هتل حیات ریجنسی باکو

هتل پنج ستاره

Hyatt Regency Baku

امتیاز ۲۶۸ نفر ۸.۲ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل حیات ریجنسی باکو

راحتی261۸.۸
نظافت و تمیزی263۸.۶
امکانات262۸.۵
پرسنل264۸.۸
ارزش خرید261۷.۹
موقعیت262۸.۲
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل حیات ریجنسی باکو

تصویر 3855 نمای بیرونی هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3856 استخر هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر استخر هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3857 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3858 لابی هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر لابی هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3859 اتاق جلسات هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر اتاق جلسات هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3860 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3861 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3862 لابی هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر لابی هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3863 اتاق جلسات هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر اتاق جلسات هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3864 اتاق جلسات هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر اتاق جلسات هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3865 اتاق جلسات هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر اتاق جلسات هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3866 لابی هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر لابی هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3867 فضای بیرونی هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3868 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3869 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3870 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3871 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3872 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3873 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3874 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3875 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3876 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3877 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3878 فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3879 هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3880 سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3881 سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3882 سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3883 سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3884 سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3885 سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر سونا و اسپا هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3886 باشگاه ورزشی هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3887 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3888 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3889 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3890 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3891 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3892 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3893 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3894 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3895 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3896 فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3897 فضای بیرونی هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو
تصویر 3898 لابی هتل حیات ریجنسی باکو
تصویر لابی هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو

تصاویر سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی باکو

سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی باکو 3880 100سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی باکو 3880سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی باکو 3881 100سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی باکو 3881سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی باکو 3882 100سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی باکو 3882سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی باکو 3883 100سونا و اسپا هتل حیات ریجنسی باکو 3883
+6

تصاویر اتاق جلسات هتل حیات ریجنسی باکو

اتاق جلسات هتل حیات ریجنسی باکو 3859 100اتاق جلسات هتل حیات ریجنسی باکو 3859اتاق جلسات هتل حیات ریجنسی باکو 3863 100اتاق جلسات هتل حیات ریجنسی باکو 3863اتاق جلسات هتل حیات ریجنسی باکو 3864 100اتاق جلسات هتل حیات ریجنسی باکو 3864اتاق جلسات هتل حیات ریجنسی باکو 3865 100اتاق جلسات هتل حیات ریجنسی باکو 3865
+4

تصاویر باشگاه ورزشی هتل حیات ریجنسی باکو

باشگاه ورزشی هتل حیات ریجنسی باکو 3886 100باشگاه ورزشی هتل حیات ریجنسی باکو 3886
+1

تصاویر فضای بیرونی هتل حیات ریجنسی باکو

فضای بیرونی هتل حیات ریجنسی باکو 3867 100فضای بیرونی هتل حیات ریجنسی باکو 3867فضای بیرونی هتل حیات ریجنسی باکو 3897 100فضای بیرونی هتل حیات ریجنسی باکو 3897
+2

تصاویر فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو

فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو 3857 100فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو 3857فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو 3861 100فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو 3861فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو 3868 100فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو 3868فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو 3869 100فضای اتاق های هتل حیات ریجنسی باکو 3869
+13

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو

فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو 3860 100فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو 3860فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو 3887 100فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو 3887فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو 3888 100فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو 3888فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو 3889 100فضای رستورانی و صبحانه هتل حیات ریجنسی باکو 3889
+11

تصاویر لابی هتل حیات ریجنسی باکو

لابی هتل حیات ریجنسی باکو 3858 100لابی هتل حیات ریجنسی باکو 3858لابی هتل حیات ریجنسی باکو 3862 100لابی هتل حیات ریجنسی باکو 3862لابی هتل حیات ریجنسی باکو 3866 100لابی هتل حیات ریجنسی باکو 3866لابی هتل حیات ریجنسی باکو 3898 100لابی هتل حیات ریجنسی باکو 3898
+4

تصاویر نمای بیرونی هتل حیات ریجنسی باکو

نمای بیرونی هتل حیات ریجنسی باکو 3855 100نمای بیرونی هتل حیات ریجنسی باکو 3855
+1

تصاویر استخر هتل حیات ریجنسی باکو

استخر هتل حیات ریجنسی باکو 3856 100استخر هتل حیات ریجنسی باکو 3856
+1
نقشه بیسان گشت
باکو باکو - خیابان ازمیر
+994 12 490 12 34

معرفی هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو

هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو

هتل حیات ریجنسی باکو (Hyatt Regency Baku) یک هتل پنج ستاره در منطقه نظامی باکو در کشور جمهوری آذربایجان استکه از سفارت ایران در باکو ۲.۸۱ Kmو از میدان فانتین باکو ۳.۰۷ Km کیلومتر فاصله دارد . قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

از نظر مسافران هتل حیات ریجنسی باکو بیشترین امتیاز این هتل مربوط به وای فای غیر رایگان (9.1 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (7.6 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.2 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.9 از 10) است. از جمله امکانات هتل حیات ریجنسی باکو می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، بار، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، 2 استخر، اشاره کرد.

هتل 5 ستاره حیات ریجنسی در بخش تاریخی باکو آذربایجان واقع شده است.

از امکانات این هتل میتوان به 159 اتاق و سوئیت زیبا، رستوران و 2 سالن، خدمات آبگرم، درمان‌‌های بدن و زیبایی، استخر در فضای باز، زمین تنیس در فضای باز، مرکز تناسب اندام، مرکز کنفرانس، شاتل فرودگاه، مراقبت از کودکان، خدمات 24 ساعته، پارکینگ اختصاصی، Wi-Fi رایگان اشاره کرد.

 در اتاق‌‌های هتل حیات ریجنسی سیستم تهویه مطبوع، تختخواب و مبلمان زیبا، دکوراسیون به رنگ گرم، منسوجات کلاسیک، تراس، تلویزیون، حمام اختصاصی، با لوازم آرایشی و بهداشتی کامل برای آسایش مهمانان وجود دارد.

در این هتل رستوران غذاهای اروپایی و آذربایجانی را با کیفیت عالی، در سالن یا در تراس تابستانی با منظره زیبا به مهمانان ارائه می‌نماید. همچنین در سالن لابی لانگ تنقلات و نوشیدنی‌‌های بین المللی و در کافه آرامیتی از نوشیدنی‌‌های گرم در دسترس هستند.

فاصله این هتل تا شهر قدیمی باکو حدود 5 دقیقه رانندگی می‌باشد. در صورتی که ایستگاه مترو نظامی از حیات ریجنسی حدودا 15 دقیقه پیاده روی است. فرودگاه بین المللی حیدر علی اف نیز 20 دقیقه با هتل فاصله دارد.

مسافران تور باکو علاقمند به پیاده روی به راحتی میتوانند از این هتل تا سیرک دولتی باکو14 دقیقه، میدان چشمه21، بازار 21دقیقه، موزه نیازی23، برج خانم26، موزه فرش آذربایجان32، پارک آتلانتا32، مرکز فرهنگی حیدر علی اف36 دقیقه پیاده روی نمایند.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل حیات ریجنسی باکو 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Mezzo Restaurant

  نوع غذا : ایتالیایی, مدیترانه ای, European

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار, شام, چای

  نوع منو : منو باز

اتاق‌ها : هتل حیات ریجنسی باکو 8 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - King Room - Club Access

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 45 متر مربع

  اتاق دارای تهویه مطبوع دارای تلویزیون صفحه تخت و حمام خصوصی است.

  این اتاق دسترسی به خدمات Regency Club را فراهم می کند.

  گذرنامه کروناویروس (COVID-19) با چک کردن 2 واکسن در این ملک الزامی است.

 • 2 - Twin Room - Club Access

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 3 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 45 متر مربع

  اتاق مجهز به تهویه مطبوع دارای تلویزیون صفحه تخت و حمام خصوصی است.

  این اتاق به خدمات Regency Club دسترسی دارد.

 • 3 - King Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 45 متر مربع

  اتاق با تهویه مطبوع دارای تلویزیون صفحه تخت و حمام خصوصی است.

 • 4 - Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 45 متر مربع

  اتاق با تهویه مطبوع دارای تلویزیون صفحه تخت و حمام خصوصی است.

 • 5 - Twin Room with View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب کامل ،

  مساحت : 45 متر مربع

  این اتاق سه تخته دارای بالکن، پایه آی پاد و حوله است.

 • 6 - King Room with View

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 45 متر مربع

  این اتاق سه تخته دارای بالکن، قسمت نشیمن و عایق صدا است.

 • 7 - Regency King Suite

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 80 متر مربع

  سوئیت مجهز به تهویه مطبوع دارای تلویزیون صفحه تخت، پایه آی پاد، اتاق نشیمن مجزا و حمام اختصاصی است.

  این اتاق به خدمات Regency Club دسترسی دارد.

 • 8 - Regency Executive Suite

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 120 متر مربع

  این سوئیت دارای بالکن، ظروف آشپزخانه و چای/قهوه ساز است.

موقعیت مکانی هتل حیات ریجنسی باکو

فاصله هتل حیات ریجنسی باکو تا اماکن مهم پر رفت و آمد باکو

31.71 Km ۰ دقیقه ۲۱ مانات
پارک بلوار باکو مشاهده مسیر
5.3 km ۱۲ دقیقه ۵ مانات
6.1 km ۱۶ دقیقه ۵ مانات
6.9 km ۱۴ دقیقه ۶ مانات
بیشتر

فاصله هتل حیات ریجنسی باکو تا سایر اماکن گردشگری

میدان فانتین باکو مشاهده مسیر
۳.۰۷ Km ۰ دقیقه ۴ مانات
پارک فیلارمونیک مشاهده مسیر
۴.۳ km ۱۰ دقیقه ۴ مانات
مسجد تازه پیر باکو مشاهده مسیر
۴.۸ km ۱۳ دقیقه ۵ مانات
۴.۹ km ۱۲ دقیقه ۵ مانات
بیشتر

فاصله هتل حیات ریجنسی باکو تا مراکز خرید

مرکز خرید مال 28 باکو مشاهده مسیر
۳.۸ km ۱۰ دقیقه ۴ مانات
مرکز خرید اف باکو مشاهده مسیر
۴.۰ km ۷ دقیقه ۴ مانات
مرکز خرید نرگس باکو مشاهده مسیر
۴.۲ km ۱۰ دقیقه ۴ مانات
۴.۲ km ۱۰ دقیقه ۴ مانات
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل حیات ریجنسی باکو

ایستگاه نظامی گنجوی (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه آکادمی الملر (خط سبز)مشاهده مسیر
ایستگاه اینشاچیلار (خط سبز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل حیات ریجنسی باکو روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل حیات ریجنسی باکو:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۲۶۸ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل حیات ریجنسی باکو


خدمات عمومی
| رستوران | اتاق تلوزیون | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | بسته ناهار | بسته ناهار | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | روزنامه | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | مطبوعات | اتاق های هیپوآلرژیک | حمام ترکی و بخار | پیاده روی | پیاده روی | پیاده روی | تهویه مطبوع | فروشگاه رفاه در محل | |

فعالیت ها
| موسیقی زنده | تور های محلی | برنامه های شاد | سرگرم های شبانه | موسیقی زنده | شام های موضوعی | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | موسقی زنده | راکتبان | پینگ پونگ | میز بیلیارد | زمین بازی | برنامه های شاد | سرگرمی عصرانه | میز بیلیارد | تجهیزات تنیس | زمین تنیس | شام های موضوعی | ایروبیک | زمین تنیس | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | راکتبان | تجهیزات تنیس | تور های محلی | زمین تنیس | راکتبان | شام های موضوعی | ایروبیک | پینگ پونگ | ایروبیک | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | باشگاه بچه ها

امکانات اتاق
| شاتل فرودگاه | دارای پارکینگ | حمام بهاری گرم | حمام بهاری گرم | ترانسفر فرودگاهی (هزینه اضافی)

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | سالن زیبایی مو | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | مدرسه اسکی | آشپزخانه عمومی | ماهیگیری | قایق رانی | صید ماهی | صید ماهی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی | Ski school | |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | بار استخر | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس | هتل طراح

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | شراب / شامپاین | اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | استخر شنا | رستوران | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| اسب سواری | اسب سواری | اسب سواری |

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | امکانات باربیکیو | شاتل فرودگاه | تراس | ساحل آفتاب | باغ | شاتل فرودگاه | امکانات باربیکیو

مناطق زندگی
| خشکشویی | اسکی بازی | اسکی بازی | خشک شویی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی | |

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | اسپا | سونا | ماساژ بدن | ماساژ دست | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | اتاق بخار | امکانات اسپا | آرایشگاه کوتاهی مو | پدیکور | مانیکور | کلینیک مو | خدمات آرایشی | خدمات اپلاسیون | کلینیک صورت | خدمات زیبایی | چترهای ساحلی | صندلی های ساحلی / صندلی | ماساژ | بسته مراقبتی بدن | اسکراب بدن | مراقبت های بدن | چترهای ساحلی | مربی شخصی | اسپا | کلاس های یوگا | کلاس های فیتنس | تناسب اندام | زوج ها ماساژ می دهند | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مدل مو | رنگ کردن مو | مرکز تناسب اندام | ماساژ فول بادی | ماساژ دست | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر | زوج ها ماساژ می دهند

خدمات پیشخوان
| میز تور | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | ورود و خروج اختصاصی | دستگاه ATM | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| پیاده روی | نگهداری از کودکان | تجهیزات بازی برای کودکان | نگهداری از کودکان

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی کلید | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| کلینیک مو | ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | اپلیکیشن موبایل برای سرویس اتاق | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| مانیکور | استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| انگلیسی | روسی | ترکی | آذربایجانی
منبع : وبسایت بوکینگ ( Hyatt Regency Baku )

نظرات در مورد هتل حیات ریجنسی باکو


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل حیات ریجنسی باکو

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام. آیا می توانید به من کمک کنید و اطلاعاتی در مورد اینکه آیا آزمایش PCR منفی در هنگام ورود کافی است یا اگر به گواهی واکسن کووید-19 نیاز دارید، کمک کنید؟ (1401/06/17)

پاسخ هتل : آقا/خانم عزیز،

سلام های گرم از Hyatt Regency Baku!

فقط باید گواهی واکسن کووید-19 ارائه دهید.

با احترام،

تراوت

(1401/06/18)
ترجمه ماشینی
۲-سلام برای صبحانه یک نفر چقدر ازن (1401/03/08)

پاسخ هتل : آقا/خانم عزیز، سلام های گرم از Hyatt Regency باکو!
صبحانه برای اولین بزرگسال در هتل 20+18% مالیات بر ارزش افزوده AZN و برای دوم AZN 25+18% مالیات بر ارزش افزوده هزینه دارد.
با احترام، Teravet (1401/03/09)
ترجمه ماشینی
۳-ما در حال برنامه ریزی برای رزرو اتاق با بالکن هستیم که دارای 2 تخت دونفره است. اما مطمئن نیستیم که کدام بالکن را با بالکن بزرگ یا کوچک خواهیم داشت. لطفا اجازه دهید تا ما بدانیم.
همچنین می خواهیم برای اسپا رزرو کنیم. چطور می توانیم انجامش دهیم؟ (1400/05/18)

پاسخ هتل : آقا/خانم عزیز،
سلام های گرم Hyatt Regency Baku!
از علاقه شما به هتل ما بسیار متشکریم، لطفاً مطلع باشید که بالکن های متوسطی در هتل ما وجود دارد. لطفاً برای رزرو اسپا از bakph-armaiti.all@hyatt.com استفاده کنید.
با احترام،
Irada (1400/05/18)
ترجمه ماشینی
۴-سلام ما از دبی سفر می کنیم. آیا هتل ترتیبی برای تسهیل تست Pcr دارد؟ اگر بله هزینه هر نفر چقدر خواهد بود. (1400/05/14)

پاسخ هتل : آقا/خانم عزیز،
سلام های گرم Hyatt Regency Baku!

هزینه تست pcr در هتل برای هر نفر 75 AZN است.

با احترام،
ایرادا (1400/05/15)
ترجمه ماشینی
۵-سلام مجدد،
آیا اتاق های سیگار در دسترس دارید؟
متشکرم! (1399/07/10)

پاسخ هتل : آقا/خانم عزیز،

درودهایت ریجنسی باکو!

بله، ما اتاق سیگار داریم

متشکرم،
کیوبرا (1399/07/11)
ترجمه ماشینی
۶-با سلام، من دوست دارم برای شنبه و یکشنبه شب یک اتاق رزرو کنم، اما یک اتاق با بالکن می خواهم، و به نظر می رسد برخی اتاق ها این اتاق ها را دارند، برخی ندارند، و مشخص نیست که آیا تضمین شده است یا خیر.

آیا می توان اتاقی با بالکن رزرو کرد یا فقط رزرو می کنید و شانس خود را امتحان می کنید؟ متشکرم! (1399/07/10)

پاسخ هتل : آقا/خانم عزیز،
درود روز!
از علاقه شما به هتل ما متشکریم
علاوه بر درخواست شما، لطفا توجه داشته باشید که بالکن تضمینی نیست، می توانیم آن را به عنوان درخواست ویژه یادداشت کنیم. در سیستم و در هنگام تخصیص اتاق در نظر گرفته می شود
(1399/07/10)
ترجمه ماشینی
۷-استخر؟ (1398/11/02)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،

درود از Hyatt Regency Baku!

لطفا توجه داشته باشید که ما یک استخر سرپوشیده داریم.

با تشکر از شما،
Kyubra

(1398/11/03)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل هایت ریجنسی تا ایچری شهر باکو چقدر است؟

پاسخ : هتل هایت ریجنسی تا ایچری شهر باکو ۶.۱ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
۲-آدرس هتل هایت ریجنسی کجاست؟

پاسخ : باکو - خیابان ازمیر
۳-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل هایت ریجنسی کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه نظامی گنجوی (خط سبز) - ایستگاه آکادمی الملر (خط سبز) - ایستگاه اینشاچیلار (خط سبز) -
۴-هتل هایت ریجنسی در کدام منظقه باکو قرار دارد ؟

پاسخ : هتل هایت ریجنسی در منطقه نظامی قرار گرفته است.
۵-موقعیت و فاصله هتل هایت ریجنسی باکو تا اماکن مهم و گردشگری باکو چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل هایت ریجنسی باکو

 • فاصله هتل هایت ریجنسی باکو تا مرکز خرید مال 28 باکو ۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا مرکز خرید اف باکو ۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا مرکز خرید نرگس باکو ۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا مرکز خرید گنجلیک باکو ۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا پارک فیلارمونیک ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا خیابان نظامی باکو ۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا مسجد تازه پیر باکو ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا برج مایدن - قلعه دختر باکو ۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا کاخ شیروان شاه باکو ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا موزه کتاب‌ های مینیاتوری باکو ۵.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مرکز خرید پارک بلوار باکو ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا پارک بلوار باکو ۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مرکز خرید پورت باکو ۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا پارک آپ لند باکو ۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا ایچری شهر یا شهر قدیم باکو ۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا چرخ و فلک باکو ۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مرکز خرید مترو پارک باکو ۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مرکز فرهنگی حیدر علی اف ۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ مانات )
 • * تا موزه فرش آذربایجان در باکو ۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ مانات )
 • * تا ترمینال مسافربری باکو ۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ مانات )
 • * تا مینی ونیز باکو ۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶ مانات )
 • * تا کریستال هال باکو ۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷ مانات )
 • * تا مسجد بیبی هیبت باکو ۱۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا مرکز خرید ساداراک ۱۲.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹ مانات )
 • * تا یانار داغ ۱۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ مانات )
 • * تا مرکز خرید آیگون باکو ۱۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ مانات )
 • * تا آتشگاه باکو ۲۲.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۵ مانات )
 • * تا پارک ملی قبوستان آذربایجان ۶۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ مانات )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل حیات ریجنسی باکو با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره حیات ریجنسی باکو" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ