امتیاز مسافران به هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی

امکانات14۹.۰
نظافت و تمیزی14۹.۲
راحتی14۹.۰
ارزش خرید14۷.۸
موقعیت14۹.۳
امتیاز کلی14۸.۹
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی

تصویر 58362 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58365 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58374 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58381 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58383 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58385 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58386 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58399 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58400 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58360 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58361 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58363 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58364 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58366 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58367 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58368 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58369 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58370 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58371 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58372 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58373 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58375 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58376 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58377 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58378 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58379 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58380 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58382 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58384 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58387 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58388 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58389 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58390 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58391 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58392 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58393 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58394 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58395 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58396 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58397 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58398 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58401 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58402 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58403 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر 58404 هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
تصویر هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی
نقشه بیسان گشت
دبی خیابان جمیرا بیچ ، ام سقیم

معرفی هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی

هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی

هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی (Jumeirah Beach Hotel ) یک هتل پنج ستاره در دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی مجتمع تجاری امارات مال دبی است و این هتل با پارک آبی وایلد وادی دبی 0.6 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی بیشترین امتیاز این هتل مربوط به موقعیت (9.3 از 10) و کمترین امتیاز این هتل وای فای رایگان (8.7 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.9 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (7.8 از 10) است.

این هتل لوکس پنج ستاره دارای ساحل اختصاصی، 16 رستوران، 6 استخر و امکان صخره نوردی است. میهمانانی که در اینجا ساکن می‌شوند می‌توانند از دسترسی نامحدود به پارک آبی وایلد وادی لذّت ببرند.

هتل ساحل جمیرا، بزرگ و جادار بوده و دارای پنجره‌‌های از کف تا سقف مشرف به خلیج فارس می‌باشد. هر اتاق تلویزیون LCD کابلی، سرویس گردش در شب و وای فای رایگان ارائه می‌دهد.

ساحل جمیرا رنج متنوّعی از رستوران‌‌های بین المللی شامل رستوران‌‌های لبنانی، آرژانتینی و ایتالیایی را در اختیار دارد. بیشتر رستوران‌‌ها دارای منوی کودک می‌باشند. نوشیدنی‌‌های بی نظیری هم در بار 360 که در پشت بام قرار دارد و بار Pool به میهمانان پیشنهاد می‌شود.

امکانات ارائه شده در Pavillion Marina&Talise شامل زمین تنیس، مرکز شیرجه معتبر با گواهینامه از PADI، یک باشگاه منحصر به فرد، کلاس‌‌های ائروبیک و اسپا با خدمات کامل می‌باشد. باشگاه کودک Sinbad هم فعالیت‌‌ها و برنامه‌‌های روزانه برای کودکان در نظر گرفته است.

مجتمع تجاری امارات مال با اتومبیل 10 دقیقه از هتل جمیرا فاصله دارد. بازار مدینه جمیرا هم با 10 دقیقه پیاده روی در دسترس است. فرودگاه بین المللی در 20 کیلومتری اینجا واقع شده است.

ام سقیم مکان مناسبی برای علاقمندان به ساحل، آرامش و غذاست.

توضیحات
نمایش بیشتر

موقعیت مکانی هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی

فاصله هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

35.8 km ۴۲ دقیقه ۸۴ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
16.0 km ۱۷ دقیقه ۴۴ درهم
سفارت آمریکا در دبی مشاهده مسیر
23.4 km ۲۶ دقیقه ۵۹ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
23.4 km ۲۱ دقیقه ۵۹ درهم
بیشتر

فاصله هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی تا سایر اماکن گردشگری

۰.۶ km ۷ دقیقه پیاده روی
پیست اسکی دبی مشاهده مسیر
۴٫۲ کیلومتر ۱۰ دقیقه ۲۰ درهم
جزایر نخلی پالم مشاهده مسیر
۱۱.۰ km ۱۸ دقیقه ۳۴ درهم
باغ پروانه دبی مشاهده مسیر
۱۲.۱ km ۱۶ دقیقه ۳۶ درهم
بیشتر

فاصله هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی تا مراکز خرید

۴.۳ km ۱۱ دقیقه ۲۱ درهم
۶.۱ km ۱۳ دقیقه ۲۴ درهم
مجتمع سان ست مال دبی مشاهده مسیر
۷.۸ km ۱۶ دقیقه ۲۸ درهم
۱۱.۱ km ۲۰ دقیقه ۳۴ درهم
بیشتر

نزدیک‏‌ترین ایستگاه‌های مترو به هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی

ایستگاه مول الإمارات (خط قرمز)مشاهده مسیر
ایستگاه شرف دي جي (خط قرمز)مشاهده مسیر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی:

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۱۴ نفر به این هتل امتیاز داده اند

نظرات در مورد هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی


  بدون نام
  0 تشکر
  " 23 سوم اگوست روز سشنبه، من به همراه خانوادم برای دومین بار در سال به این هتل بر می گردیم. تا بحال بیشتر از 15 بار در این هتل اقامت داشتیم. از همین الان برای ماه می 2017هم اتاق رزرو کردیم!
  "
  مفید بود ؟ تشکر
  بدون نام
  0 تشکر
  " اتاق و نما باور نکردنی بود! نمای کاملی از برج العرب رو داشتیم. متاسفانه، فقط یک شب اقامت داشتیم اما تمامی فعالیت های موجود عالی بود! شما به وایلد وادی و استخر دسترسی دارید. کارکنان خیلی مهربون بودن و اقمت فوق العاده ای رو برای ما رقم زدن.
  "
  مفید بود ؟ تشکر

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

سوالات متداول

۱-فاصله هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ تا دبی مال ۱۶.۰ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
۲-فاصله هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ تا سیتی سنتر دیره ۲۷.۰ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
۳-آدرس هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ کجاست؟

پاسخ : خیابان جمیرا بیچ ، ام سقیم
۴-نزدیک ترین ایستگاه های مترو به هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ کدام اند؟

پاسخ : ایستگاه مول الإمارات (خط قرمز) - ایستگاه شرف دي جي (خط قرمز) -
۵-موقعیت و فاصله هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی

 • فاصله هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۰.۶ کیلومتر است.
 • * تا پیست اسکی دبی ۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۵.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۸ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۸.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۰ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۱۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۱۱.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۱۱.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۱۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۶ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۱۲.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۱۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۷ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۱۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۸ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۱۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۱۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۱۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۱۶.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۴ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۱۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ درهم )
 • * تا فواره دبی ۱۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۵ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۱۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۶ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۱۹.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۱ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۲۰.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۲۱.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۲۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۲۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۲۳.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۲۳.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۲۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۲۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا موزه دبی ۲۴.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۲۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۲۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۲۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۲۵.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۲۶.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۴ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۲۶.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۲۷.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۲۷.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۶ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۲۷.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۲۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۲۷.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۳۰.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۳۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۹ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۳۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۳۴.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۱ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۳۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۱ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۳۵.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۴ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۳۸.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۹ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۴۰.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۲ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۴۰.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۲ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۸۱.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۷۶ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۰۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۱۵ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۰۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۲۰ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۱۱۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۴۲ درهم )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
°C
آنکارا
°C
باکو
°C
ابوظبی
°C
دوحه
°C
تفلیس
°C
ایروان
°C
بانکوک
°C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل ساحلی پنج ستاره جمیرا بیچ دبی" ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ