هتل گرند استی دبی

هتل چهار ستاره

Grand Stay

امتیاز ۲۴۵ نفر ۸.۴ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل گرند استی دبی

راحتی241۹.۲
نظافت و تمیزی241۹
امکانات241۸.۶
پرسنل240۹.۱
ارزش خرید239۸.۳
موقعیت242۹.۳
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل گرند استی دبی

تصویر 43600 باشگاه ورزشی هتل گرند استی دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43594 فضای اتاق های هتل گرند استی دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43581 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43577 نمای بیرونی هتل گرند استی دبی
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43576 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43574 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43570 نمای بیرونی هتل گرند استی دبی
تصویر نمای بیرونی هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43564 اتاق جلسات هتل گرند استی دبی
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43560 باشگاه ورزشی هتل گرند استی دبی
تصویر باشگاه ورزشی هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43603 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43602 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43601 سونا و اسپا هتل گرند استی دبی
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43599 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43598 هتل گرند استی دبی
تصویر هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43596 لابی هتل گرند استی دبی
تصویر لابی هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43597 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43595 اتاق جلسات هتل گرند استی دبی
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43592 فضای اتاق های هتل گرند استی دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43593 هتل گرند استی دبی
تصویر هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43591 فضای اتاق های هتل گرند استی دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43590 اتاق جلسات هتل گرند استی دبی
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43589 لابی هتل گرند استی دبی
تصویر لابی هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43587 اتاق جلسات هتل گرند استی دبی
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43588 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43586 فضای اتاق های هتل گرند استی دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43585 فضای اتاق های هتل گرند استی دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43584 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43582 فضای اتاق های هتل گرند استی دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43583 هتل گرند استی دبی
تصویر هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43580 استخر هتل گرند استی دبی
تصویر استخر هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43578 فضای اتاق های هتل گرند استی دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43579 فضای اتاق های هتل گرند استی دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43575 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43573 استخر هتل گرند استی دبی
تصویر استخر هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43572 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43571 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43569 فضای اتاق های هتل گرند استی دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43568 سونا و اسپا هتل گرند استی دبی
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43566 فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی
تصویر فضای رستورانی و صبحانه هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43567 فضای اتاق های هتل گرند استی دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43565 سونا و اسپا هتل گرند استی دبی
تصویر سونا و اسپا هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43563 فضای اتاق های هتل گرند استی دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43562 فضای اتاق های هتل گرند استی دبی
تصویر فضای اتاق های هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43561 لابی هتل گرند استی دبی
تصویر لابی هتل چهار ستاره گرند استی دبی
تصویر 43559 اتاق جلسات هتل گرند استی دبی
تصویر اتاق جلسات هتل چهار ستاره گرند استی دبی

تصاویر سونا و اسپا هتل گرند استی دبی

سونا و اسپا هتل گرند استی دبی 43601 100سونا و اسپا هتل گرند استی دبی 43601سونا و اسپا هتل گرند استی دبی 43568 100سونا و اسپا هتل گرند استی دبی 43568سونا و اسپا هتل گرند استی دبی 43565 100سونا و اسپا هتل گرند استی دبی 43565
+3

تصاویر اتاق جلسات هتل گرند استی دبی

اتاق جلسات هتل گرند استی دبی 43564 100اتاق جلسات هتل گرند استی دبی 43564اتاق جلسات هتل گرند استی دبی 43595 100اتاق جلسات هتل گرند استی دبی 43595اتاق جلسات هتل گرند استی دبی 43590 100اتاق جلسات هتل گرند استی دبی 43590اتاق جلسات هتل گرند استی دبی 43587 100اتاق جلسات هتل گرند استی دبی 43587
+5

تصاویر باشگاه ورزشی هتل گرند استی دبی

باشگاه ورزشی هتل گرند استی دبی 43600 100باشگاه ورزشی هتل گرند استی دبی 43600باشگاه ورزشی هتل گرند استی دبی 43560 100باشگاه ورزشی هتل گرند استی دبی 43560
+2

تصاویر فضای اتاق های هتل گرند استی دبی

فضای اتاق های هتل گرند استی دبی 43594 100فضای اتاق های هتل گرند استی دبی 43594فضای اتاق های هتل گرند استی دبی 43592 100فضای اتاق های هتل گرند استی دبی 43592فضای اتاق های هتل گرند استی دبی 43591 100فضای اتاق های هتل گرند استی دبی 43591فضای اتاق های هتل گرند استی دبی 43586 100فضای اتاق های هتل گرند استی دبی 43586
+12

تصاویر فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی

فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی 43581 100فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی 43581فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی 43576 100فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی 43576فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی 43574 100فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی 43574فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی 43603 100فضای رستورانی و صبحانه هتل گرند استی دبی 43603
+13

تصاویر لابی هتل گرند استی دبی

لابی هتل گرند استی دبی 43596 100لابی هتل گرند استی دبی 43596لابی هتل گرند استی دبی 43589 100لابی هتل گرند استی دبی 43589لابی هتل گرند استی دبی 43561 100لابی هتل گرند استی دبی 43561
+3

تصاویر نمای بیرونی هتل گرند استی دبی

نمای بیرونی هتل گرند استی دبی 43577 100نمای بیرونی هتل گرند استی دبی 43577نمای بیرونی هتل گرند استی دبی 43570 100نمای بیرونی هتل گرند استی دبی 43570
+2

تصاویر استخر هتل گرند استی دبی

استخر هتل گرند استی دبی 43580 100استخر هتل گرند استی دبی 43580استخر هتل گرند استی دبی 43573 100استخر هتل گرند استی دبی 43573
+2
نقشه بیسان گشت
دبی خیابان شیخ زائد، مرکز تجارت 2،

معرفی هتل چهار ستاره گرند استی دبی

هتل چهار ستاره گرند استی دبی

هتل گرند استی دبی (Grand Stay) با نام سابق هتل امارات گرند یک هتل چهار ستاره در منطقه شیخ زاید دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل چهار ستاره گرند استی دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل گرند استی دبی مرکز خرید سیتی واک دبی است و این هتل با برج خلیفه دبی 4.3 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل گرند استی دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (9.3 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (6.9 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.4 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8.3 از 10) است. از جمله امکانات هتل گرند استی دبی می‌توان به پارکینگ، رستوران، سرویس اتاق، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، فامیلی روم، اینترنت، اسپا، استخر، اشاره کرد.

این هتل 47 طبقه که با ایستگاه متروی Financial Centre 5 دقیقه پیاده فاصله دارد، یک استخر روباز و وای فای رایگان ارائه می‌دهد، فرودگاه بین المللی دبی نیز 15 دقیقه با خودرو از اینجا فاصله دارد.

امکانات اقامتی مدرن هتل بزرگ امارات به زیبایی با مدل مدیترانه ای طراحی شده است. تهویه مطبوع در اتاق‌‌ها موجود است، همچنین یک تلویزیون تخت، اتاق نشیمن و یک میز هم از دیگر وسائل اتاق‌‌هاست. آشپزخانه کوچکی با مایکروفر و یخچال نیز تعبیه شده است.

میهمانان می‌توانند به مرکز فیتنس کاملا مجهز و زمین تنیس هتل دسترسی داشته باشند. مرکز سلامتی شامل سونا، جکوزی و اتاق بخار در هتل برای میهمانان در نظر گرفته شده است. مرکز اسپای بزرگ امارات نیز انواع مختلفی از درمان‌‌های بدنی(جسمی) و صورتی را ارائه می‌دهد.

رستوران Panorama که در طبقه 43 ام این ساختمان واقع شده، نمایی بی نظیر از خلیج عرب!(خلیج فارس) پیش روی میهمانان قرار می‌دهد و همچنین منوی متنوّع بین المللی نیز در اختیار می‌گذارد. در رستوران Tal Al Amar طعم اصیل Levantine را بچشید. سرویس قلیان نیز در تالار مخصوص روی پشت بام این برج قرار دارد.

در عرض 5 دقیقه با تاکسی می‌توان به مرکز بین المللی کانونشن دبی رسید وMarina Walk نیز در 24 کیلومتری قرار داشته و مجتمع تجاری دبی مال و برج خلیفه نیز با ماشین حدود 10 دقیقه از اینجا فاصله دارند.

مرکز تجارت 2 برای تجارت، خرید برندهای لوکس و خرید البسه انتخاب مناسبی است.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل گرند استی دبی 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Panorama

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : صبحانه, ناهار, شام

  نوع منو : منو باز

اتاق‌ها : هتل گرند استی دبی 8 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Deluxe Studio with 1 King, City view

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کینگ ،

  مساحت : 45 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای ظروف آشپزخانه، مایکروویو و تهویه مطبوع است.

 • 2 - Deluxe Studio with 2 Twin/Single Bed(s), City view

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 45 متر مربع

  این اتاق دو نفره دارای آشپزخانه، وسایل آشپزخانه و تهویه مطبوع است.

 • 3 - 1 Bedroom Suite with 1 Queen, City view

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 55 متر مربع

  این سوئیت دارای کتری برقی، اجاق گاز و تهویه مطبوع است.

 • 4 - Premium 1 Bedroom Suite with 1 Queen, City view

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 58 متر مربع

  این سوئیت دارای ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی و قسمت نشیمن است.

 • 5 - Premium 1 Bedroom Suite with 2 Twin/Single Bed(s), City view

  بیشترین ظرفیت : 3 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 58 متر مربع

  این سوئیت دارای تهویه مطبوع، ماشین ظرفشویی و کتری برقی است.

 • 6 - 2 Bedroom Suite with Bedroom 1: 1 King, Bedroom 2: 1 King

  بیشترین ظرفیت : 5 بزرگسال ،4 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 80 متر مربع

  این سوئیت دارای آشپزخانه، مایکروویو و تهویه مطبوع است.

 • 7 - 2 Bedroom Suite with City view

  بیشترین ظرفیت : 5 بزرگسال ،4 کودک

  تخت خواب پیشفرض :

  مساحت : 80 متر مربع

  این سوئیت دارای تهویه مطبوع، مبل و چای/قهوه ساز است.

 • 8 - Premium 2 Bedroom Suite with City view

  بیشترین ظرفیت : 5 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 113 متر مربع

  این سوئیت دارای ماشین لباسشویی، کتری برقی و اجاق گاز است.

موقعیت مکانی هتل گرند استی دبی

فاصله هتل گرند استی دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

20.4 km ۲۷ دقیقه ۵۳ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
4.0 km ۸ دقیقه ۲۰ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
7.9 km ۱۱ دقیقه ۲۸ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
8.0 km ۶ دقیقه ۲۸ درهم
بیشتر

فاصله هتل گرند استی دبی تا سایر اماکن گردشگری

موزه آینده دبی مشاهده مسیر
۲.۰۳ Km ۰ دقیقه ۱۶ درهم
۲.۹۹ Km ۰ دقیقه ۱۸ درهم
پارک زعبیل دبی مشاهده مسیر
۴.۱ km ۶ دقیقه ۲۰ درهم
برج خلیفه دبی مشاهده مسیر
۴.۳ km ۱۱ دقیقه ۲۱ درهم
بیشتر

فاصله هتل گرند استی دبی تا مراکز خرید

۱.۸۵ Km ۰ دقیقه ۰ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
۴.۰ km ۸ دقیقه ۲۰ درهم
۶.۲ km ۷ دقیقه ۲۵ درهم
۶.۷ km ۱۲ دقیقه ۲۵ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل گرند استی دبی

ایستگاه المركز المالي (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه ابراج الاامارات (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه دبي مول / برج خليفة (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل چهار ستاره گرند استی دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل گرند استی دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل گرند استی دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل چهار ستاره گرند استی دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۲۴۵ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل گرند استی دبی


خدمات عمومی
| اتاق سیگار | تهویه مطبوع | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | تراس | آسانسور | کرایه ماشین | سالن زیبایی مو | تهویه مطبوع

فعالیت ها
| اجاره دوچرخه | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس | اجاره دوچرخه

حمام
| امکانات باربیکیو | سرو صبحانه در اتاق | سرویس اتاق | مستخدم | انبار چمدان | سالن زیبایی مو | زمین گلف | انبار چمدان | قایق رانی | زمین گلف | مدرسه اسکی | آشپزخانه عمومی | امکانات باربیکیو | قایق رانی | قایق رانی | Ski school | |

رسانه و فناوری
| کرایه ماشین | زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| سرو صبحانه در اتاق | میوه | میوه | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | رستوران

اینترنت
| اینترنت

آشپزخانه
| خدمات بلیط | لاندری | لاندری | سوئیت ماه عسل | استخر روباز | اسب سواری | مینی گلف | استخر روباز | سوپرمارکت کوچک | اسب سواری | اسب سواری | | |

مناطق زندگی
| خشکشویی | بولینگ | بولینگ | خشک شویی | بولینگ

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

اتاق خواب
| کارکنان سرگرمی |

دسترسی
| توالت با ریل دستگیره | ویلچر

استخر و اسپا
| استخر | ماساژ | اسپا | ماساژ بدن | ماساژ دست | ماساژ دست | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ | پکیج اسپا و شنا | اتاق بخار | امکانات اسپا | آرایشگاه کوتاهی مو | پدیکور | مانیکور | کلینیک مو | خدمات آرایشی | خدمات اپلاسیون | کلینیک صورت | خدمات زیبایی | صندلی های ساحلی / صندلی | ماساژ | اسکراب بدن | مراقبت های بدن | اسپا | تناسب اندام | زوج ها ماساژ می دهند | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | صندلی های ساحلی / صندلی | مدل مو | رنگ کردن مو | مرکز تناسب اندام | ماساژ فول بادی | ماساژ دست | ماساژ سر | ماساژ پا | ماساژ گردن | ماساژ کمر | زوج ها ماساژ می دهند

خدمات پیشخوان
| میز تور | صرافی | پذیرش 24 ساعته | مستخدم | انبار چمدان | انبار چمدان | فاکتور ارائه شده است

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی | دسترسی به کارت کلید

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | لوازم التحریر مشترک (مانند منوهای چاپی، مجلات، خودکار، کاغذ) حذف شد | ضدعفونی کننده دست در محل اقامت مهمان و مناطق مشترک | فرآیند بررسی سلامت مهمانان | جعبه کمک های اولیه موجود است | دسترسی به متخصصان مراقبت های بهداشتی | دماسنج برای مهمانان ارائه شده توسط ملک | ماسک صورت برای مهمانان موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| ورود/خروج بدون تماس | امکان پرداخت بدون نقد وجود دارد | قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود | محل اقامت مهمان پس از تمیز کردن مهر و موم شده است | املاک توسط شرکت های نظافتی حرفه ای تمیز شده است | مهمانان این امکان را دارند که در طول اقامت خود خدمات نظافتی را برای اقامت خود لغو کنند

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد | همه بشقاب ها، کارد و چنگال، لیوان ها و سایر ظروف غذاخوری ضدعفونی شدند | ظروف مخصوص صبحانه | غذا با پوشش ایمن تحویل داده شد

زبان ها
| عربی | انگلیسی | فرانسوی | هندی | روسی | فلیپینی | it
منبع : وبسایت بوکینگ ( Grand Stay )

نظرات در مورد هتل گرند استی دبی


  بدون نام
  1 تشکر
  " اونها در مورد اتاق من و وای فای دروغ گفتند – وقتی که اتاق رو رزرو کردم، گفتند که اتاق وای فای رایگان داره – من مجبور شدم هزینه اضافی برای وای فای پرداخت کنم. اما وقتی که از گرما حالم بد شده بود به کمکم اومدند. اتاق من کثیف بود، من شکایت کردم و اونا من رو به اتاقی در طبقه هفتم بردند که بیشتر بهش رسیده بودند.
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " من فقط یک شب توی این هتل موندم ولی تجربه خوبی بود. فضای داخلی زیبا، تخت های خوب، غذای عالی و کارکنان دوست داشتنی و قیمت مناسبی داشت. فرش داخل اتاق من باید عوض میشد. خودتون تجربه اش کنید، حتما خوشتون میاد.
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل گرند استی دبی

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام آیا قیمت شهروند ارشد دارید
اگر بگویید استودیو لوکس به چه معناست (1401/08/15)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،
ما قیمت شهروندی سالمندان را داریم و استودیو لوکس پایین ترین اتاق ما است که آشپزخانه هم دارد. (1401/08/16)
ترجمه ماشینی
۲-PM خوب ما می خواهیم سوئیت 2 خوابه را رزرو کنیم. در حال حاضر قیمت 05 بزرگسال که از 31 دسامبر 2022 تا 01 ژانویه 2023 انتخاب شده است، 2826 QAR است.

ما یک گروه 06 نفره بزرگسال هستیم و می‌خواهیم در یک واحد سوئیت با هم بمانیم. آیا می توانیم آن را رزرو کنیم و فقط هزینه نفر اضافی را بپردازیم؟ با تشکر. (1401/08/14)

پاسخ هتل : آقا عزیز،
سوئیت 2 خوابه فقط برای 4 نفر است اما ما می توانیم 1 تخت اضافی با هزینه 150 درهم خالص در هر شب اضافه کنیم. (1401/08/15)
ترجمه ماشینی
۳-چک این 24 ساعته (1401/05/19)

پاسخ هتل : ساعت استاندارد ورود به هتل 15:00 است. و خروج ساعت 12:00 است. توصیه می کنیم در صورت نیاز به ورود زودهنگام، اتاق را از شب قبل از قبل رزرو کنید. (1401/05/19)
ترجمه ماشینی
۴-آیا استخر وجود دارد؟ (1401/05/07)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،

ما در هتل خود استخر داریم.

با تشکر
بخش رزرواسیون (1401/05/09)
ترجمه ماشینی
۵-پرواز من در ساعت 05:30 فرود می‌آید و می‌خواهم ساعت 06:30 چک‌این کنم، چگونه می‌توانم این کار را ترتیب دهم؟ (1401/05/04)

پاسخ هتل : مشتری گرامی،

از تماس شما با Residence Inn By Marriot SZR متشکریم

پس از درخواست شما، لطفاً به اطلاعتان برسانید که ساعت استاندارد ورود به هتل 15:00 ساعت محلی است.
هزینه ورود زودهنگام 1 شب محاسبه می شود.


با احترام
بخش رزرواسیون (1401/05/04)
ترجمه ماشینی
۶-آیا می توانیم تخت نوزاد رایگان داشته باشیم؟ (1401/05/01)

پاسخ هتل : بله، شما می توانید رایگان داشته باشید. (1401/05/01)
ترجمه ماشینی
۷-سلام اتاق سیگار داری؟ (1401/05/01)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،

درود از Residence Inn by Marriott !!

بله ما اتاق های سیگار داریم. (1401/05/02)
ترجمه ماشینی
۸-ما ساعت 23:50 روز 3 آگوست می‌رسیم و در 6 آگوست ساعت 23:00 با هواپیما می‌رویم. آیا می‌توانیم تحویل دیرهنگام و تحویل دیرهنگام داشته باشیم یا چمدان را در پذیرش بگذاریم. (1401/04/29)

پاسخ هتل : جناب محترم،

با توجه به درخواست برای تحویل دیرهنگام در زمان معین به صورت رایگان امکان پذیر نیست و سایر گزینه ها چمدان را در نگهبان هتل نگهداری می کنیم.

با تشکر
بخش رزرو (1401/04/30)
ترجمه ماشینی
۹-سلام آیا این اتاق شامل ماشین لباسشویی است؟ اگر بله چه نوع ماشین لباسشویی است من به دنبال یک اتاق با ماشین لباسشویی با عملکرد خشک کردن هستم (1401/04/25)

پاسخ هتل : بله ماشین لباسشویی هست (1401/04/25)
ترجمه ماشینی
۱۰-چک این کی هست؟ (1399/12/20)

پاسخ هتل : ساعت ورود استاندارد ساعت 15:00 است. (1399/12/20)
ترجمه ماشینی
۱۱-سلام میتونم مهمون بیارم تو اتاقم و شما بار داری؟ (1399/11/02)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،
کلیه بازدیدکنندگان موظفند قبل از مراجعه به اتاق، خود را در میز پذیرش ثبت نام کنند. ما بار نداریم زیرا هتلی بدون الکل هستیم، اما لطفاً توجه داشته باشید که همه اتاق‌های ما مجهز به یخچال هستند. (1399/11/05)
ترجمه ماشینی
۱۲-آیا در هتل استخر وجود دارد؟ (1399/09/08)

پاسخ هتل : ما یک استخر روی پشت بام داریم.
(1399/09/10)
ترجمه ماشینی
۱۳-این هتل بدترین هتلی است که من تا به حال در آن اقامت داشته ام. چه زمانی می خواهید آسانسورهایی را که بیش از 5 هفته کار نکرده اند تعمیر کنید؟!؟! (1399/08/21)

پاسخ هتل : از بازخورد شما متشکرم. لطفاً در اثبات جزئیات اقامت خود به ما کمک کنید. (1399/08/21)
ترجمه ماشینی
۱۴-روز بخیر،
می‌توانم بدانم استخر شنا در چه ساعتی تعطیل می‌شود؟ (1399/08/04)

پاسخ هتل : زمان استخر: 07:00 الی 19:00 (1399/08/08)
ترجمه ماشینی
۱۵-هر اتاق دارای حمام اختصاصی است یا فقط یک حمام مشترک داریم (1398/09/20)

پاسخ هتل : آره (1398/09/30)
ترجمه ماشینی
۱۶-آیا اتاق نشیمن وجود دارد؟ (1398/09/18)

پاسخ هتل : آره (1398/09/30)
ترجمه ماشینی
۱۷-چند توالت در هر آپارتمان یک خوابه. اگر نیست حمام داخل یا بیرون اتاق خواب کجاست؟ (1398/09/05)

پاسخ هتل : ONE (1398/09/30)
ترجمه ماشینی
۱۸-مجرد مجاز است (1398/08/29)

پاسخ هتل : آره (1398/09/30)
ترجمه ماشینی
۱۹-آیا ترانسفر هتل فرودگاهی رایگان است؟ (1398/08/29)

پاسخ هتل : بله برای 350 AED برای دو راه (1398/09/30)
ترجمه ماشینی
۲۰-ماشین لباسشویی هست (1398/08/23)

پاسخ هتل : آره (1398/09/30)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-هتل گرند هتل امارات در کدام منظقه دبی قرار دارد ؟

پاسخ : هتل گرند هتل امارات در منطقه شیخ زاید - ورد ترید سنتر قرار گرفته است.
۲-فاصله هتل گرند هتل امارات تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل گرند هتل امارات تا دبی مال ۴.۰ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
۳-فاصله هتل گرند هتل امارات تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل گرند هتل امارات تا سیتی سنتر دیره ۱۱.۶ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
۴-آدرس هتل گرند هتل امارات کجاست؟

پاسخ : خیابان شیخ زائد، مرکز تجارت 2،
۵-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل گرند هتل امارات کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه المركز المالي (خط قرمز) - ایستگاه ابراج الاامارات (خط قرمز) - ایستگاه دبي مول / برج خليفة (خط قرمز) -
۶-موقعیت و فاصله هتل گرند هتل امارات تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل گرند هتل امارات

 • فاصله هتل گرند هتل امارات تا مجتمع تجاری دبی مال ۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۳ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا فواره دبی ۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۶.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۷.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۷ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۷.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا موزه دبی ۸.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۹ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۹.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۱ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۱۰.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۲ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۱۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۱۱.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۱۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۱۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۱۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۱۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۱۲.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۱۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۱۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۱۶.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۱۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۱۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۷ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۱۸.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۹ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۲۰.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۲۰.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۲۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۲۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۲۵.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۲۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۲۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۲۷.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۲۸.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۲۹.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۳۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۴۷.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۰۷ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۵۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۵ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۵۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۹ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۵۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۱۹ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۶۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۴۵ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۱۰۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱۳ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۱۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۲ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۱۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۷ درهم )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل گرند استی دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل چهار ستاره گرند استی دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل چهار ستاره گرند استی دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل چهار ستاره گرند استی دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ