هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس

هتل سه ستاره

Premier Inn Dubai Silicon Oasis

امتیاز ۳۵۲۵ نفر ۸.۲ از 10
فهرست مطالب رزرو اتاق

امتیاز مسافران به هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس

راحتی3447۸.۶
نظافت و تمیزی3454۸.۶
امکانات3467۸.۳
پرسنل3451۹
ارزش خرید3441۸.۳
موقعیت3443۸.۳
بیشتر + امتیاز دادن

تصاویر هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس

تصویر 50399 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50393 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50380 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50375 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50376 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50373 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50369 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50363 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50359 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50401 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50402 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50400 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50398 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50397 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50396 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50395 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50394 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50392 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50391 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50390 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50389 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50388 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50387 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50386 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50385 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50384 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50383 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50382 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50381 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50379 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50378 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50377 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50374 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50371 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50372 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50370 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50368 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50366 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50367 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50364 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50365 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50362 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50361 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50360 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50357 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر 50358 هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
تصویر هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس
نقشه بیسان گشت
دبی دبی سیلیکون اُ اِسیس

معرفی هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس

هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس

هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس (Premier Inn Dubai Silicon Oasis) یک هتل سه ستاره در دبی در کشور امارات است. قیمت رزرو تور و اتاق در هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس بسته به تاریخ متفاوت و در از طریق شرکت بیسان گشت قابل استعلام است.

نزدیک‌ترین مرکز خرید به هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) است و این هتل با تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی 19.0 km فاصله دارد.

از نظر مسافران هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس بیشترین امتیاز این هتل مربوط به پرسنل (9 از 10) و کمترین امتیاز این هتل صبحانه (8.1 از 10) است. این هتل میانگین امتیاز کلی خوب (8.2 از 10) را کسب کرده و ارزش خرید آن (8.3 از 10) است. از جمله امکانات هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس می‌توان به استخر شنا، پارکینگ، رستوران، بار، مرکز تناسب اندام، اتاق های سیگار ممنوع، فامیلی روم، اینترنت، استخر، اشاره کرد.

هتل سه ستاره پرمیر این در در سیلیکون اُ اِسیس واقع شده و وای فای رایگان، استخر روباز بالای پشت بام و باشگاه ارائه میدهد. همچنین سرویس روزانه رایگان به ساحل، مرکز شهر و مراکز خرید نیز ارائه می‌گردد.

هر اتاق مجهز به تهویه مطبوع و حمّام بزرگ با دوش می‌باشد. تلوزیون تخت 32 اینچی، میز کار و چای/قهوه ساز هم از امکانات اتاق‌‌های روشن و مدرن هتل پریمیر است.

در Bedouinns Bistro با قابلیت سفارش جدای غذا، انواع و اقسام غذاهای خاورمیانه ای، آسیایی و اروپایی سرو می‌شود. غذاهای سبک و نوشیدنی هم در بار Retreat عرضه می‌گردد.

فرودگاه بین المللی و مراکز خرید دبی هم در عرض 15 دقیقه با خودرو قابل دسترسی هستند. جاذبه‌‌های محلی شامل مرکز خرید Outlet، استادیوم Sevens، دهکده Village، موتور سیتی و اسپرت سیتی دبی می‌باشد. پریمیر این، همچنین دسترسی بی دغدغه ای به سیلیکون اُ اِسیس و مرکز تجارت جهانی دبی دارد.

پریمیر این پذیرش 24 ساعته و پارکینگ رایگان نیز ارائه می‌دهد.

دبی سیلیکون اُ اِسیس انتخاب فوق العاده ای برای علاقمندان به صحرا، گردش و غذا می‌باشد.

نمایش بیشتر

رستوران‌ها : هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس 1 رستوران دارد.

 • نام رستوران :
  Nuevo

  نوع غذا : بین المللی

  وعده غذایی : Menu: Buffet & à la carte

  نوع منو :

اتاق‌ها : هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس 5 تایپ اتاق دارد.

 • 1 - Double Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 23 متر مربع

  این اتاق دارای تهویه مطبوع با مبلمان مدرن با رنگ بنفش تزئین شده است. دارای یک تخت کوئین، یک تلویزیون صفحه تخت و یک قسمت نشیمن است.

 • 2 - Twin Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 23 متر مربع

  این اتاق با مبلمان مدرن با رنگ بنفش تزئین شده است. این اتاق دارای 2 تخت یک نفره است و می تواند یک یا دو بزرگسال را در خود جای دهد. تلویزیون صفحه تخت و قسمت نشیمن نیز موجود است.

 • 3 - Family Room

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،2 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 کاناپه تختخواب شو ،1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 23 متر مربع

  حداکثر دو کودک 15 ساله و کمتر می‌توانند صبحانه رایگان بخورند، وقتی یک بزرگسال صبحانه کامل را خریداری کند.

 • 4 - Double Room - Smoking

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 1 تختخواب کویین ،

  مساحت : 23 متر مربع

  این اتاق مجهز به تهویه مطبوع، دارای تلویزیون صفحه‌تخت 32 اینچی، گاوصندوق لپ‌تاپ و حمام اختصاصی است.

 • 5 - Twin Room - Smoking

  بیشترین ظرفیت : 2 بزرگسال ،1 کودک

  تخت خواب پیشفرض : 2 تختخواب یک نفره ،

  مساحت : 23 متر مربع

  این اتاق مجهز به تهویه مطبوع، دارای تلویزیون صفحه‌تخت 32 اینچی، گاوصندوق لپ‌تاپ و حمام اختصاصی است.

موقعیت مکانی هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس

فاصله هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس تا اماکن مهم پر رفت و آمد دبی

20.4 km ۲۶ دقیقه ۵۳ درهم
مجتمع تجاری دبی مال مشاهده مسیر
21.8 km ۲۰ دقیقه ۵۶ درهم
21.2 km ۱۹ دقیقه ۵۴ درهم
میدان ساعت دبی مشاهده مسیر
23.3 km ۲۰ دقیقه ۵۹ درهم
بیشتر

فاصله هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس تا سایر اماکن گردشگری

۱۵.۳ km ۱۶ دقیقه ۴۳ درهم
۱۹.۰ km ۱۹ دقیقه ۵۰ درهم
۱۹.۱ km ۲۱ دقیقه ۵۰ درهم
فواره دبی مشاهده مسیر
۲۱.۲ km ۲۰ دقیقه ۵۴ درهم
بیشتر

فاصله هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس تا مراکز خرید

۱۰.۷ km ۱۱ دقیقه ۳۳ درهم
۱۱.۴ km ۹ دقیقه ۳۵ درهم
۱۱.۵ km ۱۴ دقیقه ۳۵ درهم
ایکیا دبی مشاهده مسیر
۱۷.۱ km ۱۵ دقیقه ۴۶ درهم
بیشتر

سایر هتل‏‌های نزدیک به هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس

فیلتر :
 • همه
 • پنج ستاره
 • چها ستاره
 • سه ستاره
 • هتل آپارتمان

موقعیت هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس روی نقشه

لوگوی نقشه بیسان گشت مشاهده نقشه

رزرو هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس :

رزرو آنلاینرزرو تلفنی رزرو از طریق واتس اپپکیج تورمقایسه قیمت
تاریخ
اتاق / افراد
1 اتاق ، 2 بزرگسال، 0 کودک
اتاق 1
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 2
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 3
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
اتاق 4
بزرگسال(۱۲+)
+
-
کودک (۱۲-)
+
-
+ افزودن اتاق تایید
جستجو

*هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید :

۳۵۲۵ نفر به این هتل امتیاز داده اند

امکانات هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس


خدمات عمومی
| دلیوری | اتاق سیگار | تهویه مطبوع | گرمایش | بسته ناهار | اتاق های سیگار ممنوع | سرویس اتاق | فامیلی روم | امکانات برای مهمانان معلول | آسانسور | دستگاه فروش تنقلات | دلیوری غذا و سوپرمارکت | ماشین فروش (نوشیدنی) | تهویه مطبوع

فعالیت ها
| برنامه های شاد | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | برنامه های شاد | رویدادهای ورزشی زنده (پخش) | رویدادهای ورزشی زنده (پخش)

حمام
| قایق رانی | قایق رانی | قایق رانی

رسانه و فناوری
| زمین تنیس | زمین تنیس | زمین تنیس

غذا و نوشیدنی
| شراب / شامپاین | اسنک بار | بار | شراب / شامپاین | قهوه خانه در محل | وعده های غذایی بچه ها | استخر شنا | رستوران

اینترنت
| اینترنت

امکانات بیرونی
| ساحل آفتاب

مناطق زندگی
| اسکی بازی | اسکی بازی

پارکینگ
| پارکینگ | پارکینگ | پارکینگ

دسترسی
| توالت با ریل دستگیره | ویلچر | توالت بلند | سینک پایین

استخر و اسپا
| استخر | جکوزی | جکوزی | تناسب اندام | استخر | رختکن | مرکز تناسب اندام | مرکز تناسب اندام

خدمات پیشخوان
| قفسه | صرافی | پذیرش 24 ساعته | انبار چمدان | ورود/خروج سریع | انبار چمدان | ورود/خروج سریع

سرگرمی و تفریحات خانوادگی
| نگهداری از کودکان

خدمات نظافت
| نظافت روزانه | سرویس اتو | خشکشویی | لاندری | سرویس اتو | لاندری | پرس کت و شلوار | خشک شویی | پرس کت و شلوار | نظافت روزانه

خدمات تجاری
| اتاق جلسه | مرکز تجاری | فکس/فتوکپی | اتاق جلسه / میهمانی | فکس/فتوکپی | مرکز تجاری

امنیت ایمنی
| گاو صندوق | گاو صندوق | کپسول های اتش نشانی | دوربین مدار بسته خارج از ملک | دوربین مداربسته در فضاهای مشترک | آلارم دود | محافظت 24 ساعته | زنگ امنیتی

ویژگی های ایمنی
| کارکنان از تمامی پروتکل های ایمنی طبق دستور مقامات محلی پیروی می کنند | جعبه کمک های اولیه موجود است

فاصله گذاری فیزیکی
| قوانین فاصله گذاری فیزیکی رعایت شد | پرده یا موانع فیزیکی بین کارکنان و مهمانان در مناطق مناسب

نظافت و ضدعفونی
| استفاده از مواد شیمیایی پاک کننده موثر در برابر ویروس کرونا | ملحفه ها، حوله ها و لباس های شسته شده مطابق با دستورالعمل های مقامات محلی شسته می شوند | محل اقامت مهمان در بین اقامت ها ضدعفونی می شود

ایمنی غذا و نوشیدنی
| فاصله گذاری فیزیکی در قسمت های غذاخوری | می توان غذا را به محل اقامت مهمان تحویل داد

زبان ها
| عربی | آلمانی | انگلیسی | فرانسوی | هندی | روسی | فلیپینی | it | ur
منبع : وبسایت بوکینگ ( Premier Inn Dubai Silicon Oasis )

نظرات در مورد هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس


 • شما اولین دیدگاه رو در مورد هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس بنویسین.

*وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت کنید یا و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید

شما
همین حالا
امتیاز بدهید
""

پرسش و پاسخ مسافران از هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس

توجه : قسمت پرسش و پاسخ مربوط به مسافران خارجی و پاسخ مستقیم هتل است و توسط ماشین ترجمه شده و ممکن است ترجمه دقیق نباشد.

۱-سلام عزیزم میشه اتاق خانوادگی رو معرفی کنین ما 2 بزرگسال با 4 بچه 5 تا 12 ساله بزرگتریم..متشکرم (1400/08/03)

پاسخ هتل : میهمان گرامی، اتاق خانوادگی ما گنجایش 2 بزرگسال و 2 کودک تا سن 15 سال را دارد. چیدمان اتاق - 1 تخت کوئین سایز و 2 تخت یک نفره (1400/08/03)
ترجمه ماشینی
۲-عزیزم میشه ساعت 10 صبح تحویل بگیریم و همان روز ساعت 18 با قیمت 1 شب تحویل بگیریم. (1399/10/15)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

تحویل زودهنگام ساعت 10 صبح منوط به در دسترس بودن است، بنابراین لطفاً قبل از ورود به ما اطلاع دهید تا در دسترس بودن را به شما اطلاع دهیم.

متشکرم . (1399/10/15)
ترجمه ماشینی
۳-آیا خشکشویی نزدیک هتل وجود دارد؟ من می دانم که شما در خانه لباسشویی دارید، اما من به کارهای زیادی نیاز دارم، و خدمات ارزان تری. (1399/10/11)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،

بله، ما در کنار هتلمان یک مغازه خشکشویی داریم.

از شما متشکرم. (1399/10/11)
ترجمه ماشینی
۴-آیا در این نزدیکی لباسشویی وجود دارد؟ (1399/10/10)

پاسخ هتل : میهمان گرامی،

ما خشکشویی هتل خودمان را داریم، برای اطلاع از قیمت می توانید در هر اتاقی ملحفه لباسشویی را پیدا کنید.

متشکرم. (1399/10/11)
ترجمه ماشینی
۵-تا دهکده جهانی چقدر فاصله دارد؟ (1399/10/03)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

دهکده جهانی 15.8 کیلومتر با هتل ما فاصله دارد.

با تشکر از شما. (1399/10/04)
ترجمه ماشینی
۶-شناسه امارات من ماه گذشته منقضی شده است و قبلاً برای تمدید درخواست داده ام. ممکن است 2 هفته بیشتر طول بکشد، بنابراین آیا می توان با شناسه قدیمی ثبت نام کرد؟ (1399/08/27)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،
اگر گذرنامه اصلی دارید، می توانیم بررسی کنیم، در غیر این صورت خیر.

با تشکر. (1399/08/28)
ترجمه ماشینی
۷-من شناسنامه ام را دارم و دوست دخترم یک کپی پاسپورت دارد، می‌توانیم وارد شویم (1399/08/24)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،

نه، دوست دختر شما باید پاسپورت اصلی داشته باشد.

متشکرم.

متشکرم. (1399/08/25)
ترجمه ماشینی
۸-آیا کپی پاسپورت کار می کند؟ (1399/06/15)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

هنگام ورود، فقط اصل گذرنامه پذیرفته می شود.

از شما متشکرم. (1399/07/09)
ترجمه ماشینی
۹-آیا رزرو اینجا شامل دو بلیط بزرگسالان IMG در هر اتاق می شود؟ (1399/05/31)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

خیر، پیشنهاد دیگر موجود نیست.

از شما متشکرم. (1399/06/01)
ترجمه ماشینی
۱۰-آیا مجاز است فرد مجرد روز زمان ما می توانیم اقامت داشته باشیم (1399/05/11)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

بله، این امکان وجود دارد که شما باید هر دو شناسه یا پاسپورت اصلی امارات خود را در زمان ورود ارائه دهید.

متشکرم. (1399/05/11)
ترجمه ماشینی
۱۱-پدر و مادر من از هند می آیند. بنابراین طبق قانون باید 2 روز قرنطینه شوند تا نتیجه آزمایش کووید اعلام شود. توریست قبول میکنی (1399/04/27)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

لطفا برای اطلاعات کامل با ملک ما تماس بگیرید.

با تشکر. (1399/04/28)
ترجمه ماشینی
۱۲-آیا می توانید والدین و 2 کودک 17 و 12 ساله را در یک اتاق خانوادگی اسکان دهید. با مقداری هزینه اضافی (1399/03/22)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،
اتاق خانوادگی ما می تواند 2 بزرگسال و 2 کودک زیر 16 سال را در 1 اتاق در خود جای دهد. شما باید اتاق اضافی را برای کودکان بالای 16 سال رزرو کنید.
(1399/03/24)
ترجمه ماشینی
۱۳-آیا سرویس شاتل به ایستگاه مترو و مرکز خرید دبی می رود تا مشتریان را رها کند؟ (1398/10/23)

پاسخ هتل : مهمان عزیز
بله یا اتوبوس شاتل به ایستگاه مترو رشیدیه و همچنین برای دبی مال می رود. برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید هنگام ورود به هتل، برنامه زمانبندی اتوبوس را نیز درخواست کنید. (1398/10/24)
ترجمه ماشینی
۱۴-شناسه امارات من برای تمدید رفته است، بنابراین من کارت اصلی را ندارم. اما من نسخه نرم افزاری شناسنامه قبلی خود را دارم. آیا همچنان می توانم اتاق رزرو کنم؟ (1398/09/30)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

از مهمان خود می خواهیم که در هنگام ورود، اصل گذرنامه یا شناسه امارت خود را ارائه دهند. متشکرم. (1398/10/01)
ترجمه ماشینی
۱۵-صبحانه چه ساعتی سرو می شود؟ (1398/09/28)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

ساعت صبحانه ما فقط از ساعت 06:30 صبح تا 10:30 صبح است.

از شما متشکرم. (1398/09/29)
ترجمه ماشینی
۱۶-آیا برای مهمانان خود شاتل از و به فرودگاه بین المللی دبی فراهم می کنید؟ (1398/09/28)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

ما خدمات شاتل فرودگاه را ارائه نمی دهیم.

از شما متشکرم. (1398/09/29)
ترجمه ماشینی
۱۷-آیا مایکروویو در اتاق است (1398/08/30)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

به دلایل امنیتی داخل اتاق مایکروفر و فر نداریم.

با تشکر از شما. (1398/09/03)
ترجمه ماشینی
۱۸-آیا برای زوج های مجردی که ساکن امارات متحده عربی هستند (بالای 18 سال) مجاز است به هتل مراجعه کنند؟
لطفاً با جزئیات بیشتر! (1398/08/25)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

شما می توانید با ارائه شناسه معتبر امارات در هنگام ورود، ثبت نام کنید.

از شما متشکرم. (1398/08/25)
ترجمه ماشینی
۱۹-آیا این کار برای زوج های مجرد مجاز است (1398/08/20)

پاسخ هتل : مهمان گرامی،

به 2 بزرگسال اجازه می دهیم تا زمانی که مدارک شناسایی معتبر (گذرنامه یا شناسه امارات) را هنگام ورود به ما ارائه دهید.

از شما متشکرم. (1398/08/21)
ترجمه ماشینی
۲۰-آیا یخچال در اتاق وجود دارد؟ (1398/07/24)

پاسخ هتل : مهمان عزیز،

بله، همه اتاق های ما با یخچال کوچک تسهیل شده است.

متشکرم. (1398/07/28)
ترجمه ماشینی

سوالات متداول

۱-فاصله هتل پریمیر این سیلیکون اُ اِسیس تا دبی مال چقدر است؟

پاسخ : هتل پریمیر این سیلیکون اُ اِسیس تا دبی مال ۲۱.۸ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
۲-فاصله هتل پریمیر این سیلیکون اُ اِسیس تا سیتی سنتر دیره چقدر است؟

پاسخ : هتل پریمیر این سیلیکون اُ اِسیس تا سیتی سنتر دیره ۲۱.۲ کیلومتر فاصله دارد. ( کرایه تاکسی : ۵۴ درهم )
۳-آدرس هتل پریمیر این سیلیکون اُ اِسیس کجاست؟

پاسخ : دبی سیلیکون اُ اِسیس
۴-موقعیت و فاصله هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس تا اماکن مهم و گردشگری دبی چقدر است؟

پاسخ :

موقعیت هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس

 • فاصله هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس تا مجتمع تجاری دراگون مارت دبی (بازار اژدها) ۱۰.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر میردف دبی ۱۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا مرکز تجازی أوتلت مال دبی ۱۱.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۳۵ درهم )
 • * تا پارک آبی آکوا پلی دبی ۱۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۳ درهم )
 • * تا ایکیا دبی ۱۷.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۶ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری فستیوال سیتی دبی ۱۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۴۸ درهم )
 • * تا تم پارک ماجراجویی ای ام جی ورد دبی ۱۹.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۰ درهم )
 • * تا فرودگاه بین المللی دبی ۲۰.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۳ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری سیتی سنتر دیره دبی ۲۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ درهم )
 • * تا فواره دبی ۲۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری وافی مال دبی ۲۱.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۴ درهم )
 • * تا دلفیناریوم دبی ۲۱.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۵ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری دبی مال ۲۱.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا پارک خور دبی ۲۲.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا برج خلیفه دبی ۲۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا پارک گاردن گلو دبی ۲۲.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۶ درهم )
 • * تا مرکز خرید لامسی پلازا دبی ۲۲.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ درهم )
 • * تا سالن اپرا دبی ۲۲.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۷ درهم )
 • * تا باغ معجزه دبی ۲۲.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا باغ پروانه دبی ۲۳.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۸ درهم )
 • * تا میدان ساعت دبی ۲۳.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا هاب زیرو دبی ۲۳.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۵۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری الغریر دبی ۲۳.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ درهم )
 • * تا میدان جمال عبدالناصر- بنی یاس دبی ۲۴.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۰ درهم )
 • * تا سفارت آمریکا در دبی ۲۴.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ درهم )
 • * تا بازار مرشد دبی ۲۴.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۱ درهم )
 • * تا بازار عطر دبی ۲۴.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تاون سنتر جمیرا دبی ۲۴.۹ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا موزه دبی ۲۵.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۲ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری مرکاتو دبی ۲۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا بازار پارچه دبی ۲۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا مرکز تجاری برجمان دبی ۲۵.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا پارک زعبیل دبی ۲۵.۷ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۳ درهم )
 • * تا پارک آبی لاگونا دبی ۲۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
 • * تا سیتی سنتر الشندغه دبی ۲۶.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۵ درهم )
 • * تا مجتمع سان ست مال دبی ۲۷.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۷ درهم )
 • * تا مسجد جمیرا دبی ۲۸.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۶۸ درهم )
 • * تا بازار طلای دبی ۲۹.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۰ درهم )
 • * تا مرکز تجاری تایم سكوير سنتر دبی ۳۰.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۳ درهم )
 • * تا پیست اسکی دبی ۳۳.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۹ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری امارات مال دبی ۳۳.۶ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۷۹ درهم )
 • * تا پارک آبی وایلد وادی دبی ۳۴.۲ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۰ درهم )
 • * تا مجتمع تجاری ابن بطوطه دبی ۳۶.۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۴ درهم )
 • * تا مارینا دبی ۳۶.۵ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۸۵ درهم )
 • * تا جزایر نخلی پالم ۳۹.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۱ درهم )
 • * تا پارک آبی آتلانتیس دبی ۴۱.۰ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۹۴ درهم )
 • * تا منطقه جبل علی دبی ۵۳.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۰ درهم )
 • * تا مرکز خرید اوتلت ویلیج جبل علی دبی ۵۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۵ درهم )
 • * تا لگولند دبی ۵۶.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۵ درهم )
 • * تا تم پارک بالیوود پارکس دبی ۵۷.۸ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۲۸ درهم )
 • * تا پارک آبی دریم لند ۷۶.۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۱۶۵ درهم )
 • * تا پارک آبی آیس لند دبی ۹۵.۳ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۰۳ درهم )
 • * تا شهربازی فراری ورد ابوظبی ۱۲۱ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۴ درهم )
 • * تا پارک آبی یاس ابوظبی ۱۲۴ کیلومتر است. ( کرایه تاکسی : ۲۵۹ درهم )
برای رزرو تور و یا اتاق در هتل پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس با آژانس بیسان گشت به شماره ۹۱۰۰۴۴۴۶-۰۲۱ تماس بگیرید. (۹ صبح تا ۶ عصر )
تماس اضطراری خارج از زمان اداری : ۰۹۱۲۷۱۰۹۲۸۳
مرکز تماس

معرفی آژانس بیسان گشت:

شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری بیسان گشت مهر مجری مستقیم تور های داخلی ، خارجی ، طبیعت گردی وتور های ورودی دارای مجوز رسمی به شماره ۹۸۲/۱۲۶/۵۰۱۶ از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران است.
مدیرعامل : سیده محبوبه سید عباسی
مدیر اجرایی : فرید توانگری
مدیر فنی : منا بناء زاده
سرپرست کانتر ها : زینب صالحی
فناوری اطلاعات : الهه توحیدی
ویزا : حسین زارعی
تور های ورودی (اینکامینگ) : علیرضا عزیزیان
مدیر محتوای گردشگری : مرجان هوشیاری
سردبیر مجله : زهرا پاکدست
تهران
day/116۳۳.۱ °C
آنکارا
day/113۳۴ °C
باکو
day/113۳۰.۳ °C
ابوظبی
day/113۴۱.۲ °C
دوحه
day/113۴۱.۴ °C
تفلیس
day/116۲۹ °C
ایروان
day/116۳۳.۲ °C
بانکوک
night/116۳۲.۴ °C

کلیه محصولات و خدمات ارائه شده در این وبسایت حسب مورد دارای مجوز بوده و شرکت بیسان گشت مهر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

Copyright © BISUNGASHT 2017-2024
logo
طراحی سایت : بیسان وب

 • ورود با رمز ثابت
 • ورود با رمز یکبار مصرف
 • ورود با گوگل
 • ثبت نام کاربر جدید
ورود با رمز ثابت
نام کاربری / شماره همراه / ایمیل
رمز عبور
ورود
رمز عبور را فراموش کرده اید؟

پیگیری رزرو تور

جستجو

امتیاز به هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس

بر روی ستاره ها کلیک کنید.

ارسال تصویر برای هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس

لطفا تصاویری فقط در مورد "هتل 3 ستاره پریمیر این دبی سیلیکون اُ اِسیس " ارسال نمایید
 • منتظر بمانیذ