی مهم همچون برج ساعت زیاد و نزدیک به 30 کیلومتر است.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 8 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Hayat Restaurant

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار, شام

  نوع منو : بوفه

 • نام رستوران :
  Ela Anatolian

  نوع غذا : ترکی

  وعده غذایی : صبحانه, صبحانه دوم, ناهار, شام

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Akari Teppanyaki

  نوع غذا : ژاپنی, Sushi

  وعده غذایی : شام

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  La Perla

  نوع غذا : ایتالیایی

  وعده غذایی : ناهار, شام

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  La Sante

  نوع غذا : Open for: Dinner

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  La Sofa Grill

  نوع غذا : Grill/BBQ

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار, شام

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  Galata Tavern

  نوع غذا : دریایی

  وعده غذایی : ناهار, شام

  نوع منو : منو باز

 • نام رستوران :
  La Salsa

  نوع غذا : Mexican

  وعده غذایی : صبحانه, شام

  نوع منو : منو باز

اتاق‌ها : هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا 28 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Lake House Pool View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 38 متر مربع

  این اتاق با منظره استخر در طبقه اول یا دوم قرار دارد. هر کدام دارای بالکن یا تراس هستند. تهویه مطبوع، مینی بار، صندوق امانات و تلویزیون LCD با کانال های ماهواره ای ارائه شده است.

 • 2 - Lake House Garden View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 38 متر مربع

  این اتاق با منظره استخر در طبقه همکف، طبقه اول یا طبقه دوم قرار دارد. هر کدام دارای بالکن یا تراس هستند. تهویه مطبوع، مینی بار، صندوق امانات و تلویزیون LCD با کانال های ماهواره ای ارائه شده است.

 • 3 - Lake House Swim Up

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 38 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، تلویزیون ماهواره ای و تهویه مطبوع است.

 • 4 - Superior garden view

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 45 متر مربع

  این اتاق با فرش مدرن، دارای یک تخت فرانسوی یا 2 تخت یک نفره، تهویه مطبوع مرکزی، مینی بار، صندوق امانات، تلفن، تلویزیون LCD ماهواره ای و بالکن است. حمام خصوصی مجهز به وان حمام، حمام و سشوار است.

 • 5 - Superior Sea View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 45 متر مربع

  این اتاق با فرش مدرن، دارای یک تخت فرانسوی یا 2 تخت یک نفره، تهویه مطبوع مرکزی، مینی بار، صندوق امانات، تلفن، تلویزیون LCD ماهواره ای و بالکن است. حمام خصوصی مجهز به وان حمام، حمام و سشوار است. منظره دریا را ارائه می دهد.

 • 6 - Family Corner Room Forest View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 45 متر مربع

  این اتاق خانوادگی دارای بالکن، کتری برقی و تهویه مطبوع است.

 • 7 - Superior Forest View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 45 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، عایق صدا و مینی بار است.

 • 8 - Family Corner Room Forest View 2 Adults 2 Children

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 45 متر مربع

  این اتاق خانوادگی دارای بالکن، چای/قهوه‌ساز و حوله است.

 • 9 - Grand Superior Sea View -2 Adults 2 Children

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 45 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، مینی بار و چای/قهوه ساز است.

 • 10 - Superior Forest View - 2 Adults 2 Children

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 45 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، مینی بار و چای/قهوه ساز است.

 • 11 - Superior Garden View - 2 Adults 2 Children

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 45 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، حمام و کتری برقی است.

 • 12 - Superior Sea View - 2 Adults 2 Children

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 45 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، چای/قهوه ساز و قسمت نشیمن است.

 • 13 - Superior Double or Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 45 متر مربع

  این اتاق دو نفره/دونفره دارای بالکن، حمام، و عایق صدا است.

 • 14 - Elagance Sea View With Spa Bath

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 48 متر مربع

  این اتاق دو نفره با فرش، بالکن، منظره دریا، مینی‌بار و قسمت نشیمن دارد. حمام خصوصی دارای دوش، لوازم بهداشتی رایگان، سشوار و دمپایی است.
  حداکثر 2 بزرگسال + 1 نوزاد (حداکثر 2 سال) می‌توانند در نوع اتاق جای دهند.

 • 15 - Deluxe Superior Sea View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 48 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، مینی بار و تلویزیون ماهواره ای است.

 • 16 - Deluxe Superior Sea View 2 Adult 2 Children

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 48 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، حمام و قسمت نشیمن است.

 • 17 - Grand Superior Sea View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 53 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای بالکن، قسمت نشیمن و چای/قهوه ساز است.

 • 18 - Family Duplex Forest View

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،4 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 60 متر مربع

  این سوئیت دوبلکس کف فرش با دکوراسیون مدرن شامل 2 تخت یک نفره، بالکن، حمام با وان، تهویه مطبوع، و تلویزیون ال سی دی است. همچنین منظره باغ را ارائه می دهد.

 • 19 - Family Duplex Sea View

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،4 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 60 متر مربع

  این سوئیت دوبلکس با دکوراسیون مدرن شامل 2 تخت یک نفره، بالکن، حمام با وان، تهویه مطبوع، و تلویزیون LCD است. همچنین منظره دریا را ارائه می دهد.

 • 20 - Lake House Family Pool View

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،4 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 76 متر مربع

  این اتاق با چشم انداز استخر و باغ در طبقه اول یا دوم قرار دارد. هر کدام دارای 2 اتاق خواب مجزا هستند که با در اصلی و همچنین بالکن یا تراس متصل شده اند. تهویه مطبوع، مینی بار، صندوق امانات و تلویزیون LCD با کانال های ماهواره ای ارائه شده است.

 • 21 - Lake House Suite Swim Up Garden View

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،4 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 76 متر مربع

  این سوئیت دارای بالکن، چای/قهوه ساز و قسمت نشیمن است.

 • 22 - Lake House Family Suite

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،4 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 100 متر مربع

  این سوئیت در طبقه همکف یا اول قرار دارد و دارای بالکن یا تراس است. طبقه همکف یک اتاق نشیمن و یک اتاق خواب دارد. طبقه اول دارای 2 اتاق خواب است. هر دو دارای تهویه مطبوع، 2 تلویزیون ماهواره ای، 2 مینی بار و 2 حمام با وان و دوش هستند.

 • 23 - Ela Family Suite Garden View

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،4 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 100 متر مربع

  این سوئیت دارای بالکن و اتاق نشیمن است. 2 تلویزیون ماهواره‌ای نیز در این اتاق تعبیه شده است.

  خدمات مجلل رایگان عبارتند از؛
  - استقبال ویژه هنگام ورود و تحویل سریع
  - بشقاب میوه
  - گل
  - روزنامه‌های روزانه و سرویس نوبت دهی

 • 24 - Deluxe Suite Sea View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 105 متر مربع

  این سوئیت بزرگ با دکوراسیون مدرن شامل اتاق خواب، اتاق نشیمن، بالکن، حمام با حمام آبگرم، تهویه مطبوع، و 2 تلویزیون LCD است. همچنین منظره دریا را ارائه می‌دهد.

  خدمات مجلل رایگان مانند پوشک میوه‌ای در بدو ورود، گل تازه، روزنامه روزانه و سرویس نوبت دهی ارائه می‌کند.

 • 25 - Excellency Suit Forest View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 190 متر مربع

  سوئیت سوپریور دو طبقه دارای یک اتاق نشیمن در طبقه اول و یک اتاق خواب با حمام آبگرم در تراس در طبقه دوم است. واحد کف پارکت هم بالکن و هم تراس دارد.

  خدمات مجلل رایگان مانند پوشک میوه در بدو ورود، گل تازه، روزنامه روزانه و سرویس نوبت دهی را ارائه می دهد.

 • 26 - Premier Suite Sea View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،1 کاناپه تختخواب شو ،1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 196 متر مربع

  سوئیت دو طبقه دارای یک سالن نشیمن در طبقه همکف و یک اتاق خواب با تراس در طبقه بالا است. این تراس مشرف به دریای مدیترانه دارای وان آب گرم نیز می باشد.

  همچنین شامل؛
  - خدمات رایگان فرودگاهی دو طرفه
  - گل های تازه
  - میوه های عجیب و غریب سبد در بدو ورود،
  - بشقاب پذیرایی با شیرینی های نفیس،
  - سرویس پذیرایی،

 • 27 - Penthouse Suite Sea View

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،4 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 21 متر مربع

  این سوئیت دارای بالکن، عایق صدا و تلویزیون صفحه تخت است.

 • 28 - Prestige Suite Sea View

  بیشترین ظرفیت : 4 بزرگسال ،4 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 34 متر مربع

  این سوئیت دو طبقه با فضای نشیمن 375 متر مربعی، تراس با جکوزی مشرف به دریای مدیترانه و کوه‌های توروس را ارائه می‌دهد،

  همچنین شامل:
  - خدمات فرودگاهی دو طرفه رایگان است.
  - خدمات پیشخدمت
  - سرویس شام در تراس خصوصی
  - سبد میوه های عجیب و غریب هنگام ورود،
  - بشقاب پذیرایی با شیرینی های نفیس،
  - سرویس پذیرایی،
  - لپ تاپ
  - سوئیت ساحلی خصوصی در کنار دریا

موقعیت مکانی هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

فاصله هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا تا اماکن مهم پر رفت و آمد آنتالیا

33.32 Km ۰ دقیقه ۱۲۲ لیر
8.9 km ۱۱ دقیقه ۳۵ لیر
آکواریوم آنتالیا مشاهده مسیر
49.2 km ۵۲ دقیقه ۱۷۹ لیر
اسکله مرسین آنتالیا مشاهده مسیر
471.35 Km ۰ دقیقه ۱۶۷۷ لیر
بیشتر

فاصله هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا تا سایر اماکن گردشگری

۱۹.۷ km ۲۲ دقیقه ۷۴ لیر
۲۴.۰ km ۳۰ دقیقه ۸۹ لیر
آبشار دودن آنتالیا مشاهده مسیر
۲۹.۲ km ۴۰ دقیقه ۱۰۸ لیر
پارک کارالی‌اوغلو مشاهده مسیر
۴۳.۰ km ۴۷ دقیقه ۱۵۷ لیر
بیشتر

فاصله هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا تا مراکز خرید

۱۸.۵ km ۲۲ دقیقه ۷۰ لیر
کوندو بازار آنتالیا مشاهده مسیر
۱۹.۵ km ۲۴ دقیقه ۷۳ لیر
۱۹.۸ km ۲۴ دقیقه ۷۴ لیر
۱۹.۹ km ۲۴ دقیقه ۷۵ لیر
بیشتر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۱۷ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا


خدمات عمومی
| سرویس شاتل | اتاق تلوزیون | شاتل فرودگاه | تهویه مطبوع | گرمایش | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | مطبوعات | سرویس شاتل | حمام ترکی و بخار | شاتل فرودگاه | شیرجه زدن | شیرجه زدن | تهویه مطبوع | فروشگاه رفاه در محل | شیرجه زدن |

فعالیت ها
| موسیقی زنده | تور های محلی | ساحل | سرگرم های شبانه | نایت کلاب | موسیقی زنده | شام های موضوعی | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | موسقی زنده | پینگ پونگ | میز بیلیارد | زمین بازی | زمین گلف | کلوب شبانه | سرگرمی عصرانه | کارائوکه | میز بیلیارد | تجهیزات تنیس | پارک آبی | غواصی | موج سواری | اناق گیم | زمین تنیس | غواصی | شام های موضوعی | ایروبیک | زمین تنیس | فیلم شبانه | قایق رانی | زمین گلف | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | تجهیزات تنیس | مینی گلف | فیلم شبانه | بولینگ | تور های محلی | زمین تنیس | پارک آبی | بولینگ | سوپرمارکت کوچک | فیلم شبانه | دارت | کارکنان سرگرمی | پارک آبی | کارائوکه | شام های موضوعی | ایروبیک | بولینگ | پینگ پونگ | ایروبیک | قایق رانی | دارت | موج سواری | قایق رانی | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | Snorkeling | امکانات ورزش های آبی در محل | موج سواری | امکانات ورزش های آبی در محل | باشگاه بچه ها

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ | حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم | ترانسفر فرودگاهی (هزینه اضافی)

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | نگهداری از کودکان | کرایه ماشین | نگهداری از کودکان | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | شراب / شامپاین | اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | استخر شنا | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| استخر روباز | اسب سواری | استخر روباز | اسب سواری | اسب سواری

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | دید ساحل | شاتل فرودگاه | تراس | ساحل آفتاب | منطقه ساحل اختصاصی | باغ | ساحل خصوصی | شاتل فرودگاه

چشم انداز
| فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی

مناطق زندگی
| خشکشویی | اسکی بازی | اسکی بازی | خشک شویی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی | |

دسترسی
| توالت با ریل دستگیره | ویلچر | پرس کت و شلوار | کابل اوژانس حمام | دسترسی به اسکی | پرس کت و شلوار | سینک پایین

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | جکوزی | اسپا | سونا | ماساژ بدن | ماساژ دست | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | امکانات اسپا | آرایشگاه کوتاهی مو | پدیکور | مانیکور | کلینیک مو | خدمات آرایشی | خدمات اپلاسیون | کلینیک صورت | خدمات زیبایی | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | جکوزی | ماساژ | بسته مراقبتی بدن | اسکراب بدن | مراقبت های بدن | چترهای ساحلی | صندلی ماساژ | اسپا | حمام ترکی و بخار | کلاس های یوگا | پاشویی | سرسره آبی | حمام عمومی | ساحل عمومی | کلاس های فیتنس | تناسب اندام | زوج ها ماساژ می دهند | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مدل مو | رنگ کردن مو | مرکز تناسب اندام | ماساژ فول بادی | ماساژ دست | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر | زوج ها ماساژ می دهند | استخر بچه ها

خدمات پیشخوان
| قفسه | میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| پیاده روی | نگهداری از کودکان | نگهداری از کودکان | تجهیزات بازی برای کودکان | فضای بازی داخلی | نگهداری از کودکان | بازی های صفحه ای و پازلی

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند

زبان ها
| آلمانی | انگلیسی | روسی | ترکی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Ela Quality Resort Belek )

نظرات در مورد هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا


  سانای صفوی
  0 تشکر
  " سلام وقت بخیر من من در سال ۱۳۹۷به این هتل رفتم واقعا خیلی‌خوش گذشت هم فضای عالی و تفریحات عالی یعنی هرسال که عید به انتالیا میرفیتیم اون هتل الاموالتی از همه بهتر بود هم ایرانی کم بود و یه مهد کودکی داشت به اندازه هتل یعنی خیلی خوب بود سال عید ۹۸هم میخواستیم بریم که کرونا شد نتونستیم بریم ولی انشالله باز در تابستان ۱۴۰۳خواهیم رفت واقعا هتل عالی هست یعنی هرکس به این هتل عیب در بیاره یعنی داره ایراد الکی میگیره
  پیشنهاد میکنم که برید "
  مفید بود ؟ تشکر
  احمد حيدري
  0 تشکر
  " عالي هست عالي از همه لحاظ تاليتين ولي بريد بهتره من تا حالا پنج بار رفتم "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام، ما قصد داریم بین 17 تا 28 اکتبر به هتل بیاییم. میانگین دمای استخرهای روباز در آن زمان از سال چقدر است و آیا استخر آب گرم روباز دارید؟ (1401/07/08)

پاسخ هتل : متأسفانه هتل ما دارای استخر روباز گرم کن مطابق مفهوم تابستانی نیست. در حال حاضر دمای استخر به طور مستقیم به دمای روز بستگی دارد. به دلیل شرایط آب و هوایی قابل تغییر است. مفهوم زمستان از 1 نوامبر شروع می شود. (1401/07/09)
ترجمه ماشینی
۲-آیا تمام وعده های غذایی شامل قیمت در آژانس رزرو کننده است (1401/06/04)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،
همه وعده‌های غذایی به جز رستوران‌های Ala Carte پولی در مفهوم All Inclusive ما گنجانده شده است. (1401/06/05)
ترجمه ماشینی
۳-آیا کلاس های پیلاتس برگزار می کنید؟ (1401/04/14)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،
ما کلاس های گروهی پیلاتس داریم. اگر مایلید اطلاعات بیشتری کسب کنید، لطفا با تیم تجربه مهمان تماس بگیرید. (1401/04/15)
ترجمه ماشینی
۴-سلام آیا اسپا در پکیج all inclusive رایگان است؟ (1401/04/14)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،
در هتل خدمات اسپا رایگان مانند حمام، اتاق بخار و سونا وجود دارد، اما ماساژ و درمان های زیبایی مستلزم پرداخت هزینه می باشد. لطفا برای اطلاعات بیشتر با تیم Guest Experience تماس بگیرید. (1401/04/15)
ترجمه ماشینی
۵-در اتاق گوشه خانواده، حمام کجا قرار دارد؟ (1401/01/25)

پاسخ هتل : ظهر بخیر،
اول از همه، از اینکه به ما علاقه نشان دادید متشکرم.
در اتاق گوشه خانواده، حمام در سمت چپ درب ورودی قرار دارد.
با بهترین احترام.
(1401/01/25)
ترجمه ماشینی
۶-سلام نوار شنا دارید؟ (1400/10/23)

پاسخ هتل : سلام! ما نوار شنا نداریم، اما یک بار در کنار استخر داریم. (1400/11/05)
ترجمه ماشینی
۷-آیا بورکینی در استخر مجاز است؟ (1400/06/26)

پاسخ هتل : روز خوب.
بله، مجاز است. (1400/06/30)
ترجمه ماشینی
۸-سلام! آیا گهواره برای کودک 1 ساله مناسب است؟ (1400/06/08)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،
بله مناسب است.
با احترام. (1400/06/08)
ترجمه ماشینی
۹-سلام! ما قصد سفر با یک نوزاد 1 ساله را داریم و به فکر رزرو خانه دریاچه برای کودک 4+1 هستیم. Booking.com می گوید که تخت در دسترس نیست. آیا این درست است؟ کودک ما کوچکتر از آن است که در تخت بخوابد. پیشاپیش از شما متشکرم! (1400/06/06)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

تخت نوزاد را به صورت رایگان ارائه می دهیم.

با احترام. (1400/06/08)
ترجمه ماشینی
۱۰-سلام، آیا استخرهای بیرون در ماه اکتبر گرم می شوند؟ (1400/06/05)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،

در ابتدا از سوال شما تشکر می کنیم.

تا اول آبان ماه، مفهوم فصل تابستان در اقامتگاه ما فعال خواهد بود. ما در مرکز آبگرم آب ذن استخر آب گرم داریم که از اول آبان ماه فعال خواهد بود.

با احترام. (1400/06/08)
ترجمه ماشینی
۱۱-هوا در نیمه دوم شهریور چگونه است؟ دریا، ساحل می توان استفاده کرد؟ (1400/04/06)

پاسخ هتل : هوای گرم تابستان تا سپتامبر با میانگین دمای روزانه 25 درجه سانتیگراد ادامه دارد. دریا نیز با دمای 26 درجه سانتیگراد گرم می ماند. (1400/04/07)
ترجمه ماشینی
۱۲-سلام آیا اتاق خانوادگی لیک هاوس استخر اختصاصی دارد یا دسترسی به استخر دارد؟ (1400/03/17)

پاسخ هتل : روز بخیر.
اتاق شنای سوئیت Lake House دارای استخر خصوصی یا دسترسی به استخر است.
(1400/03/17)
ترجمه ماشینی
۱۳-سلام، لطفاً برگه اطلاعات تابستان 2021 را برای من ارسال کنید؟ (1400/02/27)

پاسخ هتل : سلام،

میتوانیم از طریق ایمیل ارسال کنیم. لطفاً برای ما بنویسید: gr@elaresort.com

پیشاپیش متشکریم.

با احترام،
Ela Quality Resort Belek (1400/02/28)
ترجمه ماشینی
۱۴-سلام به همه عزیزان! من می خواهم اتاق دو نفره یا دوقلو رزرو کنم، اما مشخص نیست که آیا می توان برای دختر 2 ساله ام تخت نوزاد کوچک گرفت. (1399/06/31)

پاسخ هتل : روز بخیر.
ما قبل از ورود شما یک تخت نوزاد در اتاق ارائه می دهیم،
اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، لطفاً با ما تماس بگیرید.
با سلام و احترام (1399/07/09)
ترجمه ماشینی
۱۵-سلام تنیس روی میز دارید (1399/01/20)

پاسخ هتل : سلام
بله، ما تنیس روی میز داریم و رایگان است.
با احترام (1399/01/21)
ترجمه ماشینی
۱۶-همه فراگیر به چه معناست؟ آیا شامل وعده های غذایی در هر یک از رستوران های سال می شود؟ و آیا سیگار کشیدن مجاز است؟ (1398/11/29)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،

در ابتدا، مایلیم از علاقه شما به الا کوالیتی ریزورت بلک تشکر کنیم.

با توجه به سوالات شما، مفهوم ما این است که *Ela All Inclusive* *. 1 رستوران بوفه باز، 7 رستوران آلا کارته (فصل تابستان 2020)، 3 رستوران میان وعده (فصل تابستان 2020)، 1 شیرینی پزی، 1 رستوران بچه (فصل تابستان). صبحانه، ناهار و شام به صورت بوفه در رستوران اصلی اندرون. هزینه رزرو هر نفر (10 یورو) برای آلا کارتز عثمانی، ایتالیایی، ماهی، مکزیکی، فرانسوی و باربیکیو دریافت می شود. رستوران آلا کارته برای مهمانان زیر 6 سال رایگان است و برای کودکان 07 تا 12 سال 50 درصد تخفیف اعمال می شود. هزینه رستوران تپانیاکی بیش از قیمت منو است. در رستوران Passion مهمانان زیر 12 سال به دلیل محیط و مفهوم آن مجاز نیستند. سیگار کشیدن در بالکن اتاق ها، تراس و مناطق بیرونی مجاز است.

برای اطلاعات بیشتر درباره *Ela All Inclusive*، لطفا آدرس ایمیل خود را بنویسید. ما برگه اطلاعات تابستان 2020 را ارسال خواهیم کرد.

با احترام،
روابط با مهمان (1398/11/30)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا در هتل سالن بدنسازی دارید؟ (1398/11/22)

پاسخ هتل : روز بخیر.

بله، ما در هتل سالن بدنسازی داریم. (1398/11/22)
ترجمه ماشینی
۱۸-بهترین زمان برای بازدید از ملک خود برای تعطیلات ساحلی عالی چه زمانی است؟ (1398/06/15)

پاسخ هتل : با توجه به شرایط آب و هوایی آنتالیا، از آوریل تا پایان اکتبر، می توانید از تعطیلات ساحلی فراموش نشدنی در ملک ما لذت ببرید. (1398/07/12)
ترجمه ماشینی
۱۹-آیا ساحل خصوصی شما در کنار ملک است یا برای رفتن به آنجا باید از وسیله حمل و نقل استفاده کنم؟ (1398/06/15)

پاسخ هتل : استراحتگاه ما مستقیماً در ساحل است و ما ساحل خصوصی خود را در فاصله پیاده روی داریم. (1398/07/12)
ترجمه ماشینی
۲۰-آیا درست است که در تعطیلات نیمه ترم آوریل هیچ کلوپ بچه ای وجود ندارد؟ (1398/05/26)

پاسخ هتل : ما در طول سال فعالیت ها و برنامه های باشگاه بچه ها را داریم (1398/07/12)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل الا کوالیتی ریزورت تا مرکز شهر آنتالیا چقدر است؟

پاسخ : هتل الا کوالیتی ریزورت تا مرکز شهر آنتالیا ۴۴.۶ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۱۶۲ لیر )
۲-موقعیت و فاصله هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا تا اماکن مهم و گردشگری آنتالیا چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

 • فاصله هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا تا تم پارک لند آف لجندز آنتالیا (سرزمین افسانه ها) ۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ لیر )
 • * تا آناتولیا بازار آنتالیا ۱۸.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ لیر )
 • * تا کوندو بازار آنتالیا ۱۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ لیر )
 • * تا بنای تاریخی تئاتر آسپندوس آنتالیا ۱۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید آنتالیوم پرمیوم مال آنتالیا ۱۹.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ لیر )
 • * تا مرکز خرید هیسار آنتالیا ۱۹.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۵ لیر )
 • * تا اوریون بازار آنتالیا ۲۰.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۷ لیر )
 • * تا مرکز خرید میرا آنتالیا ۲۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ لیر )
 • * تا گرند بازار لارا آنتالیا ۲۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید آکاپارک آنتالیا ۲۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید سلطان بازار آنتالیا ۲۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۲ لیر )
 • * تا مرکز خرید استانبول بازار آنتالیا ۲۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۴ لیر )
 • * تا آبشار دودن آنتالیا ۲۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۸ لیر )
 • * تا مرکز خرید ترا سیتی آنتالیا ۳۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۷ لیر )
 • * تا مرکز خرید لاورا آنتالیا ۳۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۱ لیر )
 • * تا مرکز خرید شی مال آنتالیا ۳۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۱ لیر )
 • * تا اوتلت سنتر دیپو آنتالیا ۳۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۲ لیر )
 • * تا مرکز خرید مال آف آنتالیا ۳۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۴ لیر )
 • * تا بازار فرش لیدیا سوزانی آنتالیا ۴۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۶ لیر )
 • * تا پارک کارالی‌اوغلو ۴۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۷ لیر )
 • * تا دروازه هادریان آنتالیا ۴۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۷ لیر )
 • * تا قلعه ایدیرلیک آنتالیا ۴۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۸ لیر )
 • * تا مرکز خرید مارک آنتالیا ۴۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۸ لیر )
 • * تا مسجد ییولی میناره ۴۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵۸ لیر )
 • * تا برج ساعت آنتالیا ۴۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶۲ لیر )
 • * تا شهر قدیم آنتالیا (کالیسی یا کالیچی) ۴۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶۲ لیر )
 • * تا بازار قدیم آنتالیا ۴۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶۲ لیر )
 • * تا مرکز خرید ازدلیک پارک آنتالیا ۴۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶۵ لیر )
 • * تا آمفی تئاتر تاریخی باستان آنتالیا ۴۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷۳ لیر )
 • * تا معبد آپولو سیده آنتالیا ۴۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷۴ لیر )
 • * تا شهربازی اکتور آنتالیا ۴۸.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷۷ لیر )
 • * تا آکواریوم آنتالیا ۴۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷۹ لیر )
 • * تا پارک آبی دلفین لند آنتالیا ۴۹.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸۰ لیر )
 • * تا مرکز خرید میگروس 5 ام آنتالیا ۵۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸۵ لیر )
 • * تا باغ وحش آنتالیا ۵۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸۵ لیر )
 • * تا مرکز خرید تترا سیتی آنتالیا ۵۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸۵ لیر )
 • * تا ساحل کنیالتی ۵۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۸۷ لیر )
 • * تا ترمسوس آنتالیا ۷۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶۹ لیر )
 • * تا پارک اولبیا کمر آنتالیا ۸۸.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱۷ لیر )
 • * تا پارک آبی دولوسو کمر آنتالیا ۹۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳۷ لیر )
 • * تا مرکز خرید آلانیوم مال آنتالیا ۱۰۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۹۲ لیر )
۳-آدرس هتل الا کوالیتی ریزورت کجاست؟

پاسخ : آنتالیا آنتالیا - بلک
۴-هتل الا کوالیتی ریزورت در کدام منظقه آنتالیا قرار دارد ؟

پاسخ : هتل الا کوالیتی ریزورت در منطقه بلک قرار گرفته است.
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل الا کوالیتی ریزورت آنتالیا با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره الا کوالیتی ریزورت آنتالیا" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ