هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون

هتل پنج ستاره

JW Marriott Absheron Baku

امتیاز ۵۰۰ نفر ۹.۱ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون

راحتی495۹.۳۸
نظافت و تمیزی493۹.۳۸
امکانات496۹.۱۸
پرسنل496۹.۳۸
ارزش خرید496۸.۴۸
موقعیت496۹.۲۸
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون

تصویر 4052 نمای بیرونی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4053 نمای بیرونی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4054 استخر هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر استخر هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4055 فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4056 فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4057 فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4058 فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4059 لابی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر لابی هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4060 فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4061 لابی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر لابی هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4062 اتاق جلسات هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر اتاق جلسات هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4063 فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4064 فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4065 فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4066 فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4067 فضای رستورانی و صبحانه هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4068 لابی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر لابی هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4069 فضای رستورانی و صبحانه هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4070 لابی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر لابی هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4071 نمای بیرونی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر نمای بیرونی هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4072 فضای رستورانی و صبحانه هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4073 لابی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر لابی هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4074 باشگاه ورزشی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر باشگاه ورزشی هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4075 فضای رستورانی و صبحانه هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4076 فضای رستورانی و صبحانه هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4077 لابی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر لابی هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4078 فضای بیرونی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر فضای بیرونی هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر 4079 فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون
تصویر فضای اتاق های هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون

تصاویر اتاق جلسات هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون

اتاق جلسات هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4062 100اتاق جلسات هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4062
+1

تصاویر باشگاه ورزشی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون

باشگاه ورزشی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4074 100باشگاه ورزشی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4074
+1

تصاویر فضای بیرونی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون

فضای بیرونی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4078 100فضای بیرونی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4078
+1

تصاویر فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون

فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4055 100فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4055فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4056 100فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4056فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4057 100فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4057فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4058 100فضای اتاق های هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4058
+10

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون

فضای رستورانی و صبحانه هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4067 100فضای رستورانی و صبحانه هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4067فضای رستورانی و صبحانه هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4069 100فضای رستورانی و صبحانه هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4069فضای رستورانی و صبحانه هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4072 100فضای رستورانی و صبحانه هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4072فضای رستورانی و صبحانه هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4075 100فضای رستورانی و صبحانه هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4075
+5

تصاویر لابی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون

لابی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4059 100لابی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4059لابی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4061 100لابی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4061لابی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4068 100لابی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4068لابی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4070 100لابی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4070
+6

تصاویر نمای بیرونی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون

نمای بیرونی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4052 100نمای بیرونی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4052نمای بیرونی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4053 100نمای بیرونی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4053نمای بیرونی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4071 100نمای بیرونی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4071
+3

تصاویر استخر هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون

استخر هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4054 100استخر هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 4054
+1
نقشه بیسان گشت
باکو باکو - میدان آزادی
+994 12 499 88 88

معرفی هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون

هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون

هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون (JW Marriott Absheron Baku) یک هتل پنج ستاره در منطقه بولوار باکو در کشور جمهوری آذربایجان استکه از مرکز خرید پورت باکو ۰.۳ و از پارک بلوار باکو ۰.۹ کیلومتر فاصله دارد . قیمت رزرو تور و اتاق در هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

از نظر مسافران هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون بیشترین امتیاز این هتل مربوط به پرسنل (9.38 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای رایگان (8.58 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی عالی (9.08 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8.48 از 10) است. از جمله امکانات هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، بار، مرکز تناسب اندام، 3 شاتل فرودگاه، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، استخر، اشاره کرد.

هتل 5 ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون در قلب باکو آذربایجان واقع شده است. میتوان با 5 دقیقه پیاده روی از این هتل به مرکز خرید، سرگرمی، کسب و کار اصلی باکو رسید.

این هتل دارای 237 اتاق و سوئیت افراد غیر سیگاری، 5 رستوران، خدمات آبگرم، استخر سرپوشیده با منظره پانوراما از دریای خزر، مرکز تناسب اندام، مرکز تجاری 24 ساعته (کنفرانس)،  Wi-Fi رایگان، پارکینگ اختصاصی، خدمات 24 ساعته می‌باشد.

در اتاق‌‌های هتل نیز امکاناتی از قبیل سیستم تهویه مطبوع، تختخواب، مبلمان، میز کار، بارانداز iPod، تلویزیون ماهواره ای، حمام خصوصی با لوازم آرایشی و بهداشتی وجود دارد.

در رستوران Fireworks انواع غذاهای سرخ شده و کبابی سرو می‌شود. در حالی که رستوران Oro Nero غذاهای ایتالیایی و انواع نوشیدنی را به مهمانان ارائه می‌نماید. همچنین انواع نوشیدنی و تنقلات در سالن Razzmatazz و در کافه Zest نوشیدنی‌‌های گرم در تمام طول روز به مهمانان ارائه می‌گردد.

از این هتل تا ایستگاه مرکزی باکو حدود 7 دقیقه فاصله است. در صورتی که تا فرودگاه بین المللی باکو 25 دقیقه رانندگی است.

مسافران تور باکو علاقمند به پیاده روی می‌توانند تا خانه دولت 4دقیقه، تئاتر اپرا و رقص باله آذربایجان16، مرکز خرید آزور 21، قصر حیدر علی اف24، میدان چشمه25، موزه نیازی26، پارک سابیر28، برج خیمه29، کاخ شاهبان شیراب32، سالن امور خارجه آذربایجان 35دقیقه پیاده روی نمایند.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 5 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Fireworks Urban Kitchen

  نوع غذا : اسنک بار

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  OroNero Bar & Ristorante

  نوع غذا : ایتالیایی

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  ZEST Lifestyle Cafe

  نوع غذا : مدیترانه ای

  وعده غذایی : Menu: Buffet & à la carte

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  The Tea Lounge

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

 • نام رستوران :
  Razzmatazz Cocktail Bar & Lounge

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : Menu: À la carte

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون 11 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Deluxe, Guest room, 1 King, City view

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 42 متر مربع

  این اتاق مدرن و مجهز به تهویه مطبوع دارای پنجره‌هایی از کف تا سقف با چشم‌انداز برج‌های بندر باکو است. یک مینی بار، دستگاه قهوه ساز، چای، قهوه و آب رایگان ارائه می دهد. دارای میز، تلویزیون صفحه تخت و ساعت زنگ دار دیجیتال است. حمام مرمری جادار با وان بزرگ و دوش مجزا با لوازم بهداشتی رایگان.

  وارد اتاق‌خواب‌های خوش سلیقه مهمان با نمای شهر لوکس شوید و تجمل را در بهترین حالت خود تجربه کنید.
  همه اتاق‌های لوکس با نمای شهر دارای 1 تخت کینگ با تخت خواب ماریوت، منوی بالش، میز کار و حمام مرمری هستند.
  خود را در یک حمام کرکی بپوشانید و از جدیدترین فیلم ها در تلویزیون های صفحه تخت 32 اینچی لذت ببرید.

 • 2 - Deluxe, Guest room, 1 King, Sea view

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 42 متر مربع

  اتاق‌های لوکس با منظره دریا، طراحی لوکس مدرن را حفظ می‌کنند و در عین حال حسی شیک و آذربایجانی را القا می‌کنند. این اتاق خواب با چشم‌اندازهای خیره‌کننده از دریای خزر و افق الهام‌بخش باکو، دارای 1 تخت کینگ با ملافه‌های ماریوت، منوی بالش، میز کار، و حمام مرمری است.

  این اتاق دو نفره دارای کتری برقی، هوا است. تهویه و چای/قهوه ساز.

 • 3 - Deluxe, Guest room, 2 Double, City view

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب کامل ،

  مساحت : 42 متر مربع

  وارد اتاق خواب های مهمان خوش سلیقه Deluxe City View شوید و تجمل را در بهترین حالت خود تجربه کنید.
  همه اتاق های لوکس با نمای شهر دارای دو تخت دونفره با رختخواب ماریوت، منوی بالش، میز کار و حمام مرمری هستند.
  خود را در یک حمام کرکی بپوشانید و از جدیدترین فیلم ها در تلویزیون های صفحه تخت 32 اینچی لذت ببرید.

 • 4 - Deluxe, Guest room, 2 Double, Sea view

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کامل ،

  مساحت : 42 متر مربع

  اتاق‌های لوکس با منظره دریا، طراحی لوکس مدرن را حفظ می‌کنند و در عین حال حسی شیک و آذربایجانی را القا می‌کنند. این اتاق خواب با مناظر خیره کننده از دریای خزر و افق الهام بخش باکو، دارای دو تخت دونفره با رختخواب ماریوت، منوی بالش، میز کار، و حمام مرمری است.

 • 5 - Executive Corner, Larger Guest room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 55 متر مربع

  وارد اتاق خواب های میهمان با سلیقه Executive Corner شوید و تجمل را در بهترین حالت خود تجربه کنید. این اتاق دارای 1 تخت کینگ با ملافه ماریوت، منوی بالش، میز کار، و حمام مرمری است. خود را در یک حمام کرکی بپوشانید و از جدیدترین فیلم‌ها در تلویزیون‌های صفحه تخت ۳۲ اینچی لذت ببرید.

 • 6 - Executive Premier King Room with Lounge Access

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 55 متر مربع

  از اتاق‌های Executive Premiere ما مناظر خیره‌کننده تفرجگاه بلوار باکو را تماشا کنید. این اتاق امروزی با تخت کینگ، مبل مجلل و میز کار، برای مسافران تجاری و تفریحی عالی است. مبلمان نرم مدرن راحتی و احساس آرامش را فراهم می کند.

 • 7 - Executive Suite, Executive lounge access, 1 Bedroom Suite

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 84 متر مربع

  این سوئیت لوکس کاملا مبله است و دارای اتاق نشیمن دلباز و اتاق خوابی راحت است.

  شامل دسترسی به سالن Executive با صبحانه و میان وعده رایگان در طول روز، نوشیدنی های غیر الکلی، اتو و خدمات تجاری می باشد. همچنین دارای یک منطقه نشیمن دنج با چشم‌انداز خلیج باکو و دریای خزر است.

  سوئیت‌های اجرایی در JW Marriott Absheron Baku دارای یک اتاق خواب با اندازه سخاوتمندانه است که با فضای کمد کاربردی و یک قسمت میز تکمیل شده است. اتاق نشیمن مجزا برای سرگرمی و آرامش مناسب است و هر آنچه را که برای اقامتی مجلل نیاز دارید را ارائه می دهد.

 • 8 - Family Room with City View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب کامل ،1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 84 متر مربع

  اتاق خانوادگی زیبا و نمای شهر را با یک تخت کینگ و دو تخت دونفره با تخت خواب ماریوت، منوی بالش، میز کار، حمام مرمری و امکانات خانوادگی تجربه کنید.
  خود را در یک حمام کرکی بپوشانید و از جدیدترین فیلم ها در تلویزیون های صفحه تخت 32 اینچی لذت ببرید.

 • 9 - Family Room with Sea View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 84 متر مربع

  اقامتگاهی آرام را با خانواده خود تجربه کنید که مناظری خیره کننده از دریای خزر و افق الهام بخش باکو دارد. اتاق خانواده با نمای دریا دارای یک تخت کینگ و دو تخت دونفره با تخت خواب ماریوت، منوی بالش، میز کار، حمام مرمری و امکانات خانوادگی است.

 • 10 - Executive Studio with Executive lounge access

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 85 متر مربع

  این استودیو بزرگ دارای میز، تلویزیون صفحه تخت و ساعت زنگ دار دیجیتالی است. حمام مرمری بزرگ با وان بزرگ و دوش مجزا با لوازم بهداشتی رایگان.

  شامل دسترسی به سالن Executive با صبحانه و میان‌وعده رایگان در طول روز، نوشیدنی‌های غیرالکلی، اتو و خدمات تجاری. همچنین دارای یک منطقه نشیمن با چشم‌انداز خلیج باکو و دریای خزر است.

  یک استراحتگاه آرامش‌بخش را در استودیوی اجرایی ما تجربه کنید که زیبایی سنتی و راحتی معاصر را به‌طور یکپارچه ترکیب می‌کند. هر سوئیت دارای یک تخت کینگ، قسمت نشیمن، و میز کار است. امکانات اضافی عبارتند از تلویزیون صفحه تخت، سیستم تهویه مطبوع مجزا، و حمام مرمری.

 • 11 - Ambassador King Suite with Executive Lounge Access - Sea View

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 140 متر مربع

  این سوئیت یک خوابه چشم انداز دریای خزر و چشم انداز دیدنی شهر را ارائه می دهد. مهمانان این سوئیت از فضای نشیمن بزرگ، اتاق خواب راحت و امکانات رایگان چای و قهوه لذت می برند. شامل دسترسی به Executive Lounge با صبحانه و میان وعده رایگان در طول روز، نوشیدنی‌های الکلی و غیرالکلی، اتو و خدمات تجاری. همچنین دارای یک منطقه نشیمن دنج با منظره خلیج باکو و دریای خزر است.

موقعیت مکانی هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون

فاصله هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون تا اماکن مهم پر رفت و آمد باکو

29.08 Km ۰ دقیقه ۱۹ مانات
پارک بلوار باکو مشاهده مسیر
0.9 km ۱۱ دقیقه پیاده روی
2.8 km ۹ دقیقه ۳ مانات
10.9 km ۲۴ دقیقه ۸ مانات
بیشتر

فاصله هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون تا سایر اماکن گردشگری

۰.۹ km ۱۱ دقیقه پیاده روی
مسجد تازه پیر باکو مشاهده مسیر
۱.۰ km ۱۲ دقیقه پیاده روی
میدان فانتین باکو مشاهده مسیر
۲.۶۷ Km ۰ دقیقه ۳ مانات
۳.۰ km ۱۰ دقیقه ۴ مانات
بیشتر

فاصله هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون تا مراکز خرید

مرکز خرید پورت باکو مشاهده مسیر
۰.۳ km ۳ دقیقه پیاده روی
خیابان نظامی باکو مشاهده مسیر
۱.۳ km ۱۸ دقیقه پیاده روی
مرکز خرید مال 28 باکو مشاهده مسیر
۱.۴ km ۱۸ دقیقه پیاده روی
مرکز خرید اف باکو مشاهده مسیر
۱.۸ km ۲۴ دقیقه پیاده روی
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون

ایستگاه 28 می (خط سبز و قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه شاهی (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه شاه اسماعیل خطایی (خط سبز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۵۰۰ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون


خدمات عمومی
| اتاق تلوزیون | شاتل فرودگاه | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | بسته ناهار | اتاق های ضد صدا | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | آسانسور | حمام بخار ترکی | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | اتاق های هیپوآلرژیک | حمام ترکی و بخار | کازینو | شاتل فرودگاه | تهویه مطبوع |

فعالیت ها
| موسیقی زنده | برنامه های شاد | اجاره دوچرخه | موسیقی زنده | شام های موضوعی | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | موسقی زنده | کلاس آشپزی | برنامه های شاد | شام های موضوعی | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | شام های موضوعی | کلاس آشپزی | کلاس آشپزی | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | اجاره دوچرخه

امکانات اتاق
| دارای پارکینگ

حمام
| سرو صبحانه در اتاق | مستخدم | زمین گلف | قایق رانی | زمین گلف | آشپزخانه عمومی | قایق رانی | قایق رانی | دوستدار حیوانات خانگی |

رسانه و فناوری
| پذیرش 24 ساعته | سرویس اتو | سرویس اتو | کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| بوفه مناسب برای کودکان | شراب / شامپاین | اسنک بار | سرو صبحانه در اتاق | بار | وعده غذایی خاص (در صورت درخواست) | میوه | شراب / شامپاین | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | استخر شنا | رستوران

اینترنت
| اینترنت

امکانات بیرونی
| مبلمان فضای باز | تراس | باغ

چشم انداز
| فکس/فتوکپی | فکس/فتوکپی

مناطق زندگی
| خشکشویی | خشک شویی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
|

دسترسی
| توالت با ریل دستگیره | ویلچر | پرس کت و شلوار | توالت بلند | کابل اوژانس حمام | ابزار های کمکی نابینایان | پرس کت و شلوار | سینک پایین

استخر و اسپا
| سونا | استخر | ماساژ | حمام بخار ترکی | جکوزی | اسپا | سونا | ماساژ بدن | ماساژ دست | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | پکیج اسپا و شنا | سالن آبگرم / منطقه آرامش | اتاق بخار | امکانات اسپا | آرایشگاه کوتاهی مو | پدیکور | مانیکور | کلینیک مو | خدمات آرایشی | خدمات اپلاسیون | کلینیک صورت | خدمات زیبایی | صندلی های ساحلی / صندلی | جکوزی | ماساژ | بسته مراقبتی بدن | اسکراب بدن | مراقبت های بدن | مربی شخصی | اسپا | سولاریوم | حمام ترکی و بخار | کلاس های یوگا | تناسب اندام | زوج ها ماساژ می دهند | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مدل مو | رنگ کردن مو | مرکز تناسب اندام | ماساژ فول بادی | ماساژ دست | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر | زوج ها ماساژ می دهند

خدمات پیشخوان
| قفسه | میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | دستگاه ATM | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک

فاصله گذاری فیزیکی
| قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند

زبان ها
| آلمانی | انگلیسی | روسی | ترکی | it | آذربایجانی
منبع : وبسایت بوکینگ ( JW Marriott Absheron Baku )

نظرات در مورد هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-در مورد تلویزیونی که کانال های بین المللی دارد و توسط نتفلیکس پشتیبانی می شود چطور؟ (1401/07/05)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

سلام های صمیمانه JW Marriott Absheron Baku!

لطفاً مطلع باشید که همه تلویزیون های اتاق مهمان دارای کانال های بین المللی هستند، اما نتفلیکس پشتیبانی نمی شود.

روز خوبی در پیش داشته باشید!
با احترام،
بخش رزرواسیون (1401/07/06)
ترجمه ماشینی
۲-سلام اتاق ها به هم وصل هستند؟ اگر بخواهم دو اتاق همسایه را برای میزبانی تمام خانواده خود بگیرم (5 بزرگسال، 3 کودک) یا چه گزینه هایی را پیشنهاد می کنید؟ (1401/06/26)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،
سلام گرم JW Marriott Absheron Baku!
لطفاً مطلع باشید که درخواست اتاق اتصال به سیستم اضافه شده است و در صورت در دسترس بودن در دسترس خواهد بود.
با احترام،
بخش رزرواسیون (1401/06/28)
ترجمه ماشینی
۳-سلام!
پرواز من در نیمه شب به باکو می رسد و من نیز نیمه شب به قطر پرواز می کنم - آیا می توان در ساعت 12 صبح چک این / خروج را انجام داد. (1401/06/05)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

لطفاً به اطلاع برسانید که ساعت استاندارد ورود ما ساعت 15:00 است. رزرو باید برای ورود زودهنگام از قبل رزرو شود و تحویل دیرهنگام نیمه شب به همراه 100٪ هزینه اضافی از نرخ روزانه است.

با بهترین احترام،
تیم رزرو (1401/06/24)
ترجمه ماشینی
۴-عصر بخیر. تولد 30 سالگی من و عمه ام 40 سالگی است. ما می خواهیم این هفته را در هتل شما بگذرانیم. آیا برای دو دختر تولد تخفیف داده می شود؟ (1401/06/01)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،
با سلام صمیمانه از طرف JW Marriott Absheron Baku!
متأسفانه ما قادر به ارائه هیچ تخفیفی نیستیم. ما می توانیم امکانات ویژه ای را برای اتاق شما فراهم کنیم.
پیشاپیش تولد شما را تبریک می گویم!
با احترام،
بخش رزرو. (1401/06/02)
ترجمه ماشینی
۵-سلام آیا ورود به استخر (بعد از پرداخت هزینه) بدون اتاق مجاز است؟ (1401/05/26)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،
لطفاً مطلع باشید که امکانات SPA برای همه در دسترس است و برای 55.00 AZN اضافی (روزهای هفته)، 60.00 AZN (آخر هفته).
ما مشتاقانه منتظر پذیرایی از شما در هتل خود هستیم!< br />با احترام،
تیم رزرواسیون
(1401/05/26)
ترجمه ماشینی
۶-سلام آیا سیگار کشیدن در اتاق یا بالکن مجاز است یا جایی برای سیگار کشیدن وجود دارد؟ (1401/01/21)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

در ملک ما دو طبقه برای کشیدن سیگار وجود دارد. لطفاً هنگام رزرو، ترجیحات اتاق خود را ذکر کنید.

منتظر استقبال شما در ملک ما هستیم.

با احترام،
عامل رزرو (1401/01/22)
ترجمه ماشینی
۷-فقط به این فکر می کنم که آیا من مهمان دارم قوانین شما چیست؟ (1400/10/29)

پاسخ هتل : آقای/خانم عزیز مهمان،

لطفاً به اطلاع می‌رسانید که دو شرط برای میهمانان وجود دارد: شناسنامه و گواهی واکسیناسیون.

با احترام، (1400/10/29)
ترجمه ماشینی
۸-چند دستشویی در اتاق خانواده وجود دارد
همچنین ما 2 بزرگسال و 3 کودک برای اتاق خانواده کافی است
می توانید توضیحات اتاق خانواده را برای من ارسال کنید (1400/04/16)

پاسخ هتل : میهمان گرامی

اتاق خانواده شامل دو اتاق لوکس می باشد که هر یک از اتاق ها دارای سرویس بهداشتی و سرویس بهداشتی می باشد. دو بزرگسال و 3 کودک می توانند در یک اتاق خانوادگی اقامت کنند، در صورت لزوم می توان تخت اضافی ارائه داد.

با احترام،
تیم رزرواسیون (1400/04/23)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون تا ایچری شهر باکو چقدر است؟

پاسخ : هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون تا ایچری شهر باکو ۲.۸ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۳ مانات )
۲-آدرس هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون کجاست؟

پاسخ : باکو - میدان آزادی
۳-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه 28 می (خط سبز و قرمز) - ایستگاه شاهی (خط قرمز) - ایستگاه شاه اسماعیل خطایی (خط سبز) -
۴-هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون در کدام منظقه باکو قرار دارد ؟

پاسخ : هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون در منطقه بولوار قرار گرفته است.
۵-موقعیت و فاصله هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون تا اماکن مهم و گردشگری باکو چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون

 • فاصله هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون تا مرکز خرید پورت باکو ۰.۳ کیلومتر است.
 • * تا پارک بلوار باکو ۰.۹ کیلومتر است.
 • * تا مرکز خرید پارک بلوار باکو ۰.۹ کیلومتر است.
 • * تا مسجد تازه پیر باکو ۱.۰ کیلومتر است.
 • * تا خیابان نظامی باکو ۱.۳ کیلومتر است.
 • * تا مرکز خرید مال 28 باکو ۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳ مانات )
 • * تا مرکز خرید اف باکو ۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳ مانات )
 • * تا مرکز خرید نرگس باکو ۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳ مانات )
 • * تا ایچری شهر یا شهر قدیم باکو ۲.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳ مانات )
 • * تا برج مایدن - قلعه دختر باکو ۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا پارک فیلارمونیک ۳.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا پارک آپ لند باکو ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا چرخ و فلک باکو ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا کاخ شیروان شاه باکو ۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا موزه کتاب‌ های مینیاتوری باکو ۴.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴ مانات )
 • * تا مرکز فرهنگی حیدر علی اف ۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا موزه فرش آذربایجان در باکو ۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مینی ونیز باکو ۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مرکز خرید گنجلیک باکو ۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مرکز خرید مترو پارک باکو ۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا کریستال هال باکو ۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵ مانات )
 • * تا مسجد بیبی هیبت باکو ۱۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸ مانات )
 • * تا ترمینال مسافربری باکو ۱۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸ مانات )
 • * تا مرکز خرید آیگون باکو ۱۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱ مانات )
 • * تا مرکز خرید ساداراک ۱۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲ مانات )
 • * تا آتشگاه باکو ۱۹.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۳ مانات )
 • * تا یانار داغ ۲۴.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶ مانات )
 • * تا پارک ملی قبوستان آذربایجان ۶۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ مانات )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل جی دبلیو ماریوت آبشرون با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل پنج ستاره جی دبلیو ماریوت آبشرون" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ